Lielā vienprātībā nodibina Liepājas skolēnu domi

Lielā vienprātībā nodibina Liepājas skolēnu domi

 

Skolu līdzpārvalžu pārstāvji arī vienprātīgi apstiprināja sagatavoto Liepājas skolēnu domes nolikumu. 
„Viss, kas notiek pilsētā, liela daļa ir arī jūsu rokās” , uzsvēra Izglītības pārvaldes metodiķe jaunatnes lietu jautājumos Aelita Antonova. A. Antonova arī informēja par skolēnu pašpārvalžu jauno tiesisko regulējumu valsts mērogā un aicināja skolas ar laiku plānot pāreju uz vienotu skolēnu pašpārvaldes nosaukumu.   
Skolu līdzpārvalžu pārstāvi pārsprieda arī lielākos pasākumus, ko šajā mācību gadā plānots organizēt ar skolēnu līdzdalību. 
Gada centrālais pasākums  - skolu līdzpārvalžu konference plānota šā gada 18. aprīlī, lai apmainītos ar labāko pieredzi un katras pašpārvaldes īpašo „odziņu” dažādu pasākumu rīkošanā savā skolā. Tas plānots arī kā sadraudzības pasākums aktīvākajiem pilsētas skolu jauniešiem.   
Skolu aktīvisti plāno iesaistīties pilsētas bērnu un jauniešu Radošuma nedēļas organizēšanā, kura notiks par godu Liepājas 388. dzimšanas dienai   no 11. līdz 18. martam.
Līdzpārvalvalžu aktīvisti iesaistījušies arī sadarbībā ar Latvijas Jauniešu organizāciju  „Tellus”, kura attīsta neformālās izglītības iespējas Latvijā un pārstāv Eiropas Jauniešu parlamentu. 1. februārī Liepājā plānoti „Tellus” rīkotie treniņi jauniešiem par tēmu „Jauniešu motivācija un komandas veidošana”. 
15. februārī Liepājā jauniešiem plānota tikšanās ar grāmatas “ Septiņi demokrātijas mīti” autoriem.
Skolu aktīvisti arī diskutēja par nomināciju nosaukumiem, pēc kuriem mācību gada beigās varētu vērtēt labākās skolēnu pašpārvaldes. 
Nākošā Liepājas skolēnu domes un skolu aktīvistu tikšanās plānota 7. februārī plkst. 16.30 Izglītības pārvaldē. 
Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
mob.t.29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
www.lip.lv

24. janvārī Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē kuplā skaitā bija pulcējušies Liepājas vidusskolu līdzpārvalžu aktīvisti, kuri lielā vienprātībā pēc vairāku gadu pārtraukuma atkal nodibināja Liepājas skolēnu domi, lai apvienotu visu skolu jauniešus un pilsētā aktīvāk īstenotu savas idejas. 

Par skolēnu domes prezidenti ievēlēta DALP 5. vidusskolas 11. klases skolniece Laura Vēbere, par viceprezidenti – Liepājas Raiņa 6. Vidusskolas 12. klases skolniece Dita Virga.Skolu aktīvisti no sava vidus ievēlēja arī Liepājas skolēnu domes padomi – piecus aktīvus jauniešus, kuri turpmāk veidos skolēnu domes „kodolu” – Mariku Maslovsku ( Liepājas 15. vidusskola), Katrīni Krūmiņu ( Liepājas Valsts 1. ģimnāzija), Sandu Iesalnieci ( Liepājas 8. vidusskola), Santu Ciceni un Artūru Jankauski ( Liepājas vakara (maiņu) vidusskola. 


Liepājas jaunie rokmūziķi gatavojas valsts mēroga festivālam

Liepājas jaunie rokmūziķi gatavojas valsts mēroga festivālam

Liepājas jaunie rokmūziķi gatavojas valsts mēroga festivālam 
17. janvārī kluba „Fontaine Palace” skatuvi jau otro gadu pēc kārtas ar lielu troksni pieskandināja Liepājas jauno rokmūziķu paaudze Bērnu un jaunatnes centra rīkotajā vokāli instrumentālo un instrumentālo ansambļu koncertā - konkursā. No astoņiem ansambļiem, kuri uzstājās koncertā,  četri izvirzīti pārstāvēt Liepāju valsts mēroga vokāli instrumentālo ansambļu festivālā –konkursā 16. un 17. februārī Rīgā.  
Uz valsts mēroga vokāli instrumentālo ansambļu skati no Liepājas pošas četri kolektīvi -  ansamblis „ Crazy strawberry” Oļega Maslija vadībā, „AC/DC teens” Tomasa Kleina vadībā, „ SANDIAS” jauniešu grupa, kura muzicē patstāvīgi, kā arī 7. vidusskolas krievu tautas instrumentu orķestris ar 20 dalībniekiem. 
Pirmās pakāpes diplomu pilsētas skatē saņēma  grupas „ Exhausted” un “ AC/DC teens” Tomasa Kleina vadībā,  „SANDIAS” un 7. vidusskolas krievu tautas instrumentu orķestris. 
Jauno mūziķu sniegumu vērtēja arī īsti “muzikāla” žūrija: Valdis Skujiņš - Liepājas kultūras pārvaldes projektu vadītājs, mūziķis, Egils Šķetris – Valsts izglītības satura centra (VISC) vecākais referents instrumentālās mūzikas jomā, Dzintars Šusts  – ģitārists, Jānis Enkuzens – mūzikas kluba, “ Fontaine palace” reklāmas menedžeris, dīdžejs. 
VSIC referents Egils Šketris pauda gandarījumu, ka Liepājas rokmūzikas tradīcijas turpinās:” Redzot jauno ansambļu vadībā atpazīstamas Liepājas rokmūziķu sejas, jāatzīst, ka tā jau ir pārmantojamība - īpašs prieks bija gan par to, ka Liepājas mūzikas autoritātes nodod savas zināšanas tālāk, gan par to, ka jaunie mūziķi nebaidās sacerēt arī savas dziesmas, kurās var just savu īpašo Liepājas “odziņu.”   
Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
mob.t.29106561
guntaj@dome.liepaja.lv

17. janvārī kluba „Fontaine Palace” skatuvi jau otro gadu pēc kārtas ar lielu troksni pieskandināja Liepājas jauno rokmūziķu paaudze Bērnu un jaunatnes centra rīkotajā vokāli instrumentālo un instrumentālo ansambļu koncertā - konkursā. No astoņiem ansambļiem, kuri uzstājās koncertā

Uz valsts mēroga vokāli instrumentālo ansambļu skati no Liepājas pošas četri kolektīvi -  ansamblis „ Crazy strawberry” Oļega Maslija vadībā, „AC/DC teens” Tomasa Kleina vadībā, „ SANDIAS” jauniešu grupa, kura muzicē patstāvīgi, kā arī 7. vidusskolas krievu tautas instrumentu orķestris ar 20 dalībniekiem.


Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskolā atzīmēs vārda dienu

Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskolā atzīmēs vārda dienu

Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskolā atzīmēs vārda dienu
Pirmdien, 28. janvārī, Latvijā un Liepājā atzīmēs Draudzīgā aicinājuma dienu -  1935.gada 28.janvārī Kārlis Ulmanis aicināja savai skolai dāvināt grāmatas, mākslas darbus, sporta inventāru, mūzikas instrumentus – visu, „kas palīdz attīstīt dziņu pēc gaismas, pēc gara un prāta izkopšanas”. Tā radās Draudzīgais aicinājums. Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskolā tā būs īpaša diena - notiks ne tikai dažādas pašu aktivitātes, bet plkst. 13.00 - arī Radošuma sacensības citu Liepājas skolu 8. klašu komandām. 
1937. gadā Liepājā tika uzcelta jauna skola, kurai tika piešķirts 28. janvāra Draudzīgā aicinājuma vārds, atceroties, ka skolai pamatakmeni licis Kārlis Ulmanis. Pāri Latvijai brāžoties vēstures vējiem, šis nosaukums pazuda, bija dažādi citi nosaukumi, un tikai 1997. gadā tika atjaunots Draudzīgā aicinājuma vārds. Par to pirmkārt pateicība un gods skolas tā laika direktoram Tālivaldim Deklauam. 
Katru gadu tas Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā tiek pieminēts citādi, bet viena tradīcija ir nemainīga jau vairākus gadus – tas ir draudzīgais gājiens, kad visi vidusskolēni veido dzīvo ķēdi. Šajā dienā katra klase kaut ko nelielu un mīļu uzdāvina skolai – patiesībā paši sev.
Jau otro gadu skolā par vienu no prioritātēm izvirzīts radošums – skolotāji apgūst jaunas mācību darba metodes, tiek organizēti pasākumi.  Skola šobrīd ir Kurzemē vienīgā projekta „ „Radošuma Pils” pilotskola. Šogad Draudzīgā aicinājuma dienā ir uzaicinātas citu Liepājas pilsētas un novada skolu komandas, lai tās arī varētu piedalīties Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas skolotāju veidotajās Radošuma sacensībās.
Arī ikdienā skolā rosīgi strādā. Skola pirmā jau sen ir ieviesusi dažādus jauninājumus, kuri sākumā izsauc diskusijas, pat neizpratni, bet vēlāk kļūst par pašsaprotamiem izglītības vidē, - bloka stundas, skolēnu drošības pasākumi, skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība, e -klase u.c.  Gadu gaitā skola pazīstama ar plašu valodu piedāvājumu -šobrīd pamatskolā skolēni līdztekus dzimtajai valodai apgūst vācu, angļu un krievu valodu. Vidusskolā var papildus apgūt arī spāņu, franču un latīņu valodu, janvārī sāka darboties arī japāņu valodas pulciņš. 
Jau ilgus gadus ar labiem panākumiem skola sadarbojas ar biznesa izglītības biedrību JA - YE Latvija (Junior Achievement –Young Enterprise  Latvija) – starptautisku organizāciju, kuras prioritāte ir uzņēmējdarbības prasmju attīstīšana skolēniem.  Darbojoties JA –YE, skolēni iemācās veidot biznesa plānus un dibina Skolēnu mācību uzņēmumus.  
Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskola rudenī svinēs savu 75. dzimšanas dienu. 
 

Pirmdien, 28. janvārī, Latvijā un Liepājā atzīmēs Draudzīgā aicinājuma dienu -  1935.gada 28.janvārī Kārlis Ulmanis aicināja savai skolai dāvināt grāmatas, mākslas darbus, sporta inventāru, mūzikas instrumentus – visu, „kas palīdz attīstīt dziņu pēc gaismas, pēc gara un prāta izkopšanas”. Tā radās Draudzīgais aicinājums. Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā tā būs īpaša diena - notiks ne tikai dažādas pašu aktivitātes, bet plkst. 13.00 - arī Radošuma sacensības citu Liepājas skolu 8. klašu komandām.

 
1937. gadā Liepājā tika uzcelta jauna skola, kurai tika piešķirts 28. janvāra Draudzīgā aicinājuma vārds, atceroties, ka skolai pamatakmeni licis Kārlis Ulmanis. Pāri Latvijai brāžoties vēstures vējiem, šis nosaukums pazuda, bija dažādi citi nosaukumi, un tikai 1997. gadā tika atjaunots Draudzīgā aicinājuma vārds. Par to pirmkārt pateicība un gods skolas tā laika direktoram Tālivaldim Deklauam.


Katru gadu tas Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā tiek pieminēts citādi, bet viena tradīcija ir nemainīga jau vairākus gadus – tas ir draudzīgais gājiens, kad visi vidusskolēni veido dzīvo ķēdi. Šajā dienā katra klase kaut ko nelielu un mīļu uzdāvina skolai – patiesībā paši sev.Jau otro gadu skolā par vienu no prioritātēm izvirzīts radošums – skolotāji apgūst jaunas mācību darba metodes, tiek organizēti pasākumi.  Skola šobrīd ir Kurzemē vienīgā projekta „ „Radošuma Pils” pilotskola.

Šogad Draudzīgā aicinājuma dienā ir uzaicinātas citu Liepājas pilsētas un novada skolu komandas, lai tās arī varētu piedalīties Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas skolotāju veidotajās Radošuma sacensībās.Arī ikdienā skolā rosīgi strādā. Skola pirmā jau sen ir ieviesusi dažādus jauninājumus, kuri sākumā izsauc diskusijas, pat neizpratni, bet vēlāk kļūst par pašsaprotamiem izglītības vidē, - bloka stundas, skolēnu drošības pasākumi, skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība, e -klase u.c.  

Gadu gaitā skola pazīstama ar plašu valodu piedāvājumu -šobrīd pamatskolā skolēni līdztekus dzimtajai valodai apgūst vācu, angļu un krievu valodu. Vidusskolā var papildus apgūt arī spāņu, franču un latīņu valodu, janvārī sāka darboties arī japāņu valodas pulciņš. Jau ilgus gadus ar labiem panākumiem skola sadarbojas ar biznesa izglītības biedrību JA - YE Latvija (Junior Achievement –Young Enterprise  Latvija) – starptautisku organizāciju, kuras prioritāte ir uzņēmējdarbības prasmju attīstīšana skolēniem.  Darbojoties JA –YE, skolēni iemācās veidot biznesa plānus un dibina Skolēnu mācību uzņēmumus.  

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola rudenī svinēs savu 75. dzimšanas dienu.  


Karostas mūzikas skolā uzstājas trīs mūzikas skolu audzēkņi

Karostas mūzikas skolā uzstājas trīs mūzikas skolu audzēkņi

 

Karostas mūzikas skolā uzstājas trīs mūzikas skolu audzēkņi
18. janvāra novakarē Karostas mūzikas skolā izskanēja 3 draudzīgu mūzikas skolu flautistu un saksofonistu koncerts. Skrundas mūzikas skola rādīja skolotājas Liesmas Gallas audzēkņu sniegumu. Skolotāja Galla ir ilggadēja, pieredzējusi pedagoģe – viņas audzēkne Kristīne Varažinska ar panākumiem strādā E.Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolā. Arī viņas audzēkņi kuplā skaitā muzicēja koncertā. Karostas jauno flautistu audzinātāja Agnese Lipsta, arī skolotājas Gallas bijusī skolniece, kopā ar saksofonistu Agri Bušu uzņēmās mājas saimnieku lomu.
Divu spilgtu koncertmeistaru – Jāņa Āboliņa (Skrundas mūzikas skola) un Linas Andrejevas (E.Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola) tikšanās koncertā iedvesmoja 2. mūzikas skolas jauno pianisti Meldru Ķemeri darba ceļa paša sākumā Šis kolēģei pirmais koncerts pirmajā darba vietā.
Prieks, ka flautiste Anita Barlote, kura ielika pamatus flautas klases izveidei Karostas mūzikas skolā, piedalījās šai priecīgajā pasākumā kopā ar savām vidusskolas audzēknēm.
Aiga Tiltiņa
Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolas direktore

18. janvāra novakarē Karostas mūzikas skolā izskanēja trīs draudzīgu mūzikas skolu flautistu un saksofonistu koncerts. Skrundas mūzikas skola rādīja skolotājas Liesmas Gallas audzēkņu sniegumu. Skolotāja Galla ir ilggadēja, pieredzējusi pedagoģe – viņas audzēkne Kristīne Varažinska ar panākumiem strādā E.Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolā. Arī viņas audzēkņi kuplā skaitā muzicēja koncertā.

Karostas jauno flautistu audzinātāja Agnese Lipsta, arī skolotājas Gallas bijusī skolniece, kopā ar saksofonistu Agri Bušu uzņēmās mājas saimnieku lomu.Divu spilgtu koncertmeistaru – Jāņa Āboliņa (Skrundas mūzikas skola) un Linas Andrejevas (E.Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola) tikšanās koncertā iedvesmoja 2. mūzikas skolas jauno pianisti Meldru Ķemeri darba ceļa paša sākum. Šis kolēģei bija pirmais koncerts pirmajā darba vietā. Prieks, ka flautiste Anita Barlote, kura ielika pamatus flautas klases izveidei Karostas mūzikas skolā, piedalījās šai priecīgajā pasākumā kopā ar savām vidusskolas audzēknēm.

Aiga Tiltiņa, Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolas direktore


Līdz 25. janvārim var pieteikties Kembridžas eksāmenam angļu valodā

Līdz 25. janvārim var pieteikties Kembridžas eksāmenam angļu valodā
27. martā (pavasara brīvdienu nedēļā) Liepājas Katoļu pamatskola, sadarbībā ar Baltic Council for International Education (www.balticcouncil.org), organizē Kembridžas eksāmenu (Young Learners Tests: Starters, Movers, Flyers).
Pieteikšanās personīgi līdz 25.janvārim Liepājas Katoļu pamatskolā. 
Pēdējo gadu laikā Kembridžas Universitātes angļu valodas eksāmeni kļuvuši ļoti populāri skolēnu un studentu, jauniešu un pieaugušo vidū. Interesi par eksāmeniem izrāda skolēni, atzīstot, ka angļu valodas zināšanu apliecinājums starptautiski atzītā līmenī kļuvis par neatņemamu elementu veiksmīgai konkurencei mūsdienu pasaulē. 
Cambridge ESOL sertifikāti noderēs, ja skolēni plāno izglītoties kādā no angliski runājošām valstīm, kā arī tā ir jauna pieredze un atbalsts personīgajā karjerā! 
Gatavojoties Cambridge ESOL (STARTER, MOVER, FYERS) eksāmeniem, skolēni attīsta prasmes, kuras vēlāk praktiski pielieto darbā, mācībās vai atpūtā angliski runājošā vidē. Eksāmeni ar augstu precizitāti aptver un novērtē visus četrus valodas prasmes elementus: klausīšanos, mutvārdus, lasīšanu un rakstīšanu.
Eksāmenu tēmas balstītas uz skolēniem zināmām sadzīves situācijām un vedina apgūt, pareizi pielietot angļu valodu, nevis tikai uzlabot gramatikas zināšanas un vārdu krājumu.
Eksāmens ir maksas. 
Sīkāk BALTIC COUNCIL mājas lapā: www.balticcouncil.org/ 

27. martā (pavasara brīvdienu nedēļā) Liepājas Katoļu pamatskola sadarbībā ar Baltic Council for International Education (www.balticcouncil.org) organizē Kembridžas eksāmenu (Young Learners Tests: Starters, Movers, Flyers). Pieteikšanās personīgi līdz 25.janvārim Liepājas Katoļu pamatskolā. 

Pēdējo gadu laikā Kembridžas Universitātes angļu valodas eksāmeni kļuvuši ļoti populāri skolēnu un studentu, jauniešu un pieaugušo vidū. Interesi par eksāmeniem izrāda skolēni, atzīstot, ka angļu valodas zināšanu apliecinājums starptautiski atzītā līmenī kļuvis par neatņemamu elementu veiksmīgai konkurencei mūsdienu pasaulē. 

Cambridge ESOL sertifikāti noderēs, ja skolēni plāno izglītoties kādā no angliski runājošām valstīm, kā arī tā ir jauna pieredze un atbalsts personīgajā karjerā! Gatavojoties Cambridge ESOL (STARTER, MOVER, FYERS) eksāmeniem, skolēni attīsta prasmes, kuras vēlāk praktiski pielieto darbā, mācībās vai atpūtā angliski runājošā vidē.

Eksāmeni ar augstu precizitāti aptver un novērtē visus četrus valodas prasmes elementus: klausīšanos, mutvārdus, lasīšanu un rakstīšanu.Eksāmenu tēmas balstītas uz skolēniem zināmām sadzīves situācijām un vedina apgūt, pareizi pielietot angļu valodu, nevis tikai uzlabot gramatikas zināšanas un vārdu krājumu.Eksāmens ir maksas. 

Sīkāk BALTIC COUNCIL mājas lapā: www.balticcouncil.org/ 


No 1. februāra sākas pirmklasnieku reģistrācija Liepājas skolās

No 1. februāra sākas pirmklasnieku reģistrācija Liepājas skolās

Vecāki, kuru bērni jaunajā mācību gadā uzsāks mācības 1.klasē kādā no Liepājas pilsētas pašvaldības skolām, aicināti no 1.februāra doties uz attiecīgo mācību iestādi reģistrēt savus bērnus. Reģistrācija notiek darbdienās. Pie reģistrācijas jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība.

Kā zināms, ar Liepājas Domes 2012.gada 15.marta lēmumu „Par izglītojamo skaitu Liepājas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” ir samazināts līdzšinējais skolēnu skaits, uzsākot pamatizglītības programmas, t.i. no 25 uz 20 skolēniem. Savukārt vidusskolu 10. klases tagad var atvērt jau ar 25 skolēniem, nevis 50, kā tas bija iepriekš. Paralēlklases, to skaitu, kā arī skolēnu apjomu katrā klasē nosaka pati skola, saskaņojot to ar skolas padomi.

2012.gada 1.septembrī skolas gaitas Liepājā sāka 866 pirmklasnieki, kas bija par 50 bērniem vairāk nekā iepriekšējā gadā. Tas bija lielākais pirmklasnieku skaits pēdējo piecu gadu laikā.


Iepazīstas ar ceļojumu uz Ķīnu

Iepazīstas ar ceļojumu uz Ķīnu

 

Kopā ar Ilonu uzstājās Rolands Ūdris, izpildot ceļojuma laikā radušās dziesmas.  Abu tandēms aizraujoši uzlādēja klātesošos – spēt uzdrīkstēties pieņemt šķietami nerealizējamus plānus ( nopietna finansējuma ceļojumam nebija, iesākumā vien 200 eiro), iekosties šai riecienā un, baudot priecīgus pasaules atklāšanas brīžus, cīnoties ar neveiksmēm, pat izmisumu, tomēr nonākt līdz galamērķim – Pekinai.
Ceļā redzētais skatāms turpat 6000  fotogrāfijās, videoierakstos. Tikšanās dalībnieki paguva apskatīt tikai daļu, visiem šķita, ka šī tikšanās ir par īsu, jo pieredzētā materiāls ir liels, bet pieredze – uzrunājoša.

17. janvārī J.Čakstes 10.vidusskolā notika tikšanās ar Ilonu Balodi, aktrisi, dziedātāju, vienu no izdevniecības „Zvaigzne ABC” 2012.gada veiksmīgākajām autorēm. „Rīga-Pekina” – ceļojoša pāra dienasgrāmata par redzēto, piedzīvoto, atklāto pasaulē un sevī.

16 valstis (gan labāk pazīstamas Austrumeiropas zemes, gan mazāk izzinātās – Nepāla, Pakistāna, Ķīnas „pārraudzībā”ņemtā Tibeta, Indija ne-tūrista acīm u.c)Kopā ar Ilonu uzstājās Rolands Ūdris, izpildot ceļojuma laikā radušās dziesmas.  

Abu tandēms aizraujoši uzlādēja klātesošos – spēt uzdrīkstēties pieņemt šķietami nerealizējamus plānus ( nopietna finansējuma ceļojumam nebija, iesākumā vien 200 eiro), iekosties šai riecienā un, baudot priecīgus pasaules atklāšanas brīžus, cīnoties ar neveiksmēm, pat izmisumu, tomēr nonākt līdz galamērķim – Pekinai.

Ceļā redzētais skatāms turpat 6000  fotogrāfijās, videoierakstos. Tikšanās dalībnieki paguva apskatīt tikai daļu, visiem šķita, ka šī tikšanās ir par īsu, jo pieredzētā materiāls ir liels, bet pieredze – uzrunājoša.


Direktoru vietnieku semināra darba kārtība 2013.gada 23.janvārī Liepājas Raiņa 6. vidusskolā

 

Direktoru vietnieku semināra darba kārtība   2013.gada 23.janvārī Liepājas Raiņa 6. vidusskolā.
12.00-12.50 Liepājas Raiņa 6.vidusskolas pieredze. Kārlis Strautiņš, Viola Narbuta
12.50-13.10  Mācību rezultāti 1.semestrī. Valsts pārbaudes darbi. Inta Budriķe
13.10.-13.25   7. vidusskolas projektu      realizācija.                          Gunita Lūse
13.25 -13.45   Aktualitātes.  ZPD   lasījumu konferences. Radošās domāšanas kursi.  
Pārraudzības jautājums.    Talantu skolu darbība. Alda Ķestere       
13.45-   13.55          Gripas profilakses pasākumi skolās. Ģimenes ārste – Anita Liepa.  
13.55    Video sveiciena filmēšana.             

12.00-12.50 Liepājas Raiņa 6.vidusskolas pieredze (Kārlis Strautiņš, Viola Narbuta)

12.50-13.10  Mācību rezultāti 1.semestrī, Valsts pārbaudes darbi. (Inta Budriķe)

13.10.-13.25   7. vidusskolas projektu      realizācija (Gunita Lūse)

13.25 -13.45   Aktualitātes: ZPD   lasījumu konferences; radošās domāšanas kursi; pārraudzības jautājums; talantu skolu darbība (Alda Ķestere)      

13.45-   13.55 Gripas profilakses pasākumi skolās (ģimenes ārste Anita Liepa)  
13.55    Video sveiciena filmēšana             


Karostā atver pirmsskolas bērnu rotaļu grupu

Karostā atver pirmsskolas bērnu rotaļu grupu

16. janvārī 2. mūzikas skolā Karostā, Imantas ielā 8 atklāta Liepājā jau trešā pašvaldības rotaļu grupa pirmsskolas bērniem vecumā no 2 līdz 6 gadiem, kur vecāki savus mazuļus četras stundas dienā var atstāt kvalificētu pedagogu uzraudzībā. Atklāšanā piedalījās Domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde un Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova.

“Liepāja ir labs piemērs visā Latvijā, piedāvājot arī alternatīvus pirmsskolas bērnu pieskatīšanas pakalpojumus – aukļu dienestu un rotaļu grupas. Pilsētā jau vairākus gadus darbojas princips "nauda seko bērnam", kas ļauj vecākiem saņemt pašvaldības atbalstu, ja bērnudārzos vietu pietrūkst. Šodien ejam soli uz priekšu un rotaļu grupu pakalpojumu mazajiem liepājniekiem piedāvājam arī Karostā”, uzsvēra Golde.

2.mūzikas skolas direktore Aiga Tiltiņa atzinīgi novērtēja pašvaldības iniciatīvu paplašināt skolas sniegto pakalpojumu loku, kas nākotnē varētu sekmēties ar jaunu audzēkņu piesaisti arī mūzikas skolai.


Liepājas skolās sācies mācību olimpiāžu laiks

Liepājas skolās sācies mācību olimpiāžu laiks

Ar mācību olimpiādēm franču valodā un vides projektos Liepājas vispārizglītojošās skolās šomēnes  sācies mācību olimpiāžu laiks. Aizvadītajā nedēļā pirmo reizi notika pilsētas olimpiāde vides projektos, kurā iesniegtie skolēnu darbi piedāvā praktiskus risinājumus pilsētas un skolas vidē.

Uz vides projektu valsts olimpiādi no Liepājas izvirzītas divi Draudzīgā Aicinājuma Liepājas 5. vidusskolas (DALP) skolēnu darbi – 12. klases audzēkņu Asnātes Laškovas un Andreja Šnipkes atkritumu saimniecības audits skolā, kurš tapis pēc „Zaļās jostas” izstrādātās metodikas. Ievērību izpelnījās arī DALP 5. vidusskolas 12. klases skolēnu Lindas Roskošas un Lienes Butkus enrgoaudits skolā, lai izpētītu, kādi vēl energoefektivitātes pasākumi skolā būtu vajadzīgi, lai samazinātu siltuma un elektroenerģijas patēriņu. 

Savus projektus līdz nākošajam mācību gadam vēl papildinās Liepājas 2. vidusskolas 8. klases skolniece Ksenija Čadajeva, kura izpētījusi dažādu pilsētas mikrorajonu gaisa piesārņojumu, lai izmantotu iespēju izmantot ķērpjus kā biodetektorus. DALP 5. vidusskolas 8. klases skolniece Kristīne Tomase vēl pilnveidos savu projektu „Putni barotavās”, lai noskaidrotu, cik un kādi putni Liepājā pārziemo.

15. janvārī notika mācību olimpiāde vēsturē 12. klasēm, kurā piedalījās 32 skolēni. Savukārt 18. janvārī pilsētas mācību olimpiāde fizikā otro reizi notiks tiešsaistē no visām pilsētas skolām. Fizikas olimpiādē pieteikušies 70 skolēni.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv