Jaunieši tiek aicināti uz darba intervijām

Liepājā šovasar ar pašvaldības finansiālu atbalstu pirmo reizi algotu darbu pilsētas uzņēmumos būs iespēja strādāt 50 jauniešiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem. Uz 50 darba vietām pieteikušies 183 strādātgribētāji. Tāpēc šobrīd notiek atlases konkurss, un jaunieši aicināti ierasties uz darba intervijām uzņēmumos no 26. jūnija ( skat. sarakstus). 

http://www.liepaja.lv/page/1?id=48&news_id=29962


Liepājā turpinās audzēkņu uzņemšana vispārizglītojošās skolās

Liepājā turpinās skolēnu uzņemšana vispārizglītojošo skolu 1. un 10. klasēs, kā arī Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 7. klasē. Domes priekšsēdētāja vietnieces Silvas Goldes izdotajā rīkojumā „Par izglītojamo uzņemšanu vispārizglītojošo skolu 1. un 10. klasēs” noteikts maksimālais skolēnu skaits, kādu katra skola var uzņemt jaunajā mācību gadā – pirmajās klasēs pavisam 920, desmitajās – 930 skolēni. 
Domes izdotajā rīkojumā noteikts, ka 1. klases un Liepājas Valsts ģimnāzijas 7. klases tiek komplektētas, ja līdz 7. jūnijam tajās reģistrēts pašvaldības noteiktais minimālais skolēnu skaits, t. i. 20 skolēni. Savukārt 10. klases tiek komplektētas, ja līdz 28. jūnijam šajās klasēs reģistrēti vismaz 25 skolēni. Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldei ir tiesības, argumentēti izvērtējot, saskaņot arī lielāka skolēnu skaita uzņemšanu skolās.


Pozitīvas atmiņas un jauni draugi

Pozitīvas atmiņas un jauni draugi

Ar Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas 6 skolēnu un divu skolotāju vizīti Itālijā ir noslēdzies divu gadu COMENIUS skolu daudzpusējās partnerības projekts „Esi gatavs nākotnei!”


50 Liepājas izglītības darbinieki dosies uz protesta akciju pie Ministru kabineta

19. jūnijā arī Liepājas skolu pedagogi un tehniskie darbinieki LIZDA Liepājas nodaļas vadītājas Irēnas Opšteines vadībā piedalīsies Latvijas brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) organizētajā mītiņā - protesta akcijā pie Ministru kabineta pret sociālo nevienlīdzību “Par sociālo taisnīgumu, pret nabadzību!” 

Izvērtējot esošo situāciju valstī un izglītības un zinātns nozarē, LIZDA padome nolēmusi atbalstīt valdes lēmumu par mītiņa organizēšanu, informē Opšteine. Mītiņa laikā LBAS dalīborganizācijas valdībai atgādinās par savām prasībām – par cienīgiem darba un dzīves apstākļiem Latvijā.

LBAS pieprasa: taisnīgu un samērīgu nodokļu politiku, atbalstu jaunām darba vietām, nodarbinātības garantijas jauniešiem, cieņu koplīgumiem un sociālajam dialogam, drošas darba tiesības, pastāstīja Opšteine.


Uz 50 darba vietām pilsētas uzņēmumos pretendē 183 pusaudži

Liepājā šovasar ar pašvaldības finansiālu atbalstu pirmo reizi algotu darbu pilsētas uzņēmumos būs iespēja strādāt 50 jaunieši vecumā no 15 līdz 19 gadiem. Uz 50 darba vietām pieteikušies 183 strādātgribētāji, tāpēc līdz jūnija beigām notiks atlases konkurss. 

50 pusaudžus vecumā no 15 līdz 19 gadiem nodarbinās tie pilsētas uzņēmēji, kuri atsaucās pašvaldības aicinājumam izveidot darba vietas skolēniem. Visvairāk darba vietas piedāvā SIA “Verbeļnieki” Nīcas novada (10 viesmīļu vietas), SIA “Tranzīts L” ( 6 palīgstrādnieki), pašvaldības aģentūra “Nodarbinātības projekti” ( 6 palīgstrādnieki), SIA “Liepājas tramvajs” ( 4 palīgstrādnieki), SIA “Liepājas kaijas” pludmalē ( 5 darab vietas”), arī restorāns “Olīve”, SIA “Hotel Amrita”, SIA “Cepelīni” , SIA “Vega 1” u.c.

„Paldies uzņēmējiem, kuri atsaucās pašvaldības iniciatīvai iesaistīties skolēnu nodarbinātībā vasarā. Iespēju robežās ir jāpalīdz jauniešiem, kuri vēlas strādāt un nopelnīt. Skolēniem tā ir lieliska iespēja sevi apliecināt reālā darba vidē,” uzsver domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš.

Skolēni varēja pieteikties uz konkrētu darba vietu, sagatavojot motivācijas vēstuli. Komisija, kuras sastāvā ir Izglītības pārvaldes darbinieki, līdz 26. jūnijam izvērtēs pieteikuma dokumentus, uz katru pieteikto vietu atlasot ne vairāk kā piecus pretendentus.

Pēc tam līdz 28. jūnijam notiks darba devēja un pretendentu pārrunas, kurās darba devējs izvēlēsies uzņēmumam piemērotākos darbiniekus, noslēdzot trīspusēju līgumu.


Atbalsta stipendiju konkurss „Topošais profesionālis”


Kam: topošajiem RTU studentiem
Sadarbībā ar: AS „Olainfarm”, Pētera Avena labdarības fonds „Paaudze”
Apjoms: 100 LVL/mēn.
Skaits: 16 ikmēneša stipendija
Laika periods: 2013. gada septembris līdz 2014. gada jūnijam
Pieteikšanās termiņš: 2013.gada 19.jūlijs
Sadarbībā ar AS "Olainfarm" un Pētera Avena labdarības fondu „Paaudze” nodibinājums „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju konkursu topošajiem Rīgas Tehniskās universitātes studentiem ar mērķi atbalstīt skolēnus no trūcīgām ģimenēm, kuri ir uzrādījuši izcilas sekmes mācībās un vēlas studēt Rīgas Tehniskajā universitātē. 

Stipendiju konkursam tiek aicināti pieteikties Latvijas vidējās izglītības iestāžu 12.klases skolēni, kuri atbilst sekojošiem kritērijiem:

nāk no maznodrošinātas ģimenes (kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss uz pieteikuma iesniegšanas brīdi);
ir labas un teicamas sekmes iepriekšējā mācību periodā (12.klases 1.semestrī);
vēlas studēt pamatstudiju programmās Rīgas Tehniskajā universitātē neatkarīgi no fakultātes.


Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 16 ikmēneša stipendijas 100 LVL vērtībā pirmajā studiju gadā.

Lai pieteiktos stipendiju konkursam, pretendentiem konkursa izvērtēšanas komisijai Rīgā, Kaļķu ielā 1, 422.kab. līdz 2013. gada 19. jūlijam, jāiesniedz šādi dokumenti:
pieteikuma anketa;
CV;
izziņa, kas apliecina trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu;
apstiprināta 11. klases un 12. klases liecības kopija;
motivācijas vēstule studēt RTU;
citi dokumenti pēc pretendenta ieskatiem.
Vairāk informācijas internetā un pielikumā: https://fonds.rtu.lv/lat/content/toposais-profesionalis


Pēc Dziesmu svētkiem - manas brīvdienas

Pēc Dziesmu svētkiem - manas brīvdienas

TV raidījumu vadītāja un aktrise Vita Baļčunaite un dzietādājs Valters Frīdenbergs visus Latvijas bērnus un jauniešus pēc XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem Latvijas jaunatni aicina kopīgiem iespaidiem bagātās brīvdienās – Dziesmu un Deju svētku noskaņās!


Projektam dots nosaukums „Manas brīvdienas”, tas norisināsies no 8. – 14. jūlijam Saldū, notiek aktīva Latvijas jauniešu pieteikšanās tam. Projektu vadītāji ir aktrise Vita Baļčunaite un dziedātājs Valters Frīdenbergs, kuru vadībā tiks pavadīta visa nedēļa – dziedot, dejojot, smejot, gavilējot, tās nebūs brīvdienas, kurēs varēs izgulēties un gozēties saulītē, tas būs aktīvs izzināšanas process, apgūsim aktiermeistarības pamatus, skatuves runu, meistarklases, kuras ir vērtīgas ikvienam – gan radošam, gan sportiskam cilvēkam, bez tam – būs iespēja satikt Vitas un Valtera draugus – mūziķus, dziedātājus, aktierus, TV sejas un daudzas citas personības un visbeidzot – visi kopā 14.jūlijā Saldus Kalnsētas parkā piedalīsies koncertuzvedumā „Pastaiga mākoņos”, uzvedumā līdz ar projekta dalībniekiem piedalīsies tā vadītāji, grupa „Tumsa” un „Putnu balle” kā arī dziedātājs Intars Busulis un daudzi citi.


Lai piedalītos projektā jāaizpilda noteikta parauga pieteikuma anketa. Anketu un arīdzan norises programmu var atrast mājas lapā – www.manasbrivdienas.lv


Bērnudārzā „Mazulītis” ierīko jaunu sporta laukumu

Bērnudārzā „Mazulītis” ierīko jaunu sporta laukumu

13. jūnijā pirmsskolas izglītības iestādē „Mazulītis” Dunikas ielā 17 sākušies jauna sporta laukuma izveidošanas darbi, iegādāts arī nepieciešamais aprīkojums. Finansējumu Ls 1170 apmērā bērnudārza projektam "Vesels bērns - priecīga ģimene", kurš tapis ar aktīvu bērnu vecāku atbalstu, piešķīra pašvaldības izsludinātajā izglītības projektu konkursā. 
Projekta ietvaros plānots papildināt sporta laukuma aprīkojumu, labiekārtot apkārtni un uzbūvēt rotaļu laukumu, jo svarīgākais bērna dzīvē ir kustība un attīstība. Lai būtu pārliecība par bērnu drošību, maksimāli izslēdzot iespēju sportojot gūt kādu traumu, sporta laukumā tiks uzklāts kvalitatīvs, ekoloģiskais gumijas segums.

Projekta mērķis bija izveidot bērniem drošu un daudzveidīgas sporta aktivitātes atbalstošu sporta laukumu, kurā notiks ne tikai sporta nodarbības izglītības iestādes audzēkņiem, bet uz kopīgu un sportiski aktīvu atpūtu tiks aicināti bērni kopā ar ģimenēm. Tāpat tiks domāts par iespēju organizēt sporta pasākumus sociālā riska grupu bērniem, veicinot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos.

„Projekta realizācijas rezultātā ieguvēji būs ne tikai izglītības iestādes audzēkņi ar sev sakārtotu, drošu sporta laukumu, bet arī plašāka sabiedrība. Mēs vēlamies pēc iespējas vairāk iesaistīt ģimenes ar bērniem daudzveidīgās un interesantās aktivitātēs (sporta, mūzikas, teatralizētos u.c. pasākumos)” , uzsver bērnudārza „Mazulītis” vadītāja Ilona Korjagina.


Pašvaldība pirmo reizi plāno piešķirt naudas balvas teicamniekiem

Pašvaldība pirmo reizi plāno piešķirt naudas balvas teicamniekiem

Liepājas vispārizglītojošās skolās mācību gadu ar teicamiem un izciliem sasniegumiem mācību gadu beiguši 44 vidusskolēni, kuriem līdz jūnija beigām plānots pirmo reizi pasniegt pašvaldības naudas balvas 50 latu apmērā. Skolēnu sekmes, salīdzinot ar pirmo mācību semestri, ir jūtami uzlabojušās – teicamnieku skaits pieaudzis par 31 skolēnu. 

Kā zināms, šā gada martā Liepājas Domes sēdē apstiprināts jauns nolikums "Par talantīgo izglītojamo finansiālu motivāciju”, lai stimulētu ne tikai mācību olimpiāžu uzvarētājus, bet jauno talantu izaugsmi, attīstību un labākus mācību rezultātus visās Liepājas vispārizglītojošās skolās, profesionālās ievirzes un profesionālo izglītības iestādēs. Jau šogad pašvaldības budžetā naudas balvām sekmīgākajiem skolēniem atvēlēts 8000 latu.

„Iespējams, tieši jaunais nolikums stimulējis sekmīgākos Liepājas vidusskolēnus vērtējumu “8” uzlabot uz “9”un “10”, jo par teicamiem un izciliem sasniegumiem mācību semestros 9.-12. klašu grupā šogad pirmo reizi piešķirs naudas balvas Ls 50 apmērā” , atzīst Ludmila Molčanova.

Pašvaldības īstenotajā “Jauno ģimeņu un jaunu cilvēku atbalsta programmā" viena no galvenajām pamatnostādnēm izglītības jomā ir atbalstīt talantīgos bērnus un jauniešus.

Nolikumā noteikta kārtība, kādā Liepājas pilsētas pašvaldība piešķirs finansējumu Liepājas pilsētas vispārizglītojošo skolu, profesionālo izglītības iestāžu un profesionālās ievirzes talantīgo bērnu un jauniešu atbalstam ar mērķi veicināt piedalīšanos Baltijas, Eiropas un pasaules mācību priekšmetu olimpiādēs, mākslas, mūzikas vai citos radošos konkursos, nometnēs un festivālos, kā arī piešķirs naudas balvas izglītojamajiem, kuriem ir teicami un izcili sasniegumi centralizētajos eksāmenos.

Par izciliem sasniegumiem visos valsts centralizētajos eksāmenos, iegūstot visaugstāko zināšanu novērtējumu ne mazāk kā 85% katrā eksāmenā paredzēta naudas balva Ls 1000 apmērā, par starptautiskās un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, kā arī zinātniski pētniecisko darbu lasījumos iegūto atzinību paredzēta naudas balva līdz Ls 75, par 3.vietu - līdz Ls 100, 2.vietu - līdz Ls 150, 1.vietu - līdz Ls 200. Par dalību starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs paredzēta naudas balva līdz Ls 400.


Sudraba kauss - Liepājas jauniešu pūtēju orķestrim

Sudraba kauss - Liepājas jauniešu pūtēju orķestrim

Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskolas un Liepājas Bērnu un jauniešu centra pūtēju orķestris "Liepāja" (diriģents Valerijs Šestilovskis) un Liepājas Bērnu un jauniešu centra mūsdienu deju studija „Rotaļa” (vadītāja Aina Apene) šonedēļ atgriezās no Krievijas pilsētas Istras, kur jau 11. reizi norisinājās Starptautiskais festivāls "Kubok Moskovij", kurš izskan reizi divos gados.

Šogad dalībnieku skaitā bija 22 pūtēju orķestri un mažoretes tostarp no Vācijas, Polijas, Baltkrievijas un Krievijas – kopumā ap 700 mūziķu. Lielajā konkurencē dalītu pirmo vietu ieguva Polijas un Baltkrievijas pārstāvji, savukārt, pūtēju orķestris „Liepāja” nopelnīja otro vietu.

Tā bija lieliska iespēja gūt pieredzi, dzirdēt un redzēt tik daudz dažādus priekšnesumus. Pasākumu plānā bija ietverts konkurss, kolektīvu uzstāšanās dažādās pilsētas vietās, svētku gājiens un Galā koncerts.

Aina Apene bija lieliski sagatavojusi defilē programmu, ko atzinīgi novērtēja arī publika, parādot lielas ovācijas. Mājupceļā mūsu kolektīvi iepazina Maskavu. Taču nākamais lielais pasākums pūtēju orķestrim tāpat kā daudziem kolektīviem Latvijā sagaidāms jau jūlija sākumā – XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv