Izglītības projekts “Start IT” aicinās skolēnus apgūt programmēšanu

Izglītības projekts “Start IT” aicinās skolēnus apgūt programmēšanu

Informācijas tehnoloģiju uzņēmums „Accenture Latvijas filiāle”, RTU, biznesa izglītības biedrība „Junior Achievement – Young Enterprise Latvija”, Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Latvijas Informātikas skolotāju asociācija un Web&Mobile risinājumu izstrādes kompānija ”MAKIT” uzsāks izglītības projektu „Start IT” vispārizglītojošajās skolās Latvijā. Projekta mērķis ir veicināt informātikas priekšmeta popularitāti skolēnu vidū, kā arī palielināt to skolēnu skaitu, kas apgūst informātikas priekšmetu padziļināti. Projekta ietvaros tiks pasniegti fakultatīvie programmēšanas kursi Latvijas skolās, kā arī izveidota programmēšanas apmācību metodiskā programma internetā. Projektu finansē darba grupas dalībnieki.


IZM ieteikts un apstiprināts pedagogu tālākizglītības kurss par mobingu

Tēma: „Mobings (sistemātiska terorizēšana), tā atpazīšana un novēršanas pasākumi” 
Laiks: 2013. gada 20. maijs, plkst. 10.00
Vieta: Liepājas Valsts ģimnāzijas konferenču zālē, Ausekļa 9
Maksa: Ls 10 par 12 stundu IZM ieteikto un apstiprināto pedagogu profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmu.
Tālākizglītības programma paredzēta ne tikai pedagogiem, bet arī sociālajiem darbiniekiem un nepilngadīgo lietu inspektoriem. Programmas īstenotāji personības un pedagoģisko kompetenču pilnveides nolūkos piedāvā attīstīt tādas prasmes un iemaņas, kas viņos nostiprinās izpratni par to, kas ir mobings, kāpēc tas rodas, kā to atpazīt un piedāvā zinātniski pamatotus, uz psihologu pētījumu rezultātiem, balstītus praktiskus risinājumu veidus, ko izglītības iestādes administrācija, skolotāji, skolēni un viņu vecāki var darīt, lai nepieļautu mobingu, kā arī piedāvā apgūt pieejas, veidus un paņēmienus, kā veicināt labvēlīgu psiholoģiskās vides veidošanu, piedāvāt praktiskus risinājumus konfliktsituāciju novēršanai, kā arī vingrinājumus, kā arī, kā runāt ar mobinga izraisītāju un mobinga upuri.
Lektors: Kaspars Bikše, mg.psych.sert.dr.psych.lect.
Sīkākas ziņas: 26491490, Gunta Šmidre, gunta.smidre@gmail.com
Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot pa tālruņa nr. 26491490 vai nosūtot uz e-pastu datus: vārds, uzvārds, personas kods (apliecību sagatvošanai), datums, vieta, kādā veidā veiksiet apmaksu.


Liepājas Bērnu mākslas skola gūst panākumus valsts mērogā

Liepājas Bērnu mākslas skola gūst panākumus valsts mērogā

Ir noslēdzies Latvijas profesionālās ievirzes izglītības mākslas programmas audzēkņu valsts konkurss, kurā piedalījās 290 audzēkņi no 93 mūzikas un mākslas skolām Latvijā. 

Liepājas Bērnu mākslas skolas audzēkne Keita Laimiņa konkursā ir ieguvusi 1. vietu vecuma grupā līdz 9, un Ketrīne Brikmane, kura skolu pārstāvēja vecuma grupā no 16 gadiem saņēma divus atzinības rakstus par darbu „Rašanās”.

Valsts konkursa reģionālā kārta notika martā astoņās vietās Latvijā - Rīgā, Liepājā, Kandavā, Valmierā, Jēkabpilī, Balvos, Rēzeknē, Daugavpilī, konkursa aktīvā organizēšanā iesaistoties 16 mākslas un mūzikas skolām. 26.-27.aprīlī Gaujienā visas mākslas skolas tikās konkursa laureātu apbalvošanas pasākumā.
Šī gada valsts konkursa tēma bija saistīta ar Jāzepa Vītola mūziku, par godu komponista 150. dzimšanas dienai.


Pēc konkursa un darbu izvērtēšanas 26., 27. aprīlī Gaujienā notika valsts konkursa noslēguma pasākums un seminārs „Mūzika mākslas izglītībā”. Šajās dienās Gaujienā varēja skatīt arī divas izstādes - izstādi „ Jāzepa Vītola mūzika”, kurā bija eksponēti visi valsts konkursā tapušie darbi, un izstādi „Mūzikas tēmas mākslas izglītībā”, kas atspoguļoja mākslas skolu veiksmīgos piemērus skaņu un mūzikas - skaņdarbu, komponistu, mūzikas instrumentu, mūzikas tēmu u.c. apguvi mācību procesā. Arī šajā konkursa kārtā Liepājas Bērnu mākslas skolas izveidotā ekspozīcija guva vērā ņemamus panākumus, saņemot augstu vērtējumu un iekļūstot labāko desmitniekā.

Abas izstādes varēs atkārtoti skatīt visi, kas ciemosies Gaujienā no 19. jūlija - 27. jūlijam, kad tur notiks komponista Jāzepa Vītola 150. dzimšanas dienas svinības - koncerti, pasākumi, radošās darbnīcas.


Uzņēmēji aicināti pieteikt vakances skolēniem darbam vasarā

Liepājā šovasar ar pašvaldības finansiālu atbalstu algotu darbu divas nedēļas varēs strādāt 200 bērni vecumā no 13 līdz 14 gadiem, šobrīd jau pieteikušies 494 strādātgribētāji. Jaunums ir tas, ka šovasar papildus varēs strādāt arī 50 jaunieši vecumā no 15 līdz 19 gadiem, tāpēc uzņēmēji aicināti līdz 20. maijam pieteikt brīvās darba vietas šiem skolēniem. 

Liepājas pilsētas Domes finansējums skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā ir 19 100 Ls, kas ir par 7500 latiem vairāk nekā pērn. 13 un 14 gadīgu skolēnu nodarbinātības projekta realizēšanai paredzēts 11700 Ls, bet 15 līdz 19 gadīgu skolēnu nodarbinātības projekta realizēšanai paredzēts 7400 Ls. Uzņēmēju līdzfinansējums ir 5000 Ls.
2013.gada vasarā ar Domes līdzfinansējumu tiks veidotas 200 darba vietas 13 un 14 gadīgiem Liepājas vispārizglītojošo skolu skolēniem. Reģistrēšanās vasaras darbam tika organizēta skolās pie sociālā pedagoga līdz 3.maijam. Uz 200 darba vietām pieteicās 494 skolēni. Pašlaik tiek izvērtētas skolēnu iesniegtās anketas, un piešķirtas darba vietas vasaras darbam. Skolēni informāciju par vasaras darbu varēs saņemt savā skolā vai Liepājas izglītības pārvaldes mājas lapā www.lip.lv

Katrs skolēns varēs stādāt divas nedēļas. Darba periods ir no 3.jūnija līdz 9. augustam . Darba vietas tiks izveidotas vispārizglītojošās skolā, kur skolēni darba vadītāja uzraudzībā veiks skolu teritoriju un sporta laukumu kopšanu, labiekārtošanu un uzturēšanu kārtībā. Katrs skolēns strādās četras stundas dienā, par divu nedēļu darbu saņemot 50 Ls darba algu.

Lai nodarbinātu 50 pusaudžus vecumā no 15 līdz 19 gadiem, pilsētas uzņēmēji tiek aicināti savos uzņēmumos no 1.jūlija līdz 31.augustam izveidot darba vietas skolēniem. Katrs skolēns strādās vienu mēnesi. Par paveikto tiks maksāta minimālā alga. Darba vietas izveidošanas izdevumi tiks segti sekojoši: uzņēmējs finansē 100 Ls darba algu, nodrošina ar darba vadītāju, izveido darba drošības prasībām atbilstošu darba vietu. Savukārt pašvaldība finansē 100 Ls darba algu, sedz darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 24,09 % no pilnas darba algas, veic darbinieka apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā.

Skolēni katrs strādās vienu mēnesi, algā saņemot 200 Ls. Darba laiks noteikts skolēniem no 15 līdz 17 gadiem 7 stundas dienā un 18 un 19 gadīgiem skolēniem – astoņas stundas dienā.


Liepājas domē sveic valsts skolēnu olimpiāžu uzvarētājus

Liepājas domē sveic valsts skolēnu olimpiāžu uzvarētājus

Pirmdien, 13. maijā Liepājas Domes priekšsēdētājs Uldis Sesks un priekšsēdētāja vietniece Silva Golde tradicionāli rīkoja svinīgu pieņemšanu valsts skolēnu olimpiāžu uzvarētājiem, labākajiem zinātniski pētniecisko darbu lasījumu autoriem un viņu pedagogiem par pilsētas goda aizstāvēšanu valsts mērogā. 

Sekmīgākos skolniekus un viņu skolotājus apbalvoja ar Domes pateicības rakstiem, un naudas balvām. Pavisam pilsētas pateicību par izcilu mācību darbu, neatlaidību un augstiem sasniegumiem valsts mērogā saņēma 14 olimpiāžu uzvarētāji, zinātniski pētniecisko darbu autori un viņu pedagogi: Dmitrijs Bambuljaks Dmitrijs Jerohnovičs, pedagogi Gaļina Skorobogatova un Alla Avlasa (Liepājas A.Puškina 2.vidusskola), Baiba Linde, Reinis Pāvils, Karīna Dolbina, Linda Roskoša, pedagogi Jolanta Atmata, Ineta Feldmane, Marina Šķilvate (Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola), Nadežda Šulajeva, Leonīds Tjurs, Darja Kubrak, pedagogi Alla Kulakova, Larisa Basakova, Svetlana Kuprjašova, Dina Mihaiļičeva (Liepājas 7.vidusskola), Sintija Reķe un vinas skolotāja Indra Nomeiko (J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola), Anna Vasiļevska, Veronika Vasiļevska, Igors Dubaņevičs, Viktorija Molokoviča, pedagogi Tatjana Dzalbe, Alla Juzefoviča, Tatjana Kurdeko (Liepājas pilsētas 12.vidusskola), Rihards Pēteris Ročāns, pedagogs Maija Akimova (Liepājas 15.vidusskola).

Lai gan šogad valsts mērogā no Liepājas bija uzaicināti mazāk skolēni nekā pērn - 37, tomēr godalgotas vietas saņēmuši 14 skolēni. Vairāki no viņiem pat ieguvuši divas godalgotas vietas, piemēram, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas audzēkne Baiba Linde – divas pirmās vietas gan franču valodas olimpiādē, gan franču valodas zinātniski pētnieciskos lasījumos, Liepājas 12. vidusskolas skolniece Veronika Vasiļevska – 2. vietu krievu valodas un literatūras olimpiādē, 3. vietu – matemātikas olimpiādē.

Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova arī nodeva sveicienus izcilo skolēnu vecākiem, kuri ieguldījuši lielu darbu un pūles bērnu sasniegumu “kaldināšanā”. Skolēniem un viņu skolotājiem muzikālu sveicienu bija sagatavojuši Liepājas bērnu un jaunatnes centra jaunie talanti.


Vides radoša apguve Liepājā

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde izsludina konkursu "Vides radoša apguve Liepājā". Konkursā aicināti piedalīties skolotāji, kuri ir beiguši radošās domāšanas kursus. Nolikumu skatīt: Izglītības pārvalde -> Dokumenti, budžets -> "Vides radoša apguve Liepājā".


Direktoru vietnieku izglītības jomā semināra darba kārtība 15. maijā

Seminārs notiek Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas jaunajā zālē plkst. 12.00. 
12.00-13.00- Kur rodas uzvedības problēmas? D. Bethere (LiepU)
13.00-13.15 Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumu reģionā un valstī rezultāti.
A. Antonova
13.15.-13.30 Pilsētas un valsts olimpiāžu rezultāti 2012./2013. Mācību gadā. I. Budriķe
13.30 -13.45 IT firmas „Accenture” programma „Izrāviens” 2013./2014.m.g.
13.45-14.10-Atskats uz 2012./2013. mācību gada aktualitātēm. Izvērtējums. Jūnija pasākuma plānošana. A. Ķestere. Vietnieku padome.


Jaunieši ar panākumiem debatē ASV vēstniecībā

Jaunieši ar panākumiem debatē ASV vēstniecībā

Biedrība „Debašu centrs” šajā pavasarī realizē ASV vēstniecības finansētu projektu „Jaunieši par godīgumu”. Projekta gaitā tika organizēti debašu turnīri un publiskās runas konkurss.

7 . maijā ASV vēstniecībā notika publiskās runas konkursa fināls, kurā piedalījās vidusskolēni no Daugavpils, Rīgas un Iecavas. Liepāju pārstāvēja 5 dalībnieki: Līga Miteniece, Jūlija Ķeruže ( Liepājas Valsts 1.ģimnāzija), Edijs Pjats, Mārtiņš Dargužis ( DA Liepājas 5.vsk.), Veronika Ivanova ( Liepājas 12.vsk.).
Konkursa dalībnieku vērtēšanā piedalījās žūrija, arī KNAB vadītājs Jaroslavs Streļčenoks un ASV vēstnieks Latvijā Marks Pekala.
3.vietu publiskās runas konkursā ieguva Edijs Pjats, vēstnieka speciālbalvu ieguva Veronika Ivanova, KBAB vadītāja simpātiju balvu saņēma Līga Miteniece.


Liepājas skolu sociālie pedagogi viesojas Jelgavā

7.maijā sociālie pedagogi viesojās Jelgavas 1.ģimnāzijā. Liepājnieki tika viesmīlīgi un draudzīgi uzņemti. Mājinieki dāsni dalījās ar savām nākotnes idejām un pieredzēto. Redzētais un uzzinātais mūs pārsteidza.  
Jau pusotra gada garumā šī skola loloja ideju par savu nišu pilsētā - kā padarīt savu skolu konkurētspējīgu un vajadzīgu jaunajai paaudzei.
Šobrīd tas ir noticis, un nākamajā gadā skola sauksies Jelgavas tehnoloģiskā vidusskola. Tas nozīmē inženierzinātnes no 1. klases. Skolā strādā ļoti interesanti un spējīgi skolotāji, kuri spēj pārliecināt, pierādīt un aizraut. Bērni piespiedu brīvprātīgā kārtā nodarbojas dažādos pulciņos, tika demonstrēti skolēnu izgatavotie robotiņi. Skolā strādā arī ļoti interesants un jauns sociālais pedagogs, kurš dalījās savā pieredzē ar Liepājas kolēģiem. Jelgavas ģimnāzijas uzdrīkstēšanās pierāda to, ka nedrīkst baidīties no jaunām idejām, inovācijām.
Nākamais apskates objekts – Zemgales Reģiona Kompetenču attīstības centrs. Jelgava ļoti lepojas ar šo iestādi. Tā ir arī ļoti populāra iedzīvotāju vidū. Iespaidīgs bija plašais pieaugušo izglītības programmu piedāvājumu klāsts. Interesants likās piedāvājums ģimenēm – kursi vecākiem par dažādām tēmām, tai skaitā – par bērnu audzināšanu, īpatnībām. Arī šī iestāde pārsteidza un iedvesmoja.
Saulainā un pirmā patiesi karstā diena un jaukie iespaidi – tieši tas bija vajadzīgs Liepājas sociālajiem pedagogiem. Paldies Jelgavas kolēģiem!
Dace Liepa,
speciāliste bērnu tiesību jautājumos


Domē notiks valsts olimpiāžu uzvarētāju pieņemšana

13.maijā plkst. 15.00 maijā plkst. Liepājas pilsētas Domē notiks valsts olimpiāžu un zinātnisku pētniecisko darbu lasījumu uzvarētāju pieņemšana. 
Uz pieņemšanu aicināti:

Liepājas A.Puškina 2.vidusskola - Dmitrijs Bambuljaks, Dmitrijs Jerohnovičs, pedagogi Gaļina Skorobogatova, Alla Avlasa; 

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola -Baiba Linde, Reinis Pāvils, Karīna Dolbina, Linda Roskoša, pedagogi – Jolanta Atmata, Ineta Feldmane, Marina Šķilvate; 

Liepājas 7.vidusskola - Nadežda Šulajeva, Leonīds Tjurs, Darja Kubrak, pedagogi- Alla Kulakova, Larisa Basakova, Setlana Kuprjašova, Dina Mihaiļičeva;

J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola- Sintija Reķe, pedagogs- Indra Nomeiko;

Liepājas pilsētas 12.vidusskola- Anna Vasiļevska, Veronika Vasiļevska, Igors Dubaņevičs, Viktorija Molokoviča, pedagogi- Tatjana Dzalbe, Alla Juzefoviča, Tatjana Kurdeko;

Liepājas 15.vidusskola- Rihards Pēteris Ročāns, pedagogs- Maija Akimova.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv