Skolotāju radošo darbu konkurss noslēdzies

Paldies skolotājiem, kuri piedalījās skolotāju radošo darbu konkursā:
Centra sākumskolas kolektīvam, Liepājas A. Puškina 2.vidusskolas skolotājām- N. Zavaruhinai, R. Stunžānei, G.Skorobogatovai, R.Pugačovai, D. Okmanei, Liepājas Raiņa 6. vidusskolas skolotājai A. Brizgai.
Sveicam laureātus :
D. Okmani , kura konkursam iesniedza darbu ”IKT izmantošanas iespējas mūsdienīgās latviešu valodas stundās” ,
Centra sākumskolas skolotājus, kuri kopīgi izveidoja radošo darbu krājumu „Mācību satura integrācija ,izmantojot IKT”.


Domē sveic pilsētas skolēnu olimpiāžu uzvarētājus

Domē sveic pilsētas skolēnu olimpiāžu uzvarētājus

20. maijā Liepājas Domē notika šī mācību gada mācību olimpiāžu un zinātniski pētniecisko darbu lasījumu konferences uzvarētāju un viņu pedagogu sveikšana. Izcilniekus sveica Domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Vitkovskis un Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova.


„Jauniešu māja” sadarbībā ar Liepājas uzņēmējiem atbalsta jauniešu iesniegtos projektus

„Jauniešu māja” sadarbībā ar Liepājas uzņēmējiem ir atbalstījusi pirmos trīs projektus jauniešu projektu konkursā, kuru ietvaros plānots veicināt jauniešu aktīvu dzīvesveidu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu. Labākajiem projektu autoriem ir iespēja saņemt finansiālo atbalstu līdz 100 EUR projekta realizācijai.
Martā iesniegti un atbalstīti trīs jauniešu projektu pieteikumi par kopējo summu 244 eiro.


Bērnu un jauniešu teātru skatē – 14 lugas un jauniestudējumi

Bērnu un jauniešu teātru skatē – 14 lugas un jauniestudējumi

Martā un aprīlī Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs organizēja pilsētas bērnu un jauniešu teātru skate „Vējlukturis 2014”. Ar 14 izrādēm skatē piedalījās 11 kolektīvi un 155 jaunie aktieri. Žūrijai un ikvienam interesentam skolēni demonstrēja savas spējas iejusties lomās un aizraut skatītāju.


Izglītības projektu konkursā atbalsta 15 inovatīvus projektus

12. maijā Izglītības pārvaldes projektu konkursa komisija izvērtēja iesniegtos 30 projektu pieteikumus. Komisija nolēma atbalstīt 15 no iesniegtajiem pieteikumiem. Galvenās prioritātes šogad bieja projektiem, kas veicina jaunrades procesus, uzlabo un attīsta starpinstitūciju sadarbību un veicina inovatīvu projektu realizāciju, izglītības norišu daudzveidību un kvalitāti.
Šogad konkursā tika sadalīti 17 000 eiro. Projekti atbalstīti gan daļēji, gan pilnā apjomā. Visi projekti tiks realizēti Liepājā. Piešķirtā līdzfinansējuma apjoms nav mazāks par 71 eiro un lielāks par 2134 eiro.
Atbalstītie projekti 2014. gadā:


Skolēni var reģistrēties darbam vasarā

No 15. maija skolēni no 15 līdz 19 gadu vecumam var reģistrēt savu pieteikumu darbam vasarā NVA mājas lapā. Savukārt Liepājas uzņēmēji tiek aicināti uz aktīvu līdzdalību, piedāvājot darba vietas jauniešiem un saņemot no valsts dotāciju skolēnu algošanai.


Liepājas Internātpapamtskolas skolēni uzvar eTwinning video konkursā!

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros martā rīkoja video konkursu "Radoša IKT izmantošana manā skolā". Kopā konkursā pieteicās 9 komandas no visas Latvijas. Viena no tām bija internātpamatskolas skolas 7.klases komanda, kura kļuva par vienu no konkursa uzvarētājām.


Bērnudārzā „Pienenīte” atzīmē Spāru svētkus

Bērnudārzā „Pienenīte” atzīmē Spāru svētkus

Otrdien, 13. maijā tika atzīmēti Spāru svētki bērnudārza “Pienenīte” jaunajam divstāvu korpusam Karostā. Domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Vitkovskis un Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova ieradās ar cienastu pie celtniekiem, lai apskatītu paveikto un pateiktos visiem, kas pielikuši roku ēkas tapšanā - celtniekiem, projektētājiem, tehniskajiem uzraugiem.


Aicina darba devējus iesaistīties skolēnu nodarbināšanā

Liepājā šovasar algotu darbu divas nedēļas varēs strādāt 200 bērni vecumā no 13 līdz 14 gadiem un vienu mēnesi - vairāk nekā 400 jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem. 300 bērni strādās ar pašvaldības finansiālu atbalstu, bet sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) un pilsētas uzņēmējiem plānots piedāvāt papildus darba vietas vēl aptuveni 400 jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem.


Koncerts „Eksāmenus gaidot…”

Koncerts „Eksāmenus gaidot…”

Ceturtdien, 15.maijā plkst. 18.00 Melngaiļa koncertzālē notiks simfoniskās mūzikas koncerts „Eksāmenus gaidot…”
Emiļa Menlgaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas audzēkņu simfoniskais orķestris un solisti diriģenta Atvara Lakstīgalas vadībā ir sagatavojuši koncerta programmu, kurā bez klasiskiem un populāriem simfoniskās mūzikas paraugiem iekļauti arī trīs komponistu koncertžanra skaņdarbi.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv