Projekts „Veselības maratons” Liepājā

Projekts „Veselības maratons” Liepājā
Ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu biedrība „Papardes zieds” realizē projektu "Veselības maratons", kura mērķis ir iesaistīt skolēnus no izglītības iestādēm ar latviešu un krievu mācību valodu neformālās izglītības veselības veicināšanas aktivitātēs, lai sekmētu savstarpēju iepazīšanos un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes, komandas darba iemaņas, vienlaikus rosinot meklēt atbildes uz aktuāliem, ar jauniešu veselību saistītajiem jautājumiem.
Projekta ietvaros norisinājās konkurss, kurā tika aicināti iesaistīties jaunieši no trīs dažādām Latvijas pilsētām - Liepājas, Strenčiem un Sedas. Konkursa ideja ir stiprināt jauniešu prasmes, veidot attieksmi pret veselīgu dzīvesveidu un personīgo atbildību par savas veselības veicināšanu, kā arī mazināt iedomātās nacionālās atšķirības, iepazīstot savstarpējas problēmas un kopīgi meklējot tām risinājums.
Konkursā piedalījās Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas un 8.vidusskolas komandas. Lai piedalītos konkursā, bija jāizveido piecu cilvēku komanda. Konkursa gaitā katrai komandai bija jāveic visdažādākie uzdevumi, piemēram, jāizveido prezentācija, nofotografējot piecus pozitīvus un piecus negatīvus ar veselību saistītus piemērus Liepājā, pievienojot īsus situāciju aprakstus. Katrai komandai jāvienojas par vienu ideju, kas varētu uzlabot Liepājas iedzīvotāju veselību un pašsajūtu un jātiekas ar pašvaldības pārstāvjiem, lai dalītos ar savu ideju, kā arī  jāveic eksperimenti ar pārtiku un jāizdara secinājumi, kuri jāapkopo prezentācijā, jāmeklē atbildes uz dažādiem jautājumiem par seksuālo un reproduktīvo veselību u.c. 
 6. novembrī Liepājas 8.vidusskolā notika projekta „Veselības maratons” Liepājas konkursa kārta. Konkursā piedalījās divas komandas no Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas  ( koordinatore skolotāja Ineta Drēže) un četras komandas no 8.vidusskolas ( koordinatore  skolotāja Aiga Hasnere). Konkursu vadīja „Papardes zieds” pārstāvji. Šajā kārtā tika noskaidrota labākā komanda no katras skolas. 
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas uzvarētāji bija komanda ar nosaukumu „Vitamīni bē”- 9. klases skolnieki: Baiba Puže, Lāsma Andersone, Justīne Dzintare, Ralfs Ķeže un Roberts Bīskaps. 
8.vidusskolas uzvarētāji - 11.klases komanda ar nosaukumu „Gumijlācīši”: Elīna Dembska, Sintija Petrovska, Jolanta Striela, Aleksandrs Kirilovs.
8. novembrī abas uzvarētājkomandas dosies uz Rīgu, lai piedalītos projekta noslēguma pasākumā, kurā Liepājas jaunieši tiksies ar jauniešiem no Sedas un Strenčiem. Kā balvu jaunieši saņem iespēju atpūsties „Līvu akvaparkā”.
Projektu finansē Sabiedrības integrācijas fonds.

Ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu biedrība „Papardes zieds” realizē projektu "Veselības maratons", kura mērķis ir iesaistīt skolēnus no izglītības iestādēm ar latviešu un krievu mācību valodu neformālās izglītības veselības veicināšanas aktivitātēs, lai sekmētu savstarpēju iepazīšanos un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes, komandas darba iemaņas, vienlaikus rosinot meklēt atbildes uz aktuāliem, ar jauniešu veselību saistītajiem jautājumiem.Projekta ietvaros norisinājās konkurss, kurā tika aicināti iesaistīties jaunieši no trīs dažādām Latvijas pilsētām - Liepājas, Strenčiem un Sedas. Konkursa ideja ir stiprināt jauniešu prasmes, veidot attieksmi pret veselīgu dzīvesveidu un personīgo atbildību par savas veselības veicināšanu, kā arī mazināt iedomātās nacionālās atšķirības, iepazīstot savstarpējas problēmas un kopīgi meklējot tām risinājums.Konkursā piedalījās Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas un 8.vidusskolas komandas.


Karjeras nedēļā skolēnus iepazīstinās ar profesijām un izglītības iespējām

Karjeras nedēļā skolēnus iepazīstinās ar profesijām un izglītības iespējām

Liepājā no 26. līdz 30. novembrim notiks Karjeras izglītības nedēļa skolēniem, kuras laikā plānots vairāk nekā 70 dažādu pasākumu ar mērķi palīdzēt jauniešiem saņemt informāciju par karjeras iespējām un izvēlēties savām spējām, interesēm un iemaņām atbilstošo izglītību un profesiju.  Karjeras nedēļas ietvaros notiks vairāki pasākumu cikli: “ Iepazīsti profesiju” “Iepazīsti sevi” , “ Gūsti pieredzi”, “  Esi uzņēmīgs”, “ Zini informācijas resursus” , “  Mācies palīdzēt savam bērnam izvēlēties karjeru”.


Tapis integrēts mācību materiāls "Cilvēks un vide"

viscizm

Šonedēļ noslēgusies Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts Izglītības attīstības aģentūras atbalstītā projekta „Integrēta digitāla mācību materiāla- Cilvēks un vide” izstrāde (līgums Nr. IIP/2012-7). Projekta īstenošanas rezultātā ir izveidots materiāls latviešu valodas standarta apguvei 7.-9.klasēm, kuru var pielietot arī latviešu literatūras, vēstures, ģeogrāfijas, bioloģijas un svešvalodu labākai apguvei. Kopumā ir izveidotas 155 darba lapas, kuras aptver 4 tēmas ar 12 apakštēmām. Izveidotā mācību materiāla aprobācija ir veikta ne tikai Liepājas vispārizglītojošajās skolās, bet arī citās izglītības iestādēs Latvijā- Cēsīs, Daugavpilī un Rīgā.

cilveks_un_vide_1


Likteņdārzu piepildīs skolēnu vēlējumi Latvijai

Likteņdārzu piepildīs skolēnu vēlējumi Latvijai

Mācību gadam sākoties, sadarbībā ar Likteņdārza pastāvīgajiem atbalstītājiem – AS „Latvijas valsts meži”, AS „Latvijas Pasts”, Valsts izglītības satura centru un AS „Dinamo Rīga” – īpaši skolēniem tika organizēts sociālais projekts „Dāvini savai Latvijai”, kurā skolēniem bija jāizgatavo koka plāksnītes ar vēlējumu Latvijai dzimšanas dienā. Kopumā tika saņemtas 1 739 vēlējumu plāksnītes. Turpmāk visi vēlējumi būs apskatāmi Likteņdārzā. Aktīvi konkursā iesaistījās arī Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas skolēni skolotāja J.Afoņkina vadībā.


Liepājas A. Puškina 2. vidusskolā attīsta skolēnu radošās aktivitātes

Liepājas A. Puškina 2. vidusskola no 2012.gadā janvāra ir sadarbības partneris projektā "Radošu aktivitāšu organizēšana sociālā atstumtības riska mazināšanai". Projektā realizēšanā piedalās arī Priekules vidusskola, Cīravas arodvidusskola, Vaiņodes internātpamatskola, Sabiles vidusskola, Ropažu vidusskola, Zaķumuižas pamatskola, Ropažu novada pašvaldība, Vaivaru pamatskola, Mazirbes speciālā internātpamatskola, J. Raiņa Daugavpils 6. Vidusskola, Biedrība – Dialogs, Biedrība – Skola visiem, Purmsātu speciālā internātpamatskola, Upesgrīvas speciālā pamatskola, Priekules novada dome, Vaiņodes novada dome.


Humānās pedagoģijas konference pulcē ap 300 interesentu

Humānās pedagoģijas konference pulcē ap 300 interesentu

Šā gada 29.oktobrī Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā notika 6. Baltijas valstu Humānās pedagoģijas konference „Humānās pedagoģijas manifests dzīvē”, kurā piedalījās 272 pedagogi un interesenti no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Krievijas. Konferences devīze : „Apvārsnis nav robeža, bet mērķis.”Pasākums notika ar Liepājas pilsētas Domes un Izglītības pārvaldes atbalstu, sadarbojoties Latvijas Humānās pedagoģijas asociācijai un Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolai.


Debašu turnīrs par veselības mācību

26.oktobrī Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā notika debašu turnīrs latviešu un angļu valodā. Turnīra tēma - „Veselības mācība ir/ nav nepieciešama visās Latvijas skolās”. Debašu turnīrā piedalījās debatētāji no Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas, DALP 5.vidusskolas, 7. un 15.vidusskolas, kā arī ciemiņi no Ventspils 4.vidusskolas – kopumā 13 debašu komandas.

Debašu turnīrā latviešu valodā 1.vietu ieguva Valsts 1. ģimnāzijas komanda: Katrīna Feldmane, Estere Urbančika, Marija Urbanoviča, 2.vietu ieguva ventspilnieki.Konkurence angļu valodā bija spēcīga. 1.vietu ieguva 15.vsk. zēni: Rihards Pēteris Ročāns, Emīls Dārziņš un Elvijs Lagzdiņš. 2. vietu ieguva ģimnāzijas meitenes: Marija Urbanoviča, Elīna Bojarkina un Terēza Šulca.

Tagad debatētājiem jāgatavojas valsts mēroga nacionālajam debašu turnīram, kurā liepājnieki debatēs par tēmu “ Pāreja uz Eiro ir/nav izdevīga Latvijas sabiedrībai”.


Lielās egles iedegšanas svētki

Lielās egles iedegšanas svētki

MASKU GĀJIENS uz lielās egles iedegšanas svētkiem

2.decembrī pulcēššanās plkst. 15:00 pie Liepājas Olimpiskā centra.

1.Pieteikššanās līdz 23.novembrim (skatīt nolikumu)
2.Masku gājiens nolikums  un pieteikuma anketa
3.Dziesma "Eglīte" (*.pdf)


Kopīgiem spēkiem izveido “ Lielo taku”

Kopīgiem spēkiem izveido “ Lielo taku”

 „Lielās takas” izveidošanā kopīgiem spēkiem apvienojās Liepājas 15. vidusskolas  skolēni, viņu vecāki, skolas absolventi, skolotāji, skolas administrācijas pārstāvji, skolas tehniskie darbinieki un, protams, arī Skolas Atbalsta biedrības biedri.

Šajā mācību gadā Liepājas 15. vidusskolā tiek īstenots projekts-APU- atbalsts pozitīvai uzvedībai, kur viens no noteikumiem ir – „ Staigā pa ietvēm un apej apkārt zālājiem un puķudobēm”. Tādēļ pasākuma dalībnieki tika aicināti brīvprātīgai līdzdalībai vides sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu.
„Lielās takas“ devīze bija „Kur takas nav, mēs to uzbūvēsim paši“ un tieši tā arī notika. Pasākuma dalībnieki pēc 3,5 stundu darba atzina, ka visvairāk viņus šajā sestdienas rītā iepriecināja kopības sajūta un, protams, galarezultāts- jaunizveidotā taka.
Par pozitīvas atmosfēras nodrošināšanu – enerģisku mūziku, parūpējās skolas mūzikas skolotājs Jurijs Makārovs kopā ar skolas dīdžejiem.
Visi „Lielās takas“ dalībnieki ir ļoti pateicīgi pasākuma atbalstītājiem- Liepājas pilsētas Domei, SIA Māras Lācim, SIA Komunālai pārvaldei, valsts akciju sabiedrībai Latvijas Autoceļu apsaimniekotājs un SIA Ceļu, tiltu būvnieks, jo bez Jums mums tas noteikti nebūtu izdevies.
Gints Ročāns,
Liepājas 15. Vidusskolas direktors

„Lielās takas” izveidošanā kopīgiem spēkiem apvienojās Liepājas 15. vidusskolas  skolēni, viņu vecāki, skolas absolventi, skolotāji, skolas administrācijas pārstāvji, skolas tehniskie darbinieki un, protams, arī Skolas Atbalsta biedrības biedri.Šajā mācību gadā Liepājas 15. vidusskolā tiek īstenots projekts-APU- atbalsts pozitīvai uzvedībai, kur viens no noteikumiem ir – „ Staigā pa ietvēm un apej apkārt zālājiem un puķudobēm”. Tādēļ pasākuma dalībnieki tika aicināti brīvprātīgai līdzdalībai vides sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu.


“Laumiņa” aicina uz rudens brīvlaika radošajām darbnīcām

“Laumiņa” aicina uz rudens brīvlaika radošajām darbnīcām

“Laumiņa” aicina uz rudens brīvlaika radošajām darbnīcām
Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienībā „Laumiņa”, Krūmu ielā 29 no 29.oktobra līdz 2.novembrim notiks rudens brīvdienu radošās darbnīcas ”Ķirbja slepenā lieta”. Tiek gaidīti skolēni kuriem brīvlaikā gribas radoši padarboties un lietderīgi pavadīt savu laiku. Katru dienu tiks piedāvātas vairākas darbnīcas. 
Pēc izvēles var izvēlēties vienu  un darboties  katru darba dienu no 14.00 līdz 16.00, dalības maksa 0,50 Ls par nodarbību. Savukārt piektdien visi Liepājas BJC pulciņu dalībnieki un radošo darbnīcu dalībnieki tiek aicināti uz „Jautro ballīti”, uz kuru līdzi jāņem cepamdesiņas, jautrs noskaņojums, jāsatērpjas maskās un jābūt gataviem dažādiem pārbaudījumiem.
Pirmdiena Tehniskais modelisms - „Raganas māja”
Stikla dizains - "Svečturītis", līdzi jāņem burciņas
Keramikas darbnīca - „Piktie ķirbji 1”
Šūšanas darbnīca - „Raganiņu mistērija”
Otrdiena Kokapstrādes darbnīca - „Helovīna lukturītis”
Klubiņš „Pa -  pusei” -„Maskas”
Tekstila dizains - „Ķirbulītis”
Trešdiena Tehniskais modelisms -„Mašīnas un lidmašīnas”
Stikla dizains - Stikla dekors „Rudentiņš bagāts vīrs”
Šūšanas darbnīca - „Zelta lapkritis”
Ceturtdiena Kokapstrādes darbnīca -„Ampelmanis”
Klubiņš „Pa -  pusei” - „Dārgumu kārbiņa un lukturītis”
Tekstila dizains - „Helovīna stāsts”
Keramikas darbnīca - „Piktie ķirbji 2”
Piektdiena Jautrā ballīte (līdzi jāņem cepamdesiņas, jautrs noskaņojums, jāsatērpjas maskās, jābūt gatavam dažādiem pārbaudījumiem).
Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
mob.t.29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
www.lip.lv


Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienībā „Laumiņa”, Krūmu ielā 29 no 29.oktobra līdz 2.novembrim notiks rudens brīvdienu radošās darbnīcas ”Ķirbja slepenā lieta”. Tiek gaidīti skolēni kuriem brīvlaikā gribas radoši padarboties un lietderīgi pavadīt savu laiku. Katru dienu tiks piedāvātas vairākas darbnīcas. Pēc izvēles var izvēlēties vienu  un darboties  katru darba dienu no 14.00 līdz 16.00, dalības maksa 0,50 Ls par nodarbību.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv