Centra sākumskolā notiks nometne „Zaļais draugs”

Otrdien, 4. jūnijā plkst. 10.00 Liepājas centra sākumskolā notiek konkurss skolēniem projektā “Vides izglītības nometne “Zaļais draugs” sadarbībā ar Liepājas reģionālā atkritumu poligona apsaimniekotāju SIA "Liepājas RAS". Projekta ietvaros uzņēmums piedāvā skolēniem izglītojošas un atraktīvas spēles par aktuāliem atkritumu apsaimniekošanas un videi draudzīga dzīvesveida jautājumiem,  apgalvojumu spēli "Patiesība vai meli", krustvārdu mīklas, ko sagatavojuši uzņēmuma speciālisti.

Pieci konkursa uzvarētāji bez dalības maksas piedalīties vides izglītojošā dienas nometnē „Zaļais draugs”, kas notiks no 10. līdz 18. jūnijam Centra sākumskolā. Pārējiem nometnes dalībniekiem – dalības maksa Ls 3 par dienu.

 

Liepājas pilsētas Centra sākumskolaprojektu „Vides izglītības dienas nometne „Zaļais draugs” organize sadarbībā ar Liepājas Izglītības pārvaldi un Liepājas pašvaldību, SIA "Liepājas RAS" atkritumu poligonu "Ķīvītes", Latvijas Vides Aizsardzības fondu un biedrību „Liepājas Centra pamatskolas atbalsta biedrība”, kas projektu atbalsta finansiāli.

Nometnē vēl var nākt un pieteikties tie skolēni, kuri domā par saturīgu un interesantu vasaras brīvlaika pavadīšanas iespēju, tos, kuri dažādu pasākumu un mācību dēļ līdz šim nebija par to aizdomājušies! Ar informāciju par nometni var iepazīties Latvijas VISC nometņu mājaslapā, Liepājas Centra sākumskolas un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapās.  

 

Nometnes "Zaļais draugs" dalībnieki uzaicināti apmeklēt SIA "Liepājas RAS" atkritumu poligonu "Ķīvītes", kas atrodas Grobiņas pagastā. Tur skolēni uzzinās to, kas ir mūsdienīgs cieto sadzīves atkritumu noglabāšanas poligons, kā poligonā notiek cieto sadzīves atkritumu noglabāšana, kā tiek savākta biogāze un ražota elektroenerģija, kas ir infiltrāts, kā tas rodas un tiek attīrīts, kā arī visu svarīgāko par atkritumu šķirošanu un šķirošanas iespējām sadarbībā ar SIA "Liepājas RAS".


1. jūnijā aicina uz Radošuma darbnīcām Jūrmalas parkā

1.jūnijā Liepāja pulcēs vairāk nekā 3000 dejotājus no Latvijas pilsētām un novadiem skolu tautas deju kolektīvu festivālā - lielkoncertā „Latvju bērni danci veda”. Ikviens aicināts par brīvu apmeklēt šo skaisto bērnu pasākumu, kura ietvaros dienas garumā darbosies arī Bērnu un jaunatnes centra radošās darbnīcas. 
Parkā pie bērnu rotaļu laukuma no 11.00 līdz 15.00 bērni kopā ar vecākiem varēs apmeklēt dažādas radošās darbnīcas, piedalīties rotaļās, dziedāt un izbaudīt jauku vasaras dienu.
No 11:00 – 12:00 notiks rotaļu rīts „Ložņā, ložņā lakstīgala” Liepājas Bērnu un jaunatnes centra folkloras kopa ”Ķocis” aicina visus liepājniekus, gan lielus, gan mazus iet rotaļās. „Mēs ejam caur veco Liepājas tiltu”, „Ak, tu, balodīti”, „Dindaru dandaru”, tās ir tikai dažas no rotaļām, kuras tiks izspēlētas kopā ar muzikantiem Intas Jaunciemas vadībā un dziedātājiem no Liepājas bērnu un jaunatnes centra. Īpaši gaidītas ģimenes un draugu kopas! Būs arī viesi un pārsteigumi! Nāc rotaļā!
No 12:00 – 14:00 koncertā „Dziesmas. Dejas. Mode” uz Lielās skatuves uzstāsies Liepājas BJC bērnu kolektīvi, kuri dzied, dejo un rada tērpus.
No 14:00 – 15:00 „Roku zaļā pļavā” uz lielās skatuves izspēlēs Liepājas BJC jaunās rokgrupas.
Radošo darbnīcu ceļvedis:


Iznācis "Ģimnāzijas rakstu" 1. krājums

Iznācis

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā 29. maijā tika rīkotas „Ģimnāzijas rakstu” 1. krājuma atvēršanas svinības. Krājums ir jaunas tradīcijas aizsākums, un šajā izdevumā ir iekļauti 15 skolēnu zinātniski pētniecisko darbu rezultāti. Publicētie darbi pārstāv visas pētniecisko darbu jomas. Ierobežotā apjoma dēļ nav iekļauts viss zinātniski pētnieciskā darba saturs, bet akcentēts būtiskais, kas var interesēt gan skolēnus, gan skolotājus, gan plašāku sabiedrību.

Krājuma mērķis ir popularizēt un veicināt skolēnu zinātniski pētniecisko darbību Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā, lai ikviens skolēns attīstītu pētnieciskās prasmes un lai ikkatrs varētu publicēt sava pētījuma rezultātus nākamajos „Ģimnāzijas rakstu” izdevumos, kas kļūtu par, iespējams, pirmo skolēna publikāciju.

Rakstu krājumā publicētas arī skolotāju domas par skolēnu zinātniski pētniecisko darbību, doti ieteikumi, kas var palīdzēt nākamajiem pētījumu autoriem. Liela pateicība Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas direktoram Helvijam Valcim un Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas direktora vietniecei Kristīnei Rozei, kā arī visiem darbu vadītājiem par atbalstu šī izdevuma tapšanā.

Normunds Dzintars, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotājs


Vasaras piedzīvojumu skola


Mācību gada noslēgumā sveic pilsētas skolēnu olimpiāžu uzvarētājus

Mācību gada noslēgumā sveic pilsētas skolēnu olimpiāžu uzvarētājus

29. maijā Liepājas muzejā pulcējās aizvadītā mācību gada pilsētas mācību olimpiāžu uzvarētāji – pirmo vietu ieguvēji no 1. līdz 12. klasei. Skolēnus sveica Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova.
Pavisam mācību gada laikā Liepājas skolās notikusi 31 olimpiāde, tajās piedalījušies 1205 skolēni. Godalgotas vietas ieguvuši 420 skolēni, no kuriem 84 ir pirmās vietas.
“Šo dienu varam uzskatīt par jaunas tradīcijas aizsākumu pilsētā, kad pavasara un mācību gada izskaņā muzejā svinīgā pasākumā pulcējas mūsu “olimpieši” - labākie no labākajiem, “ teica Ludmila Molčanova. Molčanova pateicās skolēniem par ieguldīto darbu mācību gada garumā un novēlēja jaunajiem censoņiem zināšanu un atziņu gūšanas prieku saglabāt, jo šodienas dzīves temps liek mācīties visu mūžu.
Visvairāk pirmās vietas – 17 izcīnījuši Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas audzēkņi, labi veicies arī Liepājas 12. , 15. vidusskolas , Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas un J. Čakstes 10. vidusskolas u.c. mācību iestāžu skolēniem.
Muzikālu sveicienu bija sagatavojuši Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas audzēkņi Dzintars Šusts un Linda Alksne.
Olimpiāžu uzvarētājiem bija sagatavots arī “salds” pārsteigums – trīs lielas kūkas grāmatu formā. Pēc tam bērni un jaunieši apskatīja tikko izremontētās muzeja elpas un darbinieku pavadībā iepazinās ar muzeja ekspozīcijām.


Atgādināsim bērniem par drošību vasarā


Ir sākušās ilgi gaidītās vasaras brīvdienas, kad bērni pavada vairāk laika ārpus mājas – rotaļu laukumos, pludmalēs un citur. Lai prieku par saulainajām dienām neaizēnotu nepatīkami gadījumi, Liepājas Izglītības pārvalde aicina vecākus saviem bērniem atgādināt par drošību uz ceļa un ūdens, kā arī par rīcību vētras un pērkona negaisa laikā utt.


Liepājas skolēni uzstājas starptautiskā konferencē Jūrmalā

Liepājas skolēni uzstājas starptautiskā konferencē Jūrmalā

Septiņi Liepājas vidussskolēni 22. un 23. maijā piedalījās starptautiskā zinātniski pētniecisko darbu conference “Es dzīvoju pie jūras” Pumpuru vidusskolā, kuru tradicionāli organize Jūrmalas Dome. Skolēni prezentēja savus zinātniski pētnieciskos darbus, kuros atklāja savai pilsētai aktuālas problēmas un risinājumus saistībā ar jūru. 

Konkursa mērķis ir attīstīt skolēnu sadarbības prasmes zinātniski pētnieciskajā darbībā reģionalajā un starptautiskā mērogā. Konferencē piedalījās Jūrmalas, Liepājas un Tallinas 10 un 12. klašu skolēni. Tā bija arī iespēja pilnveidot savas svešvalodu prasmes, jo uzstāšanās notika angļu valodā.

Liepāju konferencē pārstāvēja: Anna Taimiņa un Rihards Pēteris Ročāns no Liepājas 15. vidusskolas ar darbiem „Aizsargājamo augu daudzveidība Liepājas pludmalēs” un „Mākoņu tipa saistība ar lietus ūdens piesārņojumu Liepājā”, Dāvids Oļševskis no Vakara (maiņu) vidusskolas ar darbu par veselību veicinošām aktivitātēm Liepājā, Dineja Stepanova un Anželika Poļenoka no Liepājas 8. vidusskolas ar pētījumu par ūdens procedūrām Liepājas Reģionālajā slimnīcā, Dita Virga no Liepājas Raiņa 6. vidusskolas ar darbu „Liepājas pamesto ēku arhitektūra”, Valentīns Kargins no A.Puškina Liepājas 2. vidusskolas par Liepājas 19. gadsimta nocietinājumu sistēmu izbūvi, Agnese Felicita Alžāne un Evelīna Meļņikova no Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas ar spēli „Liepāja”.

Visi skolēni balvā saņēma Jūrmalas Domes sertifikātus un medaļas, kā arī trīs dienu atpūtu Jūrmalas akvaparkā. Atklātā olimpiāde matemātikā - rezultāti

3. vieta Daiga Koroļonoka, Liepājas 15.vidusskolas 5. klase (skolotāja Anna Galiņa) 
3. vieta Igors Astrausks, Liepājas 7.vidusskolas 6. klase (skolotāja Larisa Basakova) 
3. vieta Jevgenijus Čistiakovas Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas 7. klase (skolotāja Irina Vīksna)

3. vieta Amanda Razma, J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas 9. klase ( skolotāja Nelima Skudrovska)

2. vieta Pāvels Ļapunovs, Liepājas 7.vidusskolas 5. klase (skolotāja Andžela Sokova)  

1. vieta Jelizaveta Pahara, Liepājas pilsētas 12.vidusskolas 8. klase (skolotāja Tatjana Kurdeko) 

Atzinība Rūdolfs Barons, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 8. klase (skolotājs Artis Freimanis) 


Izglītības projektu konkursā atbalstīti 15 projekti


Apstiprināti un izvērtēti Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes projektu konkursā iesniegtie projektu pieteikumi - šogad no 31 iesniegtā projekta daļēji vai pilnā apjomā konkursa komisija līdzfinansējumu piešķīrusi 15 projektiem par kopējo summu Ls 12 000.

Projektu konkursa mērķis ir noteikt Liepājas pilsētai piemērotākos un atbilstošākos izglītības projektus, kas veicinātu izglītības procesu attīstību un paaugstinātu izglītības kapacitāti Liepājā, veicinātu jaunrades procesus, uzlabotu un attīstīt starpinstitūciju sadarbību, izglītības norišu daudzveidību un kvalitāti.

Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir līdz 75% apjomā no iesniegtā projekta kopējās budžeta summas. Piešķirtā līdzfinansējuma apjoms nav mazāks par Ls 50 un nav lielāks par Ls 1500. Projektu konkurss tiek izsludināts vienu reizi gadā, nosakot projektu realizēšanas termiņu no 1.maija līdz 30.novembrim.

Atbalstītie projekti ( projekta nosaukums, iesniedzējs, piešķirtā summa)


Izvērtē karjeras izglītības formas „Skolas sadarbība ar uzņēmumu” programmas

Mācību gadu noslēdzot, Liepājas 15. vidusskolā un Liepājas vakara (maiņu) vidusskolā norisinājās karjeras izglītības formas „Skolas sadarbības ar uzņēmumu” programmas izvērtējuma pasākumi. 
Liepājas 15. vidusskolā 7. maijā 7. klases skolēni prezentēja klases projekta darbus, kuri bija izstrādāti, sadarbojoties 7. b klasei ar A/S „Liepājas Papīrs”, 7. b un 7. c klasei sadarbojoties ar viesnīcas „Kolumbs” vadītāju Jāni Vīnertu. Bet 9. maijā Liepājas vakara (maiņu) vidusskolā projekta darbus prezentēja 10. a klases un 10. b klases audzēkņi, kuri savus projekta darbus bija izstrādājuši, sadarbojoties ar viesnīcu „Promenade” pilnvaroto personu un „City Amrita Hotel” viesnīcas pārstāvjiem. Uzņēmumu pārstāvji kā eksperti izvērtēja karjeras atbalsta programmā iesaistīto skolēnu izstrādātos projektus.
Pasākuma otrajā daļā, projekta skolas koordinatori, karjeras atbalsta programmā iesaistīto klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji, projekta pašvaldības koordinatore Ludmila Molčanova un uzņēmuma pārstāvji piedalījās karjeras atbalsta programmas īstenošanas un rezultātu SVID analīzes noslēguma procesā. Uzņēmuma "Liepājas papīrs" pārstāvis atzina: „Pateicoties šādiem projektiem, uzņēmumam ir iespēja popularizēt sevi un plašākai sabiedrībai pastāstīt savu “veiksmes stāstu”. Ar reāliem piemēriem pierādīt, ka arī ekonomiskās krīzes situācijās ir iespējams attīstīties un saglabāt konkurētspēju. Mums ir svarīgi, ko par mums domā liepājnieki.”


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv