Kuldīdznieki apgūst Liepājas skolu pieredzi

Kuldīdznieki apgūst Liepājas skolu pieredzi

Kuldīdznieki apgūst Liepājas skolu pieredzi 
Liepājas A. Puškina 2. vidusskolā un Liepājas 15. vidusskolā 7. martā viesojās Kuldīgas 2. vidusskolas  administrācija, metodisko komisiju vadītāji, skolotāji, lai apgūtu liepājnieku pieredzi dažādu inovatīvu projektu īstenošanā skolās. 
Jauku pavasara apsveikumu bija sagatavojusi skolotāja J.Cema ar krievu folkloras ansambli un tenisa pulciņa vadītāja R. Freiberga. Viesus uzrunāja skolas direktore Edīte Plamše. Par metodisko darbu,  skolotāju un skolēnu radošo darbību daudzpusīgi stāstīja un to demonstrēja direktores vietniece R.Stunžāne, skolotājas D.Golovanova, J.Freimane, G.Skorobogatova, A.Gudkova. 9.e klases skolēni S.Astapovs un R.Bikmajevs,  12. e klases absolvents K.Poļetajevs visus pārsteidza ar savām prezentācijām.
Liepājas 6. vidusskolas direktores vietniece V.Narbuta un viņas kolēģe iepazīstināja ar 6. vidusskolas pieredzi zinātnieku nakts organizēšanā, skolēnu radošo darbību.
Liepājas 15.vidusskolas directors Gints Ročāns dalījās pieredzē par APU (atbalsts pozitīvai uzvedībai) ieviešanu skolā, uzsverot, ka projekta aktivitātes balstās uz trim pamatvērtībām:drošību, atbildību un cieņu. Viesi tika informēti par projekta galvenajām sastāvdaļām, kā arī par ieviešanas un realizēšanas veiksmēm un neveiksmēm. 
Ginta Ročāna stāstīto papildināja Liepājas vakara/maiņu vidusskolas direktora vietniece izglītības jautājumos Inga Ekuze – viņa kā latviešu valodas skolotāja sīkāk pastāstīja arī par projekta sastāvdaļu VIMALA(vienaudžu mācīšanās lasītprasmes attīstībai). Savukārt Liepājas vakara/maiņu vidusskolas direktora vietniece izglītības jautājumos Baiba Bolšteina dalījās pieredzē par MOODLE vides izmantošanu mācību procesā.
Kopā ar viesiem bija izglītības pārvaldes galvenā speciāliste Inta Budriķe.

Liepājas A. Puškina 2. vidusskolā un Liepājas 15. vidusskolā 7. martā viesojās Kuldīgas 2. vidusskolas  administrācija, metodisko komisiju vadītāji, skolotāji, lai apgūtu liepājnieku pieredzi dažādu inovatīvu projektu īstenošanā skolās. 

Jauku pavasara apsveikumu bija sagatavojusi skolotāja Jekaterina Cema ar krievu folkloras ansambli un tenisa pulciņa vadītāja Rasma Freiberga. Viesus uzrunāja skolas direktore Edīte Plamše. Par metodisko darbu,  skolotāju un skolēnu radošo darbību daudzpusīgi stāstīja un to demonstrēja direktores vietniece Raisa Stunžāne, skolotājas Diāna Golovanova, Jana Freimane, Gaļina Skorobogatova, Aanita Gudkova. 9.e klases skolēni S.Astapovs un Renats Bikmajevs,  12. e klases absolvents Kirils Poļetajevs visus pārsteidza ar savām prezentācijām.

Liepājas 6. vidusskolas direktores vietniece Viola Narbuta un viņas kolēģe iepazīstināja ar 6. vidusskolas pieredzi zinātnieku nakts organizēšanā, skolēnu radošo darbību.Liepājas 15.vidusskolas directors Gints Ročāns dalījās pieredzē par APU (atbalsts pozitīvai uzvedībai) ieviešanu skolā, uzsverot, ka projekta aktivitātes balstās uz trim pamatvērtībām:drošību, atbildību un cieņu. Viesi tika informēti par projekta galvenajām sastāvdaļām, kā arī par ieviešanas un realizēšanas veiksmēm un neveiksmēm. 

Ginta Ročāna stāstīto papildināja Liepājas vakara/maiņu vidusskolas direktora vietniece izglītības jautājumos Inga Ekuze – viņa kā latviešu valodas skolotāja sīkāk pastāstīja arī par projekta sastāvdaļu VIMALA(vienaudžu mācīšanās lasītprasmes attīstībai). Savukārt Liepājas vakara/maiņu vidusskolas direktora vietniece izglītības jautājumos Baiba Bolšteina dalījās pieredzē par MOODLE vides izmantošanu mācību procesā.Kopā ar viesiem bija izglītības pārvaldes galvenā speciāliste Inta Budriķe.


Liepājas bērni un jaunieši aktīvi iesaistās „Radošuma dienās”

 

Liepājas bērni un jaunieši aktīvi iesaistās „Radošuma dienās”
No 11. līdz 18. martam  par godu Liepājas 388. dzimšanas dienai Izglītības pārvalde pilsētas skolās un bērnudārzos pirmo reizi organizē „Radošuma dienas”, lai rosinātu bērnus un jauniešus uz jaunām, radošām iniciatīvām un stiprinātu saikni starp radošumu un izglītību. Dalību astoņās dažādās aktivitātēs pieteikušas gandrīz visas pilsētas izglītības iestādes
Vislielākā rosība izpaudīsies izglītības iestāžu rotāšanā pilsētas dzimšanas dienai – 18 skolas un 18 bērnu dārzi gatavos rotājumus logiem, vestibilam, kurus žūrija pilsētas galvenās mākslinieces Agitas Ansules vadībā vērtēs 14. martā. Aktivitātē „Izrotā savas iestādes koku” (koks tiek izvēlēts izglītības iestādes pagalmā vai tā tuvumā, koka rotāšanai izvēlas dažādus pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem izturīgus materiālus) iesaistīsies 32 izglītības iestādes. 
Video sižetu „Pastaiga pa Liepāju” gatavojas iesniegt 12 skolu 8.-10.klašu skolēni, video interviju ar liepājnieku-vēsturisku vai radošu personu gatavo septiņu skolu skolēni, konkursā „Skolas gaitenis-Liepājas iela; klase- šīs ielas uzņēmums vai iestāde u.c.”; dalību pieteikušas 8 skolas un 4 bērnudārzi. Konkursā „Liepājai raksturīgs suvenīrs” pieteikušās 22 iestādes, pasakas, dzejoļus un stāstus Liepājai veltīs 16 iestāžu audzēkņi, bet radošās darbnīcas no 11. līdz 15. martam notiks 30 izglītības iestādēs ( informācija Izglītības pārvaldes mājas lapas www.lip.lv sadaļā Radošuma nedēļa. 
Piemēram, Raiņa 6. vidusskolā 14. martā no plkst. 13:00 līdz 16:00 notiks bezmaksas radošās darbnīcas ar nosaukumu "Citāda Raiņa iela". Darbnīcu izkārtojums būs veidots kā nākotnes Raiņa iela un sastāvēs no dažādu reālu un izdomātu Liepājas uzņēmumu interpretējuma. Darbnīcas paredzētas visām vecuma grupām, sākot no bērnu dārza. 
Bērnu dārzā "Rainītis" bērniem būs iespēja zīmēt un gleznot savu nākotnes vīziju par Liepāju. Sportiskākajiem Raiņa ielas apmeklētājiem būs iespēja pārbaudīt veiklību sporta klubā "Spēkavīrs Rainis", bet mākslinieciskākajiem - veidot savu smilšu gleznu un ievērpt draudzības pogu. Ikvienam pasākuma apmeklētājam būs iespēja iegādāties "Citādās skolas" audzēkņu gatavotās lietas Raiņa tirdziņā un palauzīt galvu Raiņa Skaitļošanas centrā, kā arī piedalīties radošajā papīra locīšanā, dzejas slemā, multimēdiju centrā, Raiņa muzejā un nofotografēties Raiņa ostā. Būs arī iespēja atstāt video apsveikumu Liepājai dzimšanas dienā. 
 “Radošuma dienas” noslēgsies 18.martā plkst.12.00, kad pludmalē un Rožu laukumā paredzēta vienota akcija „Liepājniek, sadosimies rokās!”, kurā aicināts piedalīties ikviens liepājnieks. Paredzēts arī veidot foto izstādi par radošuma dienu norisi. Izglītības iestādes līdz 18.martam plkst.12.00 var iesniegt 3-5 fotogrāfijas par savu pasākumu norisi. 
Uzvarētājus noteiks katrā konkursā. Aktīvākai skolai, kura piedalījusies visās aktivitātēs, piešķirs speciālbalvu.
Apbalvošana notiks 19.martā plkst.15.00 Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienībā „Vaduguns”.

 

No 11. līdz 18. martam  par godu Liepājas 388. dzimšanas dienai Izglītības pārvalde pilsētas skolās un bērnudārzos pirmo reizi organizē „Radošuma dienas”, lai rosinātu bērnus un jauniešus uz jaunām, radošām iniciatīvām un stiprinātu saikni starp radošumu un izglītību. Dalību astoņās dažādās aktivitātēs pieteikušas gandrīz visas pilsētas izglītības iestādes.

Vislielākā rosība izpaudīsies izglītības iestāžu rotāšanā pilsētas dzimšanas dienai – 18 skolas un 18 bērnu dārzi gatavos rotājumus logiem, vestibilam, kurus žūrija pilsētas galvenās mākslinieces Agitas Ansules vadībā vērtēs 14. martā.

Aktivitātē „Izrotā savas iestādes koku” (koks tiek izvēlēts izglītības iestādes pagalmā vai tā tuvumā, koka rotāšanai izvēlas dažādus pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem izturīgus materiālus) iesaistīsies 32 izglītības iestādes. 

Video sižetu „Pastaiga pa Liepāju” gatavojas iesniegt 12 skolu 8.-10.klašu skolēni, video interviju ar liepājnieku-vēsturisku vai radošu personu gatavo septiņu skolu skolēni, konkursā „Skolas gaitenis-Liepājas iela; klase- šīs ielas uzņēmums vai iestāde u.c.”; dalību pieteikušas 8 skolas un 4 bērnudārzi.

Konkursā „Liepājai raksturīgs suvenīrs” pieteikušās 22 iestādes, pasakas, dzejoļus un stāstus Liepājai veltīs 16 iestāžu audzēkņi, bet radošās darbnīcas no 11. līdz 15. martam notiks 30 izglītības iestādēs ( informācija Izglītības pārvaldes mājas lapas www.lip.lv sadaļā Radošuma nedēļa). 


41 Liepājas skolēnu zinātniski pētnieciskais darbs izvirzīts uz Kurzemes reģiona konkursu

6.martā DALP Liepājas pilsētas 5. vidusskolā notika gadskārtējā vidusskolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference, kurā skolēni stājās žūrijas priekšā, lai aizstāvētu vairāku mēnešu un gadu garumā tapušos zinātniski pētnieciskos darbus. Uz Kurzemes reģiona konkursu, kurš notiks 16. martā Liepājas Universitātē, izvirzīts 41 labākais zinātnisko darbu autors.

Šogad žūrijas vērtēšanai 23 sekcijās bija iesniegti pavisam 78 darbi no visām pilsētas skolām, kas ir par 10 darbiem vairāk nekā pērn.  Vidusskolēnu darbos aptvertas visdažādākās tēmas. Visvairāk darbu iesniegti veselības zinātnē (10), bioloģijā (7), ķīmijā (7), socioloģijā (6) , ekonomikā un zemes zinātnē (7), angļu valodā (6). Galvenokārt skolēni izvēlējušies pētīt un izstrādāt darbu par sev interesējošām tēmām, piemēram, vidusskolēns un nauda, oglekļa dioksīda noteikšana skolas telpās, programmu „Skolas piens” un „Skolas auglis” nozīme skolēna uzturā, veselību veicinošas aktivitātes Liepājā, papīra iegūšana mājas apstākļos no makulatūras, ārstniecības augi Liepājas kāpās, dekoratīvo žurku uzvedības īpatnības un citas interesantas tēmas.

Visvairāk uz reģiona konferenci izvirzīti zinātniski pētniecisko darbu autori no ekonomikas un bioloģijas sekcijas ( pa četriem no katras). Daudzi skolēnu darbi saistīti ar Liepāju un skolēniem tuvo vidi - skolu, piemēram, „Liepājas populārākie 2012.gada jaundzimušo personvārdi”, “Liepājas Raiņa 6.vidusskolas skolotāju neverbālās komunikācijas lietojums mācību stundu laikā”, “Liepājas skolu jauniešu aktivitāte ES atbalstītajos projektos”, Spēle „Liepāja”- Liepājas pilsētas reklāma, “Mākoņu tipa saistība ar lietus ūdens piesārņojumu Liepājā” u.c.


Trīs liepājnieki uzaicināti uz valsts ģeogrāfijas olimpiādi

Trīs liepājnieki uzaicināti uz valsts ģeogrāfijas olimpiādi
Uz Valsts ģeogrāfijas olimpiādi uzaicināti:
 Dmitrijs Jerohnovočs, Liepājas A. Puškina 2.vidusskola (skolotāja Gaļina Skorobogatova), 
Zane Jēkabsone, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola ( skolotāja Juta Birzniece), 
Anna Vasiļevska, Liepājas pilsētas 12.vidusskola ( skolotājs Valērijs Jepiskoposovs)
Ģeogrāfijas 30.valsts olimpiāde notiks 2013.gada 22.-23..martā LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Rīgā, Alberta ielā 10. Plkst.9.15 dalībnieku reģistrācija. 9.45 Olimpiādes atklāšana. Uzdevumu risināšana no plkst.10.00 līdz plkst.13.00. Pārtraukums no pl.13:00 līdz plkst.13:30. Olimpiādes praktiskā daļa  - no plkst.13:30 līdz plkst.15:00. 
Darbam nepieciešams : rakstāmpiederumi (krāsainie zīmuļi, zila/melna pildspalva, parastais zīmulis, dzēšamā gumija), garais lineāls (no 50-60 cm), taisnleņķa trijstūris, transportieris, kalkulators, cirkulis. Olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 23.martā. 

Uz Valsts ģeogrāfijas olimpiādi uzaicināti: Dmitrijs Jerohnovočs, Liepājas A. Puškina 2.vidusskola (skolotāja Gaļina Skorobogatova), Zane Jēkabsone, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola ( skolotāja Juta Birzniece), Anna Vasiļevska, Liepājas pilsētas 12.vidusskola ( skolotājs Valērijs Jepiskoposovs).

Ģeogrāfijas 30.valsts olimpiāde notiks 2013.gada 22.-23..martā LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Rīgā, Alberta ielā 10. Plkst.9.15 dalībnieku reģistrācija. 9.45 Olimpiādes atklāšana. Uzdevumu risināšana no plkst.10.00 līdz plkst.13.00. Pārtraukums no pl.13:00 līdz plkst.13:30. Olimpiādes praktiskā daļa  - no plkst.13:30 līdz plkst.15:00. 

Darbam nepieciešams : rakstāmpiederumi (krāsainie zīmuļi, zila/melna pildspalva, parastais zīmulis, dzēšamā gumija), garais lineāls (no 50-60 cm), taisnleņķa trijstūris, transportieris, kalkulators, cirkulis. Olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 23.martā. 


Bērnu un jauniešu nometņu projektu konkurss pagarināts līdz 28. martam

 

Bērnu un jauniešu nometņu projektu konkurss pagarināts līdz 28. martam
Līdz 28. martam Domes Izglītības pārvalde aicina gatavot iesniegšanai bērnu un jauniešu nometņu projektus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai. Tā kā konkursa nolikumā veikti grozījumi, kurus plānots apstiprināt 21. martā, projektu iesniegšanas termiņš pagarināts par divām nedēļām.
Liepājas pilsētas budžetā šogad skolēnu vasaras nometņu atbalstam ieplānots līdzfinansējums Ls 12 000 apmērā, lai veicinātu bērnu un jauniešu saturīga brīvā laika pavadīšanu vasarā drošā vidē.
Līdzfinansējums var tikt piešķirts ikvienai juridiskai personai arī ārpus Liepājas, kura reģistrēta Uzņēmumu reģistrā, kā arī ikvienai fiziskai personai, kura rīko bērnu un jauniešu vasaras nometnes Liepājas pilsētas izglītojamajiem. Konkursā vairs nav uzsvērta konkrēta summa uz vienu dalībnieku dienā, bet komisija var piešķirt pašvaldības līdzfinansējuma apjomu  ne vairāk kā 70% no projekta kopējām izmaksām. Minimālais nometnes dalībnieku skaits – 20, minimālais nometnes ilgums - 7 dienas vasaras nometnēm un 5 – rudens nometnēm.
Vasaras nometņu projekta konkursa mērķis ir piedāvāt bērniem un jauniešiem brīvā laika lietderīgas pavadīšanas un nodarbinātības iespējas, veicināt veselīgu dzīvesveidu, jaunu zināšanu un prasmju apguvi, indivīda radošās un sociālās pašizpausmes vasaras periodā, atbalstīt vasaras nometņu projektu pieteikumus Liepājas pilsētas talantīgajiem bērniem un jauniešiem, kā arī bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām.
Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties Liepājas Izglītības pārvaldes mājas lapā www.lip.lv  
2012. gadā Dome piešķīra līdzfinansējumu 23 vasaras nometņu organizēšanai pilsētas bērniem un jauniešiem. 
Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
mob.t.29106561
guntaj@dome.liepaja.lv

 

Līdz 28. martam Domes Izglītības pārvalde aicina gatavot iesniegšanai bērnu un jauniešu nometņu projektus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai. Tā kā konkursa nolikumā veikti grozījumi, kurus plānots apstiprināt 21. martā, projektu iesniegšanas termiņš pagarināts par divām nedēļām.

Liepājas pilsētas budžetā šogad skolēnu nometņu atbalstam ieplānots līdzfinansējums Ls 12 000 apmērā, lai veicinātu bērnu un jauniešu saturīga brīvā laika pavadīšanu vasarā drošā vidē.Līdzfinansējums var tikt piešķirts ikvienai juridiskai personai arī ārpus Liepājas, kura reģistrēta Uzņēmumu reģistrā, kā arī ikvienai fiziskai personai, kura rīko bērnu un jauniešu vasaras nometnes Liepājas pilsētas izglītojamajiem.

Konkursā vairs nav uzsvērta konkrēta summa uz vienu dalībnieku dienā, bet komisija var piešķirt pašvaldības līdzfinansējuma apjomu  ne vairāk kā 70% no projekta kopējām izmaksām. Minimālais nometnes dalībnieku skaits – 20, minimālais nometnes ilgums - 7 dienas vasaras nometnēm un 5 – rudens nometnēm.


Izsludināts izglītības projektu konkurss

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde izsludina izglītības projektu konkursu 2013. gadam
1. Par 2013. gada prioritātēm tiek noteikti projekti , kuru realizācija notiek Liepājā vai kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums pilsētai.
2. Projektus var iesniegt  līdz 15.aprīlim (pulksten 16:00)
Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes( Pārvalde)  15.kabinetā , darba dienās no pulksten 10.00- 16.00.
3. IZGLĪTĪBAS PROJEKTU KONKURSA nolikumu un pieteikuma veidlapas iespējams lejupielādēt PĀRVALDES mājas lapā :www.lip.lv, sadaļā – PROJEKTI, saņemt personīgi PĀRVALDĒ 16.kabinetā , kā arī elektroniski, rakstot uz e-pastu: ilze.cebere@lip.lv.  Papildus informācija pa telefonu 634 89137.

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde izsludinājusi izglītības projektu konkursu 2013. gadam.
1. Par 2013. gada prioritātēm tiek noteikti projekti, kuru realizācija notiek Liepājā vai kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums pilsētai.

2. Projektus var iesniegt  līdz 15.aprīlim (pulksten 16:00) Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes 15.kabinetā , darba dienās no pulksten 10.00- 16.00.

3. IZGLĪTĪBAS PROJEKTU KONKURSA nolikumu un pieteikuma veidlapas iespējams lejupielādēt PĀRVALDES mājas lapā :www.lip.lv, sadaļā – PROJEKTI, vai saņemt personīgi PĀRVALDĒ 16.kabinetā , kā arī elektroniski, rakstot uz e-pastu: ilze.cebere@lip.lv.  Papildus informācija pa tālr. 634 89137.


Uz valsts matemātikas olimpiādi uzaicināti pieci liepājnieki

Uz  matemātikas valsts olimpiādi no Liepājas uzaicināti:Leonīds Tjurs, Liepājas 7. vidusskolas 9. klase (skolotāja Larisa Basakova; Amanda Razma, J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas 9. klase ( skolotāja Nelima Skudrovska); Nadežda Šulajeva, Liepājas 7, vidusskolas 10. klase ( skolotāja Dina Mihaiļičeva);Veronika Vasiļevska un Anna Vasiļevska, Liepājas pilsētas 12.vidusskolas 11. klases skolnieces (skolotāja Tatjana Kurdeko).
Matemātikas 63.valsts olimpiāde notiks 2013.gada 20.-21.martā Rīgā, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Raiņa bulvārī 8. Reģistrācija no plkst. 9.00 līdz plkst. 10.30. Olimpiādes atklāšana plkst. 10.30 otrā stāva zālē 

Uz  matemātikas valsts olimpiādi no Liepājas uzaicināti: Leonīds Tjurs, Liepājas 7. vidusskolas 9. klase (skolotāja Larisa Basakova; Amanda Razma, J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas 9. klase ( skolotāja Nelima Skudrovska); Nadežda Šulajeva, Liepājas 7, vidusskolas 10. klase ( skolotāja Dina Mihaiļičeva);Veronika Vasiļevska un Anna Vasiļevska, Liepājas pilsētas 12.vidusskolas 11. klases skolnieces (skolotāja Tatjana Kurdeko).

Matemātikas 63.valsts olimpiāde notiks 2013.gada 20.-21.martā Rīgā, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Raiņa bulvārī 8. Reģistrācija no plkst. 9.00 līdz plkst. 10.30. Olimpiādes atklāšana plkst. 10.30 otrā stāva zālē. 


Liepājā pirmo reizi notiks „Radošuma dienas”

 

Liepājā pirmo reizi notiks „Radošuma dienas”
Līdz 8. martam Liepājas izglītības iestādes vēl var pieteikt dalību „Radošuma dienās”, kas notiks no 11. līdz 18. martam  par godu Liepājas 388. dzimšanas dienai Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar mācību priekšmetu metodiskajām apvienībām šādu pasākumu nedēļas garumā pilsētas skolās un bērnudārzos organizē pirmo reizi, lai rosinātu bērnus un jauniešus uz jaunām, radošām iniciatīvām un stiprinātu saikni starp radošumu un izglītību.
“Radošuma dienu” konkursa nolikumu un pieteikuma anketu var atrast Liepājas Izglītības pārvaldes mājas lapā www.lip.lv   rubrikā “Radošuma nedēļa”.
Katra izglītības iestāde aicināta piedalīties pēc saviem ieskatiem astoņās dažādās aktivitātēs: iestādes rotājums svētkiem (no 11. līdz 12.martam tiek noformēti izglītības iestādes logi, vestibils); „Izrotā savas iestādes koku” (koks tiek izvēlēts izglītības iestādes pagalmā vai tā tuvumā, koka rotāšanai izvēlas dažādus pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem izturīgus materiālus); video sižets „Pastaiga pa Liepāju” 8.-10.klašu skolēniem (video sižetu CD formātā jāiesniedz IP līdz 13.martam, video sižeta garums 4 - l0 minūtes); video intervija ar liepājnieku-vēsturisku vai radošu personu, ar laika biedru (11.-12. klašu skolēniem); konkurss „Skolas gaitenis-Liepājas iela; klase- šīs ielas uzņēmums vai iestāde u.c.”; pasaka, dzejolis, teika, stāsts Liepājai ( labākos darbus paredzēts iesiet vienotā grāmatā); konkurss „Liepājai raksturīgs suvenīrs”; konkurss „Mūsu radošā darbnīca” (radošās darbnīcas notiek no 11.-15.martam). 
“Radošuma dienas” noslēgsies 18.martā plkst.12.00, kad pludmalē un Rožu laukumā paredzēta vienota akcija „Liepājniek, sadosimies rokās!”. Paredzēts arī veidot foto izstādi par radošuma dienu norisi. Izglītības iestādes līdz 18.martam plkst.12.00 var iesniegt 3-5 fotogrāfijas par savu pasākumu norisi. 
Uzvarētājus noteiks katrā konkursā. Aktīvākai skolai, kura piedalījusies visās aktivitātēs, piešķirs speciālbalvu.
Apbalvošana notiks 19.martā plkst.15.00 Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienībā „Vaduguns”.

 

Līdz 8. martam Liepājas izglītības iestādes vēl var pieteikt dalību „Radošuma dienās”, kas notiks no 11. līdz 18. martam  par godu Liepājas 388. dzimšanas dienai. Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar mācību priekšmetu metodiskajām apvienībām šādu pasākumu nedēļas garumā pilsētas skolās un bērnudārzos organizē pirmo reizi, lai rosinātu bērnus un jauniešus uz jaunām, radošām iniciatīvām un stiprinātu saikni starp radošumu un izglītību.

“Radošuma dienu” konkursa nolikumu un pieteikuma anketu var atrast Liepājas Izglītības pārvaldes mājas lapā www.lip.lv   rubrikā “Radošuma nedēļa”.


Beatrisei Dzērvei - atzinība valsts vēstures olimpiādē

 

Valsts vēstures olimpiādē Liepājas Mākslas vidusskolas audzēknei Beatrisei Dzērvei - atzinība (skolotāja Sintija Kurvina)

Apsveicam!


Kā A.Puškina 2.vidusskolā sadarbojas vecāko un jaunāko klašu skolēni - laikrakstā "Diena"

Kā A.Puškina 2.vidusskolā sadarbojas vecāko un jaunāko klašu skolēni - laikrakstā

Kā A.Puškina 2. vidusskolā sadarbojas vecāko un jaunāko klašu skolēni - laikrakstā "Diena".


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv