Turpinās konkurss "Draudzīgākā 7. klase"

Atgādinām, ka šajā mācību gadā Izglītības pārvalde organizē konkursu 7. klasēm „Draudzīgākā klase”, kurā pieteicās 10 klases. Konkurss norit trijās kārtās un šobrīd ir jau notikušas divas kārtas. Decembra mēnesī , saskaņā ar konkursa nolikumu, klasēm vajadzēja iesaistīties labdarības akcijās un norisi prezentēt.  Otrajā kārtā turpināja darboties visas 10 klases.
Konkursa vērtētāji – žūrijas komisija- ar lielu interesi iepazinās ar prezentācijām. Bērni bija apmeklējuši Liepājas Bērnu namu, Veco ļaužu sociālo māju un, protams, arī Liepājas dzīvnieku patversmi. Iepriekš tika sagādātas dāvanas gan Bērnu nama bērniem, gan vecajiem ļaudīm. Dzīvniekiem arī tika dāvanas. Vērtētājiem bija ļoti grūti, var teikt pat neiespējami, izvērtēt, kura klase būtu pelnījusi vairāk punktu. No visām prezentācijām varēja secināt, ka šajos Ziemassvētku pasākumos tika iesaistīta visa klase un, ka darbošanās šāda veida pasākumos sagādā gandarījumu visiem, gan skolēniem, gan tiem, pie kuriem viņi ir bijuši ciemos. Var secināt, ka klases audzinātāji audzināšanas stundās decembrī īpaši pievērsās līdzcietības un labdarības tēmām. Arī tēmai – kā mēs izturamies viens pret otru ikdienā un ne tikai Ziemassvētku laikā. Vairāk ir runāts par to –kā jūtas mans skolas biedrs, mans skolotājs.
Konkursantiem priekšā ir trešā kārta – ir jānoorganizē tematisks klases vakars „Mēs esam un būsim tie labākie un draudzīgākie!”. Noteikumi ir iepriekšējie: klases pasākumā ir draudzīgi jādarbojas un jāiesaistās visam klases kolektīvam. Vērtētāji novēl izdošanos visiem dalībniekiem un galvenais, sagādāt sev un saviem biedriem visjaukākās emocijas.

Atgādinām, ka šajā mācību gadā Izglītības pārvalde organizē konkursu 7. klasēm „Draudzīgākā klase”, kurā pieteicās 10 klases. Konkurss norit trijās kārtās, un šobrīd ir jau notikušas divas kārtas. Decembra mēnesī , saskaņā ar konkursa nolikumu, klasēm vajadzēja iesaistīties labdarības akcijās un norisi prezentēt.  

Otrajā kārtā turpināja darboties visas 10 klases. Konkursa vērtētāji – žūrijas komisija- ar lielu interesi iepazinās ar prezentācijām. Bērni bija apmeklējuši Liepājas Bērnu namu, Veco ļaužu sociālo māju un, protams, arī Liepājas dzīvnieku patversmi. Iepriekš tika sagādātas dāvanas gan Bērnu nama bērniem, gan vecajiem ļaudīm. Dzīvniekiem arī tika dāvanas.

Vērtētājiem bija ļoti grūti, var teikt pat neiespējami, izvērtēt, kura klase būtu pelnījusi vairāk punktu. No visām prezentācijām varēja secināt, ka šajos Ziemassvētku pasākumos tika iesaistīta visa klase un, ka darbošanās šāda veida pasākumos sagādā gandarījumu visiem, gan skolēniem, gan tiem, pie kuriem viņi ir bijuši ciemos. Klases audzinātāji audzināšanas stundās decembrī īpaši pievērsās līdzcietības un labdarības tēmām. Arī tēmai – kā mēs izturamies viens pret otru ikdienā un ne tikai Ziemassvētku laikā. Vairāk ir runāts par to –kā jūtas mans skolas biedrs, mans skolotājs.

 Konkursantiem priekšā ir trešā kārta –  jānoorganizē tematisks klases vakars „Mēs esam un būsim tie labākie un draudzīgākie!”. Noteikumi ir iepriekšējie: klases pasākumā ir draudzīgi jādarbojas un jāiesaistās visam klases kolektīvam. Vērtētāji novēl izdošanos visiem dalībniekiem un galvenais, sagādāt sev un saviem biedriem visjaukākās emocijas.


Parakstīs sadarbības līgumu ar Klaipēdu interešu izglītībā

Parakstīs sadarbības līgumu ar Klaipēdu interešu izglītībā

Liepāja un Klaipēda parakstīs jaunu sadarbības līgumu interešu izglītībā  
7. februārī plkst.12.00 Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienībā „Vaduguns” viesosies Klaipēdas brīvā laika pavadīšanas centra 16 pedagogi, lai apmainītos pieredzē interešu izglītībā un noslēgtu jaunu sadarbības līgumu 2013. gadam. Liepājas un Klaipēdas interešu izglītības kolektīvu viesošanās vienam pie otra un pedagogu pieredzes apmaiņa notiek jau kopš 2010. gada.
Šoreiz abas puses ir sagatavojušas viens otram meistardarbnīcas - liepājnieki laivu sacensībās un zīmēšanā smiltīs, bet Klaipēdas kolēģi – horeogrāfijā, zīmēšanā un vokālajā pedagoģijā. 
Pēc tam abu iestāžu administrācija un metodisko apvienību vadītāji pārrunās konkrētus sadarbības piedāvājumus un plānus.
 „Liepājas BJC metodisko apvienību vadītāji un pedagogi sagatavojuši vairākus sadarbības piedāvājumus - vēlamies viņus uzaicināt piedalīties Vislatvijas deju svētkos „Latvju bērni danci veda” Liepājā 1. jūnijā, pūtēju orķestru festivālā „ Vēju ritmi”, savukārt mūsu teātra kolektīvi varētu piedalīties Starptautiskajā teātru festivālā Klaipēdā, sadarbība varētu izvērsties arī starp abu pilsētu bērnu klubiņiem. Ir arī citas ieceres, ko apspriedīsim”, informē BJC metodiķe Marina Vikaine. 
Liepājas Bērnu un jaunatnes centram jau vairākus gadus izveidojusies laba sadarbība ar Liepājas sadraudzības pilsētas Klaipēdas interešu izglītības iestādēm, kas aizsākās 2010. gada oktobrī.  Liepājas jaunie zīmētāji, mūziķi, dejotāji ir bieži viesi Klaipēdā, savukārt Lietuvas bērni un pedagogi piedalījušies modes skatēs, zīmējumu izstādēs, tehniskās jaunrades konkursos un meistarklasēs Liepājā. 
Informāciju sagatavoja: 
Gunta Jākobsone
sabiedrisko attiecību speciāliste,
 mob. 29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
www.liepaja.lv 

7. februārī plkst.12.00 Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienībā „Vaduguns” viesosies Klaipēdas brīvā laika pavadīšanas centra 16 pedagogi, lai apmainītos pieredzē interešu izglītībā un noslēgtu jaunu sadarbības līgumu 2013. gadam. Liepājas un Klaipēdas interešu izglītības kolektīvu viesošanās vienam pie otra un pedagogu pieredzes apmaiņa notiek jau kopš 2010. gada.

Šoreiz abas puses ir sagatavojušas viens otram meistardarbnīcas - liepājnieki laivu sacensībās un zīmēšanā smiltīs, bet Klaipēdas kolēģi – horeogrāfijā, zīmēšanā un vokālajā pedagoģijā. Pēc tam abu iestāžu administrācija un metodisko apvienību vadītāji pārrunās konkrētus sadarbības piedāvājumus un plānus. 

„Liepājas BJC metodisko apvienību vadītāji un pedagogi sagatavojuši vairākus sadarbības piedāvājumus - vēlamies viņus uzaicināt piedalīties Vislatvijas deju svētkos „Latvju bērni danci veda” Liepājā 1. jūnijā, pūtēju orķestru festivālā „ Vēju ritmi”, savukārt mūsu teātra kolektīvi varētu piedalīties Starptautiskajā teātru festivālā Klaipēdā, sadarbība varētu izvērsties arī starp abu pilsētu bērnu klubiņiem. Ir arī citas ieceres, ko apspriedīsim”, informē BJC metodiķe Marina Vikaine. 

Liepājas Bērnu un jaunatnes centram jau vairākus gadus izveidojusies laba sadarbība ar Liepājas sadraudzības pilsētas Klaipēdas interešu izglītības iestādēm, kas aizsākās 2010. gada oktobrī.  Liepājas jaunie zīmētāji, mūziķi, dejotāji ir bieži viesi Klaipēdā, savukārt Lietuvas bērni un pedagogi piedalījušies modes skatēs, zīmējumu izstādēs, tehniskās jaunrades konkursos un meistarklasēs Liepājā. 


Aicina jauno žurnālistu skola!

Aicina jauno žurnālistu skola!

 

Aicina jauno žurnālistu skola!
 
Lai gan mācību gads jau pusē, skolēniem vēl līdz pavasarim tiek piedāvāta jauna iespēja izglītoties un attīstīt savu talantu žurnālistikā.  
Jaunieši, sākot no 6. klases, aicināti apmeklēt "Jauno žurnālistu skolu", kas notiks Liepājas Olimpiskā centra telpās, 311. kabinetā. Pirmā nodarbība 7. februārī plkst.17.00. Nodarbības notiks divas reizes nedēļā – otrdienās un ceturtdienās no 17.00 līdz 19.00. 
Jauno žurnālistu skolā varēs gūt priekšstatu par to, kā darbojas profesionāli mediji – drukātā prese, interneta portāli, radio, televīzija, sociālie tīkli, un kādas ir jauniešu iespējas iesaistīties to satura radīšanā. Praktiskajās nodarbībās dalībnieki mācīsies veidot ziņas, rakstus, foto reportāžas, uzlabos savu runas un rakstītprasmi. 
Viens no skolas dalībnieku uzdevumiem būs arī līdzdarboties laikraksta "Kurzemes Vārds" jauniešu lappuses "Kaktuss",  pašvaldības izdevuma “Katram Liepājniekam”  un BJC avīzītes “Skrejceļš” veidošanā, informēt medijus par savas skolas aktualitātēm.   
Dalība jauno žurnālistu skolā sniegs praktiskas zināšanas mediju darbā, kuras jaunieši varēs pielietot, veidojot skolu avīzes. Tiem, kuri savu nākotni un studijas ir iecerējuši saistīt ar žurnālistiku, šī ir laba iespēja praktiski pārliecināties par savu pareizo izvēli. 
Skolas darbs būs intensīvs, paredzētas ekskursijas un sarunas, daudz paredzēts darboties pilsētvidē, mācoties fotografēt un intervēt.
Pieteikties dalībai "Jauno žurnālistu skolā" var, zvanot pa tālruni 29106561, vai rakstot uz e-pastu: jakobsoneg@gmail.com  Dalības maksa – Ls 2 mēnesī, ievērojamas atlaides bērniem no trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm.


Lai gan mācību gads jau pusē, skolēniem vēl līdz pavasarim tiek piedāvāta jauna iespēja izglītoties un attīstīt savu talantu žurnālistikā. Jaunieši, sākot no 6. klases, aicināti apmeklēt "Jauno žurnālistu skolu", kas notiks Liepājas Olimpiskā centra telpās, 311. kabinetā. Pirmā nodarbība 7. februārī plkst.17.00. Nodarbības notiks divas reizes nedēļā – otrdienās un ceturtdienās no 17.00 līdz 19.00. 
Jauno žurnālistu skolā varēs gūt priekšstatu par to, kā darbojas profesionāli mediji – drukātā prese, interneta portāli, radio, televīzija, sociālie tīkli, un kādas ir jauniešu iespējas iesaistīties to satura radīšanā. Praktiskajās nodarbībās dalībnieki mācīsies veidot ziņas, rakstus, foto reportāžas, uzlabos savu runas un rakstītprasmi. 
Viens no skolas dalībnieku uzdevumiem būs arī līdzdarboties laikraksta "Kurzemes Vārds" jauniešu lappuses "Kaktuss", pašvaldības izdevuma “Katram Liepājniekam”  un BJC avīzītes “Skrejceļš” veidošanā, informēt medijus par savas skolas aktualitātēm.   
Dalība jauno žurnālistu skolā sniegs praktiskas zināšanas mediju darbā, kuras jaunieši varēs pielietot, veidojot skolu avīzes. Tiem, kuri savu nākotni un studijas ir iecerējuši saistīt ar žurnālistiku, šī ir laba iespēja praktiski pārliecināties par savu pareizo izvēli. 
Skolas darbs būs intensīvs, paredzētas ekskursijas un sarunas, daudz paredzēts darboties pilsētvidē, mācoties fotografēt un intervēt.
Pieteikties dalībai "Jauno žurnālistu skolā" var, zvanot pa tālruni 29106561, vai rakstot uz e-pastu: jakobsoneg@gmail.com Dalības maksa – Ls 2 mēnesī, ievērojamas atlaides bērniem no trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm.

 


Liepājnieki - valsts olimpiāžu dalībnieki

 

Uz vēstures 19.valsts olimpiādi 12.klasēm, kas  notiks 2013.gada 26.februārī Rīgā, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, Mārstaļu ielā 28/30, uzaicināta Beatrise Dzērve - Liepājas Mākslas vidusskola (skolotāja Sintija Kurvina). Reģistrācija no plkst. 10:00 līdz plkst. 11:00, olimpiādes norise no plkst. 11:00 līdz plkst. 15:00. 


Uz franču valodas valsts olimpiādi uzaicināti Karīna Dolbina - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas 12.klases skoniece (skolotāja Jolanta Atmata); Baiba Linde - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas 12.klases skolniece (skolotāja Jolanta Atmata); Viktorija Molokoviča - Liepājas pilsētas 12.visdusskolas 6.klase (skolotāja Alla Kulakova); Anna Beāte Ozola - Liepājas Raiņa 6.vidusskolas 12.klase (skolotāja Ineta Bernota). Apsveicam!


Liepājas mūsdienu deju kolektīvi saņem augstu žūrijas novērtējumu

Šī gada 1. februārī Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs rīkoja pirmo atlases kārtu Mūsdienu deju radošajam konkursam. Konkursā tika parādītas un novērtētas 19 deju kompozīcijas, kuru horeogrāfijas sastādījuši Liepājas mūsdienu deju horeogrāfi un divas tika parādītas Aizputes dejotāju sniegumā.
Šogad vairums deju izpelnījas atzinības un augstus žurijas vērtējumu . Pirmo pakāpju diplomu ieguvēji ir: Liepājas BJC „Vaduguns”pirmsskolas grupa vadītāja Monta Sprūde; deju studijas „Extra”divas  jauktās grupas un 1.-4. kl.; 5.-9. kl.  grupa vadītāja Dina Pauzere; Liepājas deju un baleta studijas 5.-9. kl. grupa vadītāja Ingrīda Lūre; arī abas Aizputes deju grupas 5.-9. kl. un 10.-12. kl. izpelnījās pirmās pakāpes diplomus vadītājas Landra un Ieva Valdmanes.
Otrās pakāpes diplomus ieguva: deju studijas „Extra” pirmsskolas grupa vadītāja Dina Pauzere, 10.-12. kl grupa vadītāja Agnese Grīnberga; Liepājas BJC „Laumiņa” deju grupas „Rotaļa” 1.-4. kl. grupa, un 5.-9. kl. grupa vadītāja Aina Apene; deju studijas „Harmony”10.-12. kl. grupa un jauktā deju grupa vadītāja Ināra Lisova; deju grupas „Pantera” jauktā grupa Vadītāja Nora Veisa; DarKy’s Dance School jauktā grupa vadītāja Rolita Čirkše.
Visas grupas, kuras ir ieguvušas pakāpes, tiek izvirzītas uz Kurzemes novada atlasi, kura notiks šā gada 22. februārī Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē.
Konkursu vērtēja zūrija, kuras sastāvā strādāja: Everita Panfiļonoka – Ventspils deju studijas „Prieks” vadītāja, Svetlana Grundmane - Ventspils deju studijas „Deguntiņš uz augšu” vadītāja, Landra Valdmane – Aizputes deju studijas „Fēniks” vadītāja. 

Šī gada 1. februārī Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs rīkoja pirmo atlases kārtu Mūsdienu deju radošajam konkursam. Konkursā tika parādītas un novērtētas 19 deju kompozīcijas, kuru horeogrāfijas sastādījuši Liepājas mūsdienu deju horeogrāfi, bet divas tika parādītas Aizputes dejotāju sniegumā.

Šogad vairums deju izpelnījas atzinības un augstus žūrijas vērtējumu.

Pirmo pakāpju diplomu ieguvēji ir: Liepājas BJC „Vaduguns”pirmsskolas grupa vadītāja Monta Sprūde; deju studijas „Extra”divas  jauktās grupas un 1.-4. kl.; 5.-9. kl.  grupa vadītāja Dina Pauzere; Liepājas deju un baleta studijas 5.-9. kl. grupa vadītāja Ingrīda Lūre; arī abas Aizputes deju grupas 5.-9. kl. un 10.-12. kl. izpelnījās pirmās pakāpes diplomus vadītājas Landra un Ieva Valdmanes.Otrās pakāpes diplomus ieguva: deju studijas „Extra” pirmsskolas grupa vadītāja Dina Pauzere, 10.-12. kl grupa vadītāja Agnese Grīnberga; Liepājas BJC „Laumiņa” deju grupas „Rotaļa” 1.-4. kl. grupa, un 5.-9. kl. grupa vadītāja Aina Apene; deju studijas „Harmony”10.-12. kl. grupa un jauktā deju grupa vadītāja Ināra Lisova; deju grupas „Pantera” jauktā grupa Vadītāja Nora Veisa; DarKy’s Dance School jauktā grupa vadītāja Rolita Čirkše.Visas grupas, kuras ir ieguvušas pakāpes, tiek izvirzītas uz Kurzemes novada atlasi, kura notiks šā gada 22. februārī Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē.
Konkursu vērtēja zūrija, kuras sastāvā strādāja: Everita Panfiļonoka – Ventspils deju studijas „Prieks” vadītāja, Svetlana Grundmane - Ventspils deju studijas „Deguntiņš uz augšu” vadītāja, Landra Valdmane – Aizputes deju studijas „Fēniks” vadītāja. 


Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas komanda pošas uz Strasbūru

10 Latvijas skolu komandu sacensībā galveno balvu – braucienu uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā ieguva Liepājas Valsts 1.ģimnāzija un Rīgas Kultūras koledža.  Liepājnieki ceļam pošas aprīlī.
ES institūciju simulācijas spēļu cikls 2012.gada sākumā Latvijas skolām tika piedāvāts kā interaktīva apmācību metode vidusskolēniem ar mērķi uzlabot skolēnu zināšanas par ES institūciju darbību, notiekošajiem procesiem un izprast Latvijas iespējas pārstāvēt nacionālās intereses. 
Kurzemes reģionā par tēmu "Cīņa pret klimata pārmaiņām, atbalstot atjaunojamās enerģijas izmantošanu – zaļo transportu" Eiropas Savienības Padomes lomā iejutās Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolēni, bet Eiropas Savienības Parlamentu pārstāvēja Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5.vidusskolas komanda. Simulācijas spēle starp skolu komandām notika 29.un 30.novembrī. 1.ģimnāzijas skolēni  -  27 ES valstu  ministru prezidenti pārliecinoši argumentēja un aizstāvēja katrs savas valsts intereses, spējot konstruktīvi vienoties par visām valstīm pieņemamu lēmumprojektu par debatējamo tēmu. Skolēni žūriju patīkami iepriecināja ar zināšanām, atraktivitāti, prezentācijas prasmēm. 
Vidusskolēnu aktivitāti projekta laikā vērtēja žurnālists Ansis Bogustovs, komunikāciju eksperti no sabiedrisko attiecību aģentūras Prospero un Blue Shock Bike pārstāvji.
Šī projekta ietvaros skolēniem bija iespējams vairāk uzzināt par ES Padomes un Parlamenta darbību, par to, cik sarežģīta ir lēmumu pieņemšana ES un cik svarīga ir katras valsts Ministru Prezidenta  un deputātu darbība, lai pieņemtu nozīmīgus lēmumus, kas ietekmē ikviena valsts iedzīvotāja dzīves kvalitāti.

10 Latvijas skolu komandu sacensībā galveno balvu – braucienu uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā ieguva Liepājas Valsts 1.ģimnāzija un Rīgas Kultūras koledža.  Liepājnieki ceļam pošas aprīlī.


ES institūciju simulācijas spēļu cikls 2012.gada sākumā Latvijas skolām tika piedāvāts kā interaktīva apmācību metode vidusskolēniem ar mērķi uzlabot skolēnu zināšanas par ES institūciju darbību, notiekošajiem procesiem un izprast Latvijas iespējas pārstāvēt nacionālās intereses.

Simulācijas spēle starp skolu komandām notika 29.un 30.novembrī. 1.ģimnāzijas skolēni  -  27 ES valstu  ministru prezidenti pārliecinoši argumentēja un aizstāvēja katrs savas valsts intereses, spējot konstruktīvi vienoties par visām valstīm pieņemamu lēmumprojektu par debatējamo tēmu. Skolēni žūriju patīkami iepriecināja ar zināšanām, atraktivitāti, prezentācijas prasmēm. 

Kurzemes reģionā par tēmu "Cīņa pret klimata pārmaiņām, atbalstot atjaunojamās enerģijas izmantošanu – zaļo transportu" Eiropas Savienības Padomes lomā iejutās Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolēni, bet Eiropas Savienības Parlamentu pārstāvēja Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5.vidusskolas komanda.  Vidusskolēnu aktivitāti projekta laikā vērtēja žurnālists Ansis Bogustovs, komunikāciju eksperti no sabiedrisko attiecību aģentūras Prospero un Blue Shock Bike pārstāvji. Šī projekta ietvaros skolēniem bija iespējams vairāk uzzināt par ES Padomes un Parlamenta darbību, par to, cik sarežģīta ir lēmumu pieņemšana ES un cik svarīga ir katras valsts Ministru Prezidenta  un deputātu darbība, lai pieņemtu nozīmīgus lēmumus, kas ietekmē ikviena valsts iedzīvotāja dzīves kvalitāti.


Konkursa "Junioru balsis" uzvarētāji dziedās kopā ar Lauri Reiniku

Konkursa

25.janvārī jau otro reizi Liepājas BJC struktūrvienības "Vaduguns" zālē  notika solistu konkurss "Junioru balsis".
"Junioru balsis 2013" GrandPrix un 1. vietu ieguva Jūlija Ivanova, kura 2. jūnijā Liepājā uzstāsies un dziedās duetā ar Lauri Reiniku. Arī 1. vietas vietas ieguvēji visās vecuma grupās uzstāsies Laura Reinika koncertā, izpildot savu konkursa dziesmu.  
 
Jauno dziedātāju sniegumu vērtēja žūrija - Karīna Borova - AS "Privatbank" Liepājas filiāles vadītāja, mūziķis Tomass Kleins, dziedošā aktrise Karīna Tatarinova un Liepājas BJC mūzikas metodiķis Juris Ločmelis. 
Jaunākajā vecuma grupā 3. vietu ieguva - Reičela Rone, 2. vietu - Sabīne Kubiloviča, bet 1. vietu - Anastasija Džorajeva; vidējā vecuma grupā - 3. vieta - Annai Koroļovai, 2. vieta - Nikolai Kelehsašvili, 1. vieta - Ģirtam Bergholdam; bet vecākajā vecuma grupā - 3. vieta - Līgai Grietēnai, 2. vieta - Vladlenai Višņevskai, 1. vieta - Jūlijai Ivanovai.
Projekts tapis, sadarbojoties AS "Privatbank"un Liepājas BJC. 

25.janvārī jau otro reizi Liepājas BJC struktūrvienības "Vaduguns" zālē  notika solistu konkurss "Junioru balsis"."Junioru balsis 2013" GrandPrix un 1. vietu ieguva Jūlija Ivanova, kura 2. jūnijā Liepājā uzstāsies un dziedās duetā ar Lauri Reiniku. Arī 1. vietas vietas ieguvēji visās vecuma grupās uzstāsies Laura Reinika koncertā, izpildot savu konkursa dziesmu.   

Jauno dziedātāju sniegumu vērtēja žūrija - Karīna Borova - AS "Privatbank" Liepājas filiāles vadītāja, mūziķis Tomass Kleins, dziedošā aktrise Karīna Tatarinova un Liepājas BJC mūzikas metodiķis Juris Ločmelis. 

Jaunākajā vecuma grupā 3. vietu ieguva - Reičela Rone, 2. vietu - Sabīne Kubiloviča, bet 1. vietu - Anastasija Džorajeva; vidējā vecuma grupā - 3. vieta - Annai Koroļovai, 2. vieta - Nikolai Kelehsašvili, 1. vieta - Ģirtam Bergholdam; bet vecākajā vecuma grupā - 3. vieta - Līgai Grietēnai, 2. vieta - Vladlenai Višņevskai, 1. vieta - Jūlijai Ivanovai.Projekts tapis, sadarbojoties AS "Privatbank"un Liepājas BJC. 


Bērnu mākslas izstādei Lidicē iesniegti 315 darbi

Bērnu mākslas izstādei Lidicē iesniegti 315 darbi

Bērnu mākslas izstādei Lidicē iesniegti 315 darbi  
1.februārī plkst. 16.00 Liepājas bērnu un jaunatnes centra filiālē „Vaduguns” atklās 41.starptautiskai bērnu mākslas izstādei - konkursam „Lidice 2013” iesniegto darbu izstādi. Šogad pavisam saņemti 315 bērnu mākslas darbi, no kuriem 32 izvirzīti konkursa otrajai kārtai Rīgā. Uz izstādes atklāšanu aicināti labāko zīmējumu autori un pedagogi. 
 
Lidice ir ciemats Čehijā. II Pasaules kara laikā to pilnīgi iznīcināja. Lai pieminētu šo faktu, 41.reizi šajā ciematā tiek rīkota starptautiska bērnu mākslas izstāde par bērnu dzīvi un visu, kas ar to saistīts. Aicināti piedalīties visas pasaules bērni un jaunieši no 4–16 gadu vecumam ar saviem zīmējumiem, gleznojumiem, vizuāli plastiskās mākslas darinājumiem.
Izstādes organizatori Čehijas Republikā sadarbībā ar UNESCO izstādei „Lidice 2013” ierosinājuši tēmu: „Latviešu tautas tradīcijas un kultūras mantojums” ( Latviešu tautas tērps; Amatniecības darinājumi; Latviešu tautas deja; Gadskārtu ieražas; Latviešu tautas tradīcijas un godi, Latviešu tautas pasakas un teikas; Dziesmu un deju svētku tradīcija).
Pirmās kārtas atklāšanas pasākums, uz kuru aicināti laureāti un viņu skolotāji,  notiek 1. februārī  LBJC „Vaduguns”. Visi darbi būs apskatāmi izstādē līdz 1.martam. 
2.kārta notiks no 14.februāra līdz 7.martam Rīgas domē, kur būs apskatāmi tikai žūrijas izvirzītie darbi.                Noslēguma pasākums – apbalvošana  notiks 7.martā Rīgas Latviešu biedrības namā.   Visi konkursa 2.kārtas laureātu darbi tiek izvirzīti izstādei- konkursam Čehijā. 
Konkursa noslēgums notiks  Čehijā , Lidicē. 
Uz 2. kārtu Rīgā žūrija - Liepājas Universitātes mākslas un dizaina katedras vadītājas Intas Klāsones vadībā – izvirzījusi  32 vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darinājumus,
Lidice 2013 Liepājas kārtas laureāti
Vizuālā māksla:
1. Alens Budreckis, 4 gadi, Liepājas p.i.i. „Sauleszaķis”, skolotājas A. Lanka, V. Kadiķe
2. Terēze Dzērve, 6 gadi, Liepājas p.i.i. „Saulīte”, skolotājas Linda Leja, Dace Žāže
3. Terēze Kristīne Locika, 9 gadi, Liepājas Centra sākumskola, skolotāja Indra Sproģe
4.  Katrīna Locika, 7 gadi, Liepājas Centra sākumskola, skolotāja Indra Sproģe
5. Santa Zauka, 8 gadi, Liepājas Centra sākumskola, skolotāja Inta Bunka
6. Rihards Miķelsons, 16 gadi, Liepājas Valsts 1.ģimnāzija, skolotāja Liene Eltermane
7. Elīza Valtere, 8 gadi, Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskola, skolotāja Ināra Knitnere
8. Laura Stalidzāne, 9 gadi, Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskola, skolotāja Ināra Knitnere
9. Vanesa Reinholde, 13 gadi, Liepājas 15. vidusskola, skolotāja Ilze Eniņa
10. Endija Krūtaine, 8 gadi, Liepājas 15.vidusskola, skolotāja Ilze Eniņa
11. Laura Liepa, 14 gadi, Liepājas interešu centrs „Pēcskola”, skolotāja Dace Vilemsone
12. Renārs Liepa, 6 gadi, Liepājas interešu centrs „Pēcskola”, skolotāja Dace Vilemsone
13. Samanta Orlova, 10 gadi, Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, skolotāja Inga Auziņa
14. Kristiana Martinova, 7 gadi, Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, skolotāja Inga Auziņa
15. Evelīna Benuševica, 8 gadi, Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, skolotāja Inga Auziņa
16. Aleksandra Krecbergs, 8 gadi, Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, skolotāja Kristīna Homenko
17. Juris Dirnēns, 12 gadi, Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, skolotāja Agnese Krontāle
18. Markuss Žuburs, 9 gadi, Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, skolotāja Agnese Krontāle
19. Elīza Melbārde, 10 gadi, Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, skolotāja Daiga Stūre
20. Vita Liepiņa, 12 gadi, Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, skolotāja Daiga Stūre
21. Samanta Čepukaite, 11 gadi, Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, skolotāja Daiga Stūre
22. Sandra Vera, 8 gadi, Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, skolotāja Daiga Stūre
Vizuāli plastiskie darbi:
23. Sanita Sūniņa, 16 gadi, J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola, skolotāja Indra Nomeiko
24. Anna Paula Spriedēja, 12 gadi, J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola, skolotāja Guna Skabarniece
25. Jevgēnijs Perčatkins, 16 gadi „Līgo svētki”, Liepājas 12. vidusskola, skolotāja Tatjana Perčatkina
26.  Kolektīvs darbs, 4 – 6 gadi, „Tautumeitas”, Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, skolotāja Kristīne Vizbule
27. Kolektīvs darbs, 4 – 7 gadi, „Saktas”, Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, skolotāja Kristīne Vizbule
28. Daniela Dana Veidemane, 7 gadi, Henrijs Štāls, 9 gadi, Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, sk. Kristīne Vizbule
29. Eva Sendija Falkenfreda, 12 gadi, Dita Lanka, 14 gadi, Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, sk. Dace Rozenbaha
30. Kolektīvs darbs, 7 – 12 gadi, „Cimdu koks ”, Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, skolotāja Indra Bunka
31. Rūdolfs Brikmanis, 10 gadi, Maksimiliāns Gruss, 9 gadi, Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, sk. Dace Virsniece
32. Kolektīvs darbs, 5 – 7 gadi, „5 kaķi”, Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, skolotāja Dace Virsniece
Paldies visiem par piedalīšanos!
Sīkāka informācija Bērnu un jaunatnes centra mājas lapā:
www.liepajasbjc.lv

1.februārī plkst. 16.00 Liepājas bērnu un jaunatnes centra filiālē „Vaduguns” atklās 41.starptautiskai bērnu mākslas izstādei - konkursam „Lidice 2013” iesniegto darbu izstādi. Šogad pavisam saņemti 315 bērnu mākslas darbi, no kuriem 32 izvirzīti konkursa otrajai kārtai Rīgā. Uz izstādes atklāšanu aicināti labāko zīmējumu autori un pedagogi.


Sveicieni jubilejā mūsu Ludmilai


Pusdienas skolā uz pusi lētākas arī ģimenēm ar trīs bērniem

Pusdienas skolā uz pusi lētākas arī ģimenēm ar trīs bērniem

 

Pusdienas skolā uz pusi lētākas arī ģimenēm ar trīs bērniem
No 2013. gada 1. janvāra pusdienas Liepājas skolās ar pusdienas 50 procentu atlaidi var saņemt arī ģimenes, kurās audzina trīs bērnus. Šo iespēju janvārī jau izmantojuši vairāk nekā 200 bērnu vecāki. Līdz šim brīvpusdienas skolā bija iespēja saņemt tikai daudzbērnu ģimenēm, kurās audzina četrus un vairāk bērnus.
Domes saistošajos noteikumos “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem  Liepājas pašvaldības izglītības iestādēs” pagājušā gada decembrī tika veikti grozījumi, kas paredz, ka vispārizglītojošā skolā atvieglojumu 50% apmērā ir tiesības saņemt izglītojamajam no ģimenes, kura audzina trīs bērnus vecumā līdz 16 gadiem, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādes dienas maiņā, tad līdz dienai, kad viņš sasniedz 20 gadu vecumu vai stājas laulībā.
Lai saņemtu 50 % atlaidi brīvpusdienām, vecākiem ar iesniegumu jāvēršas izglītības iestādē, kurā mācās bērns. Lai atvieglotu šo pieteikšanos, Izglītības pārvalde arī neprasa uzrādīt izziņu par dzīvesvietas deklarāciju, šos datus pārbauda IP speciālists. Atlaidi par pusdienām var saņemt arī gadījumā, ja skolā mācās viens vai divi no trim bērniem vecumā līdz 16 gadiem.
Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
mob.t.29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
www.lip.lv
  

 


No 2013. gada 1. janvāra pusdienas Liepājas skolās ar 50 procentu atlaidi var saņemt arī ģimenes, kurās audzina trīs bērnus. Šo iespēju janvārī jau izmantojuši vairāk nekā 200 bērnu vecāki. Līdz šim brīvpusdienas skolā bija iespēja saņemt tikai daudzbērnu ģimenēm, kurās audzina četrus un vairāk bērnus.

Domes saistošajos noteikumos “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem  Liepājas pašvaldības izglītības iestādēs” pagājušā gada decembrī tika veikti grozījumi, kas paredz, ka vispārizglītojošā skolā atvieglojumu 50% apmērā ir tiesības saņemt izglītojamajam no ģimenes, kura audzina trīs bērnus vecumā līdz 16 gadiem, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādes dienas maiņā, tad līdz dienai, kad viņš sasniedz 20 gadu vecumu vai stājas laulībā.

Lai saņemtu 50 % atlaidi brīvpusdienām, vecākiem ar iesniegumu jāvēršas izglītības iestādē, kurā mācās bērns. Lai atvieglotu šo pieteikšanos, Izglītības pārvalde arī neprasa uzrādīt izziņu par dzīvesvietas deklarāciju, šos datus pārbauda IP speciālists. Atlaidi par pusdienām var saņemt arī gadījumā, ja skolā mācās viens vai divi no trim bērniem vecumā līdz 16 gadiem.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv