Liepājas skolās pirmo reizi notiek konkurss dabas zinībās tiešsaistē

16. janvārī visās Liepājas vidusskolās pirmo reizi vienlaicīgi notika pilsētas mācību konkurss dabas zinībās tiešsaistē, izmatojot Izglītības pārvaldes e-mācību vides un skolu datorsistēmu iespējas.

10. - 12. klašu skolēni atbildēja uz 40 jautājumiem konkursā „Atklājumi – no senatnes līdz mūsdienām”, izmantojot matemātikā, bioloģijā, kīmijā, fizikā un informātikā apgūtās zināšanas. Par katru mācību priekšmetu bija astoņi jautājumi.


Klavierspēles meistarklase Karostas mūzikas skolā

Klavierspēles meistarklase Karostas mūzikas skolā

16. janvārī Karostas mūzikas skolā bija gaiša tikšanās ar šīs skolas kādreizējo absolventi, tagad Rīgas Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas skolotāju un klavierspēles programmas vadītāju Violetu Karpovu. Tikšanās sākumā koncertu sniedza Violetas Karpovas 8. klases audzēkne, starptautisko konkursu laureāte Natālija Gaņina.


Jauniešu mājā atcerēsies barikāžu laiku

Jauniešu mājā atcerēsies barikāžu laiku

20. janvārī plkst. 18.00 Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienībā „Jauniešu māja” notiks 1991. gada janvāra barikāžu atceres pasākums kopā ar vēsturnieku un nacionālpatriotu Juri Raķi “Mans redzējums par barikāžu laiku Liepājā”. Jaunieši aicināti ierasties, līdzi ņemot tējas krūzītes, lai vakara gaitā pie ugunskura kopā ar Juri Raķi atcerētos šo Latvijai tik nozīmīgo laiku, kas vienoja daudzus Latvijas neatkarības aizstāvjus, šodienas jauniešu vecākus un vecvecākus.


Liepājas skolās no februāra sāks reģistrēt pirmklasniekus

Sākot no 3. februāra vecāki, kuru bērni jaunajā mācību gadā uzsāks mācības 1. klasē kādā no Liepājas pilsētas vispārizglītojošām skolām, aicināti doties uz attiecīgo mācību iestādi un reģistrēt savus nākamos skolēnus.
Reģistrācija notiek darbdienās pēc klāt pievienotā grafika. Pie reģistrācijas jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība.


Piedalies publiskajā apspriešanā par Liepājas pilsētas attīstības dokumentiem

Piedalies publiskajā apspriešanā par Liepājas pilsētas attīstības dokumentiem

Šonedēļ Liepājā sākas publiskās apspriešanas pilsētas attīstības dokumentiem, kas turpināsies līdz 2014. gada 21. februārim. Aicinām ikvienu iedzīvotāju līdzdarboties „Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030” un „Attīstības programmas 2020” un Vides pārskata publiskajās apspriešanās ar savu vērtējumu, priekšlikumiem un viedokli.

Šonedēļ pirmās publiskās apspriešanas notiks:
• otrdien, 14. janvārī, plkst. 16.00 Liepājas Universitātes aktu zālē, 4. stāvā (izglītības sektors);
• trešdien, 15. janvārī, plkst. 18.00 Jauniešu mājā, Kungu ielā 24 (jaunieši un jauniešu organizācijas);
• piektdien, 17. janvārī, plkst. 10.00 publiskā apspriešana notiks Liepājas Olimpiskā centra Tango zālē, 1. stāvā (sports, veselība un aktīvā atpūta).

Jebkuras jomas pārstāvji un interesenti var apmeklēt ikvienu sabiedrisko apspriešanu bez iepriekšējas pieteikšanās.


Liepājas Universitātē norisināsies konkurss Kurzemes skolu jauniešiem „Jaunais Kultūras kanons"

14. janvārī plkst. 11.00 Liepājas Universitātē, Lielajā ielā 14, 327. telpā, norisināsies konkurss Kurzemes skolu jauniešiem „Jaunais Kultūras kanons (1991 - 2013)”, kurā skolēni prezentēs Kultūras kanonu vērtības, kuras ir radītas laika posmā no 1991. līdz 2013. gadam.Konkursā piedalīsies 16 skolu komandas, tajā skaitā 11 no Liepājas skolām. Konkursa mērķis ir pievērst skolēnu uzmanību kultūras un mākslas vērtību jaunrades aktuālajiem procesiem mūsdienu Latvijā.


Jauns centralizētais eksāmens tiks ieviests pakāpeniski

Jauns obligātais centralizētais eksāmens, kuru 7.janvārī apstiprināja Ministru kabinets, tiks ieviests pakāpeniski, veicot nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos un eksaminācijas pilotēšanu - 2015./2016.mācību gadā notiks pilotēšana, 2016./2017. mācību gadā – eksāmens.
Jaunā ierobežotās izvēles eksāmena fizikā vai ķīmijā pilotēšana notiks 2015./2016. mācību gadā, savukārt 2016./2017.mācību gadā 12.klašu absolventiem jau būs jākārto šis jaunais eksāmens.


Uz vēstures valsts olimpiādi uzaicināta Annija Barona

Uz 20. vēstures valsts olimpiādi šā gada 25. februārī uzaicināta Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolniece Annija Barona (skolotāja Ineta Drēže ).


Liepājas Jauniešu mājā strādās brīvprātīgie no Ukrainas un Austrijas

Liepājas Jauniešu mājā strādās brīvprātīgie no Ukrainas un Austrijas

No šā gada 1. marta līdz 31. jūlijam Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā (BJC) paredzēts uzņemt divus Eiropas brīvprātīgos jauniešus – puisi no Ukrainas un meiteni no Austrijas, kuri rīkos dažādus pasākumus un darbosies Jauniešu mājā. Liepājas BJC struktūrvienības „Jauniešu māja” rakstītajam Eiropas brīvprātīgā darba projektam piešķirts finansējums 7950, 60 EUR apmērā. Projekts tika iesniegts 2013. gada 1. oktobrī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā ES programmā „Jaunatne darbībā”.


Aicina 10 jauno talantu skolas

Janvārī, atsākoties mācībām skolās, darbu turpina arī 10 jauno talantu skolas, kurās zinātkārākie skolēni var papildus padziļināt savas prasmes zināšanas un iemaņas dažādos mācību priekšmetos. 6. janvārī Izglītības pārvaldē bija pulcējušies tie pedagogi, kuri vada jauno talantu skolas, lai dalītos pieredzē, apkopotu rezultātus un secinājumus par pirmo mācību semestri.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv