Sveiciens svētkos

apsveikums


Sveic 13 Liepājas teicamniekus

Sveic 13 Liepājas teicamniekus

21. decembrī Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova pirmo reizi aicināja uz Ziemassvētku svinīgo pieņemšanu tos 13 Liepājas vispārizglītojošo skolu 9.-12. klašu teicamniekus, kuriem, beidzot šī mācību gada 1. semestri, sekmju vērtējums ir tikai 9 un 10 balles. 

Skolēni saņēma Izglītības pārvaldes pateicības rakstus un pateicības vēstules vecākiem, kuri arī ieguldījuši lielu darbu bērnu izglītošanā. 

„Augstais zināšanu novērtējums ir ne tikai apliecinājums Jūsu talantam un spējām, bet arī ļoti lielam un grūtam darbam” , teica Molčanova un novēlēja, lai skolēnu nākotnes sapņi piepildās. Izglītības pārvaldes vadītāja arī izteica cerību, ka šis izcilnieku pulciņš mācību gada beigās kļūs lielāks. Savukārt pašvaldība no nākamā gada plāno atbalstīt izcilākos skolēnus arī materiālā izteiksmē, teica Molčanova.   

Pavisam Liepājas vispārizglītojošo skolu 9.-12. klasēs mācās 9000 skolēnu. 13 „izcilākās galvas”, kuras bija aicinātas uz pieņemšanu bija: Anna Vasiļevska (12.vidusskolas 11. klase), Veronika Vasiļevska (12.vidusskolas 11.klase), Irīna Hubašvili (2.vidusskolas 12. klase), Kirils Poļetajevs (2.vidusskolas 12.klase), Altāne Krista Melisa (Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 9. klase), Annija Barona ( Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klase), Marija Urbanoviča (Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klase), Anna Sergijenko (Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 12. klase), Madara Sileniece ( Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 12. klase), Agneta Ormane (15.vidusskolas 9. klase), Amanda Razma (J. Čakstes 10.vidusskolas 9. klase), Tatjana Šelajeva (8.vidusskolas 9.klase), Laura Laugale ( Raiņa 6.vidusskolas 11. klase)

Gunta Jākobsone,

sabiedrisko attiecību speciāliste,

mob.t.29106561

guntaj@dome.liepaja.lvwww.li


Jāpošas uz valsts olimpiādi vācu valodā un bioloģijā

Uz vācu valodas 43.valsts olimpiādi (10.–12.klasēm) I kārtu uzaicinātie  dalībnieki, kuri ieguvuši novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādē vismaz 90 punktus. Olimpiādes norises vieta un laiks tiks precizēts
Līga Aizupiete – Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola- sk. Ineta Feldmane
Anna Lanka-  Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola- sk. Irēna Juodka
Reinis Pāvils- Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola- sk. Ineta Feldmane
Uz bioloģijas 35.valsts olimpiādi uzaicināti;
Annija Barona- Liepājas Valsts 1.ģimnāzija – sk. Lilita Lepse
Anna Vasiļevska- Liepājas pilsētas 12.vidusskola- Alla juzefoviča
Bioloģijas 35.valsts olimpiāde notiks 2013.gada 24.–26.janvārim Rīgā, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4. Reģistrācija no plkst.9.00 līdz 10.30 piektajā auditorijā. Olimpiādes atklāšana plkst.10.30 pirmajā auditorijā. Ieteicams līdz paņemt kalkulatoru, pildspalvu, vismaz divu krāsu zīmuļus, lineālu. Aicinām līdz 2013.gada 3.janvārim gan skolēniem, gan skolotājiem aizpildīt aptaujas anketu par gaidāmo valsts bioloģijas olimpiādi.

Uz vācu valodas 43. valsts olimpiādi (10.–12.klasēm) 1. kārtu uzaicinātie  dalībnieki, kuri ieguvuši novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādē vismaz 90 punktus:

Līga Aizupiete – Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola(sk. Ineta Feldmane), Anna Lanka-  Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola ( sk. Irēna Juodka), Reinis Pāvils- Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola ( sk. Ineta Feldmane).

Olimpiādes norises vieta un laiks tiks precizēts. 

Uz bioloģijas 35.valsts olimpiādi uzaicināti:

Annija Barona- Liepājas Valsts 1.ģimnāzija (sk. Lilita Lepse), Anna Vasiļevska- Liepājas pilsētas 12.vidusskola (sk. Alla Juzefoviča). Bioloģijas 35.valsts olimpiāde notiks 2013.gada 24.–26.janvārim Rīgā, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4. Reģistrācija no plkst.9.00 līdz 10.30 piektajā auditorijā. Olimpiādes atklāšana plkst.10.30 pirmajā auditorijā. Ieteicams līdz paņemt kalkulatoru, pildspalvu, vismaz divu krāsu zīmuļus, lineālu.

Aicinām līdz 2013.gada 3.janvārim gan skolēniem, gan skolotājiem aizpildīt aptaujas anketu par gaidāmo valsts bioloģijas olimpiādi.


Informācija pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu vecākiem!

Visi pilsētas pašvaldības bērnudārzi 27. un 28. decembrī strādās ierastajā ikdienas darba režīmā. 


Rīko svinīgu pieņemšanu Liepājas teicamniekiem

Rīko svinīgu pieņemšanu Liepājas teicamniekiem

21. decembrī plkst. 11.00 Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova pirmo reizi aicina uz Ziemassvētku svinīgo pieņemšanu tos 13 Liepājas vispārizglītojošo skolu 9.-12. klašu teicamniekus, kuriem, beidzot šī mācību gada 1. semestri, sekmju vērtējums ir tikai 9 un 10 balles.  

Uz Ziemassvētku pieņemšanu Izglītības pārvaldes zālē aicināti:


Anna Vasiļevska (12.vidusskolas 11. klase)

Veronika Vasiļevska (12.vidusskolas 11.klase)

Irīna Hubašvili (2.vidusskolas 12. klase)

Kirils Poļetajevs (2.vidusskolas 12.klase)

Altāne Krista Melisa (Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 9. klase)

Annija Barona (Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klase)

Marija Urbanoviča (Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klase)

Anna Sergijenko (Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 12. kase)

Madara Sileniece (Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 12. klase)

Agneta Ormane (15.vidusskolas 9. klase)

Amanda Razma (J.Čakstes 10.vidusskolas 9. klase)

Tatjana Šelajeva (8.vidusskolas 9.klase)

Laura Laugale (Raiņa 6.vidusskolas 11. klase)

Apsveicam mūsu teicamniekus!


Liepājas bērnudārzu audzēkņi saņem dāvanā 33 jaunas dziesmas

Ziemassvētkos visas 22 Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes saņēmušas dāvanā jauku un „skanīgu” dāvanu - komponista, Liepājas reģionālās slimnīcas Plaušu slimību un tuberkulozes ambulatorās daļas vadītāja Andra Kristona izdoto jaunāko dziesmu grāmatu „Pastaiga”.  

Grāmatā apkopotas 33 Andra Kristona komponētās dziesmas pašiem mazākajiem bērnudārza audzēkņiem ar viegli saprotamiem, sirsnīgiem pantiņiem. Dziesmu vārdus sacerējusi Gina Viegliņa Valliete. 

Grāmatā apkopotas 33 Andra Kristona komponētās dziesmas pašiem mazākajiem bērnudārza audzēkņiem ar viegli saprotamiem, sirsnīgiem pantiņiem. Dziesmu vārdus sacerējusi Gina Viegliņa Valliete. 


Dators nāk palīgā

Dators nāk palīgā

Dators nāk palīgā!
Šā gada decembra mēnesī Liepājas  15. vidusskolas trīs pedagogi uzsāka sadarbību ar Rīgas 1.speciālās intenātpamatskolas kolēģiem planšetdatoru  izmantošanā mācību procesā, mazās skolēnu grupās, individuālā atbalsta- korekcijas un kompensācijas nodarbībās.
Skolotāji savā darbā  aprobē e-vidē radīto izglītojošo spēļu izmantošanu  dažādos mācību priekšmetos.
Speciālās pedagoģes, Liepājas iekļaujošās izglītības atbalsta centra vadītājas Ineses Stepko vadītajās nodarbībās skolēniem tagad ir iespēja attīstīt, vingrināt un trenēt koncentrēšanās spējas, atmiņu, uzmanību, gribu, darbaspēju ātrumu un ilgumu, ar datora palīdzību konstatēt savas stiprās un vājās puses matemātikā un latviešu valodā, veidot attēlu sēriju prezentāciju iedvesmotus mutiskus stāstījumus un domrakstus- veiksmīgi un radoši mācīties!
Angļu valodas skolotāja Egita Andersone atzīst, ka planšetdatoru mērķtiecīga un regulāra izmantošana  angļu valodas stundās jaunākā skolas vecuma bērniem un skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem attīsta sīko roku motoriku-  spēju darboties ar pirkstiem. Šādas mācību metodes veiksmīgi attīsta arī skolēnu spēju klausīties un runāt svešvalodā. Planšetdators piedāvātā alternatīvās mācīšanās iespējas - praktiski darbojoties, skolēnu runu ir iespējams ierakstīt un pēc tam atskaņot. Izmantot jaunākās tehnoloģiju iespējas mācību procesā ir progresīvi, to pielietošana padara mācību darbu interesantāku un radošāku ne tikai skolēnam, bet arī pašai skolotajai!
Logopēde Jana Jansone stāsta, ka „nodarbībās planšetdatori tiek izmantoti  valodas traucējumu diagnostikā  - sākot no smagiem valodas attīstības traucējumiem līdz lasīšanas un rakstīšanas traucējumu un fonemātiskās uztveres traucējumu diagnostikai. Nerunājošiem bērniem pat ir iespējams pārbaudīt valodas sapratnes līmeni. Spilgtais, košais, dinamiskais materiāls labi piesaista skolēnu uzmanību un veicina tās noturību. Planšetdators alternatīvā, neikdienišķā veidā palīdz skolēniem pārbaudē darboties atbrīvotāk, drošāk un mazina stresu”.

Šā gada decembra mēnesī Liepājas  15. vidusskolas trīs pedagogi uzsāka sadarbību ar Rīgas 1.speciālās intenātpamatskolas kolēģiem planšetdatoru  izmantošanā mācību procesā, mazās skolēnu grupās, individuālā atbalsta- korekcijas un kompensācijas nodarbībās.Skolotāji savā darbā  aprobē e-vidē radīto izglītojošo spēļu izmantošanu  dažādos mācību priekšmetos.

Speciālās pedagoģes, Liepājas iekļaujošās izglītības atbalsta centra vadītājas Ineses Stepko vadītajās nodarbībās skolēniem tagad ir iespēja attīstīt, vingrināt un trenēt koncentrēšanās spējas, atmiņu, uzmanību, gribu, darbaspēju ātrumu un ilgumu, ar datora palīdzību konstatēt savas stiprās un vājās puses matemātikā un latviešu valodā, veidot attēlu sēriju prezentāciju iedvesmotus mutiskus stāstījumus un domrakstus- veiksmīgi un radoši mācīties!
Angļu valodas skolotāja Egita Andersone atzīst, ka planšetdatoru mērķtiecīga un regulāra izmantošana  angļu valodas stundās jaunākā skolas vecuma bērniem un skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem attīsta sīko roku motoriku-  spēju darboties ar pirkstiem. Šādas mācību metodes veiksmīgi attīsta arī skolēnu spēju klausīties un runāt svešvalodā. Planšetdators piedāvātā alternatīvās mācīšanās iespējas - praktiski darbojoties, skolēnu runu ir iespējams ierakstīt un pēc tam atskaņot. Izmantot jaunākās tehnoloģiju iespējas mācību procesā ir progresīvi, to pielietošana padara mācību darbu interesantāku un radošāku ne tikai skolēnam, bet arī pašai skolotajai!

Logopēde Jana Jansone stāsta, ka „nodarbībās planšetdatori tiek izmantoti  valodas traucējumu diagnostikā  - sākot no smagiem valodas attīstības traucējumiem līdz lasīšanas un rakstīšanas traucējumu un fonemātiskās uztveres traucējumu diagnostikai. Nerunājošiem bērniem pat ir iespējams pārbaudīt valodas sapratnes līmeni. Spilgtais, košais, dinamiskais materiāls labi piesaista skolēnu uzmanību un veicina tās noturību. Planšetdators alternatīvā, neikdienišķā veidā palīdz skolēniem pārbaudē darboties atbrīvotāk, drošāk un mazina stresu”.


Paldies visiem lielā Masku gājiena dalībniekiem!

Paldies visiem lielā Masku gājiena dalībniekiem!

Paldies visiem lielā Masku gājiena dalībniekiem!
Liepājas Bērnu un janatnes centrs saka lielu paldies visiem masku gājiena dalībniekiem, kuri ar savu radošo izdomu un aktivitātēm padarīja īpaši krāšņu šī gada pilsētas Ziemassvētku egles atklāšanu!
Vairāk nekā 800 masku gājiena dalībnieki bija iejutušies visdažādākajos latviešu ķekatu tēlos. Bija aitas, auni, vilki, zirdziņi, ducis kazlēnu, jautrie putni, zaķi, pūkainīši, lukturīši, bluķa vilcēji, motorizētie ķekatnieki un citi budēlīši. Gājienā piedalījās skolēni no lielākās daļas pilsētas skolām, BJC struktūrvienībām, skolu teātru kolektīviem. 
Žūrija arī vērtēja un noteica labākās maskas. Par labākajiem masku gājiena dalībniekiem atzīti LBJC struktūrvienības “Spārni” un “Laumiņa” zīmēšanas pulciņa “Varavīksne” “dzērves”, BJC struktūrvienības “ Laumiņa” “metāliskie zaķi”, privātsākumskolas “Varavīksne” “āži” un J.Čakstes 10. vidusskolas “Sūnu ciema iedzīvotāji”. Žūrijas augstu novērtējumu saņēma arī BJC apģērbu dizaina pulciņa “Ducis kazlēnu”, radošās darbnīcas “Knifs” “sniega rūķi”, zīmēšanas-kolāžas pulciņa “piparkūkas”, folkloras grupas “Ķocis” “ķekatiņas”, grafikas pulciņa “jautrie putni”, vokālās studijas “Allegria” “putnu biedēkļi”, vizuālplastiskās mākslas pulciņa “Fantāzija” “raganas”, privātsākumskolas “Varavīksne” “āži”, DALP 5. Vidusskolas “Budēlīši”, BJC struktūrvienības “Laumiņa” “ metāliskie zaķi”. 
Visas masku gājiena fotogrāfijas var apskatīt Liepājas BJC mājas lapā www.liepajasbjc.lv  sadaļā Galerijas.

Liepājas Bērnu un janatnes centrs saka lielu paldies visiem masku gājiena dalībniekiem, kuri ar savu radošo izdomu un aktivitātēm padarīja īpaši krāšņu šī gada pilsētas Ziemassvētku egles atklāšanu!

Vairāk nekā 800 masku gājiena dalībnieki bija iejutušies visdažādākajos latviešu ķekatu tēlos. Bija aitas, auni, vilki, zirdziņi, ducis kazlēnu, jautrie putni, zaķi, pūkainīši, lukturīši, bluķa vilcēji, motorizētie ķekatnieki un citi budēlīši. Gājienā piedalījās skolēni no lielākās daļas pilsētas skolām, BJC struktūrvienībām, skolu teātru kolektīviem.

Žūrija arī vērtēja un noteica labākās maskas. Par labākajiem masku gājiena dalībniekiem atzīti LBJC struktūrvienības “Spārni” un “Laumiņa” zīmēšanas pulciņa “Varavīksne” “dzērves”, BJC struktūrvienības “ Laumiņa” “metāliskie zaķi”, privātsākumskolas “Varavīksne” “āži” un J.Čakstes 10. vidusskolas “Sūnu ciema iedzīvotāji”. Žūrijas augstu novērtējumu saņēma arī BJC apģērbu dizaina pulciņa “Ducis kazlēnu”, radošās darbnīcas “Knifs” “sniega rūķi”, zīmēšanas-kolāžas pulciņa “piparkūkas”, folkloras grupas “Ķocis” “ķekatiņas”, grafikas pulciņa “jautrie putni”, vokālās studijas “Allegria” “putnu biedēkļi”, vizuālplastiskās mākslas pulciņa “Fantāzija” “raganas”, privātsākumskolas “Varavīksne” “āži”, DALP 5. Vidusskolas “Budēlīši”, BJC struktūrvienības “Laumiņa” “ metāliskie zaķi”. 

Visas masku gājiena fotogrāfijas var apskatīt Liepājas BJC mājas lapā www.liepajasbjc.lv  sadaļā Galerijas.


Liepājas BJC jaunie dejotāji atved mājās divus pasaules kausus

Liepājas BJC jaunie dejotāji  atved mājās divus pasaules kausus

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra mūsdienu deju grupa „Dzintari” Montas Sprūdes vadībā ar panākumiem atgriezušies no „Pasaules deju nedēļas 2012” Polijas pilsētā Mikolajki, kas notika no 7. līdz 10 decembrim.  „Dzintari” septiņu dejotāju sastāvā junioru grupā iekļuva pirmajā sešiniekā un sīvā konkurencē ar dejotājiem no Polijas, Ukrainas un Krievijas izcīnīja sesto vietu un godpilno  pasaules līmeņa kausu.

Pasaules deju nedēļā no Liepājas BJC piedalījās pavisam 40 dejotāji - arī deju studija „Rotaļa” ( vadītāja Aina Apene) un Marinas Zuntneres vadītā aerobikas  studija, kura savā grupā ieguva septīto vietu un kausu.


Liepājas RAS aicina mācīties kopā ar Zaļo draugu

Liepājas RAS aicina mācīties kopā ar Zaļo draugu

Uzņēmums SIA „Liepājas RAS” sadarbībā ar Liepājas Universitāti (LiepU) izstrādājuši izglītojošu interneta spēli visai ģimenei „Zaļais Draugs”. Spēle ir bez maksas un brīvi pieejama ikvienam interesentam ”Liepājas RAS” mājas lapā www.liepajasras.lv 

Spēles mērķis ir iepazīstināt bērnus un viņu vecākus ar atkritumu apsaimniekošanas un dabas aizsardzības jautājumiem. Spēle patiks gan pamatskolas vecuma bērniem, gan sākumskolniekiem. Mazākajiem būs interesanti to spēlēt kopā ar vecākiem.

Spēlētājs spēli izdzīvo  kopā ar zaļo draugu – kokvardi, kura ēd mušas un odus, tāpēc spēles laikā uzmanīgi jāseko līdzi, lai draugs vienmēr būtu paēdis. Starp citu, arī atkritumu poligona „Ķīvītes” dīķos dzīvo šādas mazas, zaļas vardītes.

Interneta spēle „Zaļais Draugs” norisinās pilsētiņā, kas  vizuāli  atgādina poligona „Ķīvītes” teritoriju. Pilsētiņā dzīvo tādi labi draugi, kā Trollītis, šoferītis Žanis, sētnieks Zaigonis un sirsnīgā veikala pārdevēja. Taču brīžiem uzrodas arī sliktie dabas piesārņotāji – negodīgais kaimiņš, slinkie parka apmeklētāji, ezera piesārņotāji – kuriem jāiemāca dzīvot videi draudzīgāk.
Spēle sastāv no 20 savā starpā saistītiem līmeņiem, katrā līmenī var mācīties ko jaunu vai pārbaudīt esošās zināšanas. Spēles sākumā ir pieejams tikai 1. līmenis, tiekot galā ar tā uzdevumiem, var nokļūt nākošajā. Lai izspēlētu spēli, ir jāatbild uz dažādiem jautājumiem par atkritumu apsaimniekošanu un vides aizsardzību, ir jāprot saplānot ienākumi un izdevumi, jātrenē atmiņa, jābūt labai pirkstu veiklībai, lai savaldītu lielo atkritumu savākšanas mašīnu, kā arī ir jāprot sašķirot atkritumus pareizajos konteineros.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv