Novērtē skolu gatavību jaunajam mācību gadam

Novērtē skolu gatavību jaunajam mācību gadam

20. augustā Domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde kopā ar Izglītības pārvaldes speciālistu komisiju apmeklēja vairākas skolas, lai novērtētu to gatavību jaunajam mācību gadam. Liepājā šonedēļ notiek vispārizglītojošo skolu pieņemšana, lai iepazītos ar paveiktajiem remontdarbiem, pārbaudītu atbilstību ugunsdrošības un sanitārajām prasībām, kā arī konstatētu, kādi vēl uzlabojumi nepieciešami nākotnē.


Aicina pieteikties uz pedagogu profesionālās kvalitātes novērtēšanu

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde izsludina pieteikšanos uz pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu
2013./2014.mācību gadā.
1.Novērtēšanas procesa mērķgrupas
Ievērojot brīvprātības principu un pamatojoties uz izglītības iestādes vadītājam adresētu pedagoga rakstisku iesniegumu,
novērtēšanas procesā ir tiesības iesaistīties:
 vispārējās (t.sk.pirmsskolas) un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem;
 profesionālās ievirzes (mākslas, mūzikas, sporta) izglītības iestāžu pedagogiem;
 interešu izglītības iestāžu pedagogiem;
 atbalsta personālam (logopēdiem, sociālajiem pedagogiem, izglītības psihologiem)


Aicina vecākus nesteigties ar mācību līdzekļu iegādi

Tuvojoties 1. septembrim, vecākiem īpaši aktuāls kļuvis jautājums par mācību piederumu un līdzekļu iegādi bērniem skolai, taču 7. augustā apstiprinātie grozījumi Izglītības likumā nosaka, ka no 2013.gada 1.septembra mācību literatūras, arī metodisko līdzekļu, uzziņu literatūras un digitālo mācību līdzekļu iegādi pilnībā finansē no valsts budžeta līdzekļiem un valsts budžeta mērķdotācijām. 

“Šogad, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, vecākiem nevajadzētu steigties ar mācību grāmatu un darba burtnīcu iegādi”, aicina Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova.
“Iesaku vecākiem pagaidīt līdz mācību gada sākumam vai arī sazināties ar skolu, lai precizētu, vai maijā izsniegtie mācību līdzekļu saraksti vēl ir aktuāli”, uzsver Molčanova.


Mācību seminārā pilnveidos sava novada izpētes prasmes

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar IZM Valsts izglītības satura centru 21. augustā no 10.00 līdz 16.00 organizē reģionālo semināru ģeogrāfijas, ekonomikas, dabaszinību skolotājiem "Izziņas mācību takas, mācību ekskursijas sava novada, pilsētas izpētes prasmju pilnveidei".

Plānotā darba kārtība.
1. 10.00-11.00 Liepājas pilsētas attīstība un tās prioritātes. Diskusija.
G. Ansiņš-Domes priekšsēdētāja vietnieks.
2. 11.00-11.30 Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu tēmu izvēle Liepājas pilsētas kontekstā.
A. Damberga-Domes Vides un veselības daļas dabas aizsardzības speciāliste.
3. 11.30-12.00 Mācību ekskursiju, pārgājienu nozīme tuvākās apkārtnes izzināšanai un projektu darbu izstrādei. Skolotāju pieredze.
A. Maisiņš- Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģiona administrācijas vecākais Valsts vides inspektors.
4. 12.00-12.20 Novadpētniecība un Latvijas ģeogrāfijas saturs. Netradicionālās mācību nodarbības pilsētas dabas vides , kultūrvides, saimnieciskās darbības izzināšanai.
N. Buile- VISC ekonomikas, ģeogrāfijas speciāliste.
5. Praktiskā daļa –SIA CIDO grupa ”Lāčplēša alus darītava”.
13.30-15.30

Programmas vadītāja: Gaļina Skorobogatova, ģeogrāfijas ekonomikas skolotāju MA vadītāja.
Interesentiem pieteikties pie Gaļinas Skorobogatovas galina2vsk@inbox.lv līdz 19. augustam.


Liepājas Jauniešu mājas pārstāvji pieredzes apmaiņā Dānijā

Liepājas Jauniešu mājas pārstāvji pieredzes apmaiņā Dānijā

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienības „Jauniešu māja” 12 pārstāvji no 26. jūlija līdz 4. augustam piedalījās starptautiskā apmaiņas projektā Dānijā „Youth4Com”, kas notika sadarbībā ar pieredzes apmaiņu projektu tīklu „Drums for peace”. 
Projektā piedalījās dalībnieki no Dānijas, Somijas, Latvijas un Rumānijas, kopā pulcējot aptuveni 60 dalībniekus. Projektu no Latvijas pārstāvēja 10 jaunieši no Liepājas vecumā no 13 līdz 16 gadiem un divi grupas līderi.


Akcijas „Skolas soma” ietvaros pabalstus saņems vairāk nekā 1500 skolēnu

No trešdienas, 7. augusta Liepājā sāksies pašvaldības akcija „Skolas soma”. Līdz oktobra beigām Liepājā deklarētās daudzbērnu un trūcīgās ģimenes, ģimenes, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām un aizbildnībā esošus bērnus, varēs saņemt 10 latu vienreizējo pabalstu katram skolēnam skolai nepieciešamo lietu iegādei. 
Pašvaldības palīdzību saņems ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk nepilngadīgus bērnus, bērnus invalīdus, aizbildnībā un Ģimenes atbalsta daļas uzskaitē esošus bērnus, Černobiļas AES avārijas seku likvidatoru ģimenes, ģimenes ar vienu vai diviem bērniem, kurām noteikts trūcīgas ģimenes statuss - ar nosacījumu, ka visās šajās ģimenēs audzina skolas vecuma bērnus.


Interaktīvās darbnīcās apgūst iemaņas tūrismā

Interaktīvās darbnīcās apgūst iemaņas tūrismā

2.augustā Liepājas 3.pamatskolas teritorijā notika interaktīvās darbnīcas projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” ietvaros, kurās piedalījās jaunieši no 8.,12.,2.,5.,6.,15.vidusskolām, 3.pamatskolas un Liepājas Valsts tehnikuma. 
Dalībnieki iesaistījās dažādās komandas saliedēšanas spēlēs, bet galvenais akcents tika likts uz dažādām tūrisma iemaņām – mezglu siešana, pārvietošanās pa paralēlām virvēm, dažādu šķēršļu pārvarēšana u.c.

Paši jaunieši augsti novērtēja šo darbnīcu organizētību un lietderību.


Sadraudzības koncertā uzstāsies Liepājas un Dānijas jauniešu pūtēju orķestri

Sadraudzības koncertā uzstāsies Liepājas un Dānijas jauniešu pūtēju orķestri

10. jūlijā no plkst. 12 līdz 13 lielisku dāvanu liepājniekiem un un pilsētas viesiem sarūpējis Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs (BJC) – pie Rožu laukuma no viesnīcas “Līva” līdz Latviešu biedrības namam sadraudzības koncertā ar krāšņu defilē programmu uzstāsies Kopenhāgenas pašvaldības skolēnu orķestris kopā ar Liepājas BJC un Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskolas apvienoto pūtēju orķestri.


Liepājas kuģu modelistu panākumi starptautiskā mērogā

28. un 29. jūnija Liepājas Bērnu un jaunatnes centra kuģu modelistu komanda Liepājas „Elektrons” pirmo reizi piedalījās starptautiskās sacensībās „Baltic Cup 2013” kuras norisinājās viesu namā "Kliģi".
Uz sacensībām bija ieradušās komandas no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Liepājas „Elektrons” komandu pārstāvēja trīs kuģu modelisma dalībnieki: Sergejs Leonovs, Anatolijs Moisejenko un Anna Moisejenko skolotāja Pāvela Ivanova vadībā.
Eco mini Expert klasē junioru grupā 22 cilvēku konkurencē Sergejam Leonovam izdevās iekļūt finālā kā septītajam un sīvā konkurencē izcīnīt uzvaru. Anatolijs Moisejenko šājā klasē ierindojās 14. vietā.
Eco mini Standart klasē Anna Moisejenko vienīgā no Latvijas iekļuva finālā un ieguva 7. vietu 14 cilvēku konkurencē. Viņa ir arī pirmā Latvijā un vienīgā startējošā meitene šajā klasē. Anatolijs Moisejenko ieguva 9. vietu.
F3e klasē (figūra uz laiku) Sergejs Leonovs ieņēma 10. vietu 17 cilvēku konkurencē.


Dizaina un Mākslas vidusskolas studenti rada savu "stāstu" bērnudārzā “Mazulītis”

Dizaina un Mākslas vidusskolas studenti rada savu

Kamēr bērni bauda ilgi gaidītās vasaras brīvdienas, bērnudārzā "Mazulītis" notiek aktīvi darbi, lai uzlabotu iestādes vidi un padarītu to vēl interesantāku, drošāku, krāsaināku, atbilstoši bērnu vajadzībām. Atsākot mācību gadu, bērnus sagaidīs daudz krāsainākas, jautrākas un dzīvespriecīgākas telpas, kurās garajās mācību un rotaļu stundās bērni varēs gūt daudz jaunu atklājumu, uzņemt enerģiju vai vienkārši sajusties tikko lasītās pasakas vidē.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv