Karjeras speciālistus iepazīstinās ar poligrāfijas nozares aktualitātēm

10. aprīlī plkst. 13.00 A/s "Liepājas papīrs" notiks Karjeras diena par poligrāfijas nozares aktualitātēm un poligrāfijas specialitātes apgūšanas iespējām. Karjeras dienu rīko Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar uzņēmuma vadību un Izglītības pārvaldi. Uz to aicināti izglītības iestāžu karjeras konsultanti.


Anete Pupila - "ekselentā smīdinātāja"

Anete Pupila -

1.aprīlī Rīgas Latviešu biedrības namā notika stāstnieku konkursa „Anekdošu virpulis 2015” fināls.  Visaugstāko novērtējumu - "Ekselentais smīdinātājs" izcīnīja 21 konkursa dalībnieks, bet sacensībā par galveno balvu ar īpaši labiem rezultātiem vidējā grupā tika atzīta Liepājas Centra sākumskolas 5.klases skolniece Anete Pupila, kuru konkursam sagatavoja skolotāja Dana Krētaine. 


15. vidusskolas pedagogi gūst vērtīgu pieredzi Eiropas valstīs

15. vidusskolas pedagogi gūst vērtīgu pieredzi Eiropas valstīs

Eiropas Savienības izglītības, mācības, jaunatnes un sporta programmas Erasmus + ietvaros šajā mācību gadā seši Liepājas 15.vidusskolas pārstāvji pabijuši dažādās Eiropas Savienības valstīs ar mērķi sekmēt Liepājas 15.vidusskolas skolēnu individuālo izaugsmi. Erasmus+ projekts sniedz iespēju veicināt vienotas, sistēmiskas pieejas izveidi katra skolēna individuālai izaugsmei, pielietojot citu Eiropas Savienības valstu veiksmīgo pieredzi šajā jomā.


Apsveicam!

4.atklātajā mūzikas olimpiādē 3.vieta jaunākajā grupā SABĪNEI KUBILOVIČAI – 8.vidusskolas 5. klases skolniecei, skolotāja Ilze Āboliņa. 


Jauniešu mājā notiks vakara sarunas ar tiem, kas uzdrīkstējušies

Jauniešu mājā notiks vakara sarunas ar tiem, kas uzdrīkstējušies

Ceturtdien, 9. aprīlī no plkst. 18.00 līdz 20.00 ikvienam interesantam ir iespēja ierasties uz vakara sarunu Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienībā “Jauniešu māja” pie tējas krūzes ar jauniešiem, kas uzdrīkstējušies - ar pārstāvjiem no kafejnīcām „Darbnīca” un „Kursas Putni”.


Sāks reģistrēt bērnus obligātai pamatizglītības apguvei

2015. gada 13. aprīlī Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē tiks uzsākta reģistrācija bērnu obligātai sagatavošanai pamatizglītības apguvei 2009. un 2010. gadā dzimušajiem bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes un nav reģistrējušies rindā kādā no pirmsskolas izglītības iestādēm.


Liepājas Universitāte aicina uz Atvērto durvju dienu

Š.g. 11. aprīlī plkst. 11:00 Liepājas Universitātē (LiepU) notiks Atvērto durvju diena, kurā būs iespējams iepazīties ar universitātes studiju piedāvājumu, satikt dekānes, mācībspēkus un studentus, saņemt atbildes uz dažādiem jautājumiem par studiju saturu un procesu, kā arī piedalīties radošajās darbnīcās, konkursos un vērot eksperimentus. Reģistrēšanās notiks no plkst. 10:30 LiepU pirmā stāva foajē, Lielajā ielā 14.


Notiks lekcija par vecāku lomu bērna attīstībā

Notiks lekcija par vecāku lomu bērna attīstībā

9. aprīlī plkst. 17.00 Liepājas Universitātes (LiepU) Mūžizglītības nodaļa lekciju cikla „Mazā akadēmija” ietvaros aicina apmeklēt lekciju „Vecāku loma bērna attīstībā”, kuru vadīs LiepU lektore Mg.sc.educ. Gundega Tomele.
Lekcijā tiks analizēts bērna attīstības process un vecāku loma tajā, balstoties uz Marijas Montesori atziņām mūsdienu skatījumā.


Rīko domu apmaiņu par izglītības partnerību

Liepājas A.Puškina 2. vidusskola, gatavojoties skolas 70. gadadienai, 9. aprīlī plkst. 11.00 rīko domu apmaiņu platformu ”Jauna pieeja izglītības partnerībai”. Plānotas diskusijas par skolas partneru loma izglītības kvalitātes paaugstināšanā; partnerību un resursiem; partneru iesaistīšanu vērtēšanā; dalīto atbildību-iesaistīt, uzzināt, panākt, informēt; partnerības modeļiem izglītības iestādēs.Tiks uzklausīti kolēģu sadarbības veiksmes stāsti un apkopoti ieteikumi jaunai pieejai izglītības partnerībā.


Kurzemes novada skatuves runas konkurss

31.martā Liepājā, LBJC "Vaduguns" notika Kurzemes novada izglītības iestāžu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss, kuru organizēja Liepājas Bērnu un jaunatnes centra (LBJC) metodiķe Marina Vikaine sadarbībā ar IZM Valsts izglītības satura centru (VISC). Konkursā piedalījās Dalībnieki no Aizputes, Brocēnu, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Saldus, Skrundas, Vaiņodes, Ventspils novadiem un Liepājas pilsētas- pavisam 30 skatuves runātāji un četri mazo formu uzvedumi.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv