Mākslas konkursa „Lidice 2013” laureātu vidū – septiņi liepājnieki

Mākslas konkursa „Lidice 2013” laureātu vidū – septiņi liepājnieki

 

Laureātu darbu izstāde apskatāma Rīgas domē, Rātslaukumā 1, no 14.februāra līdz 7.martam, tad konkursa darbi ceļos uz Lidici Čehijā.
Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs organizē braucienu uz laureātu apbalvošanu Rīgā, kura notiks 7.martā plkst. 14.00 Rīgas Latviešu biedrības namā, Merķeļa ielā 13. 
Ineta Klāsone, Liepājas Bērnu un jaunatnes centra metodiķe

 

Ir noslēgusies 41.Starptautiskā bērnu mākslas konkursa LIDICE 2013 Latvijas kārta. Konkursam tika iesūtīti 1128 darbi no 58 Latvijas novadiem un pilsētām. Konkursam Čehijā izvirzīti 163 darbi, laureātu vidū arī septiņi liepājnieku darbi:Liepājas Centra sākumskola Santa Zauka, skolotāja Inta Bunka; Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskola Elīza Valtere, skolotāja Ināra Knitere; Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs Elīza Melbārde, skolotāja Daiga Stūre; Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs Daniela Dana Veidemane un Henrijs Štāls, skolotāja Kristīne Vizbule; J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola Anna Paula Spriedēja, skolotāja Guna Skabarniece; Liepājas 12. vidusskola Jevgēnijs Perčatkins, skolotāja Tatjana Perčatkina.


Liepājas jaunie rokmūziķi gūst panākumus Latvijas mērogā

Liepājas jaunie rokmūziķi gūst panākumus Latvijas mērogā

 

Liepājas jaunie rokmūziķi gūst panākumus Latvijas mērogā 
16. februāris bija Liepājas jaunajiem rokmūziķiem notikumiem bagāta diena. Liepājas jaunās rokgrupas un Krievu tautas instrumentu orķestris piedalījās Valsts izglītības satura centra (VISC) organizētajā Latvijas vokāli instrumentālo grupu festivālā – konkursā Rīgā. Liepājnieki pārliecinoši pierādīja, ka rokmūzikas tradīcijas Liepājā ar panākumiem turpina arī jaunā mūziķu paaudze.
Liepājas 7. vidusskolas Krievu tautas instrumentu orķestris (skolotāja G. Ginzikēviča) mājās atgriezās ar 2. pakāpes diploma. Savukārt Liepājas BJC jaunie rokmūziķi  nogurumu aizmirsa diplomu pasniegšanas brīdī -  grupai „Crazy strawberry” (skolotājs Oļegs Maslijs) – 2. pakāpes diploms, grupai „AC/DC teens” (skolotājs Tomass Kleins) – 1. pakāpes diploms, savukārt neatkarīgajai grupai „SANDIAS”- 2. pakāpes diploms.

16. februāris bija Liepājas jaunajiem rokmūziķiem notikumiem bagāta diena. Liepājas jaunās rokgrupas un Krievu tautas instrumentu orķestris piedalījās Valsts izglītības satura centra (VISC) organizētajā Latvijas vokāli instrumentālo grupu festivālā – konkursā Rīgā. Liepājnieki pārliecinoši pierādīja, ka rokmūzikas tradīcijas Liepājā ar panākumiem turpina arī jaunā mūziķu paaudze.Liepājas 7. vidusskolas Krievu tautas instrumentu orķestris (skolotāja G. Ginzikēviča) mājās atgriezās ar 2. pakāpes diploma. Savukārt Liepājas BJC jaunie rokmūziķi  nogurumu aizmirsa diplomu pasniegšanas brīdī -  grupai „Crazy strawberry” (skolotājs Oļegs Maslijs) – 2. pakāpes diploms, grupai „AC/DC teens” (skolotājs Tomass Kleins) – 1. pakāpes diploms, savukārt neatkarīgajai grupai „SANDIAS”- 2. pakāpes diploms.

 


Uz valsts vācu valodas olimpiādes 2. kārtu uzaicināts liepājnieks Reinis Pāvils

Uz valsts vācu valodas olimpiādes 2. kārtu uzaicināts liepājnieks Reinis Pāvils
Uz  vācu valodas 43.valsts olimpiādes trešā posma II kārtu, kas notiks 2013.gada 1.martā Rīgā, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, Āgenskalna ielā 21a, uzaicināts Reinis Pāvils, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas 12.klases skolēns (skolotāja Ineta Feldmane).
Reģistrācija no plkst.9.30, olimpiādes atklāšana plkst.10.00, olimpiādes norise plkst.10.30-15.00.  

Uz  vācu valodas 43.valsts olimpiādes trešā posma 2. kārtu, kas notiks 2013.gada 1.martā Rīgā, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, Āgenskalna ielā 21a, uzaicināts Reinis Pāvils, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas 12.klases skolēns (skolotāja Ineta Feldmane).

Reģistrācija no plkst.9.30, olimpiādes atklāšana plkst.10.00, olimpiādes norise plkst.10.30-15.00.  


Liepājas kuģu modelistu panākumi Valmierā

Liepājas kuģu modelistu panākumi Valmierā

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra 12 kuģu modelisti pasniedzēju Pāvela Ivanova un Ulda Skamara vadībā 17.februārī piedalījās sacensībās kuģu modeļiem "VJC Vinda ziemas balva 2013" Valmierā,  kas norisinājās Pārgaujas ģimnāzijas baseinā. Liepājas Bērnu un jaunatnes centra jaunie kuģu modelisi atgriezušies no Valmieras ar deviņām godalgotām vietām.

Sacensībās piedalījās 50 dalībnieki, un tās notika 9 modeļu klasēs EX600g, EX600e, EK-600, EH-600, EL-600, F3-E, F2-A, ECO Mini expert, ECO Mini standart.  Uz sacensībām bija ieradušies kuģu modelisti no Liepājas Bērnu un jaunatnes centra, Valmieras jaunatnes centra, Rīgas jauno tehniķu centra, Rīgas tehniskās jaunrades nama „Annas 2”, kā arī individuālie modelisti no visas Latvijas.  Pirmo reizi baseina modeļu sacensībās piedalījās kuģu modelisti no Igaunijas.
Liepājas kuģu modelisti no Valmieras atgriezužies ar labiem rezultātiem. Skolotāja Ulda Skamara audzēknis Edgars Kronbergs ieguva 3.vietu EXg – 600 klasē, Roberts Kupčs ieguva 1.vietu EXe – 600 un 3.vietu EK – 600 klasēs, Markuss Strela ieguva 3.vietu F2-A klasē, Sandis Rabčuks ieguva 3.vietu EL – 600klasē. 
Savukārt Pāvela Ivanova audzēknis Anatolijs Moisejenko ieguva 1.vietu EH – 600 klasē, Sergejs Leonovs ieguva 2.vietu ECO Mini expert klasē un Edgars Varnovskis ieguva 3.vietas ECO Mini expert un  ECO Mini standart klasēs.


Direktoru vietnieku izglītības jomā semināra darba kārtība 20. februārī

Direktoru vietnieku izglītības jomā  20. februāra semināra darba kārtība.
Seminārs notiek Liepājas 15.vidusskolā.
11.30- 11.50  Īss ieskats profesores Dr. Edeltraudes  Robes  stāstītajā par pirmsskolas sākumskolas programmas satura pēctecības veicināšanu Vācijā. V. Pole               
11.50-12.00  Par pirmsskolas izglītības iestādes informāciju skolām. A. Gūtmane
12.00-12.05  Liepājas 15. vidusskolas  direktora uzruna. 
12.05   -12.35  Projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”(Atbalsts pozitīvai uzvedībai”)norise Liepājas 15. vidusskolā.  Direktors G. Ročāns 
12.35- 13.00 Liepājas pilsētas iekļaujošās izglītības atbalsta centra darbība. Gūtā pieredze Zviedrijā.  Liepājas Iekļaujošās izglītības atbalsta centra vadītāja- I Stepko
13.00-13.10  Par valsts pārbaudes darbiem  I. Budriķe
13.20  - 13.40    Par kontroles jautājumu ”Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība skolās”. A. Ķestere, I. Budriķe
Sākumskolas direktoru vietnieki ir brīvi, pārējie turpina.
13.40-14.00   Par DZM materiālu izmantošanu. A. Šēna 
14.00- 14.10  Par DZM materiālu izmantošanu Liepājas  3. pamatskolā un J. Čakstes Liepājas 10. vidusskolā. S. Anohina, I. Leitāne.

Seminārs notiek Liepājas 15.vidusskolā:

11.30- 11.50  Īss ieskats profesores Dr. Edeltraudes  Robes  stāstītajā par pirmsskolas sākumskolas programmas satura pēctecības veicināšanu Vācijā. V. Pole               

11.50-12.00  Par pirmsskolas izglītības iestādes informāciju skolām. A. Gūtmane

12.00-12.05  Liepājas 15. vidusskolas  direktora uzruna.

12.05   -12.35  Projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”(Atbalsts pozitīvai uzvedībai”)norise Liepājas 15. vidusskolā.  Direktors G. Ročāns 

12.35- 13.00 Liepājas pilsētas iekļaujošās izglītības atbalsta centra darbība. Gūtā pieredze Zviedrijā.  Liepājas Iekļaujošās izglītības atbalsta centra vadītāja- I Stepko

13.00-13.10  Par valsts pārbaudes darbiem  I. Budriķe

13.20  - 13.40    Par kontroles jautājumu ”Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība skolās”. A. Ķestere, I. Budriķe

Sākumskolas direktoru vietnieki ir brīvi, pārējie turpina:

13.40-14.00   Par DZM materiālu izmantošanu. A. Šēna 

14.00- 14.10  Par DZM materiālu izmantošanu Liepājas  3. pamatskolā un J. Čakstes Liepājas 10. vidusskolā. S. Anohina, I. Leitāne.


Liepājas Universitāte piešķīrusi stipendiju 5. vidusskolas 12. klases skolniecei

 

Stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt vidusskolēnu izcilību mācībās, veicināt  viņu centienus pētniecības un radošajā darbībā, kā arī studiju uzsākšanu LiepU. Stipendija tiek piešķirta sešus mēnešus mācību gada 2. semestrī (janvāris – jūnijs) vienam ģimnāzijas/ vidusskolas 12. klases skolēnam par labām un teicamām sekmēm, godalgotām vietām republikas, pilsētas, novada, reģiona vai valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu pētnieciskajā darbā.
Liepājas Universitāte cer, ka jaunā stipendiāte piedalīsies informatīvajos un reprezentācijas pasākumos, kā arī sāks sadarbību ar Studentu padomi.
LiepU Senāta apstiprināto Nolikumu par Liepājas Universitātes stipendiju vidusskolēniem var skatīt LiepU mājas lapā www.liepu.lv sadaļā “Par mums/ Dokumenti/Nolikumi”.
Informāciju sagatavoja:
LiepU sabiedrisko attiecību speciāliste  
Kristīne Milberga
Tālr. 634 23510; 22028204
e-pasts: pr@liepu.lv 

 

Februāra sākumā Liepājas Universitātē (LiepU) notika Stipendijas komisijas sēde, kurā tika pieņemts lēmums par stipendijas piešķiršanu Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskolas 12. klases skolniecei Lienei Šokolaitei. Šajā studiju gadā LiepU pirmo reizi piešķir atbalsta stipendiju vidusskolēniem. Stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt vidusskolēnu izcilību mācībās, veicināt  viņu centienus pētniecības un radošajā darbībā, kā arī studiju uzsākšanu LiepU.

Stipendija tiek piešķirta sešus mēnešus mācību gada 2. semestrī (janvāris – jūnijs) vienam ģimnāzijas/ vidusskolas 12. klases skolēnam par labām un teicamām sekmēm, godalgotām vietām republikas, pilsētas, novada, reģiona vai valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu pētnieciskajā darbā.


Izglītības iestādes pirmo reizi izmantos siltuma taupīšanā ieekonomētos līdzekļus

Izglītības iestādes pirmo reizi izmantos siltuma taupīšanā ieekonomētos līdzekļus

 

14. februārī Izglītības, kultūras un sporta komitejā deputāti akceptēja 140 487 latu siltumenerģijas ietaupījuma izmantošanu izglītības iestāžu remontdarbiem, labiekārtošanai un darbinieku motivācijai, tādējādi veicinot sabiedrības izpratni par enerģijas taupīšanas tālāku veicināšanu.

 „Pirmo reizi pēc pašvaldības veiktajiem apjomīgajiem energoefektivitātes pasākumiem, piesaistot ES finansējumu, ar gandarījumu varam atzīt, ka lielākajā daļā izglītības iestāžu esam sajutuši arī reālu atdevi, tāpēc esam devuši iespēju izglītības iestādēm arī šo papildus finansējumu izmantot pēc saviem ieskatiem visvairāk nepieciešamo darbu veikšanai un arī darbinieku motivācijai” , uzsver Domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde. 

Liepājas pilsētas skolas un bērnudārzi 2012. gadā energoefektivitātes pasākumu rezultātā ieekonomējuši Ls 140 487, šos līdzekļus saskaņā ar Domes nolikumu „ Par pašvaldības iestāžu valdījumā esošo pie siltumapgādes sistēmas pieslēgto ēku apkures izdevuu aprēķinu un apkures ietaupījumu sadalījumu” katra iestāde var izlietot pēc saviem ieskatiem.

Visvairāk siltuma taupīšanas rezultātā ieekonomēts Liepājas 7. vidusskolā ( Ls 11470), Liepājas 15. vidusskolā ( Ls 10554), pirmsskolas izglītības iestādē „Kristīgā sākumskola ( Ls 7735), bērnudārzā „Delfīns” ( Ls 7459).


Liepājas mūzikas vidusskolā - izcilā pianista Arņa Zandmaņa meistarklases

Liepājas mūzikas vidusskolā - izcilā pianista Arņa Zandmaņa meistarklases
 
2013.gada 15.februārī plkst. 11.00 Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolā notiks Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesora un izcilā pianista Arņa Zandmaņa meistarklases.
 
Meistarklašu pirmajā daļā profesors kopā ar Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas un citu Liepājas reģiona mūzikas skolu skolotājiem analizēs izcilā vācu komponista, polifonijas meistara Johana Sebastiana Baha prelūdijas un fūgas no krājuma „Labi temperētais klavesīns”. Savā pieredzē par polifonijas interpretāciju 21.gadsimtā dalīsies izcils pianists un pedagogs, profesors Arnis Zandmanis. Meistarklašu otrajā daļā būs iespēja noklausīties koncertu, kurā kā solists uzstāsies Arnis Zandmanis.
Arnis Zandmanis ar klavierspēli sācis nodarboties četru gadu vecumā. Septiņu gadu vecumā Arnis Zandmanis iestājās Emīla Dārziņa mūzikas skolā pedagoģes Jutas Daugules klavieru klasē. Pēc skolas beigšanas mācības turpināja Maskavas Valsts konservatorijā, profesora Jakova Fliera klasē. Studiju laikā ar panākumiem piedalījies Ludviga van Bēthovena konkursā Vīnē, pēc kura sāka aktīvi koncertēt gan Latvijā, gan aiz tās robežām. Pēc asistentūras beigšanas Maskavas konservatorijā Arnis Zandmanis uzsāka pedagoģisko darbu Latvijas Valsts konservatorijā. Profesora Arņa Zandmaņa klasi absolvējuši vairāk kā 60 studentu, to skaitā starptautisko konkursu laureāti J.Kalnciems, D.Blumberga, S.Villeruša, I.Zandmane, J.Žvikovs, J.Zilbers. Arnis Zandmanis regulāri piedalās dažādu starptautisko konkursu žūriju darbā.
Dalība meistarklasēs un koncerta apmeklējums ir bezmaksas.
 
Irita Kalēja
Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas metodiķe

15.februārī plkst. 11.00 Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolā notiek Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesora un izcilā pianista Arņa Zandmaņa meistarklases. Dalība meistarklasēs un koncerta apmeklējums ir bezmaksas.


Liepājā notiek starptautisks jauniešu apmaiņas projekts „Drums for peace”

Liepājā notiek starptautisks jauniešu apmaiņas projekts „Drums for peace”
Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība „Jauniešu māja” sadarbībā ar jauniešu starptautisko pieredzes apmaiņas projektu tīklu ”Drums for peace” (“Bungas par mieru”) no 9. līdz 16. februārim Liepājā realizē jauniešu apmaiņas projektu „Meeting Other Ways of Living” (“Dažādu dzīves ceļu tikšanās”).
Jauniešu apmaiņas projekta ietvaros Liepājā šonedēļ pulcējušies vairāk kā 50 jaunieši no Dānijas, Lietuvas, Igaunijas, Latvijas un Krievijas (Kaļiņingradas). Liepāju projektā pārstāv 13 jaunieši.
Projekta ietvaros jauniešiem vairākas dienas ir iespēja apgūt prasmes dažādās meistardarbnīcās (deja, cirks, mūzika). 
Jaunieši ar dažādām neformālās izglītības metodēm jaunatnes speciālistu vadībā strādā grupās un tiek saliedēti vienā komandā,  kura veidos kopīgu galarezultātu – priekšnesumu. Plašākai publikai to demonstrēs Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā 13. februārī plkst. 10.20, “Fontaine Palace” klubā 13. februārī plkst. 18.00 un Raiņa 6. vidusskolā 14. februārī plkst. 10.40. 
 Projekta laikā iecerēts arī doties ekskursijās pa Liepāju un iepazīt vienam otra  kultūru. Visi dalībnieki noslēgumā saņems starptautiskās jauniešu pases (“Youthpass”).
Projekts notiek ar Eiropas Savienības programmas ”Jaunatne darbībā” un starptautiskā jauniešu pieredzes apmaiņas tīkla ”Drums for Peace” atbalstu. 
Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
mob.t.29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
www.lip.lv

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība „Jauniešu māja” sadarbībā ar jauniešu starptautisko pieredzes apmaiņas projektu tīklu ”Drums for peace” (“Bungas par mieru”) no 9. līdz 16. februārim Liepājā realizē jauniešu apmaiņas projektu „Meeting Other Ways of Living” (“Dažādu dzīves ceļu tikšanās”).

Jauniešu apmaiņas projekta ietvaros Liepājā šonedēļ pulcējušies vairāk kā 50 jaunieši no Dānijas, Lietuvas, Igaunijas, Latvijas un Krievijas (Kaļiņingradas). Liepāju projektā pārstāv 13 jaunieši. Projekta ietvaros jauniešiem vairākas dienas ir iespēja apgūt prasmes dažādās meistardarbnīcās (deja, cirks, mūzika). 

Jaunieši ar dažādām neformālās izglītības metodēm jaunatnes speciālistu vadībā strādā grupās un tiek saliedēti vienā komandā,  kura veidos kopīgu galarezultātu – priekšnesumu. Plašākai publikai to demonstrēs Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā 13. februārī plkst. 10.20, “Fontaine Palace” klubā 13. februārī plkst. 18.00 un Raiņa 6. vidusskolā 14. februārī plkst. 10.40.


Liepājā notiks alternatīvās fotogrāfijas konkurss „Pinholes dienas”

Liepājā notiks alternatīvās fotogrāfijas konkurss „Pinholes dienas”  
Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs (BJC) aicina jauniešus piedalīties alternatīvās fotogrāfijas konkursā „Pinholes dienas Liepājā”. Tā ir unikāla iespēja fotografēt savu pilsētu visās tās izpausmēs, un tam nav nepieciešama dārga fototehnika, vien parasta kartona kaste, ko saprot ar jēdzienu „pinholes kamera”. 
Lai apgūtu pamatprasmes „Pinholes” foto tehnikā, ikvienam interesentam tiek piedāvāta iespēja vispirms apmeklēt ievadkursu un praktisko nodarbību BJC filiālē „Laumiņā”, Krūmu ielā 29, 12.februārī plkst. 17.00.
Šāds fotokonkurss Liepājā notiek pirmo reizi, un tā mērķis ir atspoguļot Liepājas tēlu fotogrāfijā, izmantojot pinholes foto izveides līdzekļus, dodot interesentiem iespēju radoši izpausties šajā žanrā, palūkoties uz ikdienas dzīvi un apkārtni ar citām acīm. Fotogrāfiju iesūtīšana līdz 2013.gada 5.martam. Labākās fotogrāfijas piedalīsies ceļojošā izstāde. Konkursa nolikumu var skatīt BJC mājaslapā www.liepajasbjc.lv
Pinhole jeb bildēšana caur adatas aci ir vecākais fotogrāfijas veids, kura pirmsākumi meklējami jau 4.gs. p.m.ē. Ķīnā - vēl ļoti ilgu laiku pirms pirmās fotogrāfijas. Mūsdienās tas vēl joprojām entuziastu vidū ir ļoti populārs fotogrāfijas veids. 
Pinhole darbības princips ir pavisam vienkāršs. Atšķirībā no mums ierastā principa, kad bilde uz filmas projecējas caur lēcu, pinhole gadījumā tas pats process notiek caur mazu mazītiņu caurumiņu. Jo mazāks caurumiņš, jo mazāka un asāka ir bilde. Rezultātā bilde uz filmas, tāpat kā caur lēcu, nonāk apgrieztā veidā. Tomēr pats process ir ilgāks, jo gaisma uz filmas caur mazo caurumiņu nonāk ilgākā periodā nekā caur lēcu, kad ir lielāks diafragmas atvērums, tādēļ, bildējot ar pinhole kameru, ir jāizmanto ilgā ekspozīcija. 
Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
mob.t.29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
www.lip.lv


Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs (BJC) aicina jauniešus piedalīties alternatīvās fotogrāfijas konkursā „Pinholes dienas Liepājā”. Tā ir unikāla iespēja fotografēt savu pilsētu visās tās izpausmēs, un tam nav nepieciešama dārga fototehnika, vien parasta kartona kaste, ko saprot ar jēdzienu „pinholes kamera”. Lai apgūtu pamatprasmes „Pinholes” foto tehnikā, ikvienam interesentam tiek piedāvāta iespēja vispirms apmeklēt ievadkursu un praktisko nodarbību BJC filiālē „Laumiņā”, Krūmu ielā 29, 12.februārī plkst. 17.00.
Šāds fotokonkurss Liepājā notiek pirmo reizi, un tā mērķis ir atspoguļot Liepājas tēlu fotogrāfijā, izmantojot pinholes foto izveides līdzekļus, dodot interesentiem iespēju radoši izpausties šajā žanrā, palūkoties uz ikdienas dzīvi un apkārtni ar citām acīm. Fotogrāfiju iesūtīšana līdz 2013.gada 5.martam. Labākās fotogrāfijas piedalīsies ceļojošā izstāde. Konkursa nolikumu var skatīt BJC mājaslapā www.liepajasbjc.lv


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv