Latvijas mākslas skolu valsts konkurss Liepājas Bērnu mākslas skolā

Latvijas mākslas skolu valsts konkurss Liepājas Bērnu mākslas skolā

Latvijas mākslas skolu valsts konkurss Liepājas Bērnu mākslas skolāPirmo reizi Liepājas mākslas vidusskolas struktūrvienībā Liepājas Bērnu mākslas skolā notika Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolu valsts konkurss Kurzemes reģiona skolēniem. No 22. līdz 28.martam astoņās mākslas un mūzikas skolās Latvijā norisinājās Latvijas mākslas skolu valsts konkurss. Konkursa tēma ir Jāzepa Vītola mūzika. Valsts konkursa dalībnieki klausījās J.Vītola skaņdarbus mūzikas skolu audzēkņu izpildījumā un tos interpretēja atbilstoši konkursa uzdevumam. Šī gada valsts konkursa tēmas izvēle saistīta ar J.Vītola 150. jubilejas gaduLiepājā konkurss notika 22. martā, visas dienas garumā, Liepājā, Kungu ielā 21a, konkursa tēma –. Jāzepa Vītola mūzika, tēma par godu latviešu mūzikas klasiķa Jāzepa Vītola 150. gadskārtai. Konkursā piedalījās 6 mākslas skolas no Kurzemes, kopā konkursā piedalīsjās 21 skolēns 4 vecuma grupās:– līdz 9 gadiem, 10 – 12 gadiem, 13 – 15 gadiem un no 16 gadiem. Konkursa atklāšanas ceremonijā muzikālo ievadu un konkursam paredzētos skaņdarbus dzīvajā izpildījumā spēlēja Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas pārstāvji.Paralēli konkursam Liepājas mākslas vidusskolas zālē, Alejas ielā 18 no plkst. 12.00 līdz 13.30 notika lekcija „Konkurēt spējīgs pedagogs – radošums un kvalitāte”, ko vadīja dr.paed. Alīda Samusēviča. Konkursa norisi vērot bija ieradusies arī Latvijas mākslas skolu asociācijas priekšsēdētāja Maija Pīlāga.Konkursu organizē Latvijas nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Liepājas mākslas vidusskolu, Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolu, Latvijas Mākslas skolu skolotāju asociāciju, Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociāciju, Gaujienas Mūzikas un mākslas skolu un Gaujienas Jāzepa Vītola fondu.


Pirmo reizi Liepājas mākslas vidusskolas struktūrvienībā Liepājas Bērnu mākslas skolā notika Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolu valsts konkurss Kurzemes reģiona skolēniem. No 22. līdz 28.martam astoņās mākslas un mūzikas skolās Latvijā norisinājās Latvijas mākslas skolu valsts konkurss. Konkursa tēma ir Jāzepa Vītola mūzika. Valsts konkursa dalībnieki klausījās J.Vītola skaņdarbus mūzikas skolu audzēkņu izpildījumā un tos interpretēja atbilstoši konkursa uzdevumam. Šī gada valsts konkursa tēmas izvēle saistīta ar J.Vītola 150. jubilejas gadu.


Pedagogi aicināti pieteikties uz audzināšanas darba konferenci

Liepājas pilsētas audzināšanas darba konference "21.gadsimta skolēns un skolotājs" notiks 2.aprīlī plkst. 11 Bērnu un jaunatnes centrā Kungu ielā 7. Aicināti piedalīties pilsētas izglītības iestāžu pedagogi ( no katras skolas 3 pedagogi un direktora vietnieki audzināšanas darbā). Pieteikumus brīvā formā ar uzvārdiem konferencei sūtīt līdz 20.martam plkst. 17.00 Mārītei Tarzierai „Vadugunīs” pa e-pastu marite.tarziera@liepajasbjc.lv


Atzinība valsts ģeogrāfijas olimpiādē

Atklātajā krievu valodas un literatūras olimpiādē:

  • 1.vieta - Anna Vasiļevska - Liepājas pilsētas 12.vidusskola (skolotāja Tatjana Dzalba);
  • 2.vieta - Veronika Vasiļevska - Liepājas pilsētas 12.vidusskola (skolotāja Tatjana Dzalba);
  • Atzinība - Dmitrijs Bambuļjaks - Liepājas A. Puškina 2.vidusskola (skolotāja Alla Avlasa).

Uz valsts latviešu valodas olimpiādi dosies Krista Melisa Altāne

Uz valsts latviešu valodas olimpiādi 8.-9.klasēm uzaicināta Krista Melisa Altāne, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 9. klase ( skolotāja Žaneta Flaksa). Latviešu valodas un literatūras 39.valsts olimpiādes trešais posms notiks 2013.gada 5.aprīlī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē , Rīgā, Visvalža ielā 4a. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 11.00, olimpiādes sākums plkst.12.30


"Jauniešu māja" aicina uz kino vakaru

kino vakars 2013


Mūsdienu deju grupa „Dzintari” atkal ceļā uz jauniem panākumiem

Liepājas BJC „Vaduguns” mūsdienu deju kolektīva „Dzintari” jaunākā grupa 24.martā vienīgā pārstāvēs Liepāju tradicionālajās sacensībās „Tukuma kauss’”. Tas ir vērienīgs pasākums, kurā piedalīsies mūsdienu dejotāji no visas Latvijas. Mūsu dejotāji izpildīs pedagoģes Montas Sprūdes oriģināldeju „Vannas diena”.


“Anekdošu virpulī” pulcējas 30 jaunie anekdošu stāstnieki

Vakar, 21. martā divu stundu laikā tika izstāstītas aptuveni 250 anekdotes, kad Liepājas Bērnu un jaunatnes centra telpās “Vadugunīs” tikās joku un anekdošu stāstītāji no visas Lejaskurzemes konkursā „Anekdošu virpulis”. Šogad joku pasākums notika otro reizi un pulcēja 30 jaunos anekdošu stāstītājus no Gramzdas, Priekules, Vērgales un Liepājas vecumā no 8 – 17 gadiem.

Šoreiz konkursā bija iezadzies austrumu motīvs, jo ar Lidojošo paklāju tieši no tāltālās Austrumu zemes ieradās pats  valdnieks ar savām četrām sievām, lai meklētu, kas varētu kliedēt viņa grūtsirdību. Pēc konkursa valdnieks nekavējoties devās prom, taču norīkoja Liepājas Bērnu un jaunatnes centra mūzikas metodiķi Juri Ločmeli, aktrisi, Liepājas Bērnu un jaunatnes centra metodiķi Maritu Lūriņu, Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienības „Vaduguns” vadītāju Mārīti Tarzieru, Latvijas stāstnieku ķēniņieni 2012 Annu Elizabeti Stūri un Grobiņas Skolēnu interešu centra metodiķi Aiju Niedolu paziņot, ka Austrumu zemes valdnieka grūtsirdība ir kliedēta. Uz konkursa „Anekdošu virpulis” finālu Rīgā 1. aprīlī, dosies Santa Alundere, Edvīns Vedze un Ēriks Pudzēns no Liepājas Internātpamatskolas, Franciska Anna Beļāne un Katrīna Madara Stadgale no Liepājas Bērnu un jaunatnes centra folkloras kopas „Ķocis”, Laima Grasmane no Liepājas Centra pamatskolas, Laura Šaķe no Liepājas J.Čakstes 10.vidusskolas un Arnis Arnolds no Grobiņas Skolēnu interešu centra folkloras kopas „Dzērvīte”.


Liepājas skolu direktoru vietnieki pieredzes apmaiņā Talsos

20.martā Liepājas pilsētas skolu direktoru vietnieki bija pieredzes apmaiņas seminārā Talsos. Direktoru vietnieki viesojās Talsu ģimnāzijā, Talsu sākumskolā un Talsu 2. vidusskolā.

Talsu ģimnāzijā direktoru vietnieki iepazinās ar darba  sistēmu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanā un izstrādē. Talsu sākumskolā  noskatījās trīs mācību stundas klasēs, kurās ir integrēti bērni ar funkcionāliem traucējumiem.

Talsu 2. vidusskola   iepazīstināja  Liepājas direktoru vietniekus  ar  skolēnu mācību firmām, ar darba  sistēmu ekonomiskajā  izglītībā.  Skolēnu mācību firmas pārsteidza ar lielisku prasmi reklamēt  savu uzņēmumu, ar ražojumu daudzveidību un oroģinalitāti. Dienas nobeigumā direktoru vietnieki iepazinās ar Talsu muzeju, ar tā izglītības programmām bērniem un jauniešiem, kā arī ar programmām pieaugušajiem. Īpašu interesi izraisīja programma pieaugušajiem „melu klubs’.  


Trīs jaunajiem matemātiķiem panākumi valsts mērogā

Valsts matemātikas olimpiādē no pieciem Liepājas skolēniem, kuri piedalījās, trīs ieguvuši godalgotas vietas:

  • Atzinība - Leonīdam Tjuram, Liepājas 7.vidusskola ( skolotāja Larisa Basakova);
  • 3.vieta - Nadeždai Šulajevai, Liepājas 7.vidusskola ( skolotāja Dina Mihaiļičeva);
  • 3.vieta - Veronikai Vasiļevskai, Liepājas pilsētas 12.vidusskola ( skolotāja Tatjana Kurdeko).

Apsveicam!


Apbalvo „Radošuma dienu” dalībniekus

Apbalvo „Radošuma dienu” dalībniekus

No 11. līdz 18. martam par godu Liepājas 388. dzimšanas dienai Izglītības pārvalde pilsētas skolās un bērnudārzos pirmo reizi organizēja „Radošuma dienas”, lai rosinātu bērnus un jauniešus uz jaunām, radošām iniciatīvām un stiprinātu saikni starp radošumu un izglītību. Astoņās dažādās aktivitātēs aktīvi iesaistījās visas pilsētas izglītības iestādes.

Radošuma dienu noslēgumā Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienībā „Vaduguns” Izglītības pārvaldes Diplomus un Atzinības rakstus, kā arī balvas saņēma labākie un radošākie. 

„Visas izglītības iestādes šajās dienās atvēra plašāk savas durvis liepājniekiem, „Liepājas koki” priecēja ikvienu. Tik daudz domu, ideju un darbiņu, kas vēl ilgi iedvesmos mūs visus!”, sveicot Radošuma dienu dalībniekus, atzina Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova. Molčanova izteica cerību, ka Radošuma dienas kļūs par skaistu pilsētas tradīciju un iedvesmos liepājniekus sadoties rokās vēl kuplākā skaitā. 

Speciālbalvu Raiņa 6. vidusskolai par radošumu vestibila rotājumā pasniedza pilsētas galvenā māksliniece Agita Ansule. Savukārt bērnudārzs „ Saulīte” izpelnījās Kurzemes tūrisma un informācijas biroja simpātijas par video pastaigu pa Liepājas bērnudārziem, bet 8. vidusskola, 15. vidusskola un Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskola saņēma pārsteiguma balvas par Liepājas tramvaja līnijas iekļaušanu skolas rotājumā no Liepājas Domes Attīstības pārvaldes vadītāja Viļņa Vitkovska.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv