Pirmo reizi veikts plašs pētījums par interešu izglītību Latvijā

Pirmo reizi veikts plašs pētījums par interešu izglītību Latvijā

29.jūnijā Interešu izglītības iestāžu vadītāji plāno tikties ar IZM ministru Robertu Ķīli, lai pārrunātu interešu izglītības aktualitātes Latvijā. Tikties ar ministru dosies arī Liepājas Bērnu un jaunatnes centra direktore Inga Auziņa.

Tikšanās reizē ministru paredzēts iepazīstināt ar pētījumā „Par interešu izglītību Latvijā” gūtajiem secinājumiem. Pētījuma mērķis bija noskaidrot interešu izglītības popularitāti, sociālo partneru viedokli par interešu izglītību un tās nozīmi, izpētīt interešu izglītības būtību, tās nozīmi bērnu un jauniešu attīstībā.

Pētījumā aptaujāti 2119 bērni interešu izglītības iestādēs un 1226 vecāki visos Latvijas reģionos. Ar visu pētījumu iespējams iepazīties šeit - Liepāja BJC mājas lapā www.liepajasbjc.lv un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes mājas lapā www.lip.lv.

Interešu izglītība Latvijā un interešu izglītības iestāžu loma


Liepājas A.Puškina 2.vidusskola uzsāk uzņemšanu 10.klasē

Liepājas A.Puškina 2.vidusskola uzsāk uzņemšanu 10.klasē

No 18.jūnija Liepājas A.Puškina 2.vidusskola uzsāk uzņemšanu 10.klasē, ka arī 10.–12.klasēs tālmācības programmā.

Skola piedāvā sekojošas programmas:
- Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma;
- Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programma;
- Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību tālmācības programma.


Lepojamies ar 12.klašu absolventiem un gaidām jaunos skolēnus!

Lepojamies ar 12.klašu absolventiem un gaidām jaunos skolēnus!

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas kolektīvs lepojas ar 107 šī gada 12.klases absolventiem. 7 skolēni vidusskolu beiguši tikai ar teicamām un izcilām sekmēm, 3 skolēni ieguvuši augstus vērtējumus valsts olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajos darbos, 31 skolēns ieguva JAL (Junior Achievement Latvija) pilnos sertifikātus (ekonomika), 10 skolēni saņēma Swedbank atzinību par darbību skolēnu mācību uzņēmumā.


„Goda kliņģeri” saņem 30 labākie interešu izglītības pedagogi

„Goda kliņģeri” saņem 30 labākie interešu izglītības pedagogi

Otrdien, 12.jūnijā Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs struktūrvienībā „Vaduguns” rīkoja tradicionālo pasākumu „Goda kliņģeris 2012”, lai pateiktos tiem 30 labākajiem pulciņu vadītājiem un pedagogiem, kuri pērnajā gadā devuši vislielāko ieguldījumu bērnu spēju un talantu attīstībā. Pedagogus sveica Domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde, Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova un Liepājas BJC direktore Inga Auziņa.


Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā uzņem skolēnus 7.–9.klasē un 10.–12.klasē

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā uzņem skolēnus 7.–9.klasē un 10.–12.klasē

Lai iestātos ģimnāzijas 10.klasē, 9.klases absolventiem no 8.jūnija līdz 28.jūnijam iesniegt vecāku iesniegumu, 9.klases beigšanas dokumentus direktora vietniecei mācību jautājumos Ilgai Korsakai, norādot izvēlēto izglītības programmas virzienu:
- matemātikas un svešvalodas;
- matemātikas un informātikas;
- matemātikas un fizikas;
- matemātikas, ķīmijas un bioloģijas.


Jaunieši gada laikā var kļūt par tautsaimniecībā pieprasītiem speciālistiem

Jaunieši gada laikā var kļūt par tautsaimniecībā pieprasītiem speciālistiem

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) jau trešo gadu īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”, lai sniegtu iespēju jauniešiem gada vai pusotra laikā bez maksas iegūt profesiju kādā no profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā.


Liepājnieki dodas uz festivāla "Toņi un pustoņi" noslēgumu Mazsalacā

Liepājnieki dodas uz festivāla

No 7.līdz 10.jūnijam Mazsalacā notiks Latvijas IV mākslas un mūzikas festivāla "Toņi un pustoņi" noslēgums, uz kuru dodas arī 49 Liepājas Bērnu un jaunatnes centra audzēkņi un pedagogi ar atraktīvām tērpu parādēm, radošajām darbnīcām un citiem priekšnesumiem.


Pirmo reizi dalīsies pieredzē par iekļaujošo izglītību

Pirmo reizi dalīsies pieredzē par iekļaujošo izglītību

5.jūnijā no plkst.12.00 līdz 18.00 Liepājā, viesnīcas „Amrita” konferenču zālē notiks Liepājas Izglītības un inovāciju attīstības centra (IIAC) rīkotais seminārs atbalsta personāla speciālistiem un pedagogiem par iekļaujošās izglītības īstenošanas aktualitātēm Kurzemē Eiropas Sociālā fonda projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide”  ietvaros.


Liepājā ar pašvaldības atbalstu sāk strādāt 200 skolēni

No šodienas, 4.jūnija, Liepājā darbu sākuši pirmie 40 bērni vecumā no 13 līdz 14 gadiem, kuri šovasar ar pašvaldības finansiālu atbalstu divas nedēļas varēs strādāt algotu darbu. Trīs skolēnu grupas strādās Liepājas 8.vidusskolā, 15.vidusskolā un SIA „Komunālā pārvalde”, veicot apkārtnes labiekārtošanas un sakopšanas darbus.


Rūpēsimies par bērnu drošību vasarā

Mīļie vecāki! Lielai daļai skolas vecuma bērnu šī ir ļoti gaidītā vasaras brīvdienu iestāšanās diena, taču šis laiks ir arī visbīstamākais – bērns maina ierasto dzīves vidi un ritmu. Tādēļ aicinām vecākus atrast laiku bērnu pieskatīšanai un nekautrēties informēt institūcijas par citiem bērniem, norādot uz iespējamiem nelaimes gadījumiem, kas var notikt pārgalvības vai neuzmanības dēļ.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv