Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas komanda pošas uz Strasbūru

10 Latvijas skolu komandu sacensībā galveno balvu – braucienu uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā ieguva Liepājas Valsts 1.ģimnāzija un Rīgas Kultūras koledža.  Liepājnieki ceļam pošas aprīlī.
ES institūciju simulācijas spēļu cikls 2012.gada sākumā Latvijas skolām tika piedāvāts kā interaktīva apmācību metode vidusskolēniem ar mērķi uzlabot skolēnu zināšanas par ES institūciju darbību, notiekošajiem procesiem un izprast Latvijas iespējas pārstāvēt nacionālās intereses. 
Kurzemes reģionā par tēmu "Cīņa pret klimata pārmaiņām, atbalstot atjaunojamās enerģijas izmantošanu – zaļo transportu" Eiropas Savienības Padomes lomā iejutās Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolēni, bet Eiropas Savienības Parlamentu pārstāvēja Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5.vidusskolas komanda. Simulācijas spēle starp skolu komandām notika 29.un 30.novembrī. 1.ģimnāzijas skolēni  -  27 ES valstu  ministru prezidenti pārliecinoši argumentēja un aizstāvēja katrs savas valsts intereses, spējot konstruktīvi vienoties par visām valstīm pieņemamu lēmumprojektu par debatējamo tēmu. Skolēni žūriju patīkami iepriecināja ar zināšanām, atraktivitāti, prezentācijas prasmēm. 
Vidusskolēnu aktivitāti projekta laikā vērtēja žurnālists Ansis Bogustovs, komunikāciju eksperti no sabiedrisko attiecību aģentūras Prospero un Blue Shock Bike pārstāvji.
Šī projekta ietvaros skolēniem bija iespējams vairāk uzzināt par ES Padomes un Parlamenta darbību, par to, cik sarežģīta ir lēmumu pieņemšana ES un cik svarīga ir katras valsts Ministru Prezidenta  un deputātu darbība, lai pieņemtu nozīmīgus lēmumus, kas ietekmē ikviena valsts iedzīvotāja dzīves kvalitāti.

10 Latvijas skolu komandu sacensībā galveno balvu – braucienu uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā ieguva Liepājas Valsts 1.ģimnāzija un Rīgas Kultūras koledža.  Liepājnieki ceļam pošas aprīlī.


ES institūciju simulācijas spēļu cikls 2012.gada sākumā Latvijas skolām tika piedāvāts kā interaktīva apmācību metode vidusskolēniem ar mērķi uzlabot skolēnu zināšanas par ES institūciju darbību, notiekošajiem procesiem un izprast Latvijas iespējas pārstāvēt nacionālās intereses.

Simulācijas spēle starp skolu komandām notika 29.un 30.novembrī. 1.ģimnāzijas skolēni  -  27 ES valstu  ministru prezidenti pārliecinoši argumentēja un aizstāvēja katrs savas valsts intereses, spējot konstruktīvi vienoties par visām valstīm pieņemamu lēmumprojektu par debatējamo tēmu. Skolēni žūriju patīkami iepriecināja ar zināšanām, atraktivitāti, prezentācijas prasmēm. 

Kurzemes reģionā par tēmu "Cīņa pret klimata pārmaiņām, atbalstot atjaunojamās enerģijas izmantošanu – zaļo transportu" Eiropas Savienības Padomes lomā iejutās Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolēni, bet Eiropas Savienības Parlamentu pārstāvēja Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5.vidusskolas komanda.  Vidusskolēnu aktivitāti projekta laikā vērtēja žurnālists Ansis Bogustovs, komunikāciju eksperti no sabiedrisko attiecību aģentūras Prospero un Blue Shock Bike pārstāvji. Šī projekta ietvaros skolēniem bija iespējams vairāk uzzināt par ES Padomes un Parlamenta darbību, par to, cik sarežģīta ir lēmumu pieņemšana ES un cik svarīga ir katras valsts Ministru Prezidenta  un deputātu darbība, lai pieņemtu nozīmīgus lēmumus, kas ietekmē ikviena valsts iedzīvotāja dzīves kvalitāti.


Konkursa "Junioru balsis" uzvarētāji dziedās kopā ar Lauri Reiniku

Konkursa

25.janvārī jau otro reizi Liepājas BJC struktūrvienības "Vaduguns" zālē  notika solistu konkurss "Junioru balsis".
"Junioru balsis 2013" GrandPrix un 1. vietu ieguva Jūlija Ivanova, kura 2. jūnijā Liepājā uzstāsies un dziedās duetā ar Lauri Reiniku. Arī 1. vietas vietas ieguvēji visās vecuma grupās uzstāsies Laura Reinika koncertā, izpildot savu konkursa dziesmu.  
 
Jauno dziedātāju sniegumu vērtēja žūrija - Karīna Borova - AS "Privatbank" Liepājas filiāles vadītāja, mūziķis Tomass Kleins, dziedošā aktrise Karīna Tatarinova un Liepājas BJC mūzikas metodiķis Juris Ločmelis. 
Jaunākajā vecuma grupā 3. vietu ieguva - Reičela Rone, 2. vietu - Sabīne Kubiloviča, bet 1. vietu - Anastasija Džorajeva; vidējā vecuma grupā - 3. vieta - Annai Koroļovai, 2. vieta - Nikolai Kelehsašvili, 1. vieta - Ģirtam Bergholdam; bet vecākajā vecuma grupā - 3. vieta - Līgai Grietēnai, 2. vieta - Vladlenai Višņevskai, 1. vieta - Jūlijai Ivanovai.
Projekts tapis, sadarbojoties AS "Privatbank"un Liepājas BJC. 

25.janvārī jau otro reizi Liepājas BJC struktūrvienības "Vaduguns" zālē  notika solistu konkurss "Junioru balsis"."Junioru balsis 2013" GrandPrix un 1. vietu ieguva Jūlija Ivanova, kura 2. jūnijā Liepājā uzstāsies un dziedās duetā ar Lauri Reiniku. Arī 1. vietas vietas ieguvēji visās vecuma grupās uzstāsies Laura Reinika koncertā, izpildot savu konkursa dziesmu.   

Jauno dziedātāju sniegumu vērtēja žūrija - Karīna Borova - AS "Privatbank" Liepājas filiāles vadītāja, mūziķis Tomass Kleins, dziedošā aktrise Karīna Tatarinova un Liepājas BJC mūzikas metodiķis Juris Ločmelis. 

Jaunākajā vecuma grupā 3. vietu ieguva - Reičela Rone, 2. vietu - Sabīne Kubiloviča, bet 1. vietu - Anastasija Džorajeva; vidējā vecuma grupā - 3. vieta - Annai Koroļovai, 2. vieta - Nikolai Kelehsašvili, 1. vieta - Ģirtam Bergholdam; bet vecākajā vecuma grupā - 3. vieta - Līgai Grietēnai, 2. vieta - Vladlenai Višņevskai, 1. vieta - Jūlijai Ivanovai.Projekts tapis, sadarbojoties AS "Privatbank"un Liepājas BJC. 


Bērnu mākslas izstādei Lidicē iesniegti 315 darbi

Bērnu mākslas izstādei Lidicē iesniegti 315 darbi

Bērnu mākslas izstādei Lidicē iesniegti 315 darbi  
1.februārī plkst. 16.00 Liepājas bērnu un jaunatnes centra filiālē „Vaduguns” atklās 41.starptautiskai bērnu mākslas izstādei - konkursam „Lidice 2013” iesniegto darbu izstādi. Šogad pavisam saņemti 315 bērnu mākslas darbi, no kuriem 32 izvirzīti konkursa otrajai kārtai Rīgā. Uz izstādes atklāšanu aicināti labāko zīmējumu autori un pedagogi. 
 
Lidice ir ciemats Čehijā. II Pasaules kara laikā to pilnīgi iznīcināja. Lai pieminētu šo faktu, 41.reizi šajā ciematā tiek rīkota starptautiska bērnu mākslas izstāde par bērnu dzīvi un visu, kas ar to saistīts. Aicināti piedalīties visas pasaules bērni un jaunieši no 4–16 gadu vecumam ar saviem zīmējumiem, gleznojumiem, vizuāli plastiskās mākslas darinājumiem.
Izstādes organizatori Čehijas Republikā sadarbībā ar UNESCO izstādei „Lidice 2013” ierosinājuši tēmu: „Latviešu tautas tradīcijas un kultūras mantojums” ( Latviešu tautas tērps; Amatniecības darinājumi; Latviešu tautas deja; Gadskārtu ieražas; Latviešu tautas tradīcijas un godi, Latviešu tautas pasakas un teikas; Dziesmu un deju svētku tradīcija).
Pirmās kārtas atklāšanas pasākums, uz kuru aicināti laureāti un viņu skolotāji,  notiek 1. februārī  LBJC „Vaduguns”. Visi darbi būs apskatāmi izstādē līdz 1.martam. 
2.kārta notiks no 14.februāra līdz 7.martam Rīgas domē, kur būs apskatāmi tikai žūrijas izvirzītie darbi.                Noslēguma pasākums – apbalvošana  notiks 7.martā Rīgas Latviešu biedrības namā.   Visi konkursa 2.kārtas laureātu darbi tiek izvirzīti izstādei- konkursam Čehijā. 
Konkursa noslēgums notiks  Čehijā , Lidicē. 
Uz 2. kārtu Rīgā žūrija - Liepājas Universitātes mākslas un dizaina katedras vadītājas Intas Klāsones vadībā – izvirzījusi  32 vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darinājumus,
Lidice 2013 Liepājas kārtas laureāti
Vizuālā māksla:
1. Alens Budreckis, 4 gadi, Liepājas p.i.i. „Sauleszaķis”, skolotājas A. Lanka, V. Kadiķe
2. Terēze Dzērve, 6 gadi, Liepājas p.i.i. „Saulīte”, skolotājas Linda Leja, Dace Žāže
3. Terēze Kristīne Locika, 9 gadi, Liepājas Centra sākumskola, skolotāja Indra Sproģe
4.  Katrīna Locika, 7 gadi, Liepājas Centra sākumskola, skolotāja Indra Sproģe
5. Santa Zauka, 8 gadi, Liepājas Centra sākumskola, skolotāja Inta Bunka
6. Rihards Miķelsons, 16 gadi, Liepājas Valsts 1.ģimnāzija, skolotāja Liene Eltermane
7. Elīza Valtere, 8 gadi, Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskola, skolotāja Ināra Knitnere
8. Laura Stalidzāne, 9 gadi, Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskola, skolotāja Ināra Knitnere
9. Vanesa Reinholde, 13 gadi, Liepājas 15. vidusskola, skolotāja Ilze Eniņa
10. Endija Krūtaine, 8 gadi, Liepājas 15.vidusskola, skolotāja Ilze Eniņa
11. Laura Liepa, 14 gadi, Liepājas interešu centrs „Pēcskola”, skolotāja Dace Vilemsone
12. Renārs Liepa, 6 gadi, Liepājas interešu centrs „Pēcskola”, skolotāja Dace Vilemsone
13. Samanta Orlova, 10 gadi, Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, skolotāja Inga Auziņa
14. Kristiana Martinova, 7 gadi, Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, skolotāja Inga Auziņa
15. Evelīna Benuševica, 8 gadi, Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, skolotāja Inga Auziņa
16. Aleksandra Krecbergs, 8 gadi, Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, skolotāja Kristīna Homenko
17. Juris Dirnēns, 12 gadi, Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, skolotāja Agnese Krontāle
18. Markuss Žuburs, 9 gadi, Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, skolotāja Agnese Krontāle
19. Elīza Melbārde, 10 gadi, Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, skolotāja Daiga Stūre
20. Vita Liepiņa, 12 gadi, Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, skolotāja Daiga Stūre
21. Samanta Čepukaite, 11 gadi, Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, skolotāja Daiga Stūre
22. Sandra Vera, 8 gadi, Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, skolotāja Daiga Stūre
Vizuāli plastiskie darbi:
23. Sanita Sūniņa, 16 gadi, J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola, skolotāja Indra Nomeiko
24. Anna Paula Spriedēja, 12 gadi, J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola, skolotāja Guna Skabarniece
25. Jevgēnijs Perčatkins, 16 gadi „Līgo svētki”, Liepājas 12. vidusskola, skolotāja Tatjana Perčatkina
26.  Kolektīvs darbs, 4 – 6 gadi, „Tautumeitas”, Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, skolotāja Kristīne Vizbule
27. Kolektīvs darbs, 4 – 7 gadi, „Saktas”, Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, skolotāja Kristīne Vizbule
28. Daniela Dana Veidemane, 7 gadi, Henrijs Štāls, 9 gadi, Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, sk. Kristīne Vizbule
29. Eva Sendija Falkenfreda, 12 gadi, Dita Lanka, 14 gadi, Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, sk. Dace Rozenbaha
30. Kolektīvs darbs, 7 – 12 gadi, „Cimdu koks ”, Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, skolotāja Indra Bunka
31. Rūdolfs Brikmanis, 10 gadi, Maksimiliāns Gruss, 9 gadi, Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, sk. Dace Virsniece
32. Kolektīvs darbs, 5 – 7 gadi, „5 kaķi”, Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, skolotāja Dace Virsniece
Paldies visiem par piedalīšanos!
Sīkāka informācija Bērnu un jaunatnes centra mājas lapā:
www.liepajasbjc.lv

1.februārī plkst. 16.00 Liepājas bērnu un jaunatnes centra filiālē „Vaduguns” atklās 41.starptautiskai bērnu mākslas izstādei - konkursam „Lidice 2013” iesniegto darbu izstādi. Šogad pavisam saņemti 315 bērnu mākslas darbi, no kuriem 32 izvirzīti konkursa otrajai kārtai Rīgā. Uz izstādes atklāšanu aicināti labāko zīmējumu autori un pedagogi.


Sveicieni jubilejā mūsu Ludmilai


Pusdienas skolā uz pusi lētākas arī ģimenēm ar trīs bērniem

Pusdienas skolā uz pusi lētākas arī ģimenēm ar trīs bērniem

 

Pusdienas skolā uz pusi lētākas arī ģimenēm ar trīs bērniem
No 2013. gada 1. janvāra pusdienas Liepājas skolās ar pusdienas 50 procentu atlaidi var saņemt arī ģimenes, kurās audzina trīs bērnus. Šo iespēju janvārī jau izmantojuši vairāk nekā 200 bērnu vecāki. Līdz šim brīvpusdienas skolā bija iespēja saņemt tikai daudzbērnu ģimenēm, kurās audzina četrus un vairāk bērnus.
Domes saistošajos noteikumos “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem  Liepājas pašvaldības izglītības iestādēs” pagājušā gada decembrī tika veikti grozījumi, kas paredz, ka vispārizglītojošā skolā atvieglojumu 50% apmērā ir tiesības saņemt izglītojamajam no ģimenes, kura audzina trīs bērnus vecumā līdz 16 gadiem, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādes dienas maiņā, tad līdz dienai, kad viņš sasniedz 20 gadu vecumu vai stājas laulībā.
Lai saņemtu 50 % atlaidi brīvpusdienām, vecākiem ar iesniegumu jāvēršas izglītības iestādē, kurā mācās bērns. Lai atvieglotu šo pieteikšanos, Izglītības pārvalde arī neprasa uzrādīt izziņu par dzīvesvietas deklarāciju, šos datus pārbauda IP speciālists. Atlaidi par pusdienām var saņemt arī gadījumā, ja skolā mācās viens vai divi no trim bērniem vecumā līdz 16 gadiem.
Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
mob.t.29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
www.lip.lv
  

 


No 2013. gada 1. janvāra pusdienas Liepājas skolās ar 50 procentu atlaidi var saņemt arī ģimenes, kurās audzina trīs bērnus. Šo iespēju janvārī jau izmantojuši vairāk nekā 200 bērnu vecāki. Līdz šim brīvpusdienas skolā bija iespēja saņemt tikai daudzbērnu ģimenēm, kurās audzina četrus un vairāk bērnus.

Domes saistošajos noteikumos “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem  Liepājas pašvaldības izglītības iestādēs” pagājušā gada decembrī tika veikti grozījumi, kas paredz, ka vispārizglītojošā skolā atvieglojumu 50% apmērā ir tiesības saņemt izglītojamajam no ģimenes, kura audzina trīs bērnus vecumā līdz 16 gadiem, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādes dienas maiņā, tad līdz dienai, kad viņš sasniedz 20 gadu vecumu vai stājas laulībā.

Lai saņemtu 50 % atlaidi brīvpusdienām, vecākiem ar iesniegumu jāvēršas izglītības iestādē, kurā mācās bērns. Lai atvieglotu šo pieteikšanos, Izglītības pārvalde arī neprasa uzrādīt izziņu par dzīvesvietas deklarāciju, šos datus pārbauda IP speciālists. Atlaidi par pusdienām var saņemt arī gadījumā, ja skolā mācās viens vai divi no trim bērniem vecumā līdz 16 gadiem.


"Liepājas vilnis 2013" pulcē 45 kuģu modelistus

 

Kopā sacensībām bija reģistrējušies 45 kuģu modelisti. Sacensības notika 4 modeļu klasēs (EX - 600g, EX – 600e, EK - 600, EH - 600). 
Rezultāti.
EX - 600g 1.vieta Maksims Gribkovs (Rīga „Annas 2)
2.vieta Aleksandrs Maceraliks (Rīgas JTC)
3.vieta Justinas Urbutis (Klaipēdas TJC)
EX – 600e 1.vieta Roberts Kupčs (Liepājas BJC)
2.vieta Edgars Varnovskis (Liepājas BJC)
3.vieta Aleksandrs Maceraliks (Rīgas JTC)
EK - 600 1.vieta Sergejs Leonovs ( Liepājas BJC)
2.vieta Sandis Rabčuks ( Liepājas BJC)
3.vieta Markuss Strela ( Liepājas BJC)
EH - 600 1.vieta Sandis Rabčuks (Liepājas BJC)
2.vieta Renārs Osītis (Liepājas BJC)
3.vieta Anatolijs Moisejenko (Liepājas BJC)

Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs 2013.gada 26.janvārī organizēja gadskārtējās kuģu modeļu sacensības mini baseinā „Liepājas vilnis 2013” ar mērķi popularizēt skolēnu tehnisko jaunradi, attīstīt bērnu un jauniešu vispārējās un speciālās tehniskās zināšanas kā arī profesionāli novērtēt bērnu un jauniešu prasmes un iemaņas. Sacensības notika Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā „Laumiņa”, kur šovasar ar Domes un Izglītības Pārvaldes atbalstu  tika ierīkots jauns mini baseins.

Šoreiz uz sacensībām bija ieradusies kuģu modelisma komanda  no Klaipēdas tehniskā jaunrades centra, pa vienai komandai no Rīgas Jauno tehniķu centra un Rīgas Tehniskās jaunrades nama „Annas 2”, divi dalībnieki no Liepājas 2.vsk. skolotāja Jurija Afoņkina vadībā,  kā arī trīs kuģu modelisma pulciņi no Liepājas Bērnu un jaunatnes centra skolotāju Pāvela Ivanova, Ulda Skamara un Guntara Graudiņa vadībā.Kopā sacensībām bija reģistrējušies 45 kuģu modelisti.

Sacensības notika 4 modeļu klasēs (EX - 600g, EX – 600e, EK - 600, EH - 600). Rezultāti:

EX - 600g: 1.vieta Maksims Gribkovs (Rīga „Annas 2); 2.vieta Aleksandrs Maceraliks (Rīgas JTC; 3.vieta Justinas Urbutis (Klaipēdas TJC)

EX – 600e: 1.vieta Roberts Kupčs (Liepājas BJC); 2.vieta Edgars Varnovskis (Liepājas BJC); 3.vieta Aleksandrs Maceraliks (Rīgas JTC)
EK - 600: 1.vieta Sergejs Leonovs ( Liepājas BJC); 2.vieta Sandis Rabčuks ( Liepājas BJC); 3.vieta Markuss Strela ( Liepājas BJC)
EH - 600: 1.vieta Sandis Rabčuks (Liepājas BJC); 2.vieta Renārs Osītis (Liepājas BJC); 3.vieta Anatolijs Moisejenko (Liepājas BJC)


Liepājas 2. mūzikas skolā būs jaunas izglītības programmas bērniem ar speciālām vajadzībām

Liepājas 2. mūzikas skolā būs jaunas izglītības programmas bērniem ar speciālām vajadzībām
Liepājas pilsētas 2. mūzikas skola 2013. gada 1. februārī uzsāks darbu divās jaunās izglītības programmās – klavierspēle un akordeona spēle bērniem ar speciālām vajadzībām. Programmu licence iegūta nesen, bet februārī jau 7 bērni no Liepājas speciālās internātskolas oficiāli būs Karostas mūzikas skolas jauno programmu audzēkņi.
Lai aprobētu ieceres ilgtspēju, pedagoģes Ludmila Burmeistere  un Irina Jakovļeva kopš ši mācību gada sākuma eksperimentālā kārtā audzēkņus māca, pateicoties Liepājas speciālās internātskolas un mūzikas skolas kombinētam finansējumam.
LIP aicinājums atvērt šādas programmas vainagojies ar labu rezultātu.
Šādas izglītības programmas līdz šim bija pieejamas vienīgi Rīgā, bet nu jau būs arī Liepājā.
Aiga Tiltiņa
Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolas direktore

Liepājas pilsētas 2. mūzikas skola 2013. gada 1. februārī uzsāks darbu divās jaunās izglītības programmās – klavierspēle un akordeona spēle bērniem ar speciālām vajadzībām. Programmu licence iegūta nesen, bet februārī jau 7 bērni no Liepājas speciālās internātskolas oficiāli būs Karostas mūzikas skolas jauno programmu audzēkņi.

Lai aprobētu ieceres ilgtspēju, pedagoģes Ludmila Burmeistere  un Irina Jakovļeva kopš ši mācību gada sākuma eksperimentālā kārtā audzēkņus māca, pateicoties Liepājas speciālās internātskolas un mūzikas skolas kombinētam finansējumam. LIP aicinājums atvērt šādas programmas vainagojies ar labu rezultātu. Šādas izglītības programmas līdz šim bija pieejamas vienīgi Rīgā, bet nu būs arī Liepājā.

Aiga Tiltiņa, Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolas direktore


29.janvārī Liepājā notiks bezmaksas informatīvais seminārs par izglītības iespējām ārzemēs

Sākot ar 29.janvāri līdz 22.februārim 10 lielākajās Latvijas pilsētās notiks bezmaksas informatīvie semināri, kuros būs iespēja iegūt plašu informāciju par izglītības iespējām ārzemēs, augstskolu piedāvātām studiju programmām, pieteikšanās nosacījumiem un prasībām, kā arī studiju finanšu piesaistes iespējām. Piedaloties jauniešiem, sabiedriskajām organizācijām un reģionālajām institūcijām, tiks diskutēts par ārzemju izglītības plusiem un mīnusiem, izvēles iespējām un starptautiskās pieredzes nozīmi mūsdienu darba tirgū. Savā pieredzē dalīsies studenti un sniegs noderīgus padomus par studiju uzsākšanu ārzemēs.
Jaunieši ir laipni aicināti apmeklēt seminārus sev tuvākā pilsētā: 
Liepājā - 29.janvārī, plkst. 16:00, Tirdzniecības un rūpniecības kameras Liepājas nodaļā, Graudu ielā 17/19
Ventspilī - 31.janvārī, plkst. 15:00, Ventspils 1.ģimnāzijā, Kuldīgas ielā 1
Kuldīgā - 30.janvārī, plkst. 16.00, Kuldīgas Bērnu un jauniešu interešu izglītības centra zālē, 1950.gada ielā 10
Tukumā -  5.februārī, plkst. 14.30, Tukuma 2.vidusskolā, Raudas ielā 16
Gulbenē - 15. februārī, plkst. 16:00, Jauniešu Centrā „Bāze”, Brīvības ielā 22
Jēkabpilī- 19.februārī, plkst. 15:00, Jēkabpils bērnu un jauniešu centrā, Brīvības ielā 258
Informācija par semināra norisi Jelgavā, Madonā, Rēzeknē un Daugavpilī tiks precizēta un publiskota Dream Foundation - mājas lapā - http://www.dreamfoundation.eu/.
Tāpat mājas lapā aicinām savlaicīgi reģistrēties semināriem, jo vietu skaits ir ierobežots. 
Dream Foundation ir nevalstiska jauniešu organizācija, kas iepazīstina cilvēkus ar dažādām studiju iespējām Eiropā u.c. pasaules valstīs un sniedz atbalstu kandidātiem pieteikšanās procesa laikā. Pašreizējais piedāvājumu klāsts aptver vairāk kā 3000 dažādu studiju programmu. Jaunieši var izvēlēties sev tīkamākās studijas starp 63 augstskolām 17 pasaules valstīs - Austrijā, Beļģijā, Kanādā, Čehijā, Vācijā, Dānijā, Igaunijā, Spānijā, Francijā, Lielbritānijā, Ungārijā, Īrijā, Itālijā, Lietuvā, Malaizijā, Nīderlandē un Zviedrijā. Pateicoties vienotai on-line platformai, interesenti var pieteikties līdz pat 6 ārvalstu augstskolām vai studiju programmām vienlaicīgi.
Informāciju sagatavoja:
Linda Dombrovska
+371 26181686
linda.dombrovska@dreamfoundation.eu  
http://www.dreamfoundation.eu/

29.janvārī Liepājā, Tirdzniecības un rūpniecības kameras Liepājas nodaļā, Graudu ielā 17/19 notiks bezmaksas informatīvais seminārs par izglītības iespējām ārzemēs, augstskolu piedāvātām studiju programmām, pieteikšanās nosacījumiem un prasībām, kā arī studiju finanšu piesaistes iespējām. Piedaloties jauniešiem, sabiedriskajām organizācijām un reģionālajām institūcijām, tiks diskutēts par ārzemju izglītības plusiem un mīnusiem, izvēles iespējām un starptautiskās pieredzes nozīmi mūsdienu darba tirgū. Savā pieredzē dalīsies studenti un sniegs noderīgus padomus par studiju uzsākšanu ārzemēs.


Uz valsts olimpiādi fizikā uzaicināti divi Liepājas skolēni

Uz valsts olimpiādi fizikā uzaicināti divi Liepājas skolēni
Uz fizikas 63.valsts olimpiādi, kas  notiks 2013.gada 14. un 15.martā Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē (Rīgā, Zeļļu ielā 8). Dalībnieku reģistrācija 14.martā no plkst. 9.00. Olimpiādes atklāšana plkst. 9.40, uzaicināti divi Liepājas 12. vidusskolas audzēkņi: 10. klases skolēns Igors Dubaņevičs un 11. klases skolniece Anna Vasiļevska ( abus māca skolotājs Jurijs Skinderskis).
Apsveicam!
Dalībnieku reģistrācija 14.martā no plkst. 9.00, Olimpiādes atklāšana plkst. 9.40. 
Uz fizikas 63. valsts olimpiādi, kas  notiks 2013.gada 14. un 15.martā Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē (Rīgā, Zeļļu ielā 8) uzaicināti divi Liepājas 12. vidusskolas audzēkņi: 10. klases skolēns Igors Dubaņevičs un 11. klases skolniece Anna Vasiļevska ( abus māca skolotājs Jurijs Skinderskis). Apsveicam!
Dalībnieku reģistrācija 14.martā no plkst. 9.00, Olimpiādes atklāšana plkst. 9.40. 


Lielā vienprātībā nodibina Liepājas skolēnu domi

Lielā vienprātībā nodibina Liepājas skolēnu domi

 

Skolu līdzpārvalžu pārstāvji arī vienprātīgi apstiprināja sagatavoto Liepājas skolēnu domes nolikumu. 
„Viss, kas notiek pilsētā, liela daļa ir arī jūsu rokās” , uzsvēra Izglītības pārvaldes metodiķe jaunatnes lietu jautājumos Aelita Antonova. A. Antonova arī informēja par skolēnu pašpārvalžu jauno tiesisko regulējumu valsts mērogā un aicināja skolas ar laiku plānot pāreju uz vienotu skolēnu pašpārvaldes nosaukumu.   
Skolu līdzpārvalžu pārstāvi pārsprieda arī lielākos pasākumus, ko šajā mācību gadā plānots organizēt ar skolēnu līdzdalību. 
Gada centrālais pasākums  - skolu līdzpārvalžu konference plānota šā gada 18. aprīlī, lai apmainītos ar labāko pieredzi un katras pašpārvaldes īpašo „odziņu” dažādu pasākumu rīkošanā savā skolā. Tas plānots arī kā sadraudzības pasākums aktīvākajiem pilsētas skolu jauniešiem.   
Skolu aktīvisti plāno iesaistīties pilsētas bērnu un jauniešu Radošuma nedēļas organizēšanā, kura notiks par godu Liepājas 388. dzimšanas dienai   no 11. līdz 18. martam.
Līdzpārvalvalžu aktīvisti iesaistījušies arī sadarbībā ar Latvijas Jauniešu organizāciju  „Tellus”, kura attīsta neformālās izglītības iespējas Latvijā un pārstāv Eiropas Jauniešu parlamentu. 1. februārī Liepājā plānoti „Tellus” rīkotie treniņi jauniešiem par tēmu „Jauniešu motivācija un komandas veidošana”. 
15. februārī Liepājā jauniešiem plānota tikšanās ar grāmatas “ Septiņi demokrātijas mīti” autoriem.
Skolu aktīvisti arī diskutēja par nomināciju nosaukumiem, pēc kuriem mācību gada beigās varētu vērtēt labākās skolēnu pašpārvaldes. 
Nākošā Liepājas skolēnu domes un skolu aktīvistu tikšanās plānota 7. februārī plkst. 16.30 Izglītības pārvaldē. 
Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
mob.t.29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
www.lip.lv

24. janvārī Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē kuplā skaitā bija pulcējušies Liepājas vidusskolu līdzpārvalžu aktīvisti, kuri lielā vienprātībā pēc vairāku gadu pārtraukuma atkal nodibināja Liepājas skolēnu domi, lai apvienotu visu skolu jauniešus un pilsētā aktīvāk īstenotu savas idejas. 

Par skolēnu domes prezidenti ievēlēta DALP 5. vidusskolas 11. klases skolniece Laura Vēbere, par viceprezidenti – Liepājas Raiņa 6. Vidusskolas 12. klases skolniece Dita Virga.Skolu aktīvisti no sava vidus ievēlēja arī Liepājas skolēnu domes padomi – piecus aktīvus jauniešus, kuri turpmāk veidos skolēnu domes „kodolu” – Mariku Maslovsku ( Liepājas 15. vidusskola), Katrīni Krūmiņu ( Liepājas Valsts 1. ģimnāzija), Sandu Iesalnieci ( Liepājas 8. vidusskola), Santu Ciceni un Artūru Jankauski ( Liepājas vakara (maiņu) vidusskola. 


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv