Akcija „Mana skolas diena” pirmsskolas izglītības iestādē „Kāpēcītis”

Akcija „Mana skolas diena” pirmsskolas izglītības iestādē „Kāpēcītis”

Akcijas „Mana skolas diena” ietvaros pirmsskolas izglītības iestādē „Kāpēcītis” viesojās Liepāja pilsētas Domes deputāts Valdis Skujiņš. V. Skujiņš apmeklēja vecāko grupu, kur aktīvi iesaistījās pasakas „Rācenis” dramatizācijā, jo mūsu viesim uzvedumā bija atvēlēta galvenā loma. Visi kopā dziedājām, gājām rotaļās un suminājām " Laumiņu" piektajā dzimšanas dienā.


Sākumskolu pedagogi apgūs sarunvalodu par pilsētvidi

Sākumskolu pedagogi apgūs sarunvalodu par pilsētvidi

Sākumskolu pedagogi apgūs sarunvalodu par pilsētvidi
Ceturtdien, 25.oktobrī no pulksten 15.00—18.00 Liepājas Izglītības pārvaldes sanāksmju telpā, Uliha ielā 36, notiks projekta SKOLNIEKS PĒTNIEKS PILSĒTNIEKS [SPP] darbnīca ISTABA PARKĀ Liepājas sākumskolu pedagogiem, ko arhitektūras dienu ietvaros rīko Liepājas būvvalde sadarbībā ar Latvijas Arhitektu savienību. Arhitektu profesijas popularizēšanas pasākumi Liepājā šogad noris ar devīzi PILSĒTAS GARS, ciešāku uzmanību veltot izglītības un kultūras būvēm, kuru arhitektūra pilsētnieciskajā telpā allaž publisko tās garīgo spēku. Tāpēc programmas sastādītājas, arhitektes Guntas Šnipkes aicināti, SPP arhitekti šoreiz atveduši nodarbību mācībspēkiem un skološanās vietai izvēlēts pilsētas pedagoģijas centrs. SPP darbnīca būs starp nedaudzajiem notikumiem, kuros paredzēts izglītot aicinātus liepājniekus.
SPP arhitekti ierādīs metodi, kā skolotājiem ar bērniem sarunāties par pilsētvidi. Jo pilsēta, pirmkārt, ir veids, kā top telpa starp celtnēm un attiecības starp cilvēkiem. Pilsētnieki ir tādi, kāda ir pilsētvide, kurā viņi sadzīvo. Pilsētvide ik dienu ietekmē tās iedzīvotāju uzvedību, tas ir masu medijs, kurš nav no uztveres atvienojams. Avīzes var nelasīt, televizoru neskatīties, radio neklausīties. Apbūvētā vide vienmēr ir klātesoša, ja neatrodies tuksnesī vai tālu jūrā. Tāpēc nepieciešama izpratne par to. 
Kādi ir pilsētu raksturi? Darbīgi un skaļi vai miermīlīgi un klusi, ērti un deformēti, droši un bīstami, svaigi un smacīgi, harmoniski un haotiski. Visvisādi, tāpat kā cilvēkiem, kuri apvienojas ģimenēs dažādos sastāvos. Ar abiem vecākiem vai tikai tēti, ar vecvecāku četrotni vai vienu stingru omi, ar brāļiem, māsām vai individuālā lolojumā, ar vai bez mājdzīvnieka. Pēc kādu kritēriju kartes viņi nokļūs saskanīgas kopdzīves vietā? Mājoklis ir telpiski saliekams modelis dzīvotspējai kopā. Mājoklis ir modulis pilsētas struktūrā, kur pavairots vai palielināts «mans» kļūst «mūsu». Kopā ar arhitektiem pedagogi izspēlēs ģimeniskus rēbusus, kam sekojoši risinās mājvietas plānošanas uzdevumus, lai iznākumus pēc līdzībām pārnestu pilsētas mērogā. Piemēram, Liepājas viesistaba ir Rožu laukums, virtuve — Pētertirgus.
Šī būs jau trešā SPP ciemošanās Liepājā. Pasaules arhitektūras dienu, ko starptautiski atzīmē oktobra pirmajā pirmdienā, bet liepājnieki jau ierasti pagarina līdz mēnesim, 2011.gadā papildināja ar SPP mācību DETAĻU MEDNIEKI Liepājas Centra pamatskolas skolēniem. 2010.gada maijā ar brīvdabas nodarbību SPP pabija ģimeņu festivālā LIELMUTIS FRICIS un LIELMUTE MARTA.
Projekts SPP ir Latvijas Arhitektu savienības jauno arhitektu iniciatīva, kas uzsākta 2009.gadā, lai apbūvētās vides veidošanas mākslā ievadītu bērnus un jauniešus, un ne tikai. 
Vairāk SPP mājas lapā: http://www.skolniekspetniekspilsetnieks.lv/
SPP arhitekti: Nora Saulespurēna, Ilze Didrihsone, Ilze Mekša, Renāte Pablaka, Barbara Bula, Igors Suhovilovs, Reinis Saliņš
SPP atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Liepājas būvvalde, Liepājas Izglītības pārvalde 
SPP stils: H2E
Teksts: Indra Ķempe, SPP koordinatore
Kontaktinformācijai: indra@skolniekspetniekspilsetnieks.lv


Ceturtdien, 25.oktobrī no pulksten 15.00—18.00 Liepājas Izglītības pārvaldes sanāksmju telpā, Uliha ielā 36, notiks projekta SKOLNIEKS PĒTNIEKS PILSĒTNIEKS [SPP] darbnīca ISTABA PARKĀ Liepājas sākumskolu pedagogiem, ko arhitektūras dienu ietvaros rīko Liepājas būvvalde sadarbībā ar Latvijas Arhitektu savienību. Arhitektu profesijas popularizēšanas pasākumi Liepājā šogad noris ar devīzi PILSĒTAS GARS, ciešāku uzmanību veltot izglītības un kultūras būvēm, kuru arhitektūra pilsētnieciskajā telpā allaž publisko tās garīgo spēku. Tāpēc programmas sastādītājas, arhitektes Guntas Šnipkes aicināti, SPP arhitekti šoreiz atveduši nodarbību mācībspēkiem un skološanās vietai izvēlēts pilsētas pedagoģijas centrs. SPP darbnīca būs starp nedaudzajiem notikumiem, kuros paredzēts izglītot liepājniekus.


Sveicam Kurzemes Jauno ģeogrāfu skolas uzvarētājus!

Sveicam Kurzemes Jauno ģeogrāfu skolas uzvarētājus!
Jauno ģeogrāfu skolas nodarbībās 20.oktobrī piedalījās 112 jauniešu. Tika pārstāvētas Liepājas pamatskolas, vidusskolas un ģimnāzija, Grobiņas pamatskola un ģimnāzija,  Nīcas vidusskola, Durbes pamatskola. Sveicam liepājniekus!
7.-9.klašu grupā:
2. vieta- Valērija Podgaļska . Liepājas 3.pamatskola
10. klašu grupā:
1. vieta- Reinis Ruperts  . Liepājs 15. vidusskola
2. vieta-Kārlis Kadiķis .DALP 5. vidusskola
3. vieta – Jana Švidčenko. Liepājas Valsts tehnikums
11.klašu grupā:
1.vieta-Inese Sileniece. Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
2. vieta  -Ieva Lanka.   Liepājas Valsts 1.ģimnāzija
4. vieta  - Jūlija Ķeruža .Liepājas Valsts 1. ģimnāzija

Jauno ģeogrāfu skolas nodarbībās 20.oktobrī piedalījās 112 jauniešu. Tika pārstāvētas Liepājas pamatskolas, vidusskolas un ģimnāzija, Grobiņas pamatskola un ģimnāzija,  Nīcas vidusskola, Durbes pamatskola. Sveicam liepājniekus!


Bērnu un jaunatnes centrā atsācies konkurss „Aso prātu cīņas”

Bērnu un jaunatnes centrā atsācies konkurss „Aso prātu cīņas” 
18. oktobrī Liepājas bērnu un jaunatnes centrā pirmo reizi šajā mācību gadā notika „Aso prātu cīņas” pilsētas sesto klašu skolniekiem par tēmu „Pasaule – apkārt mums”. “Aso prātu cīņas” notiek jau astoto gadu, un tās rīko metodiķe Marika Vikaine sadarbībā ar Liepājas Universitātes studentiem. 
Konkursā piedalījās divpadsmit 6. klašu skolēnu komandas, katra 5 cilvēku sastāvā no Centra sākumskolas, internātpamatskolas, 3.pamatskolas, 2., 5., 6., 7., 8., 10., 12. un 15.vidusskolām.  
Konkursa laikā erudītiem bija iespēja padziļināt zināšanas par pasauli sev apkārt: interesantākiem faktiem un notikumiem dabā, apkārtējā  pasaulē,  kosmosu,  kā arī jautājumiem par Liepājas Olimpisko centru. 
Erudīti varēja iepazīties ar Bērnu un jaunatnes centra pulciņiem un bibliotēku „Varavīksne”,  meklējot atbildes uz šo iestāžu sagatavotajiem tematiskajiem jautājumiem. Konkursu palīdzēja organizēt BJC apģērbu dizaina pulciņa vadītāja Inga Šablo, teātra „Karlsona bagāža” režisore Marita Lūriņa,  erudītu kluba audzēkņi. Liepājas Olimpiskā centra 3.stāvā valdīja īsts sacensību un azarta gars. Pēc konkursa metodiķe Marina Vikaine sacīja: „Skolēni bija aktīvi, pozitīvi un motivēti strādāt komandā.”
Konkursu vērtēja organizatoru izveidota žūrija, kuras sastāvā bija Liepājas Universitātes studenti. Veiksmīgākās komandas tika apbalvotas ar BJC diplomiem un balvām.
1.vietu ieguva 12.vidusskolas komanda, 2.vietu ieguva J.Čakstes 10.vidusskolas komanda „Erudītie bebri”, 3.vietu ieguva 15.vidusskolas „Mazie zinātnieki”.
Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
mob.t.29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
www.lip.lv

18. oktobrī Liepājas bērnu un jaunatnes centrā pirmo reizi šajā mācību gadā notika „Aso prātu cīņas” pilsētas sesto klašu skolniekiem par tēmu „Pasaule – apkārt mums”. “Aso prātu cīņas” notiek jau astoto gadu, un tās rīko metodiķe Marika Vikaine sadarbībā ar Liepājas Universitātes studentiem. Konkursā piedalījās divpadsmit 6. klašu skolēnu komandas, katra piecu cilvēku sastāvā no Centra sākumskolas, internātpamatskolas, 3.pamatskolas, 2., 5., 6., 7., 8., 10., 12. un 15.vidusskolām.


Bērnu un jaunatnes centrā atklāts "Mini baseins"

Bērnu un jaunatnes centrā atklāts

Liepājas bērnu un jaunatnes centrā, struktūrvienībā "Laumiņa", Krūmu ielā 29  20.oktobrī  notika svinīgi „Mini baseina atklāšanas svētki”. Baseinā turpmāk visu mācību gadu varēs trenēties jaunie kuģu modelisti.

Baseins ierīkots ar Domes un Izglītības Pārvaldes atbalstu, izglītības Pārvaldes projektu konkursā iegūstot Ls 800 baseina būves materiālu iegādei. Baseinu izgatavoja un uzstādīja  skolotāji kopā ar kuģu modelisma pulciņu dalībniekiem. Jaunais baseins dos jaunu elpu kuģu modelisma pulciņu darbā - ja līdz šim Bērnu un jaunatnes centram kuģu modelistu vajadzībām nācās īrēt Liepājas 8. vidusskolas baseinu, tad tagad pašiem uz vietas būs savs baseins, kur visu gadu trenēties un rīkot sacensības. 
Svētku ietvaros notiks kuģu modeļu sacensības mini baseinā "Liepājas vilnis 2012". Sacensības notiks 4 modeļu klasēs (EXg - 600g, EXe - 600, EK - 600, EH - 600). Dalību sacensībās pašreiz ir pieteikuši dalībnieki no Klaipēdas tehniskā jaunrades centra, dalībnieki no Rīgas Jauno tehniķu centra un Lieplājas BJC trīs kuģu modelisma pulciņi skolotāju Pāvela Ivanova, Ulda Skamara un Induļa Burkēvica vadībā.
 Interesentiem vēl ir iespēja pieteikties radošajā darbnīcā  - "Izgatavo savu kuģa modeli" un uzreiz izmēģināt tā peldspēju, piedaloties sacensībās.
Liepājā ir senas tradīcijas kuģu modelismā, un Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs ir vienīgā vieta Liepājā, kas bērniem un jauniešiem piedāvā šādu modelisma veidu. Katru gadu BJC organizē starptautiskas kuģu modeļu sacensības baseinā un atklātos ūdeņos, lai profesionāli novērtētu bērnu un jauniešu prasmes un iemaņas. Liepājas kuģu modelistiem vienmēr ir bijuši labi sasniegumi arī valsts mēroga sacensībās. 
Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
mob.t.29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
www.lip.lv


Liepājā notiek Globālās izglītības konference

18. oktobrī Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā notika izglītības konference projekta “ Globālā dimensija formālajā izglītībā” ietvaros, kurā piedalījās Liepājas skolu direktoru vietnieki audzināšanas darbā, klašu audzinātāji un skolēnu pārstāvji, kā arī viesi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.


6. Baltijas Humānās pedagoģijas konference „Humānās pedagoģijas Manifests dzīvē” 29.oktobrī

Konferences devīze: „Apvārsnis nav robeža, bet mērķis” 

Plenārsēde un meistarklases Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolā

Darba kārtība:


Liepājā klausītājus priecēs 600 jaunie koristi no visas Latvijas

Liepājā klausītājus priecēs 600 jaunie koristi no visas Latvijas

19. oktobrī pulksten 17.00 Liepājā, Mārtiņa Lutera evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Jelgavas iela 60 notiks Liepājas Bērnu un jaunatnes centra rīkotais jauniešu koru koncerts “Nāk rudens apgleznot Latviju”, kurā piedalīsies vairāk kā 600 koristu no visas Latvijas. Koncerts sola īsti muzikālu baudījumu rudens noskaņās ikvienam klausītājam, ieeja ir bez maksas.


Liepājā pirmo reizi darbosies piecas skolēnu rudens nometnes

Liepājā šogad pirmo reizi skolēnu rudens brīvdienās ar pašvaldības atbalstu darbosies piecas radošās nometnes bērniem un jauniešiem, kuri vēlas attīstīt savus talantus un prasmes. Skolēnu vasaras nometņu komisija Domes priekšsēdētāja vietnieces Silvas Goldes vadībā sadalījusi finansējumu Ls 2057 apmērā, kas bija palicis pāri no vasaras nometņu projektiem pieciem iesniegtajiem rudens nometņu projektiem.


Noskaidros pilsētas draudzīgāko 7. klasi

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde izsludinājusi konkursu Liepājas vispārizglītojošo skolu 7.klasēm, lai izzinātu pilsētā draudzīgāko, saliedētāko 7.klasi, vai arī kura konkursa norises laikā par tādu kļūs. Galvenais priekšnoteikums – lai dažādās skolas un pilsētas aktivitātēs iesaistītos viss klases kolektīvs. 

Konkurss notiks četrās kārtās no 2012. gada 5. novembra līdz 2013. gada 25. aprīlim.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv