Liepājā darbam vasarā pieteikušies 562 skolēni

Liepājā šovasar ar pašvaldības finansiālu atbalstu algotu darbu divas nedēļas varēs strādāt 200 bērni vecumā no 13 līdz 14 gadiem, bet pieteikušies gandrīz trīs reizes vairāk strādāt gribētāju - 562. Skolu vadība un sociālie pedagogi līdz 18. maijam pēc vairākiem kritērijiem izvērtēs, kuri bērni vasarā strādās.   
Skolēnu saraksts, kuri varēs strādāt un informācija par to, kur jādodas noformēt darba attiecības, tiks publicēts Izglītības pārvaldes mājas lapā www.lip.lv no 23. maija, 
Skolēni sāks strādāt no 4. jūnija piecās maiņās. Vienā maiņā strādās 40 bērni. Skolēni būs nodarbināti skolu zaļo zonu un sporta laukumu, kā arī pilsētas teritoriju labiekārtošanā. Darbus koordinēs  Liepājas pašvaldības aģentūra „ Nodarbinātības projekti”. Darba dienas ilgums – četras stundas, saņemot par to atalgojumu ap 36 latiem. 
Pretendenti, kuri pieteikušies darbam, tiek izvērtēti, ņemot vērā vairākus kritērijus: skolēns ir no ģimenes, kurai ir trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss; skolēns atrodas aizbildnībā, ir no sociālā riska vai daudzbērnu ģimenes. Taču tas, vai skolēns nāk no trūcīgas ģimenes, nebūs vienīgais vērtēšanas kritērijs - noteiktu skaitu darba vietu piešķirs arī skolēniem ar labām sekmēm un uzvedību, tiem, kuri iepriekšējā vasarā darbā sevi labi pierādījuši.
Liepāja ir viena no nedaudzajām pašvaldībām Latvijā, kura jaunāko klašu skolēnu vasaras darba organizēšanai katru gadu budžetā paredz finansējumu - šogad šim mērķim atvēlēts 11 600 latu. 2011. gadā darbam vasarā bija pieteikušies mazliet vairāk strādāt gribētāju nekā šogad – 666.

Liepājā šovasar ar pašvaldības finansiālu atbalstu algotu darbu divas nedēļas varēs strādāt 200 bērni vecumā no 13 līdz 14 gadiem, bet pieteikušies gandrīz trīs reizes vairāk strādāt gribētāju - 562. Skolu vadība un sociālie pedagogi līdz 18.maijam pēc vairākiem kritērijiem izvērtēs, kuri bērni vasarā strādās.


Liepājā notiks diskusija „Pedagogu konkurētspējas attīstības scenāriji”

Liepājā notiks diskusija „Pedagogu konkurētspējas attīstības scenāriji”

Liepājā notiks diskusija 
„Pedagogu konkurētspējas attīstības scenāriji”
2012.gada 17.maijā Liepājā plkst.10.30, Promenade Hotel, Vecajā ostmalā 40, notiks Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīkota diskusija „Pedagogu konkurētspējas attīstības scenāriji”. Diskusijā piedalīsies vairāk nekā 200 pedagogu un izglītības jomas pārstāvju, kuri diskutēs par izglītības kvalitātes paaugstināšanas kontekstā būtiskiem jautājumiem. 
Laikā, kad izglītības jomā notiek dažādas pārmaiņas, IZM ir būtiski uzklausīt pedagogu, pašvaldības izglītības speciālistu, uzņēmēju un citu izglītības procesā iesaistīto un ieinteresēto viedokli, lai pārmaiņas īstenotu efektīvi, tās sniegtu pēc iespējas ātru uzlabojumu un sasniegtu sabiedrībai un valsts attīstībai vēlamo rezultātu. 
Kopumā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros notiks septiņas diskusijas. Pirmā no tām notika Rīgā, otrā – Dobelē, trešā diskusijas moderatora Haralda Burkovska vadībā – Liepājā, bet nākamās sekos Ludzā, Alūksnē un Tukumā, diskusiju ciklam noslēdzoties Rīgā 2012.gada 1.jūnijā.
Izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis aicina pedagogus šo diskusiju izmantot savā pieredzē balstītu priekšlikumu sagatavošanā un paušanā par izglītības jomā neatliekami svarīgu jautājumu risināšanu. ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” vadītāja Evija Papule informēs par līdz šim sasniegtajiem projekta rezultātiem un īstenošanas gaitu, kā arī jautājumiem, kas risināmi pēc projekta noslēguma. Ņemot vērā, ka ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” noslēgsies šā gada oktobrī, IZM ir svarīgi uzklausīt pedagogu viedokļus, kā vislabāk nodrošināt projekta rezultātu ilgtspēju, tādējādi sekmējot pozitīvas pārmaiņas izglītībā arī pēc projekta īstenošanas.
Diskusijas gaitā tās dalībnieki darba grupās paudīs savu viedokli par četriem tematiem: 1) skolas un sabiedrības partnerība konkurētspējīgas izglītības nodrošināšanai; 2) pedagogu konkurētspēja un darba kvalitāte, diskutējot par iespējām pedagogu atalgojuma sistēmu saistīt ar pedagogu darba kvalitātes rādītājiem; 3) pedagogam nepieciešamās 21.gadsimta prasmes un tālākizglītības sistēma to nodrošināšanai, tostarp projekta rezultātu kontekstā; 4) Latvijā dzīvotspējīgs skolu autonomijas modelis – cik liela autonomija skolām nepieciešama un kā to īstenot, kādai jābūt skolas vadībai un kā vērtēt skolas darba kvalitāti. Darba grupas vadīs Grobiņas ģimnāzijas informātikas skolotāja Dace Tomsone, Liepājas 15.vidusskolas direktors Gints Ročāns,Liepājas vakara maiņu vidusskolas direktore Alla Matvejeva un projekta 3.aktivitātes koordinatore Ineta Īvāne.
Diskusijās izteiktie viedokļi tiks apkopoti un izvērtētas iespējas tos ieviest gan saistībā ar konkrētiem kādas jomas aspektiem, gan plašākā izglītības politikas veidošanas procesā, piemēram, pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešanā.
Plānots, ka ap 1000 diskusiju dalībnieku visā Latvijā piedalīsies aptaujā, kas sniegs ieskatu pedagogu viedokļos par dažādiem izglītības sistēmas aspektiem. Diskusijās pausto viedokļu apkopojums, aptaujas rezultāti, kā arī cita ar diskusijām saistītā informācija būs pieejama projekta mājaslapā www.pedagogiem.gov.lv.
 
ESF projektu „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” IZM uzsāka 2009./2010.m.g. sākumā, un projektā iesaistījušies  un atbalstu saņēmuši vairāk kā 39 000 pedagogu visā Latvijā.
Papildu informācija par diskusiju: projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” vadītāja Evija Papule (tālrunis 29340097).
Eiropas Sociālā fonda projekts
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
    

2012.gada 17.maijā Liepājā plkst.10.30, Promenade Hotel, Vecajā ostmalā 40, notiks Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīkota diskusija „Pedagogu konkurētspējas attīstības scenāriji”. Diskusijā piedalīsies vairāk nekā 200 pedagogu un izglītības jomas pārstāvju, kuri diskutēs par izglītības kvalitātes paaugstināšanas kontekstā būtiskiem jautājumiem.


"Spēlē zēni"

ijā Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolas klavierspēles programmas puiši piedalīsies festivālā „Spēlē zēni”, organizē mūzikas vidusskolas klavieru nodaļa.
Pavasarīgā garastāvoklī mazie pianisti gatavojas šim notikumam. Maija vidus nav tas vieglākais posms skolas bērnam – pārbaudes darbu jūra, ministrijas kontroldarbi, eksāmeni mūzikas skolā ... . Neskatoties uz to, skolotāji cenšas izmantot katru iespēju stimulēt bērnus uzstāties, iepazīt jaunas iespējas un gūt pieredzi izpildītājmākslā.
Festivālā piedalīsies Ņikita Dolomančuks  (2.kl.) skol. Aiga Tiltiņa, Grigorijs Riženkovs  (2.kl.) skol. Tatjana Ščeglova, Gļebs Simoņenko (2.kl.) skol. Vera Oņiščenko, Elšads Bagirovs (2.kl.)  skol. Ludmila Iļjina, Sandis Lovniks  (2.kl.) skol. Ludmila Burmeistere, Jaroslavs  Orlovs (4.kl.)  skol. Natālija Jermoloviča.
Vēlam veikmi!

17.maijā Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolas klavierspēles programmas puiši piedalīsies festivālā „Spēlē zēni”, ko organizē mūzikas vidusskolas klavieru nodaļa. Pavasarīgā garastāvoklī mazie pianisti gatavojas šim notikumam.


Debašu turnīrā "Erasums 25" uzvar ģimnāzija

Debašu turnīrā

11.maijā, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā notika vidusskolēnu debašu turnīrs "Erasmus 25” .Debašu turnīru par godu populārākās studentu apmaiņas programmas Erasmus 25.gadadienai organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra. 
Debašu turnīra tēma „Vai Latvijas studenti ir sagatavoti izglītības apmaiņas programmām” .
Debašu turnīrā 1.vietu ieguva Valsts 1. ģimnāzijas komanda: Katrīna Feldmane, Estere Urbančika, Marija Urbanoviča, 2.vietu ieguva 15.vsk. komanda: Rihards Pēteris Ročāns, Emīls Dārziņš un Elvijs Lagzdiņš.
Liepājnieki mērojās savā prāta veiklībā, lai 24.maijā piedalītos debašu turnīra finālā Rīgā un cīnītos par braucienu uz Stokholmu ar „Tallink” prāmi. Par galveno balvu sacentīsies debašu finālisti no Liepājas, Jelgavas, Valmieras un Daugavpils.

11.maijā, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā notika vidusskolēnu debašu turnīrs "Erasmus 25”. Debašu turnīru par godu populārākās studentu apmaiņas programmas Erasmus 25.gadadienai organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra. Debašu turnīra tēma „Vai Latvijas studenti ir sagatavoti izglītības apmaiņas programmām”.


“Vesels un drošs” – interaktīvs atbalsta materiāls par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem

“Vesels un drošs” – interaktīvs atbalsta materiāls par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem

Lai uzlabotu 4 līdz 11 gadus vecu bērnu izpratni par drošību un veselību, Valsts izglītības satura centrs ir izstrādājis atbalsta materiālu bērnu vecākiem un skolotājiem "Vesels un drošs” – interaktīvi par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem pirmsskolā un sākumskolā. Šajā materiālā iekļauts informācijas apkopojums par drošu un veselīgu uzvedību dažādās ikdienas situācijās, mācību spēle par cilvēkdrošības un veselības jautājumiem trīs variantos (vides spēle 5x5 metru laukumā, galda spēle un datorspēle, kas ir adaptēta arī interaktīvajām tāfelēm), kā arī darba lapas.


Izrādās - Teikas - tas ir interesanti!

Izrādās - Teikas - tas ir interesanti!

Pavasara brīvdienās biedrība „Mākslas kabatas” aicināja jauniešus vecumā no 15 – 20 gadiem īstenot projektu „Radošās darbnīcas „Latviešu tautas teikas – tilts no senatnes uz mūsdienām”, ko finansēja Sorosa fonds - Latvija (SFL) sadarbībā ar nodibinājumu Latvijas Kopienu iniciatīvu fondu (LKIF), kā arī tika piesaistīts Liepājas pilsētas domes līdzfinansējums. Projekts bija paredzēts dažādu tautību Liepājas jauniešiem, kurus interesē skatuves un laikmetīgā māksla, lai nedēļas laikā izveidotu izrādi par Kurzemes teikām.
„Noslēdzoties projekta "Atklāts grantu konkurss visu tautību Latvijas jauniešu sadarbībai "Pieslēdzies izaugsmei"" konkursam, Sorosa fonds - Latvija sadarbībā ar  Kopienu iniciatīvu fondu ir apstiprinājis atbalstu biedrībai "Mākslas kabatas" no Liepājas. Grants piešķirs piecām jauniešu nevalstiskajām organizācijām, kas savos projektu pieteikumos plānojušas īstenot Latvijas latviešu un nelatviešu jauniešu kopīgas nodarbinātības aktivitātes. Es piedalos!,” ar šādu divu jauniešu sarunu sākās katra šī projekta laikā tapusī izrāde, ko kopumā noskatījušies aptuveni 200 skatītāju Liepājā.
Radošajās darbnīcās piedalījās 25 dažādu tautību jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri projekta gaitā aplūkoja dažādas latviešu tautas teikas, kuras vēsta par vietu izcelsmi Kurzemē un apmeklēja šo teiku vietas. Darbs bija intensīvs - jaunieši gan piedalījās scenogrāfijas izstrādē un dekorāciju gatavošanas procesā scenogrāfa R.Kuncīša vadībā, apguva horeogrāfiju pie pasniedzējas  A.Apenes un  iepazina tautas folkloru kopā ar folkloristi/režisori I.Vaļenieci. 
Režisore B.Bērziņa stāsta: „Mums apkārt ir vietas un objekti, un katrai vietai ir sava vēsture – izdomāta vai reāla. Izdomāto vēsturi mēs nereti saucam par teikām, bet, atšķirībā no vēstures, teikas zinām daudz mazāk. Nedēļas laikā jauniešiem bija iespēja „iegrimt” Kurzemes teiku pasaulē un izrādījās, ka tas ir interesanti – skatīt objektus un saprast, ka, piemēram, greznajā Kazdangas pilī iemūrēta kāda līgava, bet Durbes ezera vietā kādreiz esot bijušas pļavas. Lai parādītu teikas, esam izmantojuši gan dažādu rituālu motīvus, gan dažādus perkusiju veidus, gan žonglēšanas elementus. Līdzšinējās izrādes Liepājas skolās parādīja, ka dažāda vecuma un tautību jauniešiem to arī ir interesanti skatīties un viņi dzīvo līdzi notiekošajam uz skatuves. Projekta gaitā jaunieši ir sadraudzējušies un gatavi visi kopā īstenot nākamos projektus.”          
„Kad izrādi sākumā piedāvāju parādīšanai Liepājas skolās, tas tika vērtēts dažādi – ar lielāku vai mazāku atsaucību, taču visur mūs pieņēma un Liepājas A.Puškina 2.vidusskolā, pēc pirmās izrādes parādīšanas, lūdza parādīt vēl papildus izrādi, skatīties aicinot citas klases. Arī jaunieši, kas piedalījās projektā gribēja to parādīt savās mācību vietās un jautā, kad atkal turpināsim darbu,” stāsta projekta vadītāja Kristīna Lieģeniece. „Tāpēc esam nolēmuši vasarā organizēt līdzīgas radošās darbnīcas  ar brīvdabas izrādi noslēgumā.”
Kopumā projekta komanda ir sapratusi, ka latviešu teikas – tas ir ļoti interesanti un aizraujoši! Paldies visiem atbalstītājiem!
 
Beata Bērziņa
Tālr.: 29112424

Pavasara brīvdienās biedrība „Mākslas kabatas” aicināja jauniešus vecumā no 15 – 20 gadiem īstenot projektu „Radošās darbnīcas „Latviešu tautas teikas – tilts no senatnes uz mūsdienām”, ko finansēja Sorosa fonds - Latvija (SFL) sadarbībā ar nodibinājumu Latvijas Kopienu iniciatīvu fondu (LKIF), kā arī tika piesaistīts Liepājas pilsētas domes līdzfinansējums. Projekts bija paredzēts dažādu tautību Liepājas jauniešiem, kurus interesē skatuves un laikmetīgā māksla, lai nedēļas laikā izveidotu izrādi par Kurzemes teikām.


Pirmo reizi Muzeju nakts akcijā piedalās A.Puškina Liepājas 2.vidusskola

Pirmo reizi Muzeju nakts akcijā piedalās A.Puškina Liepājas 2.vidusskola

19. maijā šogad pirmo reizi Starptautiskajā Muzeju nakts akcijā piedalās A. Puškina Liepājas 2. vidusskola, aicinot apmeklētājus piedalīties dažādās interesantās aktivitātēs.

Jūras tēmai un zilai krāsai pieskaņotas dažādas jautras un radošas aktivitātes skolas telpās Liedaga ielā 5 sāksies plkst 19. Skolas šautuvē ikvienam būs iespēja apgūt AK-47 jeb Kalašņikova 7,62 mm automāta izjaukšanu un salikšanu. 
Apmeklētāji aicināti arī radoši piedalīties mākslinieciskās aktivitātēs un dažādās tehnikās gleznot jūru. Plkst. 22 skolas telpas sāksies filmu seanss ar popkornu un tēju par kosmosa tēmu. 
Nostiprināt zināšanas par teleskopa un astronomijas vēsturi varēs astronomijas stundā. Nodarbība par Morzes ābeci stāstīs par jūrniecībā izmantotām senām un jaunām zīmēm.
Jau ziņots, ka šogad Latvijā starptautiskā akcija „Muzeju nakts” veltīta zilajai krāsai un jūrai, turpinot tēmu nākamajā gadā ar zaļo meža krāsu, kas vainagosies trīs gadu ciklā  2014. gadā, kad Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta, ar galveno vienotu tēmu – sarkano dzintaru.
„Muzeju nakts” ciklu veidos trīs krāsas un trīs Latvijas dārgumi - zilā jūra, zaļais mežs un sarkanais dzintars. Trīs gadu cikls tematiski iezīmēs dzintara tapšanas ceļu, vienojot jūru ar mežu un brīnumaino saules akmeni – dzintaru. 
Iezīmējot cerību zilo krāsu un jūras tēmu, Liepājas muzejs šogad akcijas “Muzeju nakts” aktivitātes plāno ne tikai muzeja telpās K. Ukstiņa ielā 7/9, bet arī Liepājas promenādes spīķerī, Vecā ostmalā 55, kur nākotnē netālu no Loču torņa iecerēts izveidot mūsdienīgu, interaktīvu Liepājas jūrniecības muzeju. 
Liepājā sešus gadus pēc kārtas notiek Starptautiskās akcijas „Muzeju nakts” aktivitātes, kas sen jau ir pāraugušas muzeju robežas vien un kļuvušas populāras dažādu paaudžu cilvēku vidū. Liepājnieki un pilsētas viesi vienojoties „Muzeju naktī” pilsētā  plūst no viena pasākuma uz citu, apmeklējot muzejus, izstāžu zāles, saturā un formā atšķirīgas norišu vietas, grāmatnīcas, galerijas un izglītības iestādes. 
Līdzīgi būs arī šogad. Sadarbībā ar Liepājas muzeju savu dalību muzeja naktī ir apliecinājuši Liepājas mākslas vidusskola, Liepājas 2. vidusskola, biedrība „Radi vidi pats”, Liepājas virtuālais kino muzejs, Liepājas ebreju draudzes muzejs, biedrība „Liepājas optimistu pulks”, radošā telpa „Tējas istaba”, Liepājas Reģionālais tūrisma informācijas birojs, „Sabiedrības attīstības centrs”, grāmatnīca „Globuss” un „Zvaigzne ABC”. 

Jūras tēmai un zilai krāsai pieskaņotas dažādas jautras un radošas aktivitātes skolas telpās Liedaga ielā 5 sāksies plkst 19:00. Skolas šautuvē ikvienam būs iespēja apgūt AK-47 jeb Kalašņikova 7,62 mm automāta izjaukšanu un salikšanu.


Liepājas 2.mūzikas skola gaida jaunus audzēkņus

Liepājas 2.mūzikas skola gaida jaunus audzēkņus

9. maijā Liepājas pilsētas 2. mūzikas skola Latvijas Nacionālo Bruņoto spēku Liepājas bigbenda atbalstīti, rīkoja lielu un skaistu koncertu 15. vidusskolas skanīgajā zālē. Koncerta iecere ieinteresēt bērnus nākt uz mūzikas skolu apgūt pūšamos instrumentus izdevās. Atraktīvais diriģents un orķestra mākslinieki neskopojās ar paskaidrojumiem par katra instrumenta skanējuma īpatnībām. Bērni aktīvi aplaudēja, bet pēc koncerta burtiski „aplipa” ap mūziķiem, prasot, jautājot, izmēģinot kā skan!
Gaidīsim jaunus audzēkņus!

9.maijā Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola Latvijas Nacionālo Bruņoto spēku Liepājas bigbenda atbalstīti, rīkoja lielu un skaistu koncertu Liepājas 15.vidusskolas skanīgajā zālē. Koncerta iecere ieinteresēt bērnus nākt uz mūzikas skolu apgūt pūšamos instrumentus izdevās. Atraktīvais diriģents un orķestra mākslinieki neskopojās ar paskaidrojumiem par katra instrumenta skanējuma īpatnībām. Bērni aktīvi aplaudēja, bet pēc koncerta burtiski „aplipa” ap mūziķiem, prasot, jautājot, izmēģinot kā skan!

Gaidīsim jaunus audzēkņus!


16.maija direktoru vietnieku izglītības jomā semināra darba kārtība

16.maija direktoru vietnieku izglītības jomā semināra darba kārtība

Seminārs notiek Centra sākumskolā, Toma  ielā 19.

13.00-13.25 Iepazīstināšana ar skolas darba sistēmu. Skolas padome. K.Bārdule
13.25-13.45 Olimpiāžu rezultāti. I.Budriķe
13.45-14.00 Mācību gada darba pārskats. A.Ķestere
14.00-14.30 Izglītības sistēma Somijā. G.Ročāns
14.30-15.00 Mācību gada noslēgums.


Liepājas skolēni šogad guvuši labākus panākumus valsts olimpiādēs

Liepājas skolēni šogad guvuši labākus panākumus valsts olimpiādēs

Liepājas vispārizglītojošo skolu audzēkņi šajā mācību gadā guvuši ievērojami labākus sasniegumus pilsētas un valsts olimpiādēs. No Liepājas uz visām 14 valsts olimpiādēm bijuši uzaicināti 52 skolēni, kas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā pērn.

Liepājas skolēni šogad guvuši labākus panākumus valsts olimpiādēs
Liepājas vispārizglītojošo skolu audzēkņi šajā mācību gadā guvuši ievērojami labākus sasniegumus pilsētas un valsts olimpiādēs. No Liepājas uz visām 14 valsts olimpiādēm bijuši uzaicināti 52 skolēni, kas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā pērn.
Godalgotas  vietas šogad ieguvuši 12 skolēni ( 2011. gadā – 9). Liepājnieku kontā ir trīs otrās vietas, 3 trešās vietas un sešas atzinības, informē Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe Inta Budriķe.
Otro vietu Latvijas vācu valodas olimpiādē ieguvusi Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas skolniece Ilona Drauga ( skolotāja Iveta Feldmane). Ilona Drauga ir uzaicināta zināšanas vācu valodā demonstrēt arī šovasar Vācijā.
Otro vietu ķīmijas olimpiādē ieguvis Liepājas pilsētas 12. vidusskolas 9. klases audzēknis Igors Dubaņēvičs. Otro vietu latviešu valodas olimpiādē ieguvis arī Liepājas Valsts 1. Ģimnāzijas audzēknis Arturs Čukurs.
Vislabāk liepājniekiem veicies matemātikā – no septiņiem uzaicinātajiem četri ieguvuši godalgotas vietas.
Pirmo reizi atzinību franču valodā ieguvusi Draudzīgā Aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas skolniece Karīna Dolbina ( skolotāja Jolanta Atmata).
Salīdzinot pilsētas skolu sasniegumus valsts mēroga olimpiādēs, pirmajā vietā pirmo reizi izvirzījusies Liepājas pilsētas 12. vidusskola ar vienu otro, vienu trešo vietu un trīs atzinībām.
Pilsētas mērogā šogad notikušas pavisam 38 olimpiādes, no kurām divas bija Kurzemes novada olimpiādes. Pilsētas olimpiādēs piedalījušies 1277 skolēni, iegūstot 476 godalgotas vietas. Ar pilsētas olimpiāžu rezultātiem iespējams iepazīties Liepājas pilsētas izglītības   pārvaldes mājas lapā www.lip.lv
Labākie un izcilākie skolēni, kuri guvuši panākumus valsts un pilsētas olimpiādēs, tradicionāli tiks sumināti mācību gada beigās – 29. maijā Liepājas domē. Liepājas vispārizglītojošo skolu audzēkņi šajā mācību gadā guvuši ievērojami labākus sasniegumus pilsētas un valsts olimpiādēs. No Liepājas uz visām 14 valsts olimpiādēm bijuši uzaicināti 52 skolēni, kas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā pērn.

Godalgotas  vietas šogad ieguvuši 12 skolēni (2011.gadā – 9). Liepājnieku kontā ir trīs otrās vietas, 3 trešās vietas un sešas atzinības, informē Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe Inta Budriķe.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv