Atzinība Elvisam Straupeniekam konkursā “Latvija, es esmu Tavs bērns”

Latviešu valodas aģentūra apbalvojusi Liepājas Raiņa 6.vidusskolas 8.a klases skolnieku Elvisu Straupenieku ar atzinības rakstu “Par saudzīgu attiekmi pret dabu” LVA radošo darbu konkursā „Latvija, es esmu Tavs bērns”, uzaicinot piedalīties Rīgā Dzimtās valodas dienas pasākumā 22. februārī.

Elviss bija iekļuvis 30 labāko darbu autoru vidū no 582 konkursā iesniegtajiem darbiem. Konkursā piedalījās jaunieši ne vien no Latvijas novadiem, bet arī no latviešu skolām ārvalstīs – Adelaides, Ņujorkas, Briseles, Īrijas, Ņūdzersijas un Vašingtonas u.c. Pasākumā piedalījās dzejniece Inga Gaile ar sarunu „Mana balss”, bija tikšanās ar animācijas studijas „Dauka” režisoriem un filmu veidotājiem Rozi Stiebru un Ansi Bērziņu, notika multiplikācijas filmu skatīšanās un ekskursija grupās pa muzeju gidu vadībā.


Uz valsts ekonomikas olimpiādi uzaicināta Evelīna Brikmane

Uz  ekonomikas 14.valsts olimpiādes trešo posmu šā gada 8. martā uzaicināta Evelīna Brikmane, Liepājas Raiņa 6.vidusskolas 12.klases skolniece (skolotāja Aira Brizga). 
Ekonomikas olimpiāde notiks Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē, Rīgā, Aspazijas bulvārī 5, dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00 līdz plkst.11.00. 
Uz  ekonomikas 14.valsts olimpiādes trešo posmu šā gada 8. martā uzaicināta Evelīna Brikmane, Liepājas Raiņa 6.vidusskolas 12.klases skolniece (skolotāja Aira Brizga). Ekonomikas olimpiāde notiks Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē, Rīgā, Aspazijas bulvārī 5, dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00 līdz plkst.11.00. 


Liepājas izglītības iestādēs notiks „Radošuma dienas”

No 11. līdz 18. martam  par godu Liepājas 388. dzimšanas dienai Izglītības pārvalde sadarbībā ar mācību priekšmetu metodiskajām apvienībām pilsētas skolās un bērnudārzos pirmo reizi organizē „Radošuma dienas”, lai rosinātu bērnus un jauniešus uz jaunām, radošām iniciatīvām un stiprinātu saikni starp radošumu un izglītību.


Skatuves runas konkurss pulcē 100 Liepājas skanīgākos „zvirbuļus”

Skatuves runas konkurss pulcē 100 Liepājas skanīgākos „zvirbuļus”

20. un 21.februārī  BJC struktūrvienībā „Vaduguns” notika pilsētas skatuves runas konkurss „Zvirbulis atgriežas”. Konkursā piedalījas simts dalībnieki: 1. – 12.klašu skolēni no visām  Liepājas  skolām – savas skolas atlases kārtas laureāti, kā arī jaunieši no Valsts tehnikuma, Bērnu un jaunatnes centra, Tautas mākslas un kultūras centra.  

Konkurss notika pa vecuma grupām latviešu un mazākumtautību grupās, skolēni runāja vienu prozas un vienu dzejas darbu. Konkursa organizatoru ieteikums bija skolēnu skatuves runas uzvedumus tematiski sasaistīt  ar skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes stiprināšanu, izvēloties daiļdarbus par tēmām: ģimene, mājas, skola, tauta, valoda, dzimtā puse, tēvzeme, Latvija, kā arī izmantot to latviešu literātu daiļdarbus, kuriem 2013.gadā tiek atzīmētas jubilejas, piemēram, Ojāra Vācieša, Imanta Ziedoņa, Rūdolfa Blaumaņa u.c.

 “Konkursa dalībnieki kopā ar saviem pedagogiem bija rūpīgi atlasījuši labu, saturīgu repertuāru, ņemot vērā konkursa rīkotāju ieteikumus, darbi gandrīz neatkārtojās”, informē konkursa organizatore, Liepājas Bērnu un jaunatnes centra metodiķe Marina Vikaine. 

Jaunos skatuves runas meistarus vērtēja profesionāla žūrija, kuras sastāvā darbojās aktieri un skatuves runas speciālisti Ilga Martinsone, Jānis Dreiblats  un Marita Lūriņa. Laikā, kad notika rezultātu apspriede, skolēni varēja darboties BJC sagatavotajā darbnīcā „Smilšu māksla” . 

Četrdesmit četri dalībnieki ieguva 2. un 3.pakāpes diplomus. 

Vienpadsmit „zvirbuļi” saņēma   1. pakāpes diplomus:

Enija Jermolajeva (10.vidusskolas 8.c klase), Alberts Mihņenoks (Centra sākumskolas 6.a klase), Evelīna Ate (15.vidusskolas 1.a klase), Madara Līva Brigmane(DALP 5.vidusskolas 4.a klase), Andris Gindra ( DALP 5.vidusskolas 12.a klase), Ēriks Pudzēns ( Internātpamatskolas 4.a klase), Kārlis Reijers (Valsts 1.ģimnāzijas 12.a klase), Zane Kazbuķe ( Valsts 1.ģimnāzijas 11.b klase), Ņikita Rezenovs (A.Puškina 2.vidusskolas 4.b klase), Antons Gudkovs ( A.Puškina 2.vidusskolas 10.a klase), Gintaras Muižininkas ( 7.vidusskolas 9.c klase).

Kurzemes reģiona skate notiks 22. martā Saldū.

Paldies visiem dalībniekiem un skolotājiem! 

 

24. februārī Liepājā sāksies „Jaunatne ar misiju”  rīkotā starptautiskā labdarības akcija
Liepājā no 24. februāra līdz 3. martam ierodas ap 500 jauniešu no sabiedriskās organizācijas “Jaunatne ar misiju”, kura sadarbībā ar Liepājas Domes Sociālo dienestu rīko Starptautisku kristīgās žēlsirdības projektu, kura laikā plānots apciemot apmēram 2500 cilvēkus un ģimenes viņu mājvietās, kā arī rīkot dažādus pasākumus liepājniekiem.  
Akcijas laikā jaunieši no 26. līdz 28. februārim apmeklēs trūcīgos liepājniekus, lai palīdzētu gan praktiski cilvēkiem un ģimenēm, kurām ir ļoti maz vai vispār nav nekā – gan dāvājot pārtikas pakām, gan sniedzot morālu atbalstu. Lai apciemotu ģimenes un vientuļus cilvēkus, tiek veidotas nelielas komandas, katrā no tām būs viens latviski vai krieviski runājošs cilvēks, kurš palīdzēs citiem komandas dalībniekiem sarunāties ar vietējiem iedzīvotājiem.
Žēlsirdības projekta ietvaros 27. un 28. februārī paredzēti arī vairāki pasākumi, uz kuriem aicināts ikviens interesents. Abas dienas Liepājas 15. vidusskolā O.Kalpaka ielā 96 no 15.00 līdz 16.30 notiks programma bērniem - ar kustīgām dziesmām, atraktīviem vadītājiem, aktīvām spēlēm, skečiņiem, interesantiem stāstiem un citām radošām aktivitātēm. 
No 18.30 līdz 19.30 uz īpašu programmu aicināti jaunieši, kurā būs iespēja noklausīties dažādu ārzemju jauniešu dzīves stāstus, skanēs mūzika, tiks organizētas citas sadraudzības aktivitātes. 
No 19.30 līdz 21.30 notiks vakara programma ikvienam - ar  uzmundrinošiem vārdiem, koncertu,  dažu projekta dalībnieku īsiem un cerību dodošiem dzīves stāstiem, nelieliem uzvedumiem.             
 Šo labdarības projektu vada Tjebbo van den Eijkhof – holandiešu misionārs no Zviedrijas. Vairāk kā 15 gadus Tjebbo ir vedis kristiešu komandas uz Latviju, lai palīdzētu Latvijas iedzīvotājiem praktiski un pasludinātu Evaņģēliju. 
“ Mēs esam bijuši dažādos Latvijas reģionos un pilsētās: Krāslavā, Balvos, Liepājas Karostā, Sabilē, Līvānos, Valdemārpilī, Dagdā, Bauskā, Smiltenē, Kolkā, Jēkabpilī u.c. Šogad paredzēto projektu mēs plānojam ciešā sadarbībā ar Liepājas pašvaldību un sociālo dienestu, un esam ieplānojuši dāvāt palīdzību vairāk nekā 2000 Liepājā dzīvojošajiem trūcīgajiem ļaudīm/ģimenēm. Tā ir iespēja praktiski palīdzēt cilvēkiem, kam ir ļoti maz vai nav vispār nekā,  “stāsta Tjebbo van den Eijkhof.
Organizācija dažādus labdarības pasākumus rīko jau vairāk nekā 10 gadus. Gatavojoties projektam, organizācijas biedri no dažādām pasaules valstīm katru gadu vāc līdzekļus, ziedojumus un citas lietas, lai gada 9.nedēļā apciemotu konkrētu pilsētu un palīdzētu tās iedzīvotājiem. Šogad tā ir Liepāja.  
Informāciju sagatavoja: 
Gunta Jākobsone
Sabiedrisko attiecību speciāliste,
 mob. 29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
www.liepaja.lv 


„Jaunatne ar misiju” aicina bērnus un jauniešus uz atraktīviem pasākumiem

 

Liepājā no 24. februāra līdz 3. martam ierodas ap 500 jauniešu no sabiedriskās organizācijas “Jaunatne ar misiju”, kuri apmetīsies Liepājas 15. vidusskolā. Starptautiskā kristīgās žēlsirdības projekta ietvaros plānots apciemot apmēram 2500 cilvēkus un ģimenes viņu mājvietās, kā arī rīkot dažādus pasākumus liepajniekiem, tajā skaitā bērniem un jauniešiem.  

27. un 28. februārī Liepājas 15. vidusskolā plānoti vairāki pasākumi, uz kuriem aicināts ikviens interesents. Abas dienas no plkst. 15.00 līdz 16.30 notiks programma bērniem - ar kustīgām dziesmām, atraktīviem vadītājiem, aktīvām spēlēm, skečiņiem, interesantiem stāstiem un citām radošām aktivitātēm. 

Savukārt no 18.30 līdz 19.30 uz īpašu programmu aicināti jaunieši, kurā būs iespēja noklausīties dažādu ārzemju jauniešu dzīves stāstus, skanēs mūzika, tiks organizētas citas sadraudzības aktivitātes. 

No 19.30 līdz 21.30 notiks vakara programma ikvienam - ar  uzmundrinošiem vārdiem, koncertu,  dažu projekta dalībnieku īsiem un cerību dodošiem dzīves stāstiem, nelieliem uzvedumiem.


"Zvaigznītes 2013" pulcē 180 dejotāju pārus no visas Kurzemes

"Zvaigznītes 2013" pulcē 180 dejotāju pārus no visas Kurzemes
16.februārī Liepājas 7.vidusskolā norisinājās sporta deju sacensības - skate "Zvaigznītes - 2013". Tās jau otro reizi organizēja sporta deju klubs "Aura" sadarbībā ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi un tajās piedalījas Kurzemes reģiona vispārizlītojošo un interešu izglītības iestāžu audzēkņi, kā arī viesi no Jelgavas novada. 
180 dejotāju pāri no 21 deju kolektīva rādīja savu dejotprasmi 12 dažādās vecuma un kvalifikācijas grupās. Visi dejotāji tika apbalvoti ar medaļām un diplomiem, labākie saņēma ari piemiņas balvas. Savukārt visiem  deju skolotājiem par ieguldīto darbu tika pasniegti  atzinības raksti no Valsts izglītības satura centra un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes.

16.februārī Liepājas 7.vidusskolā norisinājās sporta deju sacensības - skate "Zvaigznītes - 2013". Tās jau otro reizi organizēja sporta deju klubs "Aura" sadarbībā ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi un tajās piedalījas Kurzemes reģiona vispārizlītojošo un interešu izglītības iestāžu audzēkņi, kā arī viesi no Jelgavas novada. 

180 dejotāju pāri no 21 deju kolektīva rādīja savu dejotprasmi 12 dažādās vecuma un kvalifikācijas grupās. Visi dejotāji tika apbalvoti ar medaļām un diplomiem, labākie saņēma ari piemiņas balvas. Savukārt visiem  deju skolotājiem par ieguldīto darbu tika pasniegti  atzinības raksti no Valsts izglītības satura centra un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes.


Mākslas konkursa „Lidice 2013” laureātu vidū – septiņi liepājnieki

Mākslas konkursa „Lidice 2013” laureātu vidū – septiņi liepājnieki

 

Laureātu darbu izstāde apskatāma Rīgas domē, Rātslaukumā 1, no 14.februāra līdz 7.martam, tad konkursa darbi ceļos uz Lidici Čehijā.
Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs organizē braucienu uz laureātu apbalvošanu Rīgā, kura notiks 7.martā plkst. 14.00 Rīgas Latviešu biedrības namā, Merķeļa ielā 13. 
Ineta Klāsone, Liepājas Bērnu un jaunatnes centra metodiķe

 

Ir noslēgusies 41.Starptautiskā bērnu mākslas konkursa LIDICE 2013 Latvijas kārta. Konkursam tika iesūtīti 1128 darbi no 58 Latvijas novadiem un pilsētām. Konkursam Čehijā izvirzīti 163 darbi, laureātu vidū arī septiņi liepājnieku darbi:Liepājas Centra sākumskola Santa Zauka, skolotāja Inta Bunka; Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskola Elīza Valtere, skolotāja Ināra Knitere; Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs Elīza Melbārde, skolotāja Daiga Stūre; Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs Daniela Dana Veidemane un Henrijs Štāls, skolotāja Kristīne Vizbule; J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola Anna Paula Spriedēja, skolotāja Guna Skabarniece; Liepājas 12. vidusskola Jevgēnijs Perčatkins, skolotāja Tatjana Perčatkina.


Liepājas jaunie rokmūziķi gūst panākumus Latvijas mērogā

Liepājas jaunie rokmūziķi gūst panākumus Latvijas mērogā

 

Liepājas jaunie rokmūziķi gūst panākumus Latvijas mērogā 
16. februāris bija Liepājas jaunajiem rokmūziķiem notikumiem bagāta diena. Liepājas jaunās rokgrupas un Krievu tautas instrumentu orķestris piedalījās Valsts izglītības satura centra (VISC) organizētajā Latvijas vokāli instrumentālo grupu festivālā – konkursā Rīgā. Liepājnieki pārliecinoši pierādīja, ka rokmūzikas tradīcijas Liepājā ar panākumiem turpina arī jaunā mūziķu paaudze.
Liepājas 7. vidusskolas Krievu tautas instrumentu orķestris (skolotāja G. Ginzikēviča) mājās atgriezās ar 2. pakāpes diploma. Savukārt Liepājas BJC jaunie rokmūziķi  nogurumu aizmirsa diplomu pasniegšanas brīdī -  grupai „Crazy strawberry” (skolotājs Oļegs Maslijs) – 2. pakāpes diploms, grupai „AC/DC teens” (skolotājs Tomass Kleins) – 1. pakāpes diploms, savukārt neatkarīgajai grupai „SANDIAS”- 2. pakāpes diploms.

16. februāris bija Liepājas jaunajiem rokmūziķiem notikumiem bagāta diena. Liepājas jaunās rokgrupas un Krievu tautas instrumentu orķestris piedalījās Valsts izglītības satura centra (VISC) organizētajā Latvijas vokāli instrumentālo grupu festivālā – konkursā Rīgā. Liepājnieki pārliecinoši pierādīja, ka rokmūzikas tradīcijas Liepājā ar panākumiem turpina arī jaunā mūziķu paaudze.Liepājas 7. vidusskolas Krievu tautas instrumentu orķestris (skolotāja G. Ginzikēviča) mājās atgriezās ar 2. pakāpes diploma. Savukārt Liepājas BJC jaunie rokmūziķi  nogurumu aizmirsa diplomu pasniegšanas brīdī -  grupai „Crazy strawberry” (skolotājs Oļegs Maslijs) – 2. pakāpes diploms, grupai „AC/DC teens” (skolotājs Tomass Kleins) – 1. pakāpes diploms, savukārt neatkarīgajai grupai „SANDIAS”- 2. pakāpes diploms.

 


Uz valsts vācu valodas olimpiādes 2. kārtu uzaicināts liepājnieks Reinis Pāvils

Uz valsts vācu valodas olimpiādes 2. kārtu uzaicināts liepājnieks Reinis Pāvils
Uz  vācu valodas 43.valsts olimpiādes trešā posma II kārtu, kas notiks 2013.gada 1.martā Rīgā, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, Āgenskalna ielā 21a, uzaicināts Reinis Pāvils, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas 12.klases skolēns (skolotāja Ineta Feldmane).
Reģistrācija no plkst.9.30, olimpiādes atklāšana plkst.10.00, olimpiādes norise plkst.10.30-15.00.  

Uz  vācu valodas 43.valsts olimpiādes trešā posma 2. kārtu, kas notiks 2013.gada 1.martā Rīgā, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, Āgenskalna ielā 21a, uzaicināts Reinis Pāvils, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas 12.klases skolēns (skolotāja Ineta Feldmane).

Reģistrācija no plkst.9.30, olimpiādes atklāšana plkst.10.00, olimpiādes norise plkst.10.30-15.00.  


Liepājas kuģu modelistu panākumi Valmierā

Liepājas kuģu modelistu panākumi Valmierā

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra 12 kuģu modelisti pasniedzēju Pāvela Ivanova un Ulda Skamara vadībā 17.februārī piedalījās sacensībās kuģu modeļiem "VJC Vinda ziemas balva 2013" Valmierā,  kas norisinājās Pārgaujas ģimnāzijas baseinā. Liepājas Bērnu un jaunatnes centra jaunie kuģu modelisi atgriezušies no Valmieras ar deviņām godalgotām vietām.

Sacensībās piedalījās 50 dalībnieki, un tās notika 9 modeļu klasēs EX600g, EX600e, EK-600, EH-600, EL-600, F3-E, F2-A, ECO Mini expert, ECO Mini standart.  Uz sacensībām bija ieradušies kuģu modelisti no Liepājas Bērnu un jaunatnes centra, Valmieras jaunatnes centra, Rīgas jauno tehniķu centra, Rīgas tehniskās jaunrades nama „Annas 2”, kā arī individuālie modelisti no visas Latvijas.  Pirmo reizi baseina modeļu sacensībās piedalījās kuģu modelisti no Igaunijas.
Liepājas kuģu modelisti no Valmieras atgriezužies ar labiem rezultātiem. Skolotāja Ulda Skamara audzēknis Edgars Kronbergs ieguva 3.vietu EXg – 600 klasē, Roberts Kupčs ieguva 1.vietu EXe – 600 un 3.vietu EK – 600 klasēs, Markuss Strela ieguva 3.vietu F2-A klasē, Sandis Rabčuks ieguva 3.vietu EL – 600klasē. 
Savukārt Pāvela Ivanova audzēknis Anatolijs Moisejenko ieguva 1.vietu EH – 600 klasē, Sergejs Leonovs ieguva 2.vietu ECO Mini expert klasē un Edgars Varnovskis ieguva 3.vietas ECO Mini expert un  ECO Mini standart klasēs.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv