Bezmaksas pasākums Liepājas iedzīvotājiem “Citāda Zinātne II – Labirints cilvēka ķermenī”

Bezmaksas pasākums Liepājas iedzīvotājiem “Citāda Zinātne II – Labirints cilvēka ķermenī”


Liepājas Raiņa 6. vidusskola aicina visus interesentus uz bezmaksas pasākumu “Citāda Zinātne II – Labirints cilvēka ķermenī” š.g. 25. aprīlī no plkst. 19:00 līdz 22:22 Liepājā, Ganību ielā 106. Pasākuma programmā ietilpst saistoši zinātniski eksperimenti fizikā, ķīmijā, bioloģijā un citās zinātnēs.


Tiksies ar jaunajiem zinātniekiem

Tiksies ar jaunajiem zinātniekiem

Piektdien, 25. aprīlī Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā notiks pasākums "No ZPD līdz disertācijai", kurā 10.klašu skolēni tiksies ar jaunajiem zinātniekiem - Dainu Lāci (mākslas vēsturniece; Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts), Egilu Stalidzānu (informācijas tehnoloģijas, biosistēmu modelēšana; Latvijas Lauksaimniecības universitāte) un Gati Krūmiņu (vēsturnieks un mūziķis; Vidzemes augstskola). Kopā ar zinātniekiem tiks diskutēts par to, kas ir zinātne un kā kļūt par labu zinātnieku.


Liepājniekiem 2. vietas fizikas un 3.vieta latviešu valodas olimpiādē

Fizikas Valsts olimpiādē 2.vietu ieguvis Liepājas pilsētas 12.vidusskolas 11.klases skolnieks Igors Dubaņevičs, skolotājs Jurijs Skinderskis.

Latviešu valodas Valsts olimpiādē 3.vietu ieguvis Liepājas Valsts 1.gimnāzijas 9.klases skolnieks Marģers Liepiņš, skolotājs Normunds Dzintars.

Apsveicam!


Sākusies 13 – 14 gadīgo skolēnu reģistrēšana vasaras darbam

Pamatojoties uz Liepājas pilsētas Domes 2013.gada 12.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.59 „ Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2014.gadam” un sadarbības līgumu starp Liepājas pašvaldības aģentūru „Nodarbinātības projekti un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi:
1. skolas sociālam pedagogam no 14.aprīļa līdz 9.maijam veikt 13 – 14 gadīgo skolēnu reģistrāciju vasaras darbam;
2. skolas pārstāvim š.g. 9.maijā paziņot Izglītības pārvaldes metodiķei Aelitai Jankovskai reģistrēto skolēnu skaitu;
3. skolā izveidot komisiju 3 cilvēku sastāvā, kura pēc kvotu saņemšanas, izvērtē pretendentus darbam vasarā, ņemot vērā šādus kritērijus:
3.1. skolēns ir no ģimenes, kurai ir trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss;
3.2. skolēns atrodas aizbildnībā, ir no sociālā riska vai daudzbērnu (ģimenē četri nepilngadīgi bērni) ģimenes;
3.3. skolēnam ir labas sekmes un uzvedība, pozitīva attieksme pret darbu.


Folkloras konkursi pulcē vairāk nekā 100 dalībnieku

Folkloras konkursi pulcē vairāk nekā 100 dalībnieku

10.aprīlī Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā „Vaduguns” notika Lejaskurzemes novada folkloras konkursi – tradicionālajā muzicēšanā „Klaberjakte”, tradicionālajā dziedāšanā „Dziesmu dziedu, kāda bija” un tradicionālajā dejošanā „Vedam danci”. No Liepājas, Priekules, Gramzdas, Nīcas, Krotes, Grobiņas, Kalētiem, Bārtas bija sabraukuši 104 dalībnieki, kuri godam bija sagatavojušies visiem konkursiem apgūstot gan obligāto, gan izvēles repertuāru.


Bērnudārzā „Sauleszaķis” atklāj Personības izaugsmes centru

Bērnudārzā „Sauleszaķis” atklāj Personības izaugsmes centru

Piektdien, 11. aprīlī bērnudārzā „Sauleszaķis” atklāja Personības izaugsmes centru, kurš tapis, pateicoties PII „Sauleszaķis” pedagogu un vecāku izveidotajai biedrībai „Mēs-Sauleszaķim!”, kas Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes projektu konkursā ieguva līdzfinansējumu Ls 970 apmērā. Centra atklāšanā piedalījās arī Domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Vitkovskis.


Kurzemes skatuves runas konkursā liepājniekiem tikai 1. pakāpes diplomi

Kurzemes skatuves runas konkursā liepājniekiem tikai 1. pakāpes diplomi

9.aprīlī Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienībā "Vaduguns" notika Kurzemes novadu skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss, kurā vairāk nekā 30 skolēni demonstrēja savas runas iemaņas un vārda mākslas spēku, bet seši teātru kolektīvi rādīja literāros uzvedumus.


Pasākumu nedēļa „Darbojies, iepazīsti, radi, fantazē!"

Pasākumu nedēļa „Darbojies, iepazīsti, radi, fantazē!

No 14. līdz 17. aprīlim Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā, Rīgas ielā 50, notiks pasākumu nedēļa „Darbojies, iepazīsti, radi, fantazē!”, kas tiek organizēta kustības „Draudzīga skola” ietvaros. Pasākumu nedēļa iesāksies 14. aprīlī plkst. 12.30 skolas aktu zālē ar konkursu „Raibās Lieldienas”, kurā piedalīsies 5. klašu meiteņu komandas, pieaicinot māmiņas vai vecmāmiņas. Konkursa laikā komandām būs jāprezentē savs mājas darbs un jāveic radoši uzdevumi, kas saistīti ar Lieldienām.


Diviem jauniešu koriem - 1. pakāpes diplomi Kurzemes novadā

10. aprīlī, Saldū norisinājās VISC rīkotais Latvijas izglītības iestāžu jaukto koru Kurzemes novada konkurss. Liepāju pārstāvēja divi kolektīvi - Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas jauktais koris (diriģents Jēkabs Ozoliņš) un Liepājas BJC jauktais koris "Reverberācija" (diriģents Andris Mockus). Abi kori saņēma 1. pakāpes diplomus. Apsveicam!


Klaudija Grīnfelde pārstāvēs Liepāju valsts mūzikas olimpiādē

Klaudija Grīnfelde pārstāvēs Liepāju valsts mūzikas olimpiādē

Sestdien, 12.aprīlī, Rīgā notiks 3.Latvijas mūzikas olimpiādes fināls. Mūsu pilsētu tajā pārstāvēs Liepājas Katoļu pamatskolas 5.klases skolniece Klaudija Grīnfelde, kura veiksmīgi startēja Kurzemes novada olimpiādē.
Klaudiju olimpiādei sagatavojusi Katoļu pamatskolas mūzikas skolotāja Anda Karule. Uz Rīgu dosies arī palīgi- Liepājas Katoļu pamatskolas zvanu kora „ Re-re-mi-la” grupa E.Bukanta vadībā, kas piedalīsies K.Grīnfeldes radītās kompozīcijas atskaņošanā.
Lai Klaudijai izdodas arī valsts olimpiādē visus iepriecināt ar savu muzikalitāti, zināšanām un radošajām spējām!


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv