No 25. jūnija bērnudārzi strādās vasaras režīmā

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde atgādina bērnu vecākiem, ko no 25. jūnija pilsētas bērnudārzi sāks strādāt pēc vasaras darba režīma, taču bērniem visu vasaru būs pieejamas brīvās vietas bērnudārzos „Pienenīte” un „Saulīte”, kā arī četri privātie bērnudārzi, kuros pašvaldība segs Ls 73,95 mēnesī no bērnudārza izmaksām, tāpat kā pašvaldības bērnudārzos. 
No 25. jūnija līdz jūlija beigām būs slēgta lielākā daļa pirmsskolas izglītības iestāžu, izņemot bērnudārzu „Saulīte” , kur jūnijā un augustā strādās deviņas grupiņas, bet jūlijā – divas grupas. Savukārt bērnudārzs „Pienenīte” strādās visu vasaru.
Tāpat kā pagājušajā vasarā, bērniem, kuriem arī vasarā nepieciešams bērnudārzs, tiek piedāvāta iespēja izvēlēties kādu no privātajiem bērnudārziem, kuri strādās visu vasaru – „Saulstariņš” Koku ielā 10, „Saulespuķe” Kaiju ielā 32, „Sirsniņskola” Ganību ielā 118/120, privātsākumskola „Varavīksne” Republikas ielā 32. Vasarā arī privātajos bērnudārzos darbojas princips „nauda seko bērnam”, kā to paredz pašvaldības saistošie noteikumi. Tas nozīmē, ka par katru bērnu pašvaldība sedz Ls 73,95 mēnesī no kopējām bērnudārza izmaksām.
Bērnu vecāki var konsultēties ar sava bērnudārza vadītāju par iespējām uz laiku savu mazuli vest uz citu pašvaldības bērnudārzu, apmainoties vietām un izvēloties sev ērtāko strādājošo iestādi. Tādā gadījumā vecākiem jāraksta iesniegums sava bērnudārza vadītājai ar lūgumu palīdzēt sameklēt vietu citur, ja tas ir iespējams.


Liepājas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu darba grafiks 2013.gada vasarā: 


Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā izdots trešais krājums „Laiks nekur nepazūd”

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā izdots trešais krājums „Laiks nekur nepazūd”

Lai gan 3. jūnijā bija sācies vasaras brīvlaiks, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas foajē bija pilns ļaužu: skolēni, viņu vecāki, absolventi, skolotāji, atgriežoties aizvadītā gada laika upē, kad tapuši dažādi radošie darbi, un daļa no tiem raduši savu vietu nu jau 3. radošo darbu krājumā.

Krājumam nav garas vēstures, bet tā ir panākumiem bagāta: Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas rīkotajā radošo žurnālu un skolu avīžu literāro lapaspušu konkursā 2011. gadā 1. krājums ieguva 2. vietu, bet 2013. gadā 2. krājums – 1. vietu.

Tagad, vasaras pašā sākumā, atvērts 3. krājums, kas apliecina, ka laiks tiešām nekur nepazūd. Laiks, kas veltīts gan tekstu, gan ilustrāciju radīšanai, ir patvēries 5 nodaļās, un katrai no tām ir savs nosaukums, kā jau pienākas nopietnam krājumam. Radošo darbu krājums izskan ar veltījumiem Liepājai, kas šeit, jūras krastā, ir mūžīgs iedvesmas avots jaunajiem autoriem. Mūžīga ir mīlestības tēma, kas aplūkota vairāku autoru darbos. Jaunība un mīlestība ir tikpat nešķirami jēdzieni kā Liepāja un jūra. Jūra ir mūžīga, laiks ir mūžīgs.


„Goda kliņģeri” un pateicības saņem 38 interešu izglītības pedagogi

„Goda kliņģeri” un pateicības saņem 38 interešu izglītības pedagogi

5.jūnijā Liepājas muzejā notika BJC organizēts pasākums „Goda kliņģeris-2013”, kurā Goda rakstus saņēma pedagogi, kuru audzēkņi saņēmuši godalgotas vietas pilsētas un republikas konkursos, kā arī pedagogi, kuri sagatavojuši savus kolektīvus XXV Dziesmu un XV Deju svētkiem – pavisam 38 interešu izglītības pedagogi. 

Kā savā apsveikumā uzsvēra Domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde, šis gads pagājis Dziesmu un Deju svētku zīmē un Latvijas 95.gadadienas gaidās. Golde pateicās visai BJC komandai par ieguldīto darbu Vislatvijas festivāla „Latvju bērni danci veda” veiksmīgā noorganizēšanā Liepājā 1. jūnijā. Domes Atzinību par enerģisku, rezultatīvu un profesionālu Bērnu un jaunatnes centra vadību un veiksmīgu darbu festivāla norisē saņēma BJC direktore Inga Auziņa.
Liepājas interešu izglītības pulciņu, ansambļu, deju kolektīvu un folkloras kopu sasniegumi bija kārtējais apliecinājums tam, ka jaunieši arī turpmāk kops savas tautas kultūras tradīcijas.
Sasniegumi ir arī citās interešu izglītības sfērās. Audzēkņi ar labiem sasniegumiem ir piedalījušies vizuālās mākslas konkursā „Kur saulīte rotājas”, vokāli instrumentālo ansambļu skatē Rīgā, teātru festivālos, erudītu konkursos, folkloras kopu konkursos, mūsdienu un tautas deju skatēs utt.
Goda rakstus saņēma 38 pedagogi, kuru audzēkņiem bijušas godalgotas vietas pilsētas un republikas konkursos, kā arī pedagogi, kuri sagatavojuši savus kolektīvus XXV Dziesmu un XV Deju svētkiem:


Liepājas dziedošie Melngailiešu puikas iegūst Lielo balvu

Liepājas dziedošie Melngailiešu puikas iegūst Lielo balvu

24. un 25. maijā Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas zēnu koris piedalījās IX Latvijas Zēnu koru salidojumā "Nāc ar puikām!" Cēsīs, kur kopā bija salidojuši ap 1700 dziedātāju no visas Latvijas. Melngailiešu koris un tā diriģente Ilze Balode koncertā tika izcelti īpaši, jo salidojuma Lielā balva šoreiz tika mums - apkopojot skatēs uzrādītos rezultātus, mūsu koris ieguvis visaugstāko punktu skaitu, par ko īpašs prieks, gods, un, kā saka mūsu diriģente – arī smaga atbildības sajūta.


Izvērtē skolēnu un studentu sadarbības programmu

29. maijā, mācību gada noslēgumā kopīgā pedagogu un mentoru seminārā 15. vidusskolā tika analizēti un novērtēti pirmā studentu un skolēnu sadarbības gada rezultāti. Liepājas pilsētā studentu un skolēnu sadarbības programmā "Lakstīgala" iesaistījušies 15. vidusskolas skolēni, pedagogi, Liepājas Universitātes studenti un Liepājas Izglītības pārvalde. Atbilstoši sadarbības programmas „Lakstīgala” mērķiem students kļūst par skolēna mentoru, t.i. vecāko draugu un padomdevēju, kurš palīdz jaunietim attīstīt intereses par notiekošo kultūrā un sabiedriskajos procesos, sekmē priekšstatu veidošanos par savstarpējām attiecībām, draudzību, aktualizē mācīšanās nozīmīgumu un palīdz pilnveidot mācību motivāciju. 

Liepājas Universitātes profesore, projekta eksperte Alīda Samuseviča iepazīstināja ar sadarbības programmas aktivitātēm un īstenošanas procesu.

Skolas direktors Gints Ročāns atzinīgi novērtēja studentu un skolēnu sadarbības pedagoģiskās iespējas, īstenotās aktivitātes un aicināja studentus aktīvāk iesaistīties programmas darbībā, izmantojot iespēju iegūt reālu pedagoģiskā darba pieredzi. Skolas pedagogus interesēja studentu iegūtā pieredze, emocionālās izjūtas, vērtējumi un sadarbības grūtības.

Programmas izvērtējumā mentoringa pieredzē dalījās veiksmīgākās mentores Ineta Klāsone, Elita Medne un Dana Jaunskunga. Mentores uzsvēra nepieciešamo atbildības izjūtu darbā ar skolēniem, kuriem nepieciešams psiholoģisks un praktisks atbalsts, uzticams draugs grūtu dzīves situāciju pārvarēšanai, jaunu pozitīvu dzīves perspektīvu rašanai un īstenošanai. Viņas pozitīvi novērtēja darbību projektā, uzsverot, ka iegūtā pieredze spēs pilnveidot viņu personības profesionālo izaugsmi un atbalsta sniegšanas prasmes, kā arī palīdzēs pilnveidoties kā pedagoģēm. Spēja palīdzēt un iedrošināt skolēnus, lai viņi spētu rast jaunas attīstības iespējas, ir galvenā mentoru motivācija.


Skolēnu darbs vasarā

Liepājā šovasar ar pašvaldības finansiālu atbalstu algotu darbu divas nedēļas varēs strādāt 200 bērni vecumā no 13 līdz 14 gadiem. Jaunums ir tas, ka pirmo reizi darba vietas tiks piedāvātas arī 50 jauniešiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem.
3. jūnijā sākusi strādāt pirmā maiņa ar 50 bērniem vecumā no 13 līdz 14. gadiem – Liepājas 8. vidusskolā, Liepājas Raiņa 6. vidusskolā, Centra sākumskolā un Komunālajā pārvaldē. Darba vietas izveidotas lielākoties vispārizglītojošās skolās, kur skolēni darba vadītāja uzraudzībā veiks skolu teritoriju un sporta laukumu kopšanu, labiekārtošanu un uzturēšanu kārtībā. Katrs skolēns strādās četras stundas dienā, par divu nedēļu darbu saņemot 50 Ls darba algu.

Savukārt 50 pusaudžus vecumā no 15 līdz 19 gadiem nodarbinās pilsētas uzņēmēji, kuri atsaucās uz pašvaldības aicinājumu izveidot darba vietas skolēniem.

Skolēni var pieteikties uz konkrētu darba vietu, sagatavojot motivācijas vēstuli, aizpildot anketu, kura publicēta www.lip.lv reizē ar izveidoto darba vietu sarakstu. Dokumenti iesniedzami Liepājas pilsētas Domes APC līdz 17. jūnijam.

Darbam var pieteikties skolēni, kuri mācās vispārizglītojošās skolās vai profesionālās skolās. Komisija, kuras sastāvā ir Izglītības pārvaldes darbinieki, izvērtēs pieteikuma dokumentus un uz katru pieteikto vietu atlasīs ne vairāk kā piecus pretendentus.

Pēc tam notiks darba devēja un pretendentu pārrunas, kurās darba devējs izvēlēsies izveidotajai darba vietai piemērotāko darbinieku, noslēdzot trīspusēju līgumu par darbinieka pieņemšanu darbā.

Katrs jaunietis strādās vienu mēnesi. Darba vietas izveidošanai uzņēmējs finansē 100 Ls darba algu, nodrošina ar darba vadītāju, izveido darba drošības prasībām atbilstošu darba vietu. Savukārt pašvaldība finansē 100 Ls darba algu, sedz darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 24,09 % no pilnas darba algas, veic darbinieka apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā.

Domes finansējums skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā ir 19 100 Ls, kas ir par 7500 latiem vairāk nekā pērn. 13 un 14 gadīgu skolēnu nodarbinātības projekta realizēšanai paredzēts 11700 Ls, bet 15 līdz 19 gadīgu skolēnu nodarbinātības projekta realizēšanai - 7400 Ls. Uzņēmēju līdzfinansējums plānots 5000 Ls. 

Pieteikuma anketa

Pieteiktās darba vietas


Centra sākumskolā notiks nometne „Zaļais draugs”

Otrdien, 4. jūnijā plkst. 10.00 Liepājas centra sākumskolā notiek konkurss skolēniem projektā “Vides izglītības nometne “Zaļais draugs” sadarbībā ar Liepājas reģionālā atkritumu poligona apsaimniekotāju SIA "Liepājas RAS". Projekta ietvaros uzņēmums piedāvā skolēniem izglītojošas un atraktīvas spēles par aktuāliem atkritumu apsaimniekošanas un videi draudzīga dzīvesveida jautājumiem,  apgalvojumu spēli "Patiesība vai meli", krustvārdu mīklas, ko sagatavojuši uzņēmuma speciālisti.

Pieci konkursa uzvarētāji bez dalības maksas piedalīties vides izglītojošā dienas nometnē „Zaļais draugs”, kas notiks no 10. līdz 18. jūnijam Centra sākumskolā. Pārējiem nometnes dalībniekiem – dalības maksa Ls 3 par dienu.

 

Liepājas pilsētas Centra sākumskolaprojektu „Vides izglītības dienas nometne „Zaļais draugs” organize sadarbībā ar Liepājas Izglītības pārvaldi un Liepājas pašvaldību, SIA "Liepājas RAS" atkritumu poligonu "Ķīvītes", Latvijas Vides Aizsardzības fondu un biedrību „Liepājas Centra pamatskolas atbalsta biedrība”, kas projektu atbalsta finansiāli.

Nometnē vēl var nākt un pieteikties tie skolēni, kuri domā par saturīgu un interesantu vasaras brīvlaika pavadīšanas iespēju, tos, kuri dažādu pasākumu un mācību dēļ līdz šim nebija par to aizdomājušies! Ar informāciju par nometni var iepazīties Latvijas VISC nometņu mājaslapā, Liepājas Centra sākumskolas un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapās.  

 

Nometnes "Zaļais draugs" dalībnieki uzaicināti apmeklēt SIA "Liepājas RAS" atkritumu poligonu "Ķīvītes", kas atrodas Grobiņas pagastā. Tur skolēni uzzinās to, kas ir mūsdienīgs cieto sadzīves atkritumu noglabāšanas poligons, kā poligonā notiek cieto sadzīves atkritumu noglabāšana, kā tiek savākta biogāze un ražota elektroenerģija, kas ir infiltrāts, kā tas rodas un tiek attīrīts, kā arī visu svarīgāko par atkritumu šķirošanu un šķirošanas iespējām sadarbībā ar SIA "Liepājas RAS".


1. jūnijā aicina uz Radošuma darbnīcām Jūrmalas parkā

1.jūnijā Liepāja pulcēs vairāk nekā 3000 dejotājus no Latvijas pilsētām un novadiem skolu tautas deju kolektīvu festivālā - lielkoncertā „Latvju bērni danci veda”. Ikviens aicināts par brīvu apmeklēt šo skaisto bērnu pasākumu, kura ietvaros dienas garumā darbosies arī Bērnu un jaunatnes centra radošās darbnīcas. 
Parkā pie bērnu rotaļu laukuma no 11.00 līdz 15.00 bērni kopā ar vecākiem varēs apmeklēt dažādas radošās darbnīcas, piedalīties rotaļās, dziedāt un izbaudīt jauku vasaras dienu.
No 11:00 – 12:00 notiks rotaļu rīts „Ložņā, ložņā lakstīgala” Liepājas Bērnu un jaunatnes centra folkloras kopa ”Ķocis” aicina visus liepājniekus, gan lielus, gan mazus iet rotaļās. „Mēs ejam caur veco Liepājas tiltu”, „Ak, tu, balodīti”, „Dindaru dandaru”, tās ir tikai dažas no rotaļām, kuras tiks izspēlētas kopā ar muzikantiem Intas Jaunciemas vadībā un dziedātājiem no Liepājas bērnu un jaunatnes centra. Īpaši gaidītas ģimenes un draugu kopas! Būs arī viesi un pārsteigumi! Nāc rotaļā!
No 12:00 – 14:00 koncertā „Dziesmas. Dejas. Mode” uz Lielās skatuves uzstāsies Liepājas BJC bērnu kolektīvi, kuri dzied, dejo un rada tērpus.
No 14:00 – 15:00 „Roku zaļā pļavā” uz lielās skatuves izspēlēs Liepājas BJC jaunās rokgrupas.
Radošo darbnīcu ceļvedis:


Iznācis "Ģimnāzijas rakstu" 1. krājums

Iznācis

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā 29. maijā tika rīkotas „Ģimnāzijas rakstu” 1. krājuma atvēršanas svinības. Krājums ir jaunas tradīcijas aizsākums, un šajā izdevumā ir iekļauti 15 skolēnu zinātniski pētniecisko darbu rezultāti. Publicētie darbi pārstāv visas pētniecisko darbu jomas. Ierobežotā apjoma dēļ nav iekļauts viss zinātniski pētnieciskā darba saturs, bet akcentēts būtiskais, kas var interesēt gan skolēnus, gan skolotājus, gan plašāku sabiedrību.

Krājuma mērķis ir popularizēt un veicināt skolēnu zinātniski pētniecisko darbību Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā, lai ikviens skolēns attīstītu pētnieciskās prasmes un lai ikkatrs varētu publicēt sava pētījuma rezultātus nākamajos „Ģimnāzijas rakstu” izdevumos, kas kļūtu par, iespējams, pirmo skolēna publikāciju.

Rakstu krājumā publicētas arī skolotāju domas par skolēnu zinātniski pētniecisko darbību, doti ieteikumi, kas var palīdzēt nākamajiem pētījumu autoriem. Liela pateicība Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas direktoram Helvijam Valcim un Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas direktora vietniecei Kristīnei Rozei, kā arī visiem darbu vadītājiem par atbalstu šī izdevuma tapšanā.

Normunds Dzintars, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotājs


Vasaras piedzīvojumu skola


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv