Liepājas Universitāte piešķīrusi stipendiju 5. vidusskolas 12. klases skolniecei

 

Stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt vidusskolēnu izcilību mācībās, veicināt  viņu centienus pētniecības un radošajā darbībā, kā arī studiju uzsākšanu LiepU. Stipendija tiek piešķirta sešus mēnešus mācību gada 2. semestrī (janvāris – jūnijs) vienam ģimnāzijas/ vidusskolas 12. klases skolēnam par labām un teicamām sekmēm, godalgotām vietām republikas, pilsētas, novada, reģiona vai valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu pētnieciskajā darbā.
Liepājas Universitāte cer, ka jaunā stipendiāte piedalīsies informatīvajos un reprezentācijas pasākumos, kā arī sāks sadarbību ar Studentu padomi.
LiepU Senāta apstiprināto Nolikumu par Liepājas Universitātes stipendiju vidusskolēniem var skatīt LiepU mājas lapā www.liepu.lv sadaļā “Par mums/ Dokumenti/Nolikumi”.
Informāciju sagatavoja:
LiepU sabiedrisko attiecību speciāliste  
Kristīne Milberga
Tālr. 634 23510; 22028204
e-pasts: pr@liepu.lv 

 

Februāra sākumā Liepājas Universitātē (LiepU) notika Stipendijas komisijas sēde, kurā tika pieņemts lēmums par stipendijas piešķiršanu Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskolas 12. klases skolniecei Lienei Šokolaitei. Šajā studiju gadā LiepU pirmo reizi piešķir atbalsta stipendiju vidusskolēniem. Stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt vidusskolēnu izcilību mācībās, veicināt  viņu centienus pētniecības un radošajā darbībā, kā arī studiju uzsākšanu LiepU.

Stipendija tiek piešķirta sešus mēnešus mācību gada 2. semestrī (janvāris – jūnijs) vienam ģimnāzijas/ vidusskolas 12. klases skolēnam par labām un teicamām sekmēm, godalgotām vietām republikas, pilsētas, novada, reģiona vai valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu pētnieciskajā darbā.


Izglītības iestādes pirmo reizi izmantos siltuma taupīšanā ieekonomētos līdzekļus

Izglītības iestādes pirmo reizi izmantos siltuma taupīšanā ieekonomētos līdzekļus

 

14. februārī Izglītības, kultūras un sporta komitejā deputāti akceptēja 140 487 latu siltumenerģijas ietaupījuma izmantošanu izglītības iestāžu remontdarbiem, labiekārtošanai un darbinieku motivācijai, tādējādi veicinot sabiedrības izpratni par enerģijas taupīšanas tālāku veicināšanu.

 „Pirmo reizi pēc pašvaldības veiktajiem apjomīgajiem energoefektivitātes pasākumiem, piesaistot ES finansējumu, ar gandarījumu varam atzīt, ka lielākajā daļā izglītības iestāžu esam sajutuši arī reālu atdevi, tāpēc esam devuši iespēju izglītības iestādēm arī šo papildus finansējumu izmantot pēc saviem ieskatiem visvairāk nepieciešamo darbu veikšanai un arī darbinieku motivācijai” , uzsver Domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde. 

Liepājas pilsētas skolas un bērnudārzi 2012. gadā energoefektivitātes pasākumu rezultātā ieekonomējuši Ls 140 487, šos līdzekļus saskaņā ar Domes nolikumu „ Par pašvaldības iestāžu valdījumā esošo pie siltumapgādes sistēmas pieslēgto ēku apkures izdevuu aprēķinu un apkures ietaupījumu sadalījumu” katra iestāde var izlietot pēc saviem ieskatiem.

Visvairāk siltuma taupīšanas rezultātā ieekonomēts Liepājas 7. vidusskolā ( Ls 11470), Liepājas 15. vidusskolā ( Ls 10554), pirmsskolas izglītības iestādē „Kristīgā sākumskola ( Ls 7735), bērnudārzā „Delfīns” ( Ls 7459).


Liepājas mūzikas vidusskolā - izcilā pianista Arņa Zandmaņa meistarklases

Liepājas mūzikas vidusskolā - izcilā pianista Arņa Zandmaņa meistarklases
 
2013.gada 15.februārī plkst. 11.00 Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolā notiks Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesora un izcilā pianista Arņa Zandmaņa meistarklases.
 
Meistarklašu pirmajā daļā profesors kopā ar Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas un citu Liepājas reģiona mūzikas skolu skolotājiem analizēs izcilā vācu komponista, polifonijas meistara Johana Sebastiana Baha prelūdijas un fūgas no krājuma „Labi temperētais klavesīns”. Savā pieredzē par polifonijas interpretāciju 21.gadsimtā dalīsies izcils pianists un pedagogs, profesors Arnis Zandmanis. Meistarklašu otrajā daļā būs iespēja noklausīties koncertu, kurā kā solists uzstāsies Arnis Zandmanis.
Arnis Zandmanis ar klavierspēli sācis nodarboties četru gadu vecumā. Septiņu gadu vecumā Arnis Zandmanis iestājās Emīla Dārziņa mūzikas skolā pedagoģes Jutas Daugules klavieru klasē. Pēc skolas beigšanas mācības turpināja Maskavas Valsts konservatorijā, profesora Jakova Fliera klasē. Studiju laikā ar panākumiem piedalījies Ludviga van Bēthovena konkursā Vīnē, pēc kura sāka aktīvi koncertēt gan Latvijā, gan aiz tās robežām. Pēc asistentūras beigšanas Maskavas konservatorijā Arnis Zandmanis uzsāka pedagoģisko darbu Latvijas Valsts konservatorijā. Profesora Arņa Zandmaņa klasi absolvējuši vairāk kā 60 studentu, to skaitā starptautisko konkursu laureāti J.Kalnciems, D.Blumberga, S.Villeruša, I.Zandmane, J.Žvikovs, J.Zilbers. Arnis Zandmanis regulāri piedalās dažādu starptautisko konkursu žūriju darbā.
Dalība meistarklasēs un koncerta apmeklējums ir bezmaksas.
 
Irita Kalēja
Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas metodiķe

15.februārī plkst. 11.00 Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolā notiek Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesora un izcilā pianista Arņa Zandmaņa meistarklases. Dalība meistarklasēs un koncerta apmeklējums ir bezmaksas.


Liepājā notiek starptautisks jauniešu apmaiņas projekts „Drums for peace”

Liepājā notiek starptautisks jauniešu apmaiņas projekts „Drums for peace”
Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība „Jauniešu māja” sadarbībā ar jauniešu starptautisko pieredzes apmaiņas projektu tīklu ”Drums for peace” (“Bungas par mieru”) no 9. līdz 16. februārim Liepājā realizē jauniešu apmaiņas projektu „Meeting Other Ways of Living” (“Dažādu dzīves ceļu tikšanās”).
Jauniešu apmaiņas projekta ietvaros Liepājā šonedēļ pulcējušies vairāk kā 50 jaunieši no Dānijas, Lietuvas, Igaunijas, Latvijas un Krievijas (Kaļiņingradas). Liepāju projektā pārstāv 13 jaunieši.
Projekta ietvaros jauniešiem vairākas dienas ir iespēja apgūt prasmes dažādās meistardarbnīcās (deja, cirks, mūzika). 
Jaunieši ar dažādām neformālās izglītības metodēm jaunatnes speciālistu vadībā strādā grupās un tiek saliedēti vienā komandā,  kura veidos kopīgu galarezultātu – priekšnesumu. Plašākai publikai to demonstrēs Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā 13. februārī plkst. 10.20, “Fontaine Palace” klubā 13. februārī plkst. 18.00 un Raiņa 6. vidusskolā 14. februārī plkst. 10.40. 
 Projekta laikā iecerēts arī doties ekskursijās pa Liepāju un iepazīt vienam otra  kultūru. Visi dalībnieki noslēgumā saņems starptautiskās jauniešu pases (“Youthpass”).
Projekts notiek ar Eiropas Savienības programmas ”Jaunatne darbībā” un starptautiskā jauniešu pieredzes apmaiņas tīkla ”Drums for Peace” atbalstu. 
Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
mob.t.29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
www.lip.lv

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība „Jauniešu māja” sadarbībā ar jauniešu starptautisko pieredzes apmaiņas projektu tīklu ”Drums for peace” (“Bungas par mieru”) no 9. līdz 16. februārim Liepājā realizē jauniešu apmaiņas projektu „Meeting Other Ways of Living” (“Dažādu dzīves ceļu tikšanās”).

Jauniešu apmaiņas projekta ietvaros Liepājā šonedēļ pulcējušies vairāk kā 50 jaunieši no Dānijas, Lietuvas, Igaunijas, Latvijas un Krievijas (Kaļiņingradas). Liepāju projektā pārstāv 13 jaunieši. Projekta ietvaros jauniešiem vairākas dienas ir iespēja apgūt prasmes dažādās meistardarbnīcās (deja, cirks, mūzika). 

Jaunieši ar dažādām neformālās izglītības metodēm jaunatnes speciālistu vadībā strādā grupās un tiek saliedēti vienā komandā,  kura veidos kopīgu galarezultātu – priekšnesumu. Plašākai publikai to demonstrēs Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā 13. februārī plkst. 10.20, “Fontaine Palace” klubā 13. februārī plkst. 18.00 un Raiņa 6. vidusskolā 14. februārī plkst. 10.40.


Liepājā notiks alternatīvās fotogrāfijas konkurss „Pinholes dienas”

Liepājā notiks alternatīvās fotogrāfijas konkurss „Pinholes dienas”  
Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs (BJC) aicina jauniešus piedalīties alternatīvās fotogrāfijas konkursā „Pinholes dienas Liepājā”. Tā ir unikāla iespēja fotografēt savu pilsētu visās tās izpausmēs, un tam nav nepieciešama dārga fototehnika, vien parasta kartona kaste, ko saprot ar jēdzienu „pinholes kamera”. 
Lai apgūtu pamatprasmes „Pinholes” foto tehnikā, ikvienam interesentam tiek piedāvāta iespēja vispirms apmeklēt ievadkursu un praktisko nodarbību BJC filiālē „Laumiņā”, Krūmu ielā 29, 12.februārī plkst. 17.00.
Šāds fotokonkurss Liepājā notiek pirmo reizi, un tā mērķis ir atspoguļot Liepājas tēlu fotogrāfijā, izmantojot pinholes foto izveides līdzekļus, dodot interesentiem iespēju radoši izpausties šajā žanrā, palūkoties uz ikdienas dzīvi un apkārtni ar citām acīm. Fotogrāfiju iesūtīšana līdz 2013.gada 5.martam. Labākās fotogrāfijas piedalīsies ceļojošā izstāde. Konkursa nolikumu var skatīt BJC mājaslapā www.liepajasbjc.lv
Pinhole jeb bildēšana caur adatas aci ir vecākais fotogrāfijas veids, kura pirmsākumi meklējami jau 4.gs. p.m.ē. Ķīnā - vēl ļoti ilgu laiku pirms pirmās fotogrāfijas. Mūsdienās tas vēl joprojām entuziastu vidū ir ļoti populārs fotogrāfijas veids. 
Pinhole darbības princips ir pavisam vienkāršs. Atšķirībā no mums ierastā principa, kad bilde uz filmas projecējas caur lēcu, pinhole gadījumā tas pats process notiek caur mazu mazītiņu caurumiņu. Jo mazāks caurumiņš, jo mazāka un asāka ir bilde. Rezultātā bilde uz filmas, tāpat kā caur lēcu, nonāk apgrieztā veidā. Tomēr pats process ir ilgāks, jo gaisma uz filmas caur mazo caurumiņu nonāk ilgākā periodā nekā caur lēcu, kad ir lielāks diafragmas atvērums, tādēļ, bildējot ar pinhole kameru, ir jāizmanto ilgā ekspozīcija. 
Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
mob.t.29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
www.lip.lv


Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs (BJC) aicina jauniešus piedalīties alternatīvās fotogrāfijas konkursā „Pinholes dienas Liepājā”. Tā ir unikāla iespēja fotografēt savu pilsētu visās tās izpausmēs, un tam nav nepieciešama dārga fototehnika, vien parasta kartona kaste, ko saprot ar jēdzienu „pinholes kamera”. Lai apgūtu pamatprasmes „Pinholes” foto tehnikā, ikvienam interesentam tiek piedāvāta iespēja vispirms apmeklēt ievadkursu un praktisko nodarbību BJC filiālē „Laumiņā”, Krūmu ielā 29, 12.februārī plkst. 17.00.
Šāds fotokonkurss Liepājā notiek pirmo reizi, un tā mērķis ir atspoguļot Liepājas tēlu fotogrāfijā, izmantojot pinholes foto izveides līdzekļus, dodot interesentiem iespēju radoši izpausties šajā žanrā, palūkoties uz ikdienas dzīvi un apkārtni ar citām acīm. Fotogrāfiju iesūtīšana līdz 2013.gada 5.martam. Labākās fotogrāfijas piedalīsies ceļojošā izstāde. Konkursa nolikumu var skatīt BJC mājaslapā www.liepajasbjc.lv


Turpinās konkurss "Draudzīgākā 7. klase"

Atgādinām, ka šajā mācību gadā Izglītības pārvalde organizē konkursu 7. klasēm „Draudzīgākā klase”, kurā pieteicās 10 klases. Konkurss norit trijās kārtās un šobrīd ir jau notikušas divas kārtas. Decembra mēnesī , saskaņā ar konkursa nolikumu, klasēm vajadzēja iesaistīties labdarības akcijās un norisi prezentēt.  Otrajā kārtā turpināja darboties visas 10 klases.
Konkursa vērtētāji – žūrijas komisija- ar lielu interesi iepazinās ar prezentācijām. Bērni bija apmeklējuši Liepājas Bērnu namu, Veco ļaužu sociālo māju un, protams, arī Liepājas dzīvnieku patversmi. Iepriekš tika sagādātas dāvanas gan Bērnu nama bērniem, gan vecajiem ļaudīm. Dzīvniekiem arī tika dāvanas. Vērtētājiem bija ļoti grūti, var teikt pat neiespējami, izvērtēt, kura klase būtu pelnījusi vairāk punktu. No visām prezentācijām varēja secināt, ka šajos Ziemassvētku pasākumos tika iesaistīta visa klase un, ka darbošanās šāda veida pasākumos sagādā gandarījumu visiem, gan skolēniem, gan tiem, pie kuriem viņi ir bijuši ciemos. Var secināt, ka klases audzinātāji audzināšanas stundās decembrī īpaši pievērsās līdzcietības un labdarības tēmām. Arī tēmai – kā mēs izturamies viens pret otru ikdienā un ne tikai Ziemassvētku laikā. Vairāk ir runāts par to –kā jūtas mans skolas biedrs, mans skolotājs.
Konkursantiem priekšā ir trešā kārta – ir jānoorganizē tematisks klases vakars „Mēs esam un būsim tie labākie un draudzīgākie!”. Noteikumi ir iepriekšējie: klases pasākumā ir draudzīgi jādarbojas un jāiesaistās visam klases kolektīvam. Vērtētāji novēl izdošanos visiem dalībniekiem un galvenais, sagādāt sev un saviem biedriem visjaukākās emocijas.

Atgādinām, ka šajā mācību gadā Izglītības pārvalde organizē konkursu 7. klasēm „Draudzīgākā klase”, kurā pieteicās 10 klases. Konkurss norit trijās kārtās, un šobrīd ir jau notikušas divas kārtas. Decembra mēnesī , saskaņā ar konkursa nolikumu, klasēm vajadzēja iesaistīties labdarības akcijās un norisi prezentēt.  

Otrajā kārtā turpināja darboties visas 10 klases. Konkursa vērtētāji – žūrijas komisija- ar lielu interesi iepazinās ar prezentācijām. Bērni bija apmeklējuši Liepājas Bērnu namu, Veco ļaužu sociālo māju un, protams, arī Liepājas dzīvnieku patversmi. Iepriekš tika sagādātas dāvanas gan Bērnu nama bērniem, gan vecajiem ļaudīm. Dzīvniekiem arī tika dāvanas.

Vērtētājiem bija ļoti grūti, var teikt pat neiespējami, izvērtēt, kura klase būtu pelnījusi vairāk punktu. No visām prezentācijām varēja secināt, ka šajos Ziemassvētku pasākumos tika iesaistīta visa klase un, ka darbošanās šāda veida pasākumos sagādā gandarījumu visiem, gan skolēniem, gan tiem, pie kuriem viņi ir bijuši ciemos. Klases audzinātāji audzināšanas stundās decembrī īpaši pievērsās līdzcietības un labdarības tēmām. Arī tēmai – kā mēs izturamies viens pret otru ikdienā un ne tikai Ziemassvētku laikā. Vairāk ir runāts par to –kā jūtas mans skolas biedrs, mans skolotājs.

 Konkursantiem priekšā ir trešā kārta –  jānoorganizē tematisks klases vakars „Mēs esam un būsim tie labākie un draudzīgākie!”. Noteikumi ir iepriekšējie: klases pasākumā ir draudzīgi jādarbojas un jāiesaistās visam klases kolektīvam. Vērtētāji novēl izdošanos visiem dalībniekiem un galvenais, sagādāt sev un saviem biedriem visjaukākās emocijas.


Parakstīs sadarbības līgumu ar Klaipēdu interešu izglītībā

Parakstīs sadarbības līgumu ar Klaipēdu interešu izglītībā

Liepāja un Klaipēda parakstīs jaunu sadarbības līgumu interešu izglītībā  
7. februārī plkst.12.00 Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienībā „Vaduguns” viesosies Klaipēdas brīvā laika pavadīšanas centra 16 pedagogi, lai apmainītos pieredzē interešu izglītībā un noslēgtu jaunu sadarbības līgumu 2013. gadam. Liepājas un Klaipēdas interešu izglītības kolektīvu viesošanās vienam pie otra un pedagogu pieredzes apmaiņa notiek jau kopš 2010. gada.
Šoreiz abas puses ir sagatavojušas viens otram meistardarbnīcas - liepājnieki laivu sacensībās un zīmēšanā smiltīs, bet Klaipēdas kolēģi – horeogrāfijā, zīmēšanā un vokālajā pedagoģijā. 
Pēc tam abu iestāžu administrācija un metodisko apvienību vadītāji pārrunās konkrētus sadarbības piedāvājumus un plānus.
 „Liepājas BJC metodisko apvienību vadītāji un pedagogi sagatavojuši vairākus sadarbības piedāvājumus - vēlamies viņus uzaicināt piedalīties Vislatvijas deju svētkos „Latvju bērni danci veda” Liepājā 1. jūnijā, pūtēju orķestru festivālā „ Vēju ritmi”, savukārt mūsu teātra kolektīvi varētu piedalīties Starptautiskajā teātru festivālā Klaipēdā, sadarbība varētu izvērsties arī starp abu pilsētu bērnu klubiņiem. Ir arī citas ieceres, ko apspriedīsim”, informē BJC metodiķe Marina Vikaine. 
Liepājas Bērnu un jaunatnes centram jau vairākus gadus izveidojusies laba sadarbība ar Liepājas sadraudzības pilsētas Klaipēdas interešu izglītības iestādēm, kas aizsākās 2010. gada oktobrī.  Liepājas jaunie zīmētāji, mūziķi, dejotāji ir bieži viesi Klaipēdā, savukārt Lietuvas bērni un pedagogi piedalījušies modes skatēs, zīmējumu izstādēs, tehniskās jaunrades konkursos un meistarklasēs Liepājā. 
Informāciju sagatavoja: 
Gunta Jākobsone
sabiedrisko attiecību speciāliste,
 mob. 29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
www.liepaja.lv 

7. februārī plkst.12.00 Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienībā „Vaduguns” viesosies Klaipēdas brīvā laika pavadīšanas centra 16 pedagogi, lai apmainītos pieredzē interešu izglītībā un noslēgtu jaunu sadarbības līgumu 2013. gadam. Liepājas un Klaipēdas interešu izglītības kolektīvu viesošanās vienam pie otra un pedagogu pieredzes apmaiņa notiek jau kopš 2010. gada.

Šoreiz abas puses ir sagatavojušas viens otram meistardarbnīcas - liepājnieki laivu sacensībās un zīmēšanā smiltīs, bet Klaipēdas kolēģi – horeogrāfijā, zīmēšanā un vokālajā pedagoģijā. Pēc tam abu iestāžu administrācija un metodisko apvienību vadītāji pārrunās konkrētus sadarbības piedāvājumus un plānus. 

„Liepājas BJC metodisko apvienību vadītāji un pedagogi sagatavojuši vairākus sadarbības piedāvājumus - vēlamies viņus uzaicināt piedalīties Vislatvijas deju svētkos „Latvju bērni danci veda” Liepājā 1. jūnijā, pūtēju orķestru festivālā „ Vēju ritmi”, savukārt mūsu teātra kolektīvi varētu piedalīties Starptautiskajā teātru festivālā Klaipēdā, sadarbība varētu izvērsties arī starp abu pilsētu bērnu klubiņiem. Ir arī citas ieceres, ko apspriedīsim”, informē BJC metodiķe Marina Vikaine. 

Liepājas Bērnu un jaunatnes centram jau vairākus gadus izveidojusies laba sadarbība ar Liepājas sadraudzības pilsētas Klaipēdas interešu izglītības iestādēm, kas aizsākās 2010. gada oktobrī.  Liepājas jaunie zīmētāji, mūziķi, dejotāji ir bieži viesi Klaipēdā, savukārt Lietuvas bērni un pedagogi piedalījušies modes skatēs, zīmējumu izstādēs, tehniskās jaunrades konkursos un meistarklasēs Liepājā. 


Aicina jauno žurnālistu skola!

Aicina jauno žurnālistu skola!

 

Aicina jauno žurnālistu skola!
 
Lai gan mācību gads jau pusē, skolēniem vēl līdz pavasarim tiek piedāvāta jauna iespēja izglītoties un attīstīt savu talantu žurnālistikā.  
Jaunieši, sākot no 6. klases, aicināti apmeklēt "Jauno žurnālistu skolu", kas notiks Liepājas Olimpiskā centra telpās, 311. kabinetā. Pirmā nodarbība 7. februārī plkst.17.00. Nodarbības notiks divas reizes nedēļā – otrdienās un ceturtdienās no 17.00 līdz 19.00. 
Jauno žurnālistu skolā varēs gūt priekšstatu par to, kā darbojas profesionāli mediji – drukātā prese, interneta portāli, radio, televīzija, sociālie tīkli, un kādas ir jauniešu iespējas iesaistīties to satura radīšanā. Praktiskajās nodarbībās dalībnieki mācīsies veidot ziņas, rakstus, foto reportāžas, uzlabos savu runas un rakstītprasmi. 
Viens no skolas dalībnieku uzdevumiem būs arī līdzdarboties laikraksta "Kurzemes Vārds" jauniešu lappuses "Kaktuss",  pašvaldības izdevuma “Katram Liepājniekam”  un BJC avīzītes “Skrejceļš” veidošanā, informēt medijus par savas skolas aktualitātēm.   
Dalība jauno žurnālistu skolā sniegs praktiskas zināšanas mediju darbā, kuras jaunieši varēs pielietot, veidojot skolu avīzes. Tiem, kuri savu nākotni un studijas ir iecerējuši saistīt ar žurnālistiku, šī ir laba iespēja praktiski pārliecināties par savu pareizo izvēli. 
Skolas darbs būs intensīvs, paredzētas ekskursijas un sarunas, daudz paredzēts darboties pilsētvidē, mācoties fotografēt un intervēt.
Pieteikties dalībai "Jauno žurnālistu skolā" var, zvanot pa tālruni 29106561, vai rakstot uz e-pastu: jakobsoneg@gmail.com  Dalības maksa – Ls 2 mēnesī, ievērojamas atlaides bērniem no trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm.


Lai gan mācību gads jau pusē, skolēniem vēl līdz pavasarim tiek piedāvāta jauna iespēja izglītoties un attīstīt savu talantu žurnālistikā. Jaunieši, sākot no 6. klases, aicināti apmeklēt "Jauno žurnālistu skolu", kas notiks Liepājas Olimpiskā centra telpās, 311. kabinetā. Pirmā nodarbība 7. februārī plkst.17.00. Nodarbības notiks divas reizes nedēļā – otrdienās un ceturtdienās no 17.00 līdz 19.00. 
Jauno žurnālistu skolā varēs gūt priekšstatu par to, kā darbojas profesionāli mediji – drukātā prese, interneta portāli, radio, televīzija, sociālie tīkli, un kādas ir jauniešu iespējas iesaistīties to satura radīšanā. Praktiskajās nodarbībās dalībnieki mācīsies veidot ziņas, rakstus, foto reportāžas, uzlabos savu runas un rakstītprasmi. 
Viens no skolas dalībnieku uzdevumiem būs arī līdzdarboties laikraksta "Kurzemes Vārds" jauniešu lappuses "Kaktuss", pašvaldības izdevuma “Katram Liepājniekam”  un BJC avīzītes “Skrejceļš” veidošanā, informēt medijus par savas skolas aktualitātēm.   
Dalība jauno žurnālistu skolā sniegs praktiskas zināšanas mediju darbā, kuras jaunieši varēs pielietot, veidojot skolu avīzes. Tiem, kuri savu nākotni un studijas ir iecerējuši saistīt ar žurnālistiku, šī ir laba iespēja praktiski pārliecināties par savu pareizo izvēli. 
Skolas darbs būs intensīvs, paredzētas ekskursijas un sarunas, daudz paredzēts darboties pilsētvidē, mācoties fotografēt un intervēt.
Pieteikties dalībai "Jauno žurnālistu skolā" var, zvanot pa tālruni 29106561, vai rakstot uz e-pastu: jakobsoneg@gmail.com Dalības maksa – Ls 2 mēnesī, ievērojamas atlaides bērniem no trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm.

 


Liepājnieki - valsts olimpiāžu dalībnieki

 

Uz vēstures 19.valsts olimpiādi 12.klasēm, kas  notiks 2013.gada 26.februārī Rīgā, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, Mārstaļu ielā 28/30, uzaicināta Beatrise Dzērve - Liepājas Mākslas vidusskola (skolotāja Sintija Kurvina). Reģistrācija no plkst. 10:00 līdz plkst. 11:00, olimpiādes norise no plkst. 11:00 līdz plkst. 15:00. 


Uz franču valodas valsts olimpiādi uzaicināti Karīna Dolbina - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas 12.klases skoniece (skolotāja Jolanta Atmata); Baiba Linde - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas 12.klases skolniece (skolotāja Jolanta Atmata); Viktorija Molokoviča - Liepājas pilsētas 12.visdusskolas 6.klase (skolotāja Alla Kulakova); Anna Beāte Ozola - Liepājas Raiņa 6.vidusskolas 12.klase (skolotāja Ineta Bernota). Apsveicam!


Liepājas mūsdienu deju kolektīvi saņem augstu žūrijas novērtējumu

Šī gada 1. februārī Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs rīkoja pirmo atlases kārtu Mūsdienu deju radošajam konkursam. Konkursā tika parādītas un novērtētas 19 deju kompozīcijas, kuru horeogrāfijas sastādījuši Liepājas mūsdienu deju horeogrāfi un divas tika parādītas Aizputes dejotāju sniegumā.
Šogad vairums deju izpelnījas atzinības un augstus žurijas vērtējumu . Pirmo pakāpju diplomu ieguvēji ir: Liepājas BJC „Vaduguns”pirmsskolas grupa vadītāja Monta Sprūde; deju studijas „Extra”divas  jauktās grupas un 1.-4. kl.; 5.-9. kl.  grupa vadītāja Dina Pauzere; Liepājas deju un baleta studijas 5.-9. kl. grupa vadītāja Ingrīda Lūre; arī abas Aizputes deju grupas 5.-9. kl. un 10.-12. kl. izpelnījās pirmās pakāpes diplomus vadītājas Landra un Ieva Valdmanes.
Otrās pakāpes diplomus ieguva: deju studijas „Extra” pirmsskolas grupa vadītāja Dina Pauzere, 10.-12. kl grupa vadītāja Agnese Grīnberga; Liepājas BJC „Laumiņa” deju grupas „Rotaļa” 1.-4. kl. grupa, un 5.-9. kl. grupa vadītāja Aina Apene; deju studijas „Harmony”10.-12. kl. grupa un jauktā deju grupa vadītāja Ināra Lisova; deju grupas „Pantera” jauktā grupa Vadītāja Nora Veisa; DarKy’s Dance School jauktā grupa vadītāja Rolita Čirkše.
Visas grupas, kuras ir ieguvušas pakāpes, tiek izvirzītas uz Kurzemes novada atlasi, kura notiks šā gada 22. februārī Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē.
Konkursu vērtēja zūrija, kuras sastāvā strādāja: Everita Panfiļonoka – Ventspils deju studijas „Prieks” vadītāja, Svetlana Grundmane - Ventspils deju studijas „Deguntiņš uz augšu” vadītāja, Landra Valdmane – Aizputes deju studijas „Fēniks” vadītāja. 

Šī gada 1. februārī Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs rīkoja pirmo atlases kārtu Mūsdienu deju radošajam konkursam. Konkursā tika parādītas un novērtētas 19 deju kompozīcijas, kuru horeogrāfijas sastādījuši Liepājas mūsdienu deju horeogrāfi, bet divas tika parādītas Aizputes dejotāju sniegumā.

Šogad vairums deju izpelnījas atzinības un augstus žūrijas vērtējumu.

Pirmo pakāpju diplomu ieguvēji ir: Liepājas BJC „Vaduguns”pirmsskolas grupa vadītāja Monta Sprūde; deju studijas „Extra”divas  jauktās grupas un 1.-4. kl.; 5.-9. kl.  grupa vadītāja Dina Pauzere; Liepājas deju un baleta studijas 5.-9. kl. grupa vadītāja Ingrīda Lūre; arī abas Aizputes deju grupas 5.-9. kl. un 10.-12. kl. izpelnījās pirmās pakāpes diplomus vadītājas Landra un Ieva Valdmanes.Otrās pakāpes diplomus ieguva: deju studijas „Extra” pirmsskolas grupa vadītāja Dina Pauzere, 10.-12. kl grupa vadītāja Agnese Grīnberga; Liepājas BJC „Laumiņa” deju grupas „Rotaļa” 1.-4. kl. grupa, un 5.-9. kl. grupa vadītāja Aina Apene; deju studijas „Harmony”10.-12. kl. grupa un jauktā deju grupa vadītāja Ināra Lisova; deju grupas „Pantera” jauktā grupa Vadītāja Nora Veisa; DarKy’s Dance School jauktā grupa vadītāja Rolita Čirkše.Visas grupas, kuras ir ieguvušas pakāpes, tiek izvirzītas uz Kurzemes novada atlasi, kura notiks šā gada 22. februārī Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē.
Konkursu vērtēja zūrija, kuras sastāvā strādāja: Everita Panfiļonoka – Ventspils deju studijas „Prieks” vadītāja, Svetlana Grundmane - Ventspils deju studijas „Deguntiņš uz augšu” vadītāja, Landra Valdmane – Aizputes deju studijas „Fēniks” vadītāja. 


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv