Papes puzli pirmie saliek 5. vidusskolas 12.a klase

Papes puzli pirmie saliek 5. vidusskolas 12.a klase

Papes puzli pirmie saliek 5. vidusskolas 12.a klase
Visu februāra mēnesi www.sofijaslaivas.lv organizēja gadskārtējo viktorīnu skolēniem. Šoreiz tika pētīts Papes ezers un tā apkārtne.
Atbildot uz 20 jautājumiem, skolēni uzzināja daudz interesanta. Gan par papenieku dīvaino paradumu augstus viesus ietīt dvieļos, gan par to, ka jūrā pie brangiem mencu lomiem var tikt, zvejojot Papes kalvā. Un iespējams, kāds varēs pastāstīt tagad savam paziņam Rucavā vai Papē, no kurienes cēlies viņa uzvārds Ašmanis, jo Papes ezera ziemeļgalā reiz slējusies muiža, kas vecajās kartēs atzīmēta kā Pirathof (jeb Pirātu osta) un vietējie kuģu laupītāji esot bijuši tik naski sava aroda pratēji, ka iesaukti par ašmaņiem! Un varbūt pat kādam izdevās noskaidrot, kur tagad atrodas vecā Papes kapteiņa Jāņa Zemtura Anglijas karaļa dāvātais sudraba tālskatis!
Par tālskati viktorīnas organizētājiem informācijas nav, bet zināms ir kas cits – trīs šī gada viktorīnas „Saliec Papes puzli” uzvarētāji. 1. vietu, atbildot 100% pareizi uz visiem jautājumiem, ieguva DALP 5.vidusskolas 12.A klase. Otrie kārtējo reizi palika Sikšņu pamatskolas 9. klase, savukārt trešajā vietā - Dzērves pamatskolas 8.klase.
"Sofijas Laivas" vēlas pateikt lielu paldies visiem, kuri iesūtīja mums savas atbildes. Mēs novērtējām Jūsu ieguldīto laiku un spēkus un ceram, ka tiešām uzzinājāt ko sev interesantu un paliekošu, meklējot informāciju par šo jauko Latvijas dienvidu maliņu – Papi.
www.sofijaslaivas.lv

Visu februāra mēnesi www.sofijaslaivas.lv organizēja gadskārtējo viktorīnu skolēniem. Šoreiz tika pētīts Papes ezers un tā apkārtne.Atbildot uz 20 jautājumiem, skolēni uzzināja daudz interesanta. 1. vietu, atbildot 100% pareizi uz visiem jautājumiem, ieguva DALP 5.vidusskolas 12.A klase.

Gan par papenieku dīvaino paradumu augstus viesus ietīt dvieļos, gan par to, ka jūrā pie brangiem mencu lomiem var tikt, zvejojot Papes kalvā. Un iespējams, kāds varēs pastāstīt tagad savam paziņam Rucavā vai Papē, no kurienes cēlies viņa uzvārds Ašmanis, jo Papes ezera ziemeļgalā reiz slējusies muiža, kas vecajās kartēs atzīmēta kā Pirathof (jeb Pirātu osta) un vietējie kuģu laupītāji esot bijuši tik naski sava aroda pratēji, ka iesaukti par ašmaņiem! Un varbūt pat kādam izdevās noskaidrot, kur tagad atrodas vecā Papes kapteiņa Jāņa Zemtura Anglijas karaļa dāvātais sudraba tālskatis!


A.Puškina 2. vidusskolā darbojas ping - pong darbnīca

A.Puškina 2. vidusskolā darbojas ping - pong darbnīca

 

Lai Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā  veicinātu skolēnu personības  izaugsmi  un attīstību, mācību gada sākumā tika atvērta ping - pong darbnīca. Programmas mērķis ir sekmēt  skolēnu pašattīstību, pašizpausmi un pašrealizāciju.Darbnīcās skolēni ne tikai apgūst praktiskās iemaņas, bet arī vispārējo pamatu apmācību galda tenisā. Tā ietver spēles, sacensības. Tiek apgūtas tiesneša prasmes, projektu vadīšana un realizēšana, apgūta vadītāja prakse. 

Atsaucība ir ļoti liela, un nodarbībās parasti ir daudz dalībnieku un līdzjutēju.Sasniegti uzslavas vērti sasniegumi - 2. vidusskolas skolēni  jau  ir izcīnījuši tiesības piedalīties Latvijas Jaunatnes meistarsacīkstēs galda tenisā, divi audzēkņi tiesājuši  Latvijas mēroga sacensības galda tenisā.Izveidots stends, notikušas meistarklases.

Ping pong darbnīcā skolēni apgūst prasmi veidot pozitīvas savstarpējās attiecības un ātrāk, drošāk, gudrāk nokļūt līdz mērķim.Fiziskā prāta un galda spēle ir ļoti nozīmīga. Nodarbības vada trenere Rasma Freiberga. Viņas darbība un aktivitāte aizrauj un attīsta skolēnu radošumu.


Reinim Pāvilam - 2. vieta valsts vācu valodas olimpiādē

Vācu valodas valsts olimpiādē Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas  skolēns Reinis Pāvils ieguva 2.vietu. ( skolotāja Ineta Feldmane)
Vācu valodas valsts olimpiādē Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas  skolēns Reinis Pāvils ieguva 2.vietu. ( skolotāja Ineta Feldmane). Apsveicam!


Modernizēs un paplašinās Karostas bērnudārzu „Pienenīte”

Modernizēs un paplašinās Karostas bērnudārzu „Pienenīte”

 

Piektdien, 1. martā Liepājas Domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde parakstīja līgumu par pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” tehniskā projekta izstrādi.  Karostā vienīgajā bērnudārzā “Pienenīte” Pulkveža Brieža ielā 10a jau šovasar plānots uzsākt apjomīgus ēku rekonstrukcijas darbus un jauna korpusa būvniecību 120 vietām. 

Pēc tehniskā projekta un ekspertīzes veikšanas PII „Pienenīte” plānots veikt ēku demontāžu un jauna korpusa būvniecību ar 120 vietām, kā arī pārejas galerijas būvniecību. Projekta ietvaros veiks arī esošās  PII „Pienenīte” ēkas rekonstrukciju, kas ietver telpu pārplānošanu, iekšējo un ārējo inženiertīklu nomaiņu, kosmētisko remontu ar grīdu nomaiņu, siltummezgla rekonstrukciju, energoefektivitātes paaugstināšanu -  jumta, pamatu siltināšanu, iebūvējamo mēbeļu uzstādīšanu, zibensaizsardzības un ugunsgrēka automātiskās signalizācijas sistēmu izbūvi.

Labiekārtos arī bērnudārza teritoriju, izveidojot jaunus rotaļu, sporta laukumus, zālienus un celiņus. Modernas pārvērtības piedzīvos arī esošais bērnudārza aprīkojums.


Vokālie ansambļi sacenšas konkursā "Balsis 2013"

 

28. martā Liepājas BJC struktūrvienības "Vaduguns" zālē norisinājās Liepājas pilsētas vokālo ansambļu konkurss "Balsis 2013", kurā piedalījās 11 Liepājas izglītības iestāžu vokālie ansambļi. 
Ansambļu sniegumu vērtēja žurija - Dagnija Šteinberga Kuldīgas BJC mūzikas metodiķe, Irēna Karpa - vokālās studijas "Allegria"vadītāja, Iveta Logina - Liepājas metodiskās apvienības mūzikālā vadītāja. 
2. pakāpes diplomus izpelnījās Liepājas TMKC bērnu vokālā studija "pērlītes"(vadītāja Sondra Krauze), Liepājas 3. pamatskolas 4.klases ansamblis un 7. klases duets (skolotāja Jeļena Černova) un Liepājas BJC muzikālās mākslas studijas "Odziņas" (skolotāja Gunita Riežniece) mazākie dziedātāji.
Savukārt 1. pakāpes diplomus saņēma Liepājas 8. vidusskolas vokālais ansamblis "Dziesmiņa"(skolotāja Ilze Āboliņa), Liepājas Katoļu pamatskolas vokālais ansamblis "Tikai tā!"(skolotāja Anda Karule), Liepājas Centra sākumskolas 3.c klases ansamblis (skolotāja Antra Berga), Liepājas BJC muzikālās mākslas studijas "Odziņas" 2.-4. klašu grupa, Liepājas BJC Kora studijas dziedātāji (skolotājas Ilze Valce, Evija Goluba), DALP 5. vidusskolas ansamblis (skolotāja Agita Čakša) un Liepājas BJC kora "Liedags"meiteņu grupa (vadītāja Gunta Vite).
Žūrija uzteica visus dalībniekus par kvalitatīvu sniegumu un uz Kurzemes novada konkursa kārtu, kas šogad notiks 16. martā Ventspilī ,izvirzīja Katoļu pamatskolas ansambli un Liepājas BJC kora "Liedags" meiteņu grupu.

28. februārī Liepājas BJC struktūrvienības "Vaduguns" zālē norisinājās Liepājas pilsētas vokālo ansambļu konkurss "Balsis 2013", kurā piedalījās 11 Liepājas bērnu un jauniešu vokālie ansambļi. 
Ansambļu sniegumu vērtēja žūrija - Dagnija Šteinberga, Kuldīgas BJC mūzikas metodiķe, Irēna Karpa - vokālās studijas "Allegria"vadītāja, Iveta Logina - Liepājas metodiskās apvienības mūzikālā vadītāja. 
2. pakāpes diplomus izpelnījās Liepājas TMKC bērnu vokālā studija "pērlītes"(vadītāja Sondra Krauze), Liepājas 3. pamatskolas 4.klases ansamblis un 7. klases duets (skolotāja Jeļena Černova) un Liepājas BJC muzikālās mākslas studijas "Odziņas" (skolotāja Gunita Riežniece) mazākie dziedātāji.
Savukārt 1. pakāpes diplomus saņēma Liepājas 8. vidusskolas vokālais ansamblis "Dziesmiņa"(skolotāja Ilze Āboliņa), Liepājas Katoļu pamatskolas vokālais ansamblis "Tikai tā!"(skolotāja Anda Karule), Liepājas Centra sākumskolas 3.c klases ansamblis (skolotāja Antra Berga), Liepājas BJC muzikālās mākslas studijas "Odziņas" 2.-4. klašu grupa, Liepājas BJC Kora studijas dziedātāji (skolotājas Ilze Valce, Evija Goluba), DALP 5. vidusskolas ansamblis (skolotāja Agita Čakša) un Liepājas BJC kora "Liedags"meiteņu grupa (vadītāja Gunta Vite).
Žūrija uzteica visus dalībniekus par kvalitatīvu sniegumu un uz Kurzemes novada konkursa kārtu, kas šogad notiks 16. martā Ventspilī ,izvirzīja Katoļu pamatskolas ansambli un Liepājas BJC kora "Liedags" meiteņu grupu.

 


Aicina iesniegt projektus bērnu un jauniešu nometnēm

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde izsludina  Bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu.

Projektu iesniegšanas termiņš 2013.gada 15.marts.

Projektus jāiesniedz Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes 15.kabinetā, darbdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00.

Konkursā var piedalīties ikviena juridiska persona, kura reģistrēta Uzņēmuma reģistrā, kā arī ikviena fiziska persona, kura rīko bērnu un jauniešu nometnes Liepājas pilsētas izglītojamajiem.

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas Izglītības pārvaldes mājas lapā www.lip.lv (informācija pa tālruni 63489143)


Kurzemes Jauno ģeogrāfu skolas uzvarētāji

Apsveicam 23. februāra Kurzemes Jauno ģeogrāfu skolas  politiskās ģeogrāfijas olimpiādes uzvarētājus-liepājniekus!

10. klašu grupā:

1. vieta     -    DALP  5. vidusskolas  skolēnam Kārlim Kadiķim

3. vieta   -     Liepājas 12. vidusskolas skolēnam Artjomam Jevgrafovam 

11.klašu grupā: 

2. vieta   -   Liepājas Raiņa 6. vidusskolas skolēnam Jēkabam Stūrmanim

12.klašu grupā:

1.vieta - Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas  skolēnam Dmitrijam Jerohnovičam

7.-9.klašu grupā liepājniekus apsteiguši Nīcas, Aizputes vidusskolu , Grobiņas ģimnāzijas skolēni.


Raiņa 6. vidusskolas atjaunotais vestibils atkal ver durvis skolēniem

Raiņa 6. vidusskolas atjaunotais vestibils atkal ver durvis skolēniem
Trešdien, 27. februārī, Domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde svinīgi atklāja Raiņa 6. vidusskolas atjaunoto vestibilu, kurš tagad pārtapis par mājīgu un mūsdienīgu atpūtas vietu. No šodienas skolēni un pedagogi varēs izmantot skolas galvenās ieejas durvis, kas uz remonta laiku bija slēgtas. 
“Man ir liels prieks par 6. vidusskolu, jo ar jauno halli, izremontētajiem gaiteņiem un citu telpu labiekārtojumu jaunā direktora Kārļa Strautiņa vadībā skola ieguvusi pavisam jaunu auru, uzrāvienu, kas ļāvis skolai uzplaukt, tāpēc pašvaldība arī turpmāk atbalstīs skolas jaunās un inovatīvās idejas” , uzsvēra Golde. 
 “Skolas vestibils ir ne tikai mācību iestādes vizītkarte, bet arī mājīga vide, kurā skolēni pavada lielāko laika daļu, kas ir arī viens no pamatiem jaunajā izglītības koncepcijā, uzsvēra skolas direktors Kārlis Strautiņš.
 Jaunums vestibilā ir digitālais ekrāns, kurā katram ir iespēja sekot līdzi skolas aktualitātēm un jaunākajiem ierakstiem par skolu sociālajos medijos. Vestibilā izvietoti arī pašu iegādāti dīvāni ērtai sēdēšanai. Tuvākajā nākotnē skolas gaitenī paredzēts izvietot arī sešus brīvpieejas datorus, kurus skolēni varēs izmantot starpbrīžos.
Arī skolēni atzina, ka atjaunotajā hallē tagad ir ļoti skaisti, daudz savādāk nekā agrāk. “Tāds ir mūsu priekšstats par mūsdienīgu skolu un ceram, ka drīzumā tāpat varētu tikt saposta visa skola”, teica 6.a klases skolniece Terēze Gipsle. 
Atklāšanu kuplināja arī skolas jaunie mūziķi un dejotāji, tajā bija uzaicināti piedalīties labākie no labākajiem skolēniem.
Skolas vestibila remonts ietilpa pašvaldības atbalstītajā skolas iekštelpu remonta programmā un izmaksāja 15 000 latus.

Trešdien, 27. februārī, Domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde svinīgi atklāja Raiņa 6. vidusskolas atjaunoto vestibilu, kurš tagad pārtapis par mājīgu un mūsdienīgu atpūtas vietu. No šodienas skolēni un pedagogi varēs izmantot skolas galvenās ieejas durvis, kas uz remonta laiku bija slēgtas.

“Man ir liels prieks par 6. vidusskolu, jo ar jauno halli, izremontētajiem gaiteņiem un citu telpu labiekārtojumu jaunā direktora Kārļa Strautiņa vadībā skola ieguvusi pavisam jaunu auru, uzrāvienu, kas ļāvis skolai uzplaukt, tāpēc pašvaldība arī turpmāk atbalstīs skolas jaunās un inovatīvās idejas” , uzsvēra Golde. 

 “Skolas vestibils ir ne tikai mācību iestādes vizītkarte, bet arī mājīga vide, kurā skolēni pavada lielāko laika daļu, kas ir arī viens no pamatiem jaunajā izglītības koncepcijā, uzsvēra skolas direktors Kārlis Strautiņš.


Liepāja šovasar pulcēs festivāla „Latvju bērni danci veda” dalībniekus

Liepāja šovasar pulcēs festivāla „Latvju bērni danci veda” dalībniekus
26. februārī Liepājas domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde un Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova tikās ar IZM Valsts izglītības satura centra vadītāja vietnieci Agru Bērziņu, lai pārrunātu gatavošanos Latvijas pilsētu un novadu skolu tautas deju kolektīvu festivālam - lielkoncertam „Latvju bērni danci veda”, kas notiks Liepājā šā gada 1. jūnijā. 
Silva Golde pauda gandarījumu, ka tieši Liepāja izvēlēta par šī festivāla norises vietu: „ Mums ir skaista tradīcija jau piecus gadus mācību gada noslēgumā rīkot skolēnu dziesmu un deju svētkus, mums ir svētku gājienu un lielu pasākumu organizēšanas pieredze, kā arī visas iespējas pilsētā uzņemt vairāk nekā 3000 dejotājus no visas Latvijas”.
Agra Bērziņa pateicās liepājniekiem par atbalstu un atzina, ka Latvijas bērni šos svētkus ļoti gaida, jo daudziem tā būs iespēja ne tikai pirmo reizi piedalīties tik lielā pasākumā, iet svētku gājienā, bet arī iepazīt Liepāju un novadu, redzēt jūru. „Liepāja neatstāj vienaldzīgu, lai šeit gribētos atgriezties atkal,” atzina Bērziņa.
Kā uzsvēra Bērziņa, pašvaldībai būs jāiegulda liels darbs šī pasākuma sagatavošanā un izteica cerību, ka festivāls izdosies lielisks. Agra Bērziņa un Ludmila Molčanova parakstīja līgumu par abu pušu pienākumiem festivāla organizēšanā.
Bērnu un jaunatnes centra direktore Inga Auziņa informēja par plānotajām aktivitātēm - festivāls notiks Jūrmalas parkā un stadionā, bet dejotāji uzstāsies daudzās pilsētas vietās – Rožu laukumā, Pētertirgū, Zilā karoga pludmalē, parkā svētku dalībnieki un apmeklētāji varēs piedalīties BJC rīkotajās radošajās darbnīcās utt.
Festivāls „Latvju bērni danci veda” katru gadu notiek savā pilsētā, un tajā piedalās vairāki  tūkstoši dejotāju no 6 līdz 20 gadu vecumam, arī tie, kuri netiek izvirzīti uz Latvijas skolēnu dziesmu un deju svētkiem.  


26. februārī Liepājas domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde un Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova tikās ar IZM Valsts izglītības satura centra vadītāja vietnieci Agru Bērziņu, lai pārrunātu gatavošanos Latvijas pilsētu un novadu skolu tautas deju kolektīvu festivālam - lielkoncertam „Latvju bērni danci veda”, kas notiks Liepājā šā gada 1. jūnijā. 

Silva Golde pauda gandarījumu, ka tieši Liepāja izvēlēta par šī festivāla norises vietu: „ Mums ir skaista tradīcija jau piecus gadus mācību gada noslēgumā rīkot skolēnu dziesmu un deju svētkus, mums ir svētku gājienu un lielu pasākumu organizēšanas pieredze, kā arī visas iespējas pilsētā uzņemt vairāk nekā 3000 dejotājus no visas Latvijas”.

Agra Bērziņa pateicās liepājniekiem par atbalstu un atzina, ka Latvijas bērni šos svētkus ļoti gaida, jo daudziem tā būs iespēja ne tikai pirmo reizi piedalīties tik lielā pasākumā, iet svētku gājienā, bet arī iepazīt Liepāju un novadu, redzēt jūru. „Liepāja neatstāj vienaldzīgu, lai šeit gribētos atgriezties atkal,” atzina Bērziņa.

Kā uzsvēra Bērziņa, pašvaldībai būs jāiegulda liels darbs šī pasākuma sagatavošanā un izteica cerību, ka festivāls izdosies lielisks. Agra Bērziņa un Ludmila Molčanova parakstīja līgumu par abu pušu pienākumiem festivāla organizēšanā.


Atzinība Elvisam Straupeniekam konkursā “Latvija, es esmu Tavs bērns”

Latviešu valodas aģentūra apbalvojusi Liepājas Raiņa 6.vidusskolas 8.a klases skolnieku Elvisu Straupenieku ar atzinības rakstu “Par saudzīgu attiekmi pret dabu” LVA radošo darbu konkursā „Latvija, es esmu Tavs bērns”, uzaicinot piedalīties Rīgā Dzimtās valodas dienas pasākumā 22. februārī.

Elviss bija iekļuvis 30 labāko darbu autoru vidū no 582 konkursā iesniegtajiem darbiem. Konkursā piedalījās jaunieši ne vien no Latvijas novadiem, bet arī no latviešu skolām ārvalstīs – Adelaides, Ņujorkas, Briseles, Īrijas, Ņūdzersijas un Vašingtonas u.c. Pasākumā piedalījās dzejniece Inga Gaile ar sarunu „Mana balss”, bija tikšanās ar animācijas studijas „Dauka” režisoriem un filmu veidotājiem Rozi Stiebru un Ansi Bērziņu, notika multiplikācijas filmu skatīšanās un ekskursija grupās pa muzeju gidu vadībā.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv