Liepājā notiks gadskārtējā izstāde „Ko prot skolotājs”

Liepājā notiks gadskārtējā izstāde „Ko prot skolotājs”

Liepājā tuvojas ikgadējā izstāde „Ko prot skolotājs”, kas būs skaista dāvana Skolotāju dienā gan pašiem dalībniekiem, gan skatītājiem. Izstāde būs apskatāma no 3. līdz 25. oktobrim Liepājas Olimpiskā centra foajē.


Karjeras nedēļa

Liepājas pilsētā Karjeras nedēļas laikā notiks seminārs pamata un vidējās izglītības iestāžu pedagogiem, lai uzlabotu viņu kompetenci darbā ar jauniešiem un sabiedrības pārstāvjiem, kuru vēlas iesaistīties uzņēmējdarbībā.Aicinām uz šo semināru pieteikties ģeogrāfijas, ekonomikas un sociālo zinību skolotājiem, kā arī klašu audzinātājus.Plašāka informācija "šeit".


Jauniešu māja aicina uz pirmo atklāto skatuvi

Jauniešu māja aicina uz pirmo atklāto skatuvi

20. septembrī plkst. 18.00 Jauniešu mājā uz atklātās skatuves pirmo reizi notiks muzikālā pēcpusdiena, kurā uzstāsies jaunā, talantīgā liepājniece – dzejniece un dziesminiece Baiba Dēķena un mūziķis Aivis Gailītis. Vakars, kurā skanēs gan dzeja, gan mūzika, veltīts Dzejas dienām. 
Uz muzikālo pēcpusdienu aicināts ikviens interesents, ieeja ir bez maksas.


Akcijas „Skolas diena” laikā Liepājas deputāti iepazīs izglītības iestāžu ikdienu

Lai veidotu lielāku lēmējvaras un sabiedrības izpratni par skolu un bērnudārzu attīstības jautājumiem, bērnu un pedagogu ikdienas darba pienākumiem, Latvijas Izglītības darbinieku arodbiedrība Liepājā arī šogad no 16. septembra līdz 5. oktobrim rīko akciju “ Skolas diena”, kurā jau pieteikušies piedalīties lielākā daļa Liepājas Domes deputātu. 
Deputāti šajās dienās kļūs par pedagogu „ēnām” un iepazīs izglītības iestāžu ikdienas darbu.


Piešķirtas gada Kvalitātes balvas izglītībā

Piešķirtas gada Kvalitātes balvas izglītībā

Liepājas Domes deputāti 12. septembra Pastāvīgās izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē izvērtēja Izglītības pārvaldes iesniegtos priekšlikumus par pretendentiem uz Kvalitātes balvām izglītībā sešās nominācijās vispārizglītojošām skolām, kurām pagājušajā mācību gadā bijuši vislabākie mācību sasniegumi. Balvas tradicionāli pasniegs 3. oktobrī Skolotāju dienas svinīgajā pasākumā Olimpiskā centra Rožu zālē. 
Pretendentus izvērtēja, ņemot vērā Izglītības pārvaldes apkopoto informāciju par sasniegumiem centralizētajos eksāmenos, valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniskajos lasījumos. Pēc pēdējām izmaiņām nolikumā “Par vispārizglītojošo skolu Kvalitātes balvām”, kuras pieņemtas 2013. gada 16. maijā, tāpat kā visā valstī, mainījies skolēnu sekmju novērtējuma princips – nav vairs A, B un C līmeņu, bet procenti.

Kvalitātes balvas šogad nolemts piešķirt:
Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolai Ls 1000 par sasniegumiem centralizēto eksāmenu kopvērtējumā ( 60,45 %);
Liepājas pilsētas 12.vidusskolai Ls 500 par sasniegumiem Vispārējās izglītības satura centra organizētajās valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniskajos lasījumos;
Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolai Ls 500 par sasniegumiem latviešu valodas centralizētajā eksāmenā (68,95%) ;
Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolai Ls 500 par sasniegumiem svešvalodu centralizētajos eksāmenos; (66,14%)
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijai Ls 700 par augstiem rezultātiem centralizēto eksāmenu kopvērtējumā (64,34%);
Liepājas 7.vidusskolai Ls 300 par labiem sasniegumiem centralizēto eksāmenu kopvērtējumā ( 3. labākais vērtējums pilsētā - 54,2 %).


No 18. septembra aicina pieteikties bezmaksas latviešu valodas kursos

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde jau otro gadu rīko bezmaksas latviešu valodas apmācību mazākumtautību skolēnu vecākiem bez valsts valodas priekšzināšanām. Kursi divām grupām pa 15 cilvēkiem katrā notiks trīs reizes nedēļā A.Puškina 2. vidusskolā un Liepājas 3. pamatskolā. Pieteikšanās - no 18. septembra abu skolu kancelejās.


Liepājas skolās par pašvaldības naudu iegādāsies lielu daļu darba burtnīcu

Domes budžeta komisijā un Finanšu komitejā nolemts piešķirt papildu finansējumu no pašvaldības budžeta Ls 47 406 apmērā – sešus latus uz vienu skolēnu mācību burtnīcu iegādei, jo valsts piešķirtais finansējums ir nepietiekošs un radījis neizpratni par mācību procesa norisi gan vecākiem, gan skolotājiem. Lēmums par budžeta grozījumiem vēl jāakceptē Domes sēdē 19. septembrī. 
Liepājas izglītības iestāžu vadītāji atzinīgi vērtē pašvaldības atbalstu jau piešķirtajiem Ls 8,40 uz vienu skolēnu, t.i. kopā Ls 14,40. Tajā pašā laikā no valsts mācību līdzekļu iegādei šobrīd saņemts tikai Ls 6,26 uz skolēnu.


Pašvaldība precizē aukļu pakalpojumu līdzfinansēšanu

Liepājas pašvaldība arī turpmāk plāno līdzfinansēt aukļu pakalpojumus mazuļiem, kuri vēl nav sagaidījuši rindu bērnudārzā, dodot iespēju vairāk jaunajām māmiņām atgriezties darba tirgū. Liepājas Domes deputāti pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejā un Finanšu komitejā izskatīja lēmuma projektu "Par kārtību, kādā tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem", paredzot līdzšinējo finansējumu auklēm Ls 75 apmērā un dodot iespēju paplašināt šī pakalpojuma sniedzēju loku.


Jauniešu mājā sākusies aktīva rosība

Jauniešu mājā sākusies aktīva rosība

Lai gan Liepājas Bērnu un jaunatnes JC Jauniešu māju oficiāli plānots atklāt 10. oktobrī, tajā jau sākuši aktīvi rosīties tās galvenie saimnieki – Liepājas jaunieši. Ceturtdien, 12. septembrī Jauniešu mājā brīvā gaisotnē norisinājās šogad pirmā Liepājas skolēnu Domes jeb līdzpārvalžu vadītāju sanāksme. 
Jauniešu mājas nākotnes vīziju un tās lomu pilsētas dzīvē paši jaunieši jau iezīmēja mācību gada sākumā Domes Attīstības pārvaldes speciālistu vadītajā diskusijā „ Vai 388 gadus vecā Liepāja ir joprojām jauna?”, kurā lielākā daļa atzina, ka šai mājai jākļūst par vietu, kur dzimst labas idejas, jaunu kontaktu un iedvesmas gūšanas vietu.


Bērnudārzā „Sauleszaķis” top personības izaugsmes centrs

Bērnudārzā „Sauleszaķis” top personības izaugsmes centrs


Uzsākot 2013./2014.mācību gadu, PII „Sauleszaķis” bijušajās rotaļu grupas telpās sākts iekārtot personības izaugsmes centrs, kurš būs aprīkots ar modernām IT iekārtām, lai ar interaktīvām un pētniecības metodēm spētu izglītības procesu padarīt daudzveidīgāku, interesantāku un aizraujošāku. Interaktīvā tāfele, planšetdatori, mikroskopi, skaņu iekārtas un citas iekārtas būs paredzētas, lai bērni, sākot no 3 gadu vecuma, varētu reizi nedēļā šajā telpā pētīt, eksperimentēt un analizēt, tādējādi apgūstot gan jaunākās tehnoloģijas, gan padarot mācīšanās procesus aizraujošākus.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv