Bērnu un jauniešu nometņu projektu konkurss pagarināts līdz 28. martam

 

Bērnu un jauniešu nometņu projektu konkurss pagarināts līdz 28. martam
Līdz 28. martam Domes Izglītības pārvalde aicina gatavot iesniegšanai bērnu un jauniešu nometņu projektus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai. Tā kā konkursa nolikumā veikti grozījumi, kurus plānots apstiprināt 21. martā, projektu iesniegšanas termiņš pagarināts par divām nedēļām.
Liepājas pilsētas budžetā šogad skolēnu vasaras nometņu atbalstam ieplānots līdzfinansējums Ls 12 000 apmērā, lai veicinātu bērnu un jauniešu saturīga brīvā laika pavadīšanu vasarā drošā vidē.
Līdzfinansējums var tikt piešķirts ikvienai juridiskai personai arī ārpus Liepājas, kura reģistrēta Uzņēmumu reģistrā, kā arī ikvienai fiziskai personai, kura rīko bērnu un jauniešu vasaras nometnes Liepājas pilsētas izglītojamajiem. Konkursā vairs nav uzsvērta konkrēta summa uz vienu dalībnieku dienā, bet komisija var piešķirt pašvaldības līdzfinansējuma apjomu  ne vairāk kā 70% no projekta kopējām izmaksām. Minimālais nometnes dalībnieku skaits – 20, minimālais nometnes ilgums - 7 dienas vasaras nometnēm un 5 – rudens nometnēm.
Vasaras nometņu projekta konkursa mērķis ir piedāvāt bērniem un jauniešiem brīvā laika lietderīgas pavadīšanas un nodarbinātības iespējas, veicināt veselīgu dzīvesveidu, jaunu zināšanu un prasmju apguvi, indivīda radošās un sociālās pašizpausmes vasaras periodā, atbalstīt vasaras nometņu projektu pieteikumus Liepājas pilsētas talantīgajiem bērniem un jauniešiem, kā arī bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām.
Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties Liepājas Izglītības pārvaldes mājas lapā www.lip.lv  
2012. gadā Dome piešķīra līdzfinansējumu 23 vasaras nometņu organizēšanai pilsētas bērniem un jauniešiem. 
Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
mob.t.29106561
guntaj@dome.liepaja.lv

 

Līdz 28. martam Domes Izglītības pārvalde aicina gatavot iesniegšanai bērnu un jauniešu nometņu projektus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai. Tā kā konkursa nolikumā veikti grozījumi, kurus plānots apstiprināt 21. martā, projektu iesniegšanas termiņš pagarināts par divām nedēļām.

Liepājas pilsētas budžetā šogad skolēnu nometņu atbalstam ieplānots līdzfinansējums Ls 12 000 apmērā, lai veicinātu bērnu un jauniešu saturīga brīvā laika pavadīšanu vasarā drošā vidē.Līdzfinansējums var tikt piešķirts ikvienai juridiskai personai arī ārpus Liepājas, kura reģistrēta Uzņēmumu reģistrā, kā arī ikvienai fiziskai personai, kura rīko bērnu un jauniešu vasaras nometnes Liepājas pilsētas izglītojamajiem.

Konkursā vairs nav uzsvērta konkrēta summa uz vienu dalībnieku dienā, bet komisija var piešķirt pašvaldības līdzfinansējuma apjomu  ne vairāk kā 70% no projekta kopējām izmaksām. Minimālais nometnes dalībnieku skaits – 20, minimālais nometnes ilgums - 7 dienas vasaras nometnēm un 5 – rudens nometnēm.


Izsludināts izglītības projektu konkurss

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde izsludina izglītības projektu konkursu 2013. gadam
1. Par 2013. gada prioritātēm tiek noteikti projekti , kuru realizācija notiek Liepājā vai kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums pilsētai.
2. Projektus var iesniegt  līdz 15.aprīlim (pulksten 16:00)
Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes( Pārvalde)  15.kabinetā , darba dienās no pulksten 10.00- 16.00.
3. IZGLĪTĪBAS PROJEKTU KONKURSA nolikumu un pieteikuma veidlapas iespējams lejupielādēt PĀRVALDES mājas lapā :www.lip.lv, sadaļā – PROJEKTI, saņemt personīgi PĀRVALDĒ 16.kabinetā , kā arī elektroniski, rakstot uz e-pastu: ilze.cebere@lip.lv.  Papildus informācija pa telefonu 634 89137.

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde izsludinājusi izglītības projektu konkursu 2013. gadam.
1. Par 2013. gada prioritātēm tiek noteikti projekti, kuru realizācija notiek Liepājā vai kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums pilsētai.

2. Projektus var iesniegt  līdz 15.aprīlim (pulksten 16:00) Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes 15.kabinetā , darba dienās no pulksten 10.00- 16.00.

3. IZGLĪTĪBAS PROJEKTU KONKURSA nolikumu un pieteikuma veidlapas iespējams lejupielādēt PĀRVALDES mājas lapā :www.lip.lv, sadaļā – PROJEKTI, vai saņemt personīgi PĀRVALDĒ 16.kabinetā , kā arī elektroniski, rakstot uz e-pastu: ilze.cebere@lip.lv.  Papildus informācija pa tālr. 634 89137.


Uz valsts matemātikas olimpiādi uzaicināti pieci liepājnieki

Uz  matemātikas valsts olimpiādi no Liepājas uzaicināti:Leonīds Tjurs, Liepājas 7. vidusskolas 9. klase (skolotāja Larisa Basakova; Amanda Razma, J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas 9. klase ( skolotāja Nelima Skudrovska); Nadežda Šulajeva, Liepājas 7, vidusskolas 10. klase ( skolotāja Dina Mihaiļičeva);Veronika Vasiļevska un Anna Vasiļevska, Liepājas pilsētas 12.vidusskolas 11. klases skolnieces (skolotāja Tatjana Kurdeko).
Matemātikas 63.valsts olimpiāde notiks 2013.gada 20.-21.martā Rīgā, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Raiņa bulvārī 8. Reģistrācija no plkst. 9.00 līdz plkst. 10.30. Olimpiādes atklāšana plkst. 10.30 otrā stāva zālē 

Uz  matemātikas valsts olimpiādi no Liepājas uzaicināti: Leonīds Tjurs, Liepājas 7. vidusskolas 9. klase (skolotāja Larisa Basakova; Amanda Razma, J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas 9. klase ( skolotāja Nelima Skudrovska); Nadežda Šulajeva, Liepājas 7, vidusskolas 10. klase ( skolotāja Dina Mihaiļičeva);Veronika Vasiļevska un Anna Vasiļevska, Liepājas pilsētas 12.vidusskolas 11. klases skolnieces (skolotāja Tatjana Kurdeko).

Matemātikas 63.valsts olimpiāde notiks 2013.gada 20.-21.martā Rīgā, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Raiņa bulvārī 8. Reģistrācija no plkst. 9.00 līdz plkst. 10.30. Olimpiādes atklāšana plkst. 10.30 otrā stāva zālē. 


Liepājā pirmo reizi notiks „Radošuma dienas”

 

Liepājā pirmo reizi notiks „Radošuma dienas”
Līdz 8. martam Liepājas izglītības iestādes vēl var pieteikt dalību „Radošuma dienās”, kas notiks no 11. līdz 18. martam  par godu Liepājas 388. dzimšanas dienai Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar mācību priekšmetu metodiskajām apvienībām šādu pasākumu nedēļas garumā pilsētas skolās un bērnudārzos organizē pirmo reizi, lai rosinātu bērnus un jauniešus uz jaunām, radošām iniciatīvām un stiprinātu saikni starp radošumu un izglītību.
“Radošuma dienu” konkursa nolikumu un pieteikuma anketu var atrast Liepājas Izglītības pārvaldes mājas lapā www.lip.lv   rubrikā “Radošuma nedēļa”.
Katra izglītības iestāde aicināta piedalīties pēc saviem ieskatiem astoņās dažādās aktivitātēs: iestādes rotājums svētkiem (no 11. līdz 12.martam tiek noformēti izglītības iestādes logi, vestibils); „Izrotā savas iestādes koku” (koks tiek izvēlēts izglītības iestādes pagalmā vai tā tuvumā, koka rotāšanai izvēlas dažādus pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem izturīgus materiālus); video sižets „Pastaiga pa Liepāju” 8.-10.klašu skolēniem (video sižetu CD formātā jāiesniedz IP līdz 13.martam, video sižeta garums 4 - l0 minūtes); video intervija ar liepājnieku-vēsturisku vai radošu personu, ar laika biedru (11.-12. klašu skolēniem); konkurss „Skolas gaitenis-Liepājas iela; klase- šīs ielas uzņēmums vai iestāde u.c.”; pasaka, dzejolis, teika, stāsts Liepājai ( labākos darbus paredzēts iesiet vienotā grāmatā); konkurss „Liepājai raksturīgs suvenīrs”; konkurss „Mūsu radošā darbnīca” (radošās darbnīcas notiek no 11.-15.martam). 
“Radošuma dienas” noslēgsies 18.martā plkst.12.00, kad pludmalē un Rožu laukumā paredzēta vienota akcija „Liepājniek, sadosimies rokās!”. Paredzēts arī veidot foto izstādi par radošuma dienu norisi. Izglītības iestādes līdz 18.martam plkst.12.00 var iesniegt 3-5 fotogrāfijas par savu pasākumu norisi. 
Uzvarētājus noteiks katrā konkursā. Aktīvākai skolai, kura piedalījusies visās aktivitātēs, piešķirs speciālbalvu.
Apbalvošana notiks 19.martā plkst.15.00 Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienībā „Vaduguns”.

 

Līdz 8. martam Liepājas izglītības iestādes vēl var pieteikt dalību „Radošuma dienās”, kas notiks no 11. līdz 18. martam  par godu Liepājas 388. dzimšanas dienai. Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar mācību priekšmetu metodiskajām apvienībām šādu pasākumu nedēļas garumā pilsētas skolās un bērnudārzos organizē pirmo reizi, lai rosinātu bērnus un jauniešus uz jaunām, radošām iniciatīvām un stiprinātu saikni starp radošumu un izglītību.

“Radošuma dienu” konkursa nolikumu un pieteikuma anketu var atrast Liepājas Izglītības pārvaldes mājas lapā www.lip.lv   rubrikā “Radošuma nedēļa”.


Beatrisei Dzērvei - atzinība valsts vēstures olimpiādē

 

Valsts vēstures olimpiādē Liepājas Mākslas vidusskolas audzēknei Beatrisei Dzērvei - atzinība (skolotāja Sintija Kurvina)

Apsveicam!


Kā A.Puškina 2.vidusskolā sadarbojas vecāko un jaunāko klašu skolēni - laikrakstā "Diena"

Kā A.Puškina 2.vidusskolā sadarbojas vecāko un jaunāko klašu skolēni - laikrakstā

Kā A.Puškina 2. vidusskolā sadarbojas vecāko un jaunāko klašu skolēni - laikrakstā "Diena".


Liepājas skolēni aizstāvēs zinātniski pētnieciskos darbus

Liepājas skolēni aizstāvēs zinātniski pētnieciskos darbus

 

6. martā plkst. 13.00 DALP Liepājas pilsētas 5. vidusskolā notiks gadskārtējā Izglītības pārvaldes rīkotā vidusskolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference, kurā vidusskolēni no visām pilsētas skolām stāsies konkursa žūrijas priekšā, lai aizstāvētu vairāku mēnešu un gadu garumā tapušos, skolas biedriem un pedagogiem jau prezentētos zinātniski pētnieciskos darbus. 

Šogad žūrijas vērtēšanai 23 sekcijās iesniegti pavisam 78 darbi no visām pilsētas skolām, kas ir par 10 darbiem vairāk nekā pērn, informē konferences organizatore, Izglītības pārvaldes metodiķe Aelita Antonova. 

Labākos zinātnisko darbu autorus izvirzīs uz Kurzemes reģiona darbu aizstāvēšanas kārtu, kura notiks 16. martā Liepājas Universitātē.


Papes puzli pirmie saliek 5. vidusskolas 12.a klase

Papes puzli pirmie saliek 5. vidusskolas 12.a klase

Papes puzli pirmie saliek 5. vidusskolas 12.a klase
Visu februāra mēnesi www.sofijaslaivas.lv organizēja gadskārtējo viktorīnu skolēniem. Šoreiz tika pētīts Papes ezers un tā apkārtne.
Atbildot uz 20 jautājumiem, skolēni uzzināja daudz interesanta. Gan par papenieku dīvaino paradumu augstus viesus ietīt dvieļos, gan par to, ka jūrā pie brangiem mencu lomiem var tikt, zvejojot Papes kalvā. Un iespējams, kāds varēs pastāstīt tagad savam paziņam Rucavā vai Papē, no kurienes cēlies viņa uzvārds Ašmanis, jo Papes ezera ziemeļgalā reiz slējusies muiža, kas vecajās kartēs atzīmēta kā Pirathof (jeb Pirātu osta) un vietējie kuģu laupītāji esot bijuši tik naski sava aroda pratēji, ka iesaukti par ašmaņiem! Un varbūt pat kādam izdevās noskaidrot, kur tagad atrodas vecā Papes kapteiņa Jāņa Zemtura Anglijas karaļa dāvātais sudraba tālskatis!
Par tālskati viktorīnas organizētājiem informācijas nav, bet zināms ir kas cits – trīs šī gada viktorīnas „Saliec Papes puzli” uzvarētāji. 1. vietu, atbildot 100% pareizi uz visiem jautājumiem, ieguva DALP 5.vidusskolas 12.A klase. Otrie kārtējo reizi palika Sikšņu pamatskolas 9. klase, savukārt trešajā vietā - Dzērves pamatskolas 8.klase.
"Sofijas Laivas" vēlas pateikt lielu paldies visiem, kuri iesūtīja mums savas atbildes. Mēs novērtējām Jūsu ieguldīto laiku un spēkus un ceram, ka tiešām uzzinājāt ko sev interesantu un paliekošu, meklējot informāciju par šo jauko Latvijas dienvidu maliņu – Papi.
www.sofijaslaivas.lv

Visu februāra mēnesi www.sofijaslaivas.lv organizēja gadskārtējo viktorīnu skolēniem. Šoreiz tika pētīts Papes ezers un tā apkārtne.Atbildot uz 20 jautājumiem, skolēni uzzināja daudz interesanta. 1. vietu, atbildot 100% pareizi uz visiem jautājumiem, ieguva DALP 5.vidusskolas 12.A klase.

Gan par papenieku dīvaino paradumu augstus viesus ietīt dvieļos, gan par to, ka jūrā pie brangiem mencu lomiem var tikt, zvejojot Papes kalvā. Un iespējams, kāds varēs pastāstīt tagad savam paziņam Rucavā vai Papē, no kurienes cēlies viņa uzvārds Ašmanis, jo Papes ezera ziemeļgalā reiz slējusies muiža, kas vecajās kartēs atzīmēta kā Pirathof (jeb Pirātu osta) un vietējie kuģu laupītāji esot bijuši tik naski sava aroda pratēji, ka iesaukti par ašmaņiem! Un varbūt pat kādam izdevās noskaidrot, kur tagad atrodas vecā Papes kapteiņa Jāņa Zemtura Anglijas karaļa dāvātais sudraba tālskatis!


A.Puškina 2. vidusskolā darbojas ping - pong darbnīca

A.Puškina 2. vidusskolā darbojas ping - pong darbnīca

 

Lai Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā  veicinātu skolēnu personības  izaugsmi  un attīstību, mācību gada sākumā tika atvērta ping - pong darbnīca. Programmas mērķis ir sekmēt  skolēnu pašattīstību, pašizpausmi un pašrealizāciju.Darbnīcās skolēni ne tikai apgūst praktiskās iemaņas, bet arī vispārējo pamatu apmācību galda tenisā. Tā ietver spēles, sacensības. Tiek apgūtas tiesneša prasmes, projektu vadīšana un realizēšana, apgūta vadītāja prakse. 

Atsaucība ir ļoti liela, un nodarbībās parasti ir daudz dalībnieku un līdzjutēju.Sasniegti uzslavas vērti sasniegumi - 2. vidusskolas skolēni  jau  ir izcīnījuši tiesības piedalīties Latvijas Jaunatnes meistarsacīkstēs galda tenisā, divi audzēkņi tiesājuši  Latvijas mēroga sacensības galda tenisā.Izveidots stends, notikušas meistarklases.

Ping pong darbnīcā skolēni apgūst prasmi veidot pozitīvas savstarpējās attiecības un ātrāk, drošāk, gudrāk nokļūt līdz mērķim.Fiziskā prāta un galda spēle ir ļoti nozīmīga. Nodarbības vada trenere Rasma Freiberga. Viņas darbība un aktivitāte aizrauj un attīsta skolēnu radošumu.


Reinim Pāvilam - 2. vieta valsts vācu valodas olimpiādē

Vācu valodas valsts olimpiādē Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas  skolēns Reinis Pāvils ieguva 2.vietu. ( skolotāja Ineta Feldmane)
Vācu valodas valsts olimpiādē Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas  skolēns Reinis Pāvils ieguva 2.vietu. ( skolotāja Ineta Feldmane). Apsveicam!


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv