Apsveicam skolēnu zinātniskās konferences uzvarētājus!

No 25.-27.aprīlim Rīgā norisinājās Latvijas 38.skolēnu zinātniskā konference. 
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolniece Elīna Prokopenko ieguva 1.vietu cittautu valodniecības (krievu valodas) sekcijā, Liepājas 15.vidusskolas skolēns Elvijs Lagzdiņš -2.vietu, DALP 5.vidusskolas skolēns Roberts Oļeiņiks – 3.vietu angļu valodas sekcijā. Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolēnam Dāvim Jusupovam – 3.vieta fizikas sekcijā, Liepājas Raiņa 6.vidusskolas skolniecei Agatei Strautai un Ilzei Biteniecei– 3.vieta pedagoģijas sekcijā. DALP 5.vidusskolas skolniecei Kitijai Kudumai – 2.vieta filozofijas sekcijā.


Radošās domāšanas kursus beiguši vēl 99 Liepājas pedagogi

25.aprīlī plkst. 15.00 Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā notiks radošuma kursu noslēguma pasākums, kur "Radošuma pils" sertifikātus par kursu sekmīgu apgūšanu saņems Liepājas 99 skolotāji. Sertifikātus izsniegs Radošuma pils viens no dibinātājiem uzņēmējs Jānis Ošlejs un Radošuma pils direktore Ieva Kimonte.Divos gados Liepājā "Radošuma kursus" beiguši jau 206 pedagogi.


„Jauniešu mājā” notiks pašdarināto tērpu modes skate


„Jauniešu māja” turpina tradīciju, dodot iespēju jauniešiem izrādīt savus talantus un spējas. 25. aprīlī plkst. 18:00 notiks pašdarināto tērpu pavasara modes skate, kuru radījušas Liepājas valsts 1. ģimnāzijas skolnieces Krista Jegorova un Gita Leja.


Bezmaksas pasākums Liepājas iedzīvotājiem “Citāda Zinātne II – Labirints cilvēka ķermenī”

Bezmaksas pasākums Liepājas iedzīvotājiem “Citāda Zinātne II – Labirints cilvēka ķermenī”


Liepājas Raiņa 6. vidusskola aicina visus interesentus uz bezmaksas pasākumu “Citāda Zinātne II – Labirints cilvēka ķermenī” š.g. 25. aprīlī no plkst. 19:00 līdz 22:22 Liepājā, Ganību ielā 106. Pasākuma programmā ietilpst saistoši zinātniski eksperimenti fizikā, ķīmijā, bioloģijā un citās zinātnēs.


Tiksies ar jaunajiem zinātniekiem

Tiksies ar jaunajiem zinātniekiem

Piektdien, 25. aprīlī Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā notiks pasākums "No ZPD līdz disertācijai", kurā 10.klašu skolēni tiksies ar jaunajiem zinātniekiem - Dainu Lāci (mākslas vēsturniece; Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts), Egilu Stalidzānu (informācijas tehnoloģijas, biosistēmu modelēšana; Latvijas Lauksaimniecības universitāte) un Gati Krūmiņu (vēsturnieks un mūziķis; Vidzemes augstskola). Kopā ar zinātniekiem tiks diskutēts par to, kas ir zinātne un kā kļūt par labu zinātnieku.


Liepājniekiem 2. vietas fizikas un 3.vieta latviešu valodas olimpiādē

Fizikas Valsts olimpiādē 2.vietu ieguvis Liepājas pilsētas 12.vidusskolas 11.klases skolnieks Igors Dubaņevičs, skolotājs Jurijs Skinderskis.

Latviešu valodas Valsts olimpiādē 3.vietu ieguvis Liepājas Valsts 1.gimnāzijas 9.klases skolnieks Marģers Liepiņš, skolotājs Normunds Dzintars.

Apsveicam!


Sākusies 13 – 14 gadīgo skolēnu reģistrēšana vasaras darbam

Pamatojoties uz Liepājas pilsētas Domes 2013.gada 12.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.59 „ Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2014.gadam” un sadarbības līgumu starp Liepājas pašvaldības aģentūru „Nodarbinātības projekti un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi:
1. skolas sociālam pedagogam no 14.aprīļa līdz 9.maijam veikt 13 – 14 gadīgo skolēnu reģistrāciju vasaras darbam;
2. skolas pārstāvim š.g. 9.maijā paziņot Izglītības pārvaldes metodiķei Aelitai Jankovskai reģistrēto skolēnu skaitu;
3. skolā izveidot komisiju 3 cilvēku sastāvā, kura pēc kvotu saņemšanas, izvērtē pretendentus darbam vasarā, ņemot vērā šādus kritērijus:
3.1. skolēns ir no ģimenes, kurai ir trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss;
3.2. skolēns atrodas aizbildnībā, ir no sociālā riska vai daudzbērnu (ģimenē četri nepilngadīgi bērni) ģimenes;
3.3. skolēnam ir labas sekmes un uzvedība, pozitīva attieksme pret darbu.


Folkloras konkursi pulcē vairāk nekā 100 dalībnieku

Folkloras konkursi pulcē vairāk nekā 100 dalībnieku

10.aprīlī Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā „Vaduguns” notika Lejaskurzemes novada folkloras konkursi – tradicionālajā muzicēšanā „Klaberjakte”, tradicionālajā dziedāšanā „Dziesmu dziedu, kāda bija” un tradicionālajā dejošanā „Vedam danci”. No Liepājas, Priekules, Gramzdas, Nīcas, Krotes, Grobiņas, Kalētiem, Bārtas bija sabraukuši 104 dalībnieki, kuri godam bija sagatavojušies visiem konkursiem apgūstot gan obligāto, gan izvēles repertuāru.


Bērnudārzā „Sauleszaķis” atklāj Personības izaugsmes centru

Bērnudārzā „Sauleszaķis” atklāj Personības izaugsmes centru

Piektdien, 11. aprīlī bērnudārzā „Sauleszaķis” atklāja Personības izaugsmes centru, kurš tapis, pateicoties PII „Sauleszaķis” pedagogu un vecāku izveidotajai biedrībai „Mēs-Sauleszaķim!”, kas Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes projektu konkursā ieguva līdzfinansējumu Ls 970 apmērā. Centra atklāšanā piedalījās arī Domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Vitkovskis.


Kurzemes skatuves runas konkursā liepājniekiem tikai 1. pakāpes diplomi

Kurzemes skatuves runas konkursā liepājniekiem tikai 1. pakāpes diplomi

9.aprīlī Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienībā "Vaduguns" notika Kurzemes novadu skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss, kurā vairāk nekā 30 skolēni demonstrēja savas runas iemaņas un vārda mākslas spēku, bet seši teātru kolektīvi rādīja literāros uzvedumus.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv