Mācības uzsāk Jauno komersantu skola

Mācības uzsāk Jauno komersantu skola

Šonedēļ jau otro mācību gadu pēc kārtas darbu uzsāka Jauno komersantu skola, kuru organizē DALP 5. vidusskola sadarbībā ar Biznesa augstskolu “ Turība”. Pirmajā nodarbībā piedalījās arī Domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš, kurš iepazīstināja skolēnus ar pilsētas attīstības projektiem, brīvajām nišām uzņēmējdarbībā, kur pilsēta sagaida arī jaunas biznesa idejas.


Pasākumam "Ko prot skolotājs" ir izmaiņas

Pasākumam

Atklāšanas pasākums 3.oktobrī tiek atcelts, bet 15.oktobrī plkst.16:00 Liepājas Olimpiskā centra foajē notiks svinīgs izstādes noslēguma pasākums.


Liepājas Centra sākumskola sagaida 20. gadadienu ar sapostu apkārtni

Liepājas Centra sākumskola sagaida 20. gadadienu ar sapostu apkārtni

Liepājas Centra sākumskola sagaida 20. gadadienu ar sapostu apkārtni
Liepājas Centra sākumskolā, gatavojoties skolas 20. gadadienai šā gada  7. decembrī, gan ar skolas atbalsta biedrības aktīvu līdzdalību, gan līdzdarbojoties skolēniem, vecākiem un skolotājiem ir veikti skolas apkārtnes sakopšanas darbi pie abām skolas ēkām – Uliha ielā 33 un Toma ielā 19. 
Kā informē skolas direktore Kristīne Bārdule, 2011. gada pavasarī vecāki, kuri darbojas skolas atbalsta biedrībā un skolas darbinieki organizēja skolas apkārtnes sakopšanas un apzaļumošanas talku Uliha ielā 33. Talkas laikā tika iestādīti košumkrūmi, kurus skolai dāvināja kokaudzētava „Īve”.
Šogad tika organizēta skolas apkārtnes sakopšanas talka pie skolas ēkas Toma ielā 19, kā arī realizēti divi finansiāli apjomīgi projekti. 
Skolas atbalsta biedrība ieguva finanšu līdzekļus Labo Darbu projektu konkursā martā, kā rezultātā tika demontēti vecie basketbola grozi un iegādāts sporta inventārs – tenisa galds, handbola vārti, vingrošanas iekārta un soliņš. Šī projekta ietvaros jaunus basketbola grozus skolai dāvināja Liepājas Sporta pārvalde. 
Savukārt skolas atbalsta biedrība, iesniedzot projektu Rietumu Bankas projektu konkursā „Sprīdis labākai dzīvei”, maijā ieguva finansējumu sporta laukuma seguma daļējai atjaunošanai. Skolas sporta laukumā esošo vingrošanas stieņu atjaunošanas un krāsošanas darbos tika iesaistīti 5.-6.klašu skolēni mājturības un tehnoloģiju skolotāja vadībā.
Organizējot talkas un realizējot projektus, sakārtota skolas apkārtne Uliha ielā 33 un labiekārtots sporta laukums Toma ielā 19, sniedzot iespēju Liepājas Centra sākumskolas skolēniem un tuvākās apkārtnes jauniešiem aktīvi un saturīgi pavadīt brīvo laiku.
Skolas ēkas Toma ielā 19 teritorijas apzaļumošanu plānots veikt 2013.gada pavasarī sadarbībā ar skolas padomi, iesaistot skolēnus un viņu vecākus.
Gunta Jākobsone 
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Liepājas Centra sākumskolā, gatavojoties skolas 20. gadadienai šā gada  7. decembrī, gan ar skolas atbalsta biedrības aktīvu līdzdalību, gan līdzdarbojoties skolēniem, vecākiem un skolotājiem ir veikti skolas apkārtnes sakopšanas darbi pie abām skolas ēkām – Uliha ielā 33 un Toma ielā 19.


Akreditēta Liepājas A.Puškina 2.vidusskola un tās trīs Izglītības programmas

Akreditēta Liepājas A.Puškina 2.vidusskola un tās trīs Izglītības programmas

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir pieņēmis lēmumu par izglītības iestādes un tās īstenoto izglītības programmu:

1. Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma (kods 21 0111 21, licence Nr.V-146);
2. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību izglītības programma (kods 31 0130 21, licence Nr.V-147);
3. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programma (kods 31 0110 21, licence Nr.V-148)

akreditāciju. Lēmums stājies spēkā no 2012.gada 17.septembra. Apsveicam skolas kolektīvu.


Liepājas Universitāte aicina uz Zinātnieku nakti

28.septembrī no plkst.18.00 līdz 22.00 Liepājas Universitātē, Kr.Valdemāra ielā 4, notiks Zinātnieku nakts par tēmu „Stāsts par enerģiju”
Pasākumā interesenti varēs piedalīties zinātniskos eksperimentos un radošās darbnīcās, vērot demonstrējumus, iesaistīties diskusijās, uzdot jautājumus zinātniekiem:
Atklātās lekcijas par enerģiju
Eksperimenti fizikas laboratorijā
Radošā darbnīca „Enerģija ZĪMĒ”
Digitālo plakātu un mākslas darbu ekspozīcija par enerģiju un to ieguves veidiem
Datorspēles visai ģimenei „Zaļais draugs” testēšana
Matemātikas interaktīvie stendi
Atklātā lekcija un demonstrējumi robotikā
Ķīmijas eksperiments (pagalmā)
Zvaigžņu vērošana (pagalmā)

28. septembrī no plkst.18.00 līdz 22.00 Liepājas Universitātē, Kr.Valdemāra ielā 4, notiks Zinātnieku nakts par tēmu „Stāsts par enerģiju”.


Liepājā notiks Globālās izglītības konference

Liepājas A.Puškina 2.vidusskola šā gada 18.oktobrī rīko izglītības konferenci projekta “Globālā dimensija formālajā izglītībā” ietvaros, kurā aicināti piedalīties skolu direktoru vietnieki audzināšanas darbā, klašu audzinātāji un skolēnu pārstāvji no skolu līdzpārvaldēm.


Liepājā rīkos 6.Baltijas Humānās pedagoģijas konferenci

Liepājā rīkos 6.Baltijas Humānās pedagoģijas konferenci

29. oktobrī Latvijas Humānās pedagoģijas asociācija sadarbībā ar Liepājas pilsētas Domi Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5.vidusskolā rīkos 6.Baltijas Humānās pedagoģijas konferenci “ Humānās pedagoģijas manifests dzīvē” .


No 20.septembra skolēnu vecāki var pieteikties bezmaksas latviešu valodas kursos

No 20.septembra skolēnu vecāki var pieteikties bezmaksas latviešu valodas kursos

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde aicina mazākumtautību skolēnu vecākus bez latviešu valodas priekšzināšanām no 20. līdz 24. pieteikties bezmaksas latviešu valodas kursos A.Puškina 2. vidusskolā un Liepājas 3. pamatskolā.  Kursi divām apmācību grupām pa 15 cilvēkiem katrā varētu sākties oktobrī. 

Liepājas pašvaldība šogad pirmo reizi nolēmusi organizēt bezmaksas latviešu valodas apmācību cittautību bērnu vecākiem, lai palīdzētu liepājniekiem bez valsts valodas zināšanām labāk integrēties pilsētas sabiedrībā, veicinātu sabiedrības saliedētību, izmantojot  latviešu valodu kā saziņas līdzekli profesionālajā, kultūras dzīvē, ikdienas saskarsmē.  
Liepājas pilsētas Dome, augustā veicot budžeta grozījumus, šim mērķim piešķīra Ls 1500.  
Latviešu valodas apmācība notiks divās mazākumtautību skolās – Liepājas 3. pamatskolā un A. Puškina 2. vidusskolā. Plānots izveidot divas apmācību grupas pa 15 cilvēkiem katrā, priekšroku dodot skolas bērnu vecākiem. Ja vietu pietiks, tiks uzņemti arī citi interesenti. Apmācību veiks šo skolu pedagogi, kuriem ir atbilstošs sertifikāts latviešu valodas mācīšanai. 
Apmācības kursam paredzētas 120 stundas 3 dienas nedēļā (pirmdien, trešdien, piektdien), no plkst. 18:00 līdz 20:00.
Informācija par pieteikšanos kursiem publicēta mājas lapās: www.liepāja.lv, www.lip.lv , www.liep2vsk.edu.lv 
Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
mob.t.29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
www.lip.lv


Apsveicam Starptautiskās matemātikas olimpiādes laureātus!

9.Starptautiskajā 4.klašu skolēnu matemātikas olimpiādē (uzvarētāji - 54 Latvijas skolēni un 22 Lietuvas skolēni) mūsējiem:

2.vieta – ALEKSAM ŠIPICINAM ( Liepājas A.Puškina 2.vidusskola)
3.vieta  ANNAI SJANĪTAI (Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola)

Matemātikas konkursā „Tik vai Cik”:

1.vieta  ROJAM AKTUMANIM (Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola)
1.vieta  PĒTERIM PĒRKONAM (Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola)
1.vieta  ALEKSAM ŠIPICINAM-( Liepājas A. Puškina 2.vidusskola)
2.vieta  KATRĪNAI VILTRAKEI ( Liepājas Ezerkrasta sākumskola)
3.vieta  DAIGAI KOROĻONOKAI (Liepājas 15.vidusskola)
3.vieta  EDGARAM  VASIĻJEVAM (Liepājas A. Puškina 2.vidusskola)

Atzinība – SANITAI PUNGAI (Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola)


Tuvojas izstāde "Ko prot skolotājs"

Tuvojas izstāde

Tuvojas ikgadējā izstāde „Ko prot skolotājs”. Tā būs skaista dāvana Skolotāju dienā gan pašiem dalībniekiem, gan skatītājiem.
Aicinām līdz 28. septembrim iesniegt darbus Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā (LOC, Brīvības ielā 39, 303.kab, 3.stāvā) Vinetai Bērziņai (mob.: 26350649). Izstāde būs apskatāma no 3. līdz 14.oktobrim Liepājas Olimpiskā centra foajē.

Jau iepriekš paldies par atsaucību!

ko prot skolotajs 2012


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv