Trīs jaunajiem matemātiķiem panākumi valsts mērogā

Valsts matemātikas olimpiādē no pieciem Liepājas skolēniem, kuri piedalījās, trīs ieguvuši godalgotas vietas:

  • Atzinība - Leonīdam Tjuram, Liepājas 7.vidusskola ( skolotāja Larisa Basakova);
  • 3.vieta - Nadeždai Šulajevai, Liepājas 7.vidusskola ( skolotāja Dina Mihaiļičeva);
  • 3.vieta - Veronikai Vasiļevskai, Liepājas pilsētas 12.vidusskola ( skolotāja Tatjana Kurdeko).

Apsveicam!


Apbalvo „Radošuma dienu” dalībniekus

Apbalvo „Radošuma dienu” dalībniekus

No 11. līdz 18. martam par godu Liepājas 388. dzimšanas dienai Izglītības pārvalde pilsētas skolās un bērnudārzos pirmo reizi organizēja „Radošuma dienas”, lai rosinātu bērnus un jauniešus uz jaunām, radošām iniciatīvām un stiprinātu saikni starp radošumu un izglītību. Astoņās dažādās aktivitātēs aktīvi iesaistījās visas pilsētas izglītības iestādes.

Radošuma dienu noslēgumā Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienībā „Vaduguns” Izglītības pārvaldes Diplomus un Atzinības rakstus, kā arī balvas saņēma labākie un radošākie. 

„Visas izglītības iestādes šajās dienās atvēra plašāk savas durvis liepājniekiem, „Liepājas koki” priecēja ikvienu. Tik daudz domu, ideju un darbiņu, kas vēl ilgi iedvesmos mūs visus!”, sveicot Radošuma dienu dalībniekus, atzina Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova. Molčanova izteica cerību, ka Radošuma dienas kļūs par skaistu pilsētas tradīciju un iedvesmos liepājniekus sadoties rokās vēl kuplākā skaitā. 

Speciālbalvu Raiņa 6. vidusskolai par radošumu vestibila rotājumā pasniedza pilsētas galvenā māksliniece Agita Ansule. Savukārt bērnudārzs „ Saulīte” izpelnījās Kurzemes tūrisma un informācijas biroja simpātijas par video pastaigu pa Liepājas bērnudārziem, bet 8. vidusskola, 15. vidusskola un Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskola saņēma pārsteiguma balvas par Liepājas tramvaja līnijas iekļaušanu skolas rotājumā no Liepājas Domes Attīstības pārvaldes vadītāja Viļņa Vitkovska.


Uzsāks Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas renovāciju

Liepājas Domē pieņemts lēmums piešķirt finansējumu pusmiljona latu apmērā Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas unikālās jūgendstila ēkas renovācijas uzsākšanai. Finansējums tiks precizēts pēc publiskā iepirkumu rezultātiem. Jau šovasar notiks nozīmīgi skolas atjaunošanas darbi.


„Liepājas Valsts 1.ģimnāzijai ir jāatbilst visaugstākajiem standartiem gan izglītības kvalitātes, gan infrastruktūras jomā, spējot piesaistīt gudrus, talantīgus skolēnus no plašas apkārtnes. Mācību vide ir nozīmīgs faktors konkurētspējīgas izglītības piedāvājumā. Līdz ar to, šogad izglītības iestāžu modernizācijai no pašvaldības budžeta piešķirts nepieredzēts finansējums, t.i., vairāk kā miljons latu”, atzīmē Domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde.


Renovācijas projekta 1.kārtā paredzēts atjaunot ēkas fasādi pret Ausekļa ielu, ēkas jumtu un jumta nesošās konstrukcijas, izveidot jaunas ģērbtuves un sporta telpu cokolstāvā, kā arī renovēt sporta zāli.


Liepājas Dome jau iepriekš bija piešķīrusi līdzekļus Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas būvkonstrukciju un inženiertīklu tehniskajai apsekošanai, arhitektoniski mākslinieciskajai inventarizācijai un ēkas renovācijas tehniskā projekta izstrādei. 
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas ēkas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju veica arhitekti K.Veinberga un J.Zviedrāns, ēkas renovācijas tehnisko projektu šogad izstrādāja SIA WONDERFULL”. Renovācijas uzsākšanai 2013.gadā piešķirti Ls 501801,48.


Ir plānots piesaistīt arī ES finansējumu skolas vēsturisko gaiteņu restaurācijai aptuveni Ls 150 000 apmērā. Šīs ES programmas ietvaros tiek īpaši atbalstīta koka un jūgendstila objektu un to interjera elementu atjaunošana un saglabāšana.


Apstiprina plašu talantīgo bērnu atbalsta sistēmu Liepājā

Apstiprina plašu talantīgo bērnu atbalsta sistēmu Liepājā
21. martā Liepājas Domes sēdē apstiprināts jauns nolikums "Par talantīgo izglītojamo finansiālu motivāciju”. Tas paredz finansiāli atbalstīt talantīgos bērnus un jauniešus par izciliem mācību sasniegumiem, veicinot viņu tālāku izaugsmi. Jau šogad pašvaldības budžetā tam paredzēti Ls 8000. 
 „Liepājas skolās mācās daudz gudru un talantīgu bērnu, kuru izglītības centieni un iniciatīva ir jāatbalsta. Jaunais nolikums paredz plašu šo skolēnu finansiāla atbalsta sistēmu Liepājas skolās. Tas ir vēl viens solis uz priekšu izglītības kvalitātes un konkurētspējas veicināšanai, kā arī reāls atbalsts ģimenēm ar bērniem pilsētā. Mums ir jāspēj piesaistīt pilsētai arvien vairāk jauniešu no plašas apkārtnes”, atzīmē Silva Golde
Nolikumā noteikta kārtība, kādā pašvaldība atbalstīs Liepājas pilsētas skolu, t.sk., Liepājas Valsts tehnikuma, Mūzikas un Mākslas vidusskolu talantīgo bērnu un jauniešu iespējas piedalīties starptautiskās olimpiādēs, konkursos, nometnēs u.c.
Paredzēts arī piešķirt naudas balvas Liepājas vispārizglītojošo skolu 9.-12.klašu skolēniem par  izciliem mācību sasniegumiem centralizētajos eksāmenos, kā arī mācību semestros u.c. 
Par izciliem sasniegumiem visos valsts centralizētajos eksāmenos, iegūstot visaugstāko zināšanu novērtējumu ne mazāk kā 85% katrā eksāmenā paredzēta naudas balva Ls 1000 apmērā. Par panākumiem starptautiskās un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, kā arī zinātniski pētniecisko darbu lasījumos iegūto atzinību paredzēta naudas balva līdz Ls 75, par  3.vietu - līdz Ls 100, 2.vietu - līdz Ls 150, 1.vietu - līdz Ls 200. Par dalību starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs paredzēta naudas balva līdz Ls 400.
Kā uzskata Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova, jaunais nolikums varētu stimulēt labākos skolēnus saņemties un vērtējumu “8” pārvērst par “9”un “10”, jo par teicamiem un izciliem sasniegumiem mācību semestros 9.-12.klašu grupā jau šī mācību gada beigās pirmo reizi piešķirs naudas balvas Ls 50 apmērā. Ja pirmo semestri ar vērtējumu  “teicami un izcili” beidza 13 Liepājas skolēni, tad mācību gada noslēgumā šis skaits varētu pieaugt, pieļauj Molčanova. 

21. martā Liepājas Domes sēdē apstiprināts jauns nolikums "Par talantīgo izglītojamo finansiālu motivāciju”. Tas paredz finansiāli atbalstīt talantīgos bērnus un jauniešus par izciliem mācību sasniegumiem, veicinot viņu tālāku izaugsmi. Jau šogad pašvaldības budžetā tam paredzēti Ls 8000.

„Liepājas skolās mācās daudz gudru un talantīgu bērnu, kuru izglītības centieni un iniciatīva ir jāatbalsta. Jaunais nolikums paredz plašu šo skolēnu finansiāla atbalsta sistēmu Liepājas skolās. Tas ir vēl viens solis uz priekšu izglītības kvalitātes un konkurētspējas veicināšanai, kā arī reāls atbalsts ģimenēm ar bērniem pilsētā. Mums ir jāspēj piesaistīt pilsētai arvien vairāk jauniešu no plašas apkārtnes”, atzīmē Silva Golde.

Nolikumā noteikta kārtība, kādā pašvaldība atbalstīs Liepājas pilsētas skolu, t.sk., Liepājas Valsts tehnikuma, Mūzikas un Mākslas vidusskolu talantīgo bērnu un jauniešu iespējas piedalīties starptautiskās olimpiādēs, konkursos, nometnēs u.c.Paredzēts arī piešķirt naudas balvas Liepājas vispārizglītojošo skolu 9.-12.klašu skolēniem par  izciliem mācību sasniegumiem centralizētajos eksāmenos, kā arī mācību semestros u.c. 

Par izciliem sasniegumiem visos valsts centralizētajos eksāmenos, iegūstot visaugstāko zināšanu novērtējumu ne mazāk kā 85% katrā eksāmenā paredzēta naudas balva Ls 1000 apmērā. Par panākumiem starptautiskās un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, kā arī zinātniski pētniecisko darbu lasījumos iegūto atzinību paredzēta naudas balva līdz Ls 75, par  3.vietu - līdz Ls 100, 2.vietu - līdz Ls 150, 1.vietu - līdz Ls 200. Par dalību starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs paredzēta naudas balva līdz Ls 400.

Kā uzskata Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova, jaunais nolikums varētu stimulēt labākos skolēnus saņemties un vērtējumu “8” pārvērst par “9”un “10”, jo par teicamiem un izciliem sasniegumiem mācību semestros 9.-12.klašu grupā jau šī mācību gada beigās pirmo reizi piešķirs naudas balvas Ls 50 apmērā. Ja pirmo semestri ar vērtējumu  “teicami un izcili” beidza 13 Liepājas skolēni, tad mācību gada noslēgumā šis skaits varētu pieaugt, pieļauj Molčanova. 


Krievu valodas un literatūras valsts olimpiāde

Uz krievu valodas un literatūras (mazākumtautību izgl. progr.) atkāto valsts olimpiādi uzaicināti 
Jelizaveta Platinska Liepājas 2.vidusskola 8. Nataļja Zabeļina
 Renats Bikmajevs Liepājas 2.vidusskola 9. Nataļja Zabeļina
 Sergejs Vlasiks Liepājas 2.vidusskola 9. Nataļja Zabeļina
Dmitrijs Bambuljaks Liepājas 2.vidusskola 10. Alla Avlase
Jelizaveta Belousova Liepājas 2.vidusskola 10. Alla Avlase
Vadims Vaulins Liepājas 7.vidusskola 10. Svetlana Kuprjašova
Anna Vasilevska Liepājas 12.vidusskola 11.. Tatjana Dzalba
 Veronika Vasilevska Liepājas 12.vidusskola 11. Tatjana Dzalba
 Alīna Semenihina Liepājas 12.vidusskola 12. Jeļena Viderke
Uz krievu valodas un literatūras (mazākumtautību izglītības programmā) atklāto valsts olimpiādi 22. martā uzaicināti: Jelizaveta Platinska,  Liepājas 2.vidusskola; Nataļja Zabeļina, Renats Bikmajevs, Liepājas 2.vidusskola; Nataļja Zabeļina, Sergejs Vlasiks, Liepājas 2.vidusskola; Nataļja Zabeļina, Dmitrijs Bambuljaks, Liepājas 2.vidusskola; Alla Avlase, Jelizaveta Belousova, Liepājas 2.vidusskola; Alla Avlase,Vadims Vaulins, Liepājas 7.vidusskola; Svetlana Kuprjašova, Anna Vasilevska, Liepājas 12.vidusskola; Tatjana Dzalba, Veronika Vasilevska Liepājas 12.vidusskola; Tatjana Dzalba, Alīna Semenihina,  Liepājas 12.vidusskola; Jeļena Viderke.


Ventspils ielas parku papildina ar desmit jauniem putnu būriem

Ventspils ielas parku papildina ar desmit jauniem putnu būriem

Ventspils ielas parku papildina ar desmit jauniem putnu būriem
Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība „Laumiņa”  18.martā Liepājas ceturto klašu skolēniem organizēja tradicionālo konkursu „Katram Liepājas putnam savu māju”. Konkursa noslēgumā Ventspils/Stārķu ielas parkā tika izvietoti desmit no jauna izgatavoti putnu būru mūsu spārnotajiem draugiem, informē Liepājas BJC  metodiķe Dace Rozenbaha.
Šogad konkursam bija pieteikušās 10 komandas no 2.vidusskolas, 3. pamatskolas, DALP 5.vidusskolas, 7.vidusskolas, Ezerkrasta sākumskolas, Internātskolas, Centra sākumskolas, kā arī trīs komandas Liepājas Bērnu un jaunatnes centra - divas no erudītu kluba un bērnu klubiņa „Pa – pusei” komanda.  
Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu interesi par dabas pasauli un vēlmi iepazīt to tuvāk un rosināt skolēnus praktiski darboties dzīvās dabas labā.  
Konkurss sastāvēja  no vairākām daļām. Erudīcijas konkursā komandas trīs dalībnieki atbildēja uz atjautīgiem jautājumiem un uzzināja interesantus notikumus no putnu dzīves. Pa to laiku divi  komandas dalībnieki darbnīcās gatavoja putnu būrus  BJC pedagogu uzraudzībā, pēc dotā rasējuma. 
Kamēr bērni aktīvi darbojās, atbildot uz jautājumiem un naglojot būrus, skolotājas izgatavoja Lieldienu kartiņas diegu grafikas tehnikā un savai komandai arī sapelnīja punktus.  Labākās un veiksmīgākās komandas tika apbalvotas ar piemiņas balvām, saldumiem un grāmatiņām.  
Konkursa noslēgumā bērni kopā ar skolotājiem devās uz Ventspils/Stārķu ielas parku, kur dalībniekus sagaidīja komunālās pārvaldes brigāde ar pacēlāju. Un pēc neilga laika visi putnu būri bija izvietoti brīvajos kokos. Atliek tikai gaidīt jaunos iemītniekus.
Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs saka lielu Paldies Komunālajai pārvaldei un  SIA „Driada Prim”, kas daudzu gadu garumā  atbalsta šo konkursu ar kokmateriāliem un tehniku.
Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
mob.t.29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
www.lip.lv

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība „Laumiņa”  18.martā Liepājas ceturto klašu skolēniem organizēja tradicionālo konkursu „Katram Liepājas putnam savu māju”. Konkursa noslēgumā Ventspils/Stārķu ielas parkā tika izvietoti desmit no jauna izgatavoti putnu būru mūsu spārnotajiem draugiem, informē Liepājas BJC  metodiķe Dace Rozenbaha.

Šogad konkursam bija pieteikušās 10 komandas no 2.vidusskolas, 3. pamatskolas, DALP 5.vidusskolas, 7.vidusskolas, Ezerkrasta sākumskolas, Internātskolas, Centra sākumskolas, kā arī trīs komandas Liepājas Bērnu un jaunatnes centra - divas no erudītu kluba un bērnu klubiņa „Pa – pusei” komanda.  Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu interesi par dabas pasauli un vēlmi iepazīt to tuvāk un rosināt skolēnus praktiski darboties dzīvās dabas labā.  

Konkurss sastāvēja  no vairākām daļām. Erudīcijas konkursā komandas trīs dalībnieki atbildēja uz atjautīgiem jautājumiem un uzzināja interesantus notikumus no putnu dzīves. Pa to laiku divi  komandas dalībnieki darbnīcās gatavoja putnu būrus  BJC pedagogu uzraudzībā, pēc dotā rasējuma. Kamēr bērni aktīvi darbojās, atbildot uz jautājumiem un naglojot būrus, skolotājas izgatavoja Lieldienu kartiņas diegu grafikas tehnikā un savai komandai arī sapelnīja punktus.  

Labākās un veiksmīgākās komandas tika apbalvotas ar piemiņas balvām, saldumiem un grāmatiņām.  

Konkursa noslēgumā bērni kopā ar skolotājiem devās uz Ventspils/Stārķu ielas parku, kur dalībniekus sagaidīja komunālās pārvaldes brigāde ar pacēlāju. Un pēc neilga laika visi putnu būri bija izvietoti brīvajos kokos, kur gaidīs savus jaunos iemītnikus.


Katrā joku jūrā ir piliens patiesības…

Katrā joku jūrā ir piliens patiesības…

Katrā joku jūrā ir piliens patiesības…
Šo pilienu patiesības šajā pavasarī meklēs un pavisam noteikti atradīs anekdošu un joku stāstītāji no visas Lejaskurzemes, kad  satiksies ceturtdien 21.martā plkst 15.00 Liepājas bērnu un jaunatnes centra „Vaduguns” zālē, lai piedalītos joku stāstīšanas konkursā „Anekdošu virpulis”.  Šajā gadā gaidāma interesanta žūrijas komisija, kas nekavējoties vērtēs anekdošu stāstītājus bargi, subjektīvi un bez žēlastības!  
Ja esi drosmīgs, atraktīvs, ja tavā galvā ir plašs anekdošu pūrs  un neesi vecāks par 25 gadiem, tad droši vēl vari pieņemt izaicinājumu un līdz pirmdienai pieteikties! Visa informācija atrodama www.liepajasbjc.lv
Labākie joku plēsēji dosies  1.aprīlī Smieklu dienā smīdināt Rīgu un sacensties  ar labākajiem joku stāstītājiem no visas Latvijas.
Atnāc paskaties, būs joki!
Pasākumu organizē Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs.
Solveiga Pētersone, 
Folkloras metodiķe un Lejaskurzemes novada bērnu un jauniešu folkloras kopu koordinatore 

Šo pilienu patiesības šajā pavasarī meklēs un pavisam noteikti atradīs anekdošu un joku stāstītāji no visas Lejaskurzemes, kad  satiksies ceturtdien 21.martā plkst 15.00 Liepājas bērnu un jaunatnes centra „Vaduguns” zālē, lai piedalītos joku stāstīšanas konkursā „Anekdošu virpulis”.  Šajā gadā gaidāma interesanta žūrijas komisija, kas nekavējoties vērtēs anekdošu stāstītājus bargi, subjektīvi un bez žēlastības!  

Labākie joku plēsēji dosies  1.aprīlī Smieklu dienā smīdināt Rīgu un sacensties  ar labākajiem joku stāstītājiem no visas Latvijas.Atnāc paskaties, būs joki!Pasākumu organizē Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs.

Solveiga Pētersone, 

Folkloras metodiķe un Lejaskurzemes novada bērnu un jauniešu folkloras kopu koordinatore 


Uz valsts filozofijas olimpiādi dosies trīs liepājnieki

Uz valsts filozofijas olimpiādi uzaicināti
Linda Roskoša- Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vsk.- sk. Marina Šķilvate
Reinis Pāvils- Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vsk.- sk. Marina Šķilvate
Raitis saripo- Liepājas vakara (maiņu) vidusskola- sk. Baiba Bolšteina
Filozofijas 2. atklātās olimpiādes trešais posms notiks 2013.gada 5.aprīlī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē Mārstaļu ielā 28/30, Rīgā. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00 līdz 10.30. Olimpiādes atklāšana plkst. 10.40

Uz valsts filozofijas olimpiādi uzaicināti: Linda Roskoša (Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola, skolotāja Marina Šķilvate), Reinis Pāvils( Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola, skolotāja Marina Šķilvate), Raitis Šaripo (Liepājas vakara (maiņu) vidusskola, skolotāja Baiba Bolšteina).

Filozofijas 2. atklātās olimpiādes trešais posms notiks 2013.gada 5.aprīlī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē Mārstaļu ielā 28/30, Rīgā. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00 līdz 10.30. Olimpiādes atklāšana plkst. 10.40


Melngailiešu panākumi konkursā

Melngailiešu panākumi konkursā
 
12. un 13.martā Saldū notika VIII Kurzemes mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļu audzēkņu konkurss. No Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas tajā piedalījās 12 audzēkņi, no kuriem 11 mājās atgriezās ar godalgotām vietām.
Konkursā piedalījās mūzikas skolu audzēkņi no Ventspils, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Skrundas, Priekules, Nīcas, Piltenes, Kalētu, Aizputes, Dundagas, Ugāles, Mažeikiu un Telšai mūzikas skolām. Dalībniekiem no galvas bija jāatskaņo divi dažāda rakstura brīvas izvēles skaņdarbi.
Godalgotas vietas konkursā ieguva Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas audzēkņi:
I vieta: sitaminstrumentālists Rūdolfs Kolerts (skolotājs Toms Jansons).
II vieta: obojiste Elīza Vīksne (skolotājs Mārtiņš Zālīte), saksofonists Matīss Lepiksons (skolotājs Artūrs Kupjanskis), trompetists Gunārs Dejus (skolotājs Jānis Ivuškāns), tubists Jānis Stūrmanis (skolotājs Mareks Dapša).
III vieta: flautistes Elīna Alksne un Luīze Ciemese (skolotāja Kristīne Varažinska), saksofonisti Simona Marija Jansone un Ruvims Ungeitis (skolotājs Valerijs Šestilovskis), trombonists Renārs Lepiksons (skolotājs Artūrs Hrustaļovs) un sitaminstrumentāliste Ksenija Kilmasova (skolotājs Toms Jansons).
            Skolas kolektīvs priecājas par panākumiem un izsaka lielu pateicību par ieguldīto darbu un atbalstu gan skolotājiem un koncertmeistariem, gan bērnu vecākiem.
 
Irita Kalēja
Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas metodiķe
t.26470868

 

12. un 13.martā Saldū notika VIII Kurzemes mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļu audzēkņu konkurss. No Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas tajā piedalījās 12 audzēkņi, no kuriem 11 mājās atgriezās ar godalgotām vietām.

Konkursā piedalījās mūzikas skolu audzēkņi no Ventspils, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Skrundas, Priekules, Nīcas, Piltenes, Kalētu, Aizputes, Dundagas, Ugāles, Mažeikiu un Telšai mūzikas skolām. Dalībniekiem no galvas bija jāatskaņo divi dažāda rakstura brīvas izvēles skaņdarbi.

Godalgotas vietas konkursā ieguva Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas audzēkņi:I vieta: sitaminstrumentālists Rūdolfs Kolerts (skolotājs Toms Jansons).II vieta: obojiste Elīza Vīksne (skolotājs Mārtiņš Zālīte), saksofonists Matīss Lepiksons (skolotājs Artūrs Kupjanskis), trompetists Gunārs Dejus (skolotājs Jānis Ivuškāns), tubists Jānis Stūrmanis (skolotājs Mareks Dapša).III vieta: flautistes Elīna Alksne un Luīze Ciemese (skolotāja Kristīne Varažinska), saksofonisti Simona Marija Jansone un Ruvims Ungeitis (skolotājs Valerijs Šestilovskis), trombonists Renārs Lepiksons (skolotājs Artūrs Hrustaļovs) un sitaminstrumentāliste Ksenija Kilmasova (skolotājs Toms Jansons).


Debatē par korupcijas tēmu

Debates par korupcijas tēmu
14. martā Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā notika Liepājas vidusskolēnu debašu turnīrs latviešu un angļu valodā. Turnīra tēma- „Korupcija apdraud medicīnas pakalpojumu kvalitāti Latvijā”. Debašu turnīrs notiek biedrības  „Debašu centrs” realizētā projekta „Jaunieši par godīgumu” ietvaros (projektu finansē ASV vēstniecības mazo grantu programma) . Turnīrā piedalījās 8 debašu komandas  no Liepājas, kā arī 2 komandas no Kuldīgas Centra Humanitārās vidusskolas. 
1.vietu debatēs angļu valodā ieguva  15.vsk. komanda: Rihards Pēteris Ročāns, Emīls Dārziņš, Elvijs Lagzdiņš. 2.vietā Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas komanda: Rūta Spriedēja, Rota Brūna, Kārlis Timbars.   
1.vietu debatēs latviešu valodā ieguva Liepājas Valsts 1.ģimn. komanda: Marta Zāle- Zālīte, Estere  Urbančika, Katrīna Feldmane. 2.vietu ieguva Kuldīgas zēni. 

14. martā Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā notika Liepājas vidusskolēnu debašu turnīrs latviešu un angļu valodā. Turnīra tēma- „Korupcija apdraud medicīnas pakalpojumu kvalitāti Latvijā”. Debašu turnīrs notiek biedrības  „Debašu centrs” realizētā projekta „Jaunieši par godīgumu” ietvaros (projektu finansē ASV vēstniecības mazo grantu programma) .

Turnīrā piedalījās 8 debašu komandas  no Liepājas, kā arī 2 komandas no Kuldīgas Centra Humanitārās vidusskolas. 

1.vietu debatēs angļu valodā ieguva  15.vidusskolas komanda: Rihards Pēteris Ročāns, Emīls Dārziņš, Elvijs Lagzdiņš. 2.vietā Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas komanda: Rūta Spriedēja, Rota Brūna, Kārlis Timbars.   1.vietu debatēs latviešu valodā ieguva Liepājas Valsts 1.ģimn. komanda: Marta Zāle- Zālīte, Estere  Urbančika, Katrīna Feldmane. 2.vietu ieguva Kuldīgas zēni. 


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv