Liepājas domē sveic valsts skolēnu olimpiāžu uzvarētājus

Liepājas domē sveic valsts skolēnu olimpiāžu uzvarētājus

Pirmdien, 13. maijā Liepājas Domes priekšsēdētājs Uldis Sesks un priekšsēdētāja vietniece Silva Golde tradicionāli rīkoja svinīgu pieņemšanu valsts skolēnu olimpiāžu uzvarētājiem, labākajiem zinātniski pētniecisko darbu lasījumu autoriem un viņu pedagogiem par pilsētas goda aizstāvēšanu valsts mērogā. 

Sekmīgākos skolniekus un viņu skolotājus apbalvoja ar Domes pateicības rakstiem, un naudas balvām. Pavisam pilsētas pateicību par izcilu mācību darbu, neatlaidību un augstiem sasniegumiem valsts mērogā saņēma 14 olimpiāžu uzvarētāji, zinātniski pētniecisko darbu autori un viņu pedagogi: Dmitrijs Bambuljaks Dmitrijs Jerohnovičs, pedagogi Gaļina Skorobogatova un Alla Avlasa (Liepājas A.Puškina 2.vidusskola), Baiba Linde, Reinis Pāvils, Karīna Dolbina, Linda Roskoša, pedagogi Jolanta Atmata, Ineta Feldmane, Marina Šķilvate (Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola), Nadežda Šulajeva, Leonīds Tjurs, Darja Kubrak, pedagogi Alla Kulakova, Larisa Basakova, Svetlana Kuprjašova, Dina Mihaiļičeva (Liepājas 7.vidusskola), Sintija Reķe un vinas skolotāja Indra Nomeiko (J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola), Anna Vasiļevska, Veronika Vasiļevska, Igors Dubaņevičs, Viktorija Molokoviča, pedagogi Tatjana Dzalbe, Alla Juzefoviča, Tatjana Kurdeko (Liepājas pilsētas 12.vidusskola), Rihards Pēteris Ročāns, pedagogs Maija Akimova (Liepājas 15.vidusskola).

Lai gan šogad valsts mērogā no Liepājas bija uzaicināti mazāk skolēni nekā pērn - 37, tomēr godalgotas vietas saņēmuši 14 skolēni. Vairāki no viņiem pat ieguvuši divas godalgotas vietas, piemēram, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas audzēkne Baiba Linde – divas pirmās vietas gan franču valodas olimpiādē, gan franču valodas zinātniski pētnieciskos lasījumos, Liepājas 12. vidusskolas skolniece Veronika Vasiļevska – 2. vietu krievu valodas un literatūras olimpiādē, 3. vietu – matemātikas olimpiādē.

Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova arī nodeva sveicienus izcilo skolēnu vecākiem, kuri ieguldījuši lielu darbu un pūles bērnu sasniegumu “kaldināšanā”. Skolēniem un viņu skolotājiem muzikālu sveicienu bija sagatavojuši Liepājas bērnu un jaunatnes centra jaunie talanti.


Vides radoša apguve Liepājā

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde izsludina konkursu "Vides radoša apguve Liepājā". Konkursā aicināti piedalīties skolotāji, kuri ir beiguši radošās domāšanas kursus. Nolikumu skatīt: Izglītības pārvalde -> Dokumenti, budžets -> "Vides radoša apguve Liepājā".


Direktoru vietnieku izglītības jomā semināra darba kārtība 15. maijā

Seminārs notiek Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas jaunajā zālē plkst. 12.00. 
12.00-13.00- Kur rodas uzvedības problēmas? D. Bethere (LiepU)
13.00-13.15 Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumu reģionā un valstī rezultāti.
A. Antonova
13.15.-13.30 Pilsētas un valsts olimpiāžu rezultāti 2012./2013. Mācību gadā. I. Budriķe
13.30 -13.45 IT firmas „Accenture” programma „Izrāviens” 2013./2014.m.g.
13.45-14.10-Atskats uz 2012./2013. mācību gada aktualitātēm. Izvērtējums. Jūnija pasākuma plānošana. A. Ķestere. Vietnieku padome.


Jaunieši ar panākumiem debatē ASV vēstniecībā

Jaunieši ar panākumiem debatē ASV vēstniecībā

Biedrība „Debašu centrs” šajā pavasarī realizē ASV vēstniecības finansētu projektu „Jaunieši par godīgumu”. Projekta gaitā tika organizēti debašu turnīri un publiskās runas konkurss.

7 . maijā ASV vēstniecībā notika publiskās runas konkursa fināls, kurā piedalījās vidusskolēni no Daugavpils, Rīgas un Iecavas. Liepāju pārstāvēja 5 dalībnieki: Līga Miteniece, Jūlija Ķeruže ( Liepājas Valsts 1.ģimnāzija), Edijs Pjats, Mārtiņš Dargužis ( DA Liepājas 5.vsk.), Veronika Ivanova ( Liepājas 12.vsk.).
Konkursa dalībnieku vērtēšanā piedalījās žūrija, arī KNAB vadītājs Jaroslavs Streļčenoks un ASV vēstnieks Latvijā Marks Pekala.
3.vietu publiskās runas konkursā ieguva Edijs Pjats, vēstnieka speciālbalvu ieguva Veronika Ivanova, KBAB vadītāja simpātiju balvu saņēma Līga Miteniece.


Liepājas skolu sociālie pedagogi viesojas Jelgavā

7.maijā sociālie pedagogi viesojās Jelgavas 1.ģimnāzijā. Liepājnieki tika viesmīlīgi un draudzīgi uzņemti. Mājinieki dāsni dalījās ar savām nākotnes idejām un pieredzēto. Redzētais un uzzinātais mūs pārsteidza.  
Jau pusotra gada garumā šī skola loloja ideju par savu nišu pilsētā - kā padarīt savu skolu konkurētspējīgu un vajadzīgu jaunajai paaudzei.
Šobrīd tas ir noticis, un nākamajā gadā skola sauksies Jelgavas tehnoloģiskā vidusskola. Tas nozīmē inženierzinātnes no 1. klases. Skolā strādā ļoti interesanti un spējīgi skolotāji, kuri spēj pārliecināt, pierādīt un aizraut. Bērni piespiedu brīvprātīgā kārtā nodarbojas dažādos pulciņos, tika demonstrēti skolēnu izgatavotie robotiņi. Skolā strādā arī ļoti interesants un jauns sociālais pedagogs, kurš dalījās savā pieredzē ar Liepājas kolēģiem. Jelgavas ģimnāzijas uzdrīkstēšanās pierāda to, ka nedrīkst baidīties no jaunām idejām, inovācijām.
Nākamais apskates objekts – Zemgales Reģiona Kompetenču attīstības centrs. Jelgava ļoti lepojas ar šo iestādi. Tā ir arī ļoti populāra iedzīvotāju vidū. Iespaidīgs bija plašais pieaugušo izglītības programmu piedāvājumu klāsts. Interesants likās piedāvājums ģimenēm – kursi vecākiem par dažādām tēmām, tai skaitā – par bērnu audzināšanu, īpatnībām. Arī šī iestāde pārsteidza un iedvesmoja.
Saulainā un pirmā patiesi karstā diena un jaukie iespaidi – tieši tas bija vajadzīgs Liepājas sociālajiem pedagogiem. Paldies Jelgavas kolēģiem!
Dace Liepa,
speciāliste bērnu tiesību jautājumos


Domē notiks valsts olimpiāžu uzvarētāju pieņemšana

13.maijā plkst. 15.00 maijā plkst. Liepājas pilsētas Domē notiks valsts olimpiāžu un zinātnisku pētniecisko darbu lasījumu uzvarētāju pieņemšana. 
Uz pieņemšanu aicināti:

Liepājas A.Puškina 2.vidusskola - Dmitrijs Bambuljaks, Dmitrijs Jerohnovičs, pedagogi Gaļina Skorobogatova, Alla Avlasa; 

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola -Baiba Linde, Reinis Pāvils, Karīna Dolbina, Linda Roskoša, pedagogi – Jolanta Atmata, Ineta Feldmane, Marina Šķilvate; 

Liepājas 7.vidusskola - Nadežda Šulajeva, Leonīds Tjurs, Darja Kubrak, pedagogi- Alla Kulakova, Larisa Basakova, Setlana Kuprjašova, Dina Mihaiļičeva;

J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola- Sintija Reķe, pedagogs- Indra Nomeiko;

Liepājas pilsētas 12.vidusskola- Anna Vasiļevska, Veronika Vasiļevska, Igors Dubaņevičs, Viktorija Molokoviča, pedagogi- Tatjana Dzalbe, Alla Juzefoviča, Tatjana Kurdeko;

Liepājas 15.vidusskola- Rihards Pēteris Ročāns, pedagogs- Maija Akimova.


„Vaduguns” dejotāji atzīmēs 60 gadu jubileju

11.maijā plkst. 17.00 Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē Bērnu un jaunatnes centra rīkotajā lielkoncertā „Deju kurpes stāsts 60” bijušie un esošie dejotāji izdejos tautas dejas skaistā rakstā. „Vaduguns” tautas deju ansamblis šogad atzīmē 60 gadu pastāvēšanu, tiks godināta arī ilggadējā deju kolektīvu vadītāja Valda Grīnfelde, kas ir ieguldījusi spēku, enerģiju un mīlestību, lai kolektīvi varētu regulāri piedalīties Latvijas Dziesmu un Deju svētkos. 

Valda Grīnfelde arī izaudzinājusi jaunus kolektīvu vadītājus un rosinājusi daudzus liepājniekus iemīlēt deju uz mūžu.
„Vaduguns” tautas deju ansamblis šogad atzīmē 60 gadu pastāvēšanu. Tāpēc šajā pavasarī pēdas niez daudziem liepājniekiem, kuri savu pirmo dejas soli spēruši tieši „Vadugunīs” pirms vairākiem desmitiem gadu pie deju skolotājas Elvīras Švarces. Viņas darbu arī vairāku desmitu gadu garumā godam turpina Valda Grīnfelde.

Valda Grīnfelde ir organizējusi neskaitāmus koncertus Liepājas pilsētā, bijusi virsvadītāja vietējiem deju svētkiem, līdz šim brīdim ir Liepājas apriņķa deju kolektīvu virsvadītāja, arī Grobiņas novada vidējās paaudzes deju kolektīva „Sudmaliņas” vadītāja.


15.vidusskolā debatē par atomenerģijas nākotni

Otrdien, 30.aprīlī, Liepājas 15.vidusskolā notika skolas debašu kluba debates par atomenerģijas nākotni Eiropas Savienībā (ES). Skolēniem debatēs bija jāaizstāv un arī jākritizē priekšlikums līdz 2025.gadam slēgt visas ES atomelektrostacijas. 
2013. gads visā ES tiek atzīmēts kā Eiropas Pilsoņu gads, kā vienu no prioritātēm nosakot arī pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu. Debates tiek uzskatītas par demokrātiskas sabiedrības veidošanas metodi, popularizējot viedokļu apmaiņu. Šī iemesla dēļ Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, sadarbībā ar Eiropas Parlamenta Informācijas biroju rīko publiskas tiešsaistes debates Latvijas skolās.

Debates bija vērojamas tiešsaistē www.esmaja.lv. Tiešraides skatītājiem bija iespēja iesaistīties diskusijā, uzdodot jautājumus twitter.com ar hashtag jeb birku #esmaja.

Debati var noskatīties:
http://failiem.lv/u/zehluec 
http://www.esmaja.lv/

Gints Ročāns,
Liepājas 15.vidusskolas direktors


Aicina pieteikties brīvprātīgos pasākumā „Latvju bērni danci veda”

Aicina pieteikties brīvprātīgos pasākumā „Latvju bērni danci veda”

Vēlies sevi pilnveidot, atrast jaunus draugus un iegūt darba pieredzi? Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība "Jauniešu māja" aicina aktīvus jauniešus pieteikties brīvprātīgajam darbam pasākumā „Latvju bērni danci veda”, kas norisināsies šī gada 1. jūnijā, Liepājā, Jūrmalas parka apkaimē. 
Tev tiks nodrošināta apmācība par pasākuma plānu, norisi, brīvpusdienas un T-krekliņš.
Ja esi 15 - 25 gadus jauns, un vēlies aktīvi darboties šajā pasākumā, veikt organizatoru uzticētos pienākumus, kā arī palīdzēt dalībniekiem un apmeklētājiem orientēties pasākuma teritorijā un piedāvātajās aktivitātēs, sūti līdz 17. maijam pieteikumu uz e-pastu inga.sablo@liepajasbjc.lv tematā norādot "brīvprātīgais darbs".
Divos teikumos uzraksti savu motivāciju piedalīties, neaizmirsti norādīt vārdu, uzvārdu, vecumu un kontaktus. Ar visiem, kuri pieteiksies, sazināsimies personīgi.
Kā zināms, ikgadējais Latvijas pilsētu un novadu skolu tautas deju kolektīvu festivāls - lielkoncerts „Latvju bērni danci veda” šogad notiks Liepājā, kad pilsēta uzņems vairāk nekā 3000 dejotājus no visas Latvijas.
Festivāls notiks Jūrmalas parkā un stadionā, bet dejotāji uzstāsies daudzās pilsētas vietās – Rožu laukumā, Pētertirgū, Zilā karoga pludmalē, parkā svētku dalībnieki un apmeklētāji varēs piedalīties BJC rīkotajās radošajās darbnīcās utt.
Festivāls „Latvju bērni danci veda” katru gadu notiek savā pilsētā, un tajā piedalās vairāki tūkstoši dejotāju no 6 līdz 20 gadu vecumam, arī tie, kuri netiek izvirzīti uz Latvijas skolēnu dziesmu un deju svētkiem.


Apskatāma skolēnu rokdarbu izstāde

Apskatāma skolēnu rokdarbu izstāde

Liepājas Izglītības pārvaldes mājturības un tehnoloģiju metodiskā apvienība organizē skolēnu rokdarbu izstādi " Kas kaitēja man dzīvoti diža meža maliņā". 
Izstāde apskatāma no 29, aprīļa līdz 27. maijam Liepājas muzeja nodaļā "Liepāja okupāciju režīmos" K.Ukstiņa ielā 7/9.

Rokdarbu izstādē piedalās Liepājas vispārizglītojošo skolu un speciālo skolu skolēni ar tekstila un kokapstrādes darbiem.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv