Lai vējš mūs nenopūš!

Lai vējš mūs nenopūš!

Katru gadu (jau kopš 1997.gada) J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas skolēni, vecāki, skolotāji Latvijas dzimšanas dienas vakarā pulcējās skolā, lai iedegtu sveces skolas logos. Tā bija piemiņa pagātnei, tas bija sveiciens nākotnei, apliecinājums šodienai.Šogad skaistā tradīcija ieguva citu veidu, saglabājot pamatideju. Skolēni un skolotāji, arī bērnu vecāki iededza gaismas lukturīšus( apgleznotas burciņas) Jāņa Čakstes laukumā.


Latvijas veiksmes stāsti

Latvijas veiksmes stāsti

2012.gada septembrī Liepājas A.Puškina 2. vidusskola ar A/S Grindeks fondu „Zinātnes un izglītības attīstībai” noslēdza līgumu par sadarbības projektu. Projekta partneri A/S Grindeks fonds „Zinātnes un izglītības attīstībai” mūs pamudināja meklēt jaunas, interesantas un saistošas darba formas, veicinot skolēnu izpratni par Latvijas ekonomikas attīstību, sekmējot personiskās un nacionālās identitātes un patriotisma jūtu izkopšanu. Tas rada iespēju pārliecinošāk pastāstīt par to, cik Latvija ir mīļa un sirdij tuva, jo šeit dzīvo labsirdīgi, darbīgi, laipni un draudzīgi cilvēki. Katrs var atrast savu vietu un būt tai vajadzīgs.

Projekta ietvaros  Liepājas A. Puškina 2. vidusskolā bija organizēts starpskolu  pasākums „Latvijas veiksmes stāsti”, izzinot 4 uzņēmumu veiksmes stāstus.  Ezerkrasta sākumskolas, Liepājas 6. vidusskolas un Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas 4. un 5. klašu skolēnu komandas līdzjutējus iepazīstināja ar atraktīvām prezentācijām par A/S Grindeks”, SIA Zālītes A” (Liepāja), SIA „Elpa” (Kazdanga), „Liepājas Modes un Mākslas Studija”  darbību.


Sveiciens svētkos

latvija


Direktoru vietnieku mācību darbā semināra darba kārtība 21. novembrī

Direktoru vietnieku mācību darbā semināra darba kārtība 21. novembrī 
Seminārs notiek Liepājas 12. vidusskolā ,K. Valdemāra ielā 35/37
12.00-12.15.Skolas svinību zālē .Direktora uzruna. Skolas Teātra aktieru apsveikums.
12.15.-12.55 Mācību stundu noskatīšanās.
Latviešu valoda 12.klasē . Skolotāja L. Tālberga.
Fizika 8.klasē. Skolotājs  J. Skinderskis.
12.55-13.05  Pārrunas par redzēto stundu mācību kabinetos uz vietas.
13.10-13.25-37.kabinetā  Skolas sistēma skolotāju tālākizglītības kursu ideju iedzīvināšanā.
13.25-13.40    7.,8., vidusskolu, Liepājas Valsts 1. Ģimnāzijas, 3. pamatskolas pieredze skolotāju tālākizglītības kursu iedzīvināšanā.
13.40-14.00 Informācija par valsts pārbaudes darbiem. I. Budriķe
14.00-14.15 Informācija par karjeras nedēļu, par pedagogu novērtēšanu 2012./2013.m.g.
14.15.-14.25  Dažādi.A.Ķestere

Seminārs notiek Liepājas 12. vidusskolā ,K. Valdemāra ielā 35/37

12.00-12.15.Skolas svinību zālē .Direktora uzruna. Skolas Teātra aktieru apsveikums.

12.15.-12.55 Mācību stundu noskatīšanās.

Latviešu valoda 12.klasē . Skolotāja L. Tālberga.

Fizika 8.klasē. Skolotājs  J. Skinderskis.

12.55-13.05  Pārrunas par redzēto stundu mācību kabinetos uz vietas.

13.10-13.25-37.kabinetā  Skolas sistēma skolotāju tālākizglītības kursu ideju iedzīvināšanā.

13.25-13.40    7.,8., vidusskolu, Liepājas Valsts 1. Ģimnāzijas, 3. pamatskolas pieredze skolotāju tālākizglītības kursu iedzīvināšanā.

13.40-14.00 Informācija par valsts pārbaudes darbiem. I. Budriķe

14.00-14.15 Informācija par karjeras nedēļu, par pedagogu novērtēšanu 2012./2013.m.g.

14.15.-14.25  Dažādi.A.Ķestere


Erudīti sacenšas zināšanās par Latviju un klāj svētku galdu

Erudīti sacenšas zināšanās par Latviju un klāj svētku galdu

15.novembrī Bērnu un jaunatnes centra filiālē „Laumiņa” notika 5.klašu erudītu konkurss „Aso prātu cīņa” par tēmu „Mana Latvija”, kurā piedalījās 12 komandas no visām Liepājas skolām un Liepājas BJC bērnu klubiņa „Pa pusei”.   

Konkursa pirmajā daļā komandas sacentās zināšanās par Latviju – dabu, ģeogrāfiju, interesantiem faktiem vēsturē, kultūru, zinātni.Konkursa otrajā daļā tapa 12 brīnišķīgi un ar izdomu klāti svētku galdi ar visu kūku Latvijas dzimšanas dienai. Biskvīta ripas kūkas izgatavošanai bija sagādājuši konkursa organizatori, bet bērni bija sarīpējuši dāžādas lietas kūkas dekorēšanai – augļus, šokolādi, dekorus, kā arī visu nepieciešamo galda klāšanai un servēšanai. Konkurss noslēdzās ar īstu svētku mielastu – kopīgu degustēšanu un pagatavotā cienasta vērtēšanu.

Erudītu konkursā "Mana Latvija" 1. vietu ieguva Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskolas komanda "Dzirkstelītes", 2. vietā 8. vidusskolas komanda "Piecīši no Ezerkrasta" , 3 vietu ieguva trīs komandas ar vienādu punktu skaitu - Centra sākumskolas komanda "Superpiecīši", A.Puškina 2. vidusskolas komanda "Mācēni", 15. vidusskolas komanda "Īstākie latviešu gudrinieki". 


Liepājas un rajona metodisko apvienību vadītāji dalās pieredzē

Novembra sākumā Liepājas Raiņa 6. vidusskolā uz kopēju pieredzes apmaiņas pasākumu pirmo reizi kuplā skaitā bija pulcējušies visi Liepājas un Aizputes novada izglītības metodisko apvienību vadītāji. 30 metodisko apvienību vadītājiem ( pa 15 no katras puses)  tā bija laba pieredzes skola – aizraujošās diskusijas kolēģu starpā, kuras ieilga dienas garumā, devušas arī pozitīvu guvumu.

Kā pastāstīja Aizputes novada metodisko apvienību vadītāja Elita Malovka, viņiem tā bijusi pavisam jauna pieredze un daudz atziņu, ko aizgūt no Liepājas kolēģiem, jo Aizputes novadā pedagogi neesot veikuši metodisko darbu kopš pagastu apvienošanas un teritoriālās reformas īstenošanas. 
„ Galvenais pozitīvais ieguvums no šīs tikšanās ir sadarbības iespējas ar Liepājas kolēģiem arī turpmāk, tāpēc liels paldies Izglītības pārvaldes metodiķei Intai Budriķei par atbalstu un atsaucību!” , teica Malovka.
Rajona skolotājus arī ļoti ieinteresējušas Raiņa 6. vidusskolas direktora Kārļa Strautiņa jaunās idejas un inovatīvās metodes mācību procesa dažādošanā un izglītības kvalitātes uzlabošanā. 
Pieredzē dalījās arī Aizputes vidusskolas jaunā direktore Gunta Vīdnere.  
Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
mob.t.29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
www.lip.lv

Kā pastāstīja Aizputes novada metodisko apvienību vadītāja Elita Malovka, viņiem tā bijusi pavisam jauna pieredze un daudz atziņu, ko aizgūt no Liepājas kolēģiem, jo Aizputes novadā pedagogi neesot veikuši metodisko darbu kopš pagastu apvienošanas un teritoriālās reformas īstenošanas.

„ Galvenais pozitīvais ieguvums no šīs tikšanās ir sadarbības iespējas ar Liepājas kolēģiem arī turpmāk, tāpēc liels paldies Izglītības pārvaldes metodiķei Intai Budriķei par atbalstu un atsaucību!” , teica Malovka.


Liepājas un Rīgas skolēnu pašpārvalžu pārstāvji tiekas kopējā seminārā

Liepājas un Rīgas skolēnu pašpārvalžu pārstāvji tiekas kopējā seminārā

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments šogad oktobra beigās organizēja četru dienu izbraukuma semināru "Neesi vienaldzīgs pret apkārt notiekošo!". Seminārs bija paredzēts izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu aktīvistiem. Šoreiz seminārs norisinājās Liepājā, tādēļ arī liepājniekiem tika dota iespēja piedalīties šajā seminārā.

Seminārā piedalījās septiņdesmit jaunieši no Rīgas un Liepājas. No Liepājas šajā pieredzes apmaiņā piedalījās aktīvisti no Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas, Liepājas Raiņa 6. vidusskolas, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas un Liepājas 15. vidusskolas.  Jauniešiem bija iespēja sadarboties ar lieliskiem treneriem, kuri ir profesionāļi savā jomā un kuri savā laikā ir darbojušies skolēnu pašpārvaldē.

Tēmas, kuras tika apspriestas, ir un būs ļoti aktuālas, un iegūtā informācija, idejas jauniešiem pilnīgi noteikti noderēs. 


16. novembrī svinīgi atklās bērnu un jauniešu zīmējumu izstādi „Mana Latvija”

16. novembrī svinīgi atklās bērnu un jauniešu zīmējumu izstādi „Mana Latvija”

Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs jau desmito gadu par godu Latvijas dzimšanas dienai visiem liepājniekiem vecumā no 3 – 18 gadiem rīko zīmējumu konkursu „Mana Latvija”. Šogad pavisam iesniegti 588 darbi ! Tostarp 261 darbs no 22 pirmsskolas izglītības iestādēm, 222 darbi no 16 vispārizglītojošām skolām, 97 zīmējumi no citām izglītības iestādēm, un pat 8 darbi no A.Spāģa Dunalkas pamatskolas. Liels paldies visiem !

Pēc konkursa nolikuma izstādē izvietoti tikai 100 žūrijas atlasītie darbi.Vērtēšanas nopietno darbu veica Liepājas galvenā māksliniece Agita Ansule, Liepājas vizuālās mākslas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Anželika Vilsone un Liepājas 15. vidusskolas vizuālās mākslas skolotāja Velta Drulle.

Izstāde būs apskatāma no 17. līdz 30.novembrim. Īpaši uz atklāšanas pasākumu 16. novembrī plkst.16.00 aicinām izstādē izlikto zīmējumu autorus un viņu skolotājus!

Vienu no desmit labākajiem darbiem izmantos elektroniska formāta Svētku kartītes izveidošanai, ko izsūtīs visām pilsētas izglītības iestādēm, Domei, IZM, VISC u.c. Kartīti izgatavos pēc Artjoma Mūrnieka (9 gadi) zīmējuma. Artjoms darbojas Liepājas BJC klubā "Labie draugi" pie skolotājas Kristīnes Homenko.
Paldies visiem un priecīgus svētkus!
Vineta Bērziņa,Liepājas BJC metodiķe

Pilsētas bērnu un jauniešu zīmējumu konkursa - izstādes „Mana Latvija”izstādē izlikto darbu autoru saraksts:


Lāčplēša balvu izcīna Liepājas 15. vidusskolas komanda

Lāčplēša balvu izcīna Liepājas 15. vidusskolas komanda

Aizvadītās nedēļas nogalē jau septīto reizi Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Republikas Zemessardzes 44. Kurzemes bataljonu, Latviešu rezerves virsnieku asociāciju, Latviešu Strēlnieku apvienību Beberliņos  organizēja  Liepājas pilsētas Lāčplēša balvas izcīņu vidusskolu un jaunsargu komandām. 

Liepājas pilsētas izglītības iestāžu grupā piedalījās deviņas komandas un vairāk nekā 60 sportisku jauniešu no 1.ģimnāzijas,2.,5.,6.,7.,8.,10.,15. vidusskolām un Liepājas Valsts tehnikuma.

Komanda, kurā startēja 4 zēni un 2 meitenes, veica vairāk nekā 2 km garu šķēršļu trasi.

Lāčplēša balvu izcīnīja Liepājas 15.vidusskolas komanda, aiz sevis atstājot Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas un Liepājas Valsts tehnikuma komandas.

Attēlā: visas pirmo trīs vietu ieguvējas komandas.


„Mugurčempionāta” noslēgums Liepājas 15. vidusskolā ar kluba " Lāčplēsis vadītāju Māri Šveiduku

„Mugurčempionāta” noslēgums Liepājas 15. vidusskolā ar kluba

Ceturtdien, 8. novembrī notika mugurčempionāta noslēgums Liepājas 15. vidusskolā,  kā ietvaros skolā viesojās sporta kluba Lāčplēsis vadītājs  Māris Šveiduks  un vingroja kopā ar skolēniem un skolotājām. Iespējams, pateicoties šīm aktivitātēm, regulāras fiziskās nodarbības un aktīvs dzīvesveids kļūs par daudzu sākumskolas skolēnu neatņemamu dzīves sastāvdaļu.

 Pasākums Liepājas 15. vidusskolā noritēja izglītības veicināšanas programmas "Living Responsibility" laikā, kad uzņēmums "DHL Express" sadarbībā ar Veselības ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju, kā arī ārstiem un medicīnas ekspertu biedrībām pirmo reizi Latvijā organizēja akciju "GoTeach", pasludinot oktobri par skolēnu muguras veselības mēnesi.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv