Jauno talantu skolas atsāk darbu un aicina jaunus interesentus

Jauno talantu skolas atsāk darbu un aicina jaunus interesentus

Šonedēļ, atsākoties mācībām skolās, darbu Liepājā turpina arī 11 jauno talantu skolas, kurās zinātkārākie skolēni var papildus izglītoties dabas zinībās, programmēšanā, komercijā, multimediju, foto jomā u.c.. Talantu skolās ir iespēja satikt līdzīgi domājošus, tikpat varošus un motivētus vienaudžus no visas pilsētas, tajās aicināts pieteikties ikviens interesents, neatkarīgi no tā, kurā skolā viņš mācās.

9.janvārī plkst. 15.00 A. Puškina 2. vidusskolā notiks jauno talantu skola matemātikā 3.klašu mazākumtautību skolēniem, kuru vada skolotāja Diāna Bukina.

9.janvārī plkst. 16.30 DALP 5. vidusskolā būs kārtējā jauno komersantu skolas nodarbība sadarbībā ar biznesa augstskolu „ Turība”, bet 17.30 Centra sākumskolā notiks 5.klašu jauno matemātiķu skola 5. klašu skolēniem.

Sestdien, 12. janvārī plkst. 10.00 LiepU Jauno mediju fakultātē Kūrmājas prospektā 13 pagrabstāvā jauni intereseneti tiek aicināti pievienoties foto skolas nodarbībām.

Savukārt 17. janvārī A.Puškina 2. vidusskolā pirmo reizi notiks jauno talantu skola latviešu valodā mazākumtautību skolu 3.klašu skolēniem, kuru vadīs skolotāja Dace Okmane. Uz pirmo nodarbību bērni aicināti ierasties kopā ar vecākiem.


Saņem atzinību par radošām idejām dabas zinību stundās

4. janvārī Rīgā, LU Dabas zinātņu un matemātikas izglītības centrā norisinājās bioloģijas, ģeogrāfijas, fizikas, ķīmijas, matemātikas skolotāju akcija "Nāc un dari kopā ar mums", kurā ar panākumiem piedalījās arī Liepājas pedagogi – 2. vidusskolas skolotājas Raisa Stunžāne un Irina Borisova ar saviem audzēkņiem. 

Pasākumā kopā pulcējās skolotāji no visas Latvijas un 7.-9.klašu skolēni, lai apmainītos ar radošām, metodiskām idejām, kā mācīt minētos mācību priekšmetus ne tikai saprotami, bet arī saistoši. No Liepājas piedalījās trīs skolotājas – R. Stunžāne, I. Borisova un Liepājas 8. vidusskolas skolotāja Diāna Bugaja. 

Liepājas 2. vidusskolas komanda saņēma diplomu un balvu par metodisko darbu, mācot skolēniem būt uzņēmīgiem un radošiem. Skolas komanda izpelnījās akcijas rīkotāju uzmanību gan par to, kā vecāko klašu skolēni izglīto pamatskolēnus un kopīgi apgūst tēmu “elektrība”, gan par teatralizēto uzvedumu veidošanu dabas mācību stundās.  


Sveiciens svētkos

apsveikums


Sveic 13 Liepājas teicamniekus

Sveic 13 Liepājas teicamniekus

21. decembrī Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova pirmo reizi aicināja uz Ziemassvētku svinīgo pieņemšanu tos 13 Liepājas vispārizglītojošo skolu 9.-12. klašu teicamniekus, kuriem, beidzot šī mācību gada 1. semestri, sekmju vērtējums ir tikai 9 un 10 balles. 

Skolēni saņēma Izglītības pārvaldes pateicības rakstus un pateicības vēstules vecākiem, kuri arī ieguldījuši lielu darbu bērnu izglītošanā. 

„Augstais zināšanu novērtējums ir ne tikai apliecinājums Jūsu talantam un spējām, bet arī ļoti lielam un grūtam darbam” , teica Molčanova un novēlēja, lai skolēnu nākotnes sapņi piepildās. Izglītības pārvaldes vadītāja arī izteica cerību, ka šis izcilnieku pulciņš mācību gada beigās kļūs lielāks. Savukārt pašvaldība no nākamā gada plāno atbalstīt izcilākos skolēnus arī materiālā izteiksmē, teica Molčanova.   

Pavisam Liepājas vispārizglītojošo skolu 9.-12. klasēs mācās 9000 skolēnu. 13 „izcilākās galvas”, kuras bija aicinātas uz pieņemšanu bija: Anna Vasiļevska (12.vidusskolas 11. klase), Veronika Vasiļevska (12.vidusskolas 11.klase), Irīna Hubašvili (2.vidusskolas 12. klase), Kirils Poļetajevs (2.vidusskolas 12.klase), Altāne Krista Melisa (Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 9. klase), Annija Barona ( Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klase), Marija Urbanoviča (Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klase), Anna Sergijenko (Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 12. klase), Madara Sileniece ( Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 12. klase), Agneta Ormane (15.vidusskolas 9. klase), Amanda Razma (J. Čakstes 10.vidusskolas 9. klase), Tatjana Šelajeva (8.vidusskolas 9.klase), Laura Laugale ( Raiņa 6.vidusskolas 11. klase)

Gunta Jākobsone,

sabiedrisko attiecību speciāliste,

mob.t.29106561

guntaj@dome.liepaja.lvwww.li


Jāpošas uz valsts olimpiādi vācu valodā un bioloģijā

Uz vācu valodas 43.valsts olimpiādi (10.–12.klasēm) I kārtu uzaicinātie  dalībnieki, kuri ieguvuši novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādē vismaz 90 punktus. Olimpiādes norises vieta un laiks tiks precizēts
Līga Aizupiete – Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola- sk. Ineta Feldmane
Anna Lanka-  Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola- sk. Irēna Juodka
Reinis Pāvils- Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola- sk. Ineta Feldmane
Uz bioloģijas 35.valsts olimpiādi uzaicināti;
Annija Barona- Liepājas Valsts 1.ģimnāzija – sk. Lilita Lepse
Anna Vasiļevska- Liepājas pilsētas 12.vidusskola- Alla juzefoviča
Bioloģijas 35.valsts olimpiāde notiks 2013.gada 24.–26.janvārim Rīgā, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4. Reģistrācija no plkst.9.00 līdz 10.30 piektajā auditorijā. Olimpiādes atklāšana plkst.10.30 pirmajā auditorijā. Ieteicams līdz paņemt kalkulatoru, pildspalvu, vismaz divu krāsu zīmuļus, lineālu. Aicinām līdz 2013.gada 3.janvārim gan skolēniem, gan skolotājiem aizpildīt aptaujas anketu par gaidāmo valsts bioloģijas olimpiādi.

Uz vācu valodas 43. valsts olimpiādi (10.–12.klasēm) 1. kārtu uzaicinātie  dalībnieki, kuri ieguvuši novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādē vismaz 90 punktus:

Līga Aizupiete – Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola(sk. Ineta Feldmane), Anna Lanka-  Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola ( sk. Irēna Juodka), Reinis Pāvils- Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola ( sk. Ineta Feldmane).

Olimpiādes norises vieta un laiks tiks precizēts. 

Uz bioloģijas 35.valsts olimpiādi uzaicināti:

Annija Barona- Liepājas Valsts 1.ģimnāzija (sk. Lilita Lepse), Anna Vasiļevska- Liepājas pilsētas 12.vidusskola (sk. Alla Juzefoviča). Bioloģijas 35.valsts olimpiāde notiks 2013.gada 24.–26.janvārim Rīgā, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4. Reģistrācija no plkst.9.00 līdz 10.30 piektajā auditorijā. Olimpiādes atklāšana plkst.10.30 pirmajā auditorijā. Ieteicams līdz paņemt kalkulatoru, pildspalvu, vismaz divu krāsu zīmuļus, lineālu.

Aicinām līdz 2013.gada 3.janvārim gan skolēniem, gan skolotājiem aizpildīt aptaujas anketu par gaidāmo valsts bioloģijas olimpiādi.


Informācija pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu vecākiem!

Visi pilsētas pašvaldības bērnudārzi 27. un 28. decembrī strādās ierastajā ikdienas darba režīmā. 


Rīko svinīgu pieņemšanu Liepājas teicamniekiem

Rīko svinīgu pieņemšanu Liepājas teicamniekiem

21. decembrī plkst. 11.00 Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova pirmo reizi aicina uz Ziemassvētku svinīgo pieņemšanu tos 13 Liepājas vispārizglītojošo skolu 9.-12. klašu teicamniekus, kuriem, beidzot šī mācību gada 1. semestri, sekmju vērtējums ir tikai 9 un 10 balles.  

Uz Ziemassvētku pieņemšanu Izglītības pārvaldes zālē aicināti:


Anna Vasiļevska (12.vidusskolas 11. klase)

Veronika Vasiļevska (12.vidusskolas 11.klase)

Irīna Hubašvili (2.vidusskolas 12. klase)

Kirils Poļetajevs (2.vidusskolas 12.klase)

Altāne Krista Melisa (Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 9. klase)

Annija Barona (Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klase)

Marija Urbanoviča (Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klase)

Anna Sergijenko (Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 12. kase)

Madara Sileniece (Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 12. klase)

Agneta Ormane (15.vidusskolas 9. klase)

Amanda Razma (J.Čakstes 10.vidusskolas 9. klase)

Tatjana Šelajeva (8.vidusskolas 9.klase)

Laura Laugale (Raiņa 6.vidusskolas 11. klase)

Apsveicam mūsu teicamniekus!


Liepājas bērnudārzu audzēkņi saņem dāvanā 33 jaunas dziesmas

Ziemassvētkos visas 22 Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes saņēmušas dāvanā jauku un „skanīgu” dāvanu - komponista, Liepājas reģionālās slimnīcas Plaušu slimību un tuberkulozes ambulatorās daļas vadītāja Andra Kristona izdoto jaunāko dziesmu grāmatu „Pastaiga”.  

Grāmatā apkopotas 33 Andra Kristona komponētās dziesmas pašiem mazākajiem bērnudārza audzēkņiem ar viegli saprotamiem, sirsnīgiem pantiņiem. Dziesmu vārdus sacerējusi Gina Viegliņa Valliete. 

Grāmatā apkopotas 33 Andra Kristona komponētās dziesmas pašiem mazākajiem bērnudārza audzēkņiem ar viegli saprotamiem, sirsnīgiem pantiņiem. Dziesmu vārdus sacerējusi Gina Viegliņa Valliete. 


Dators nāk palīgā

Dators nāk palīgā

Dators nāk palīgā!
Šā gada decembra mēnesī Liepājas  15. vidusskolas trīs pedagogi uzsāka sadarbību ar Rīgas 1.speciālās intenātpamatskolas kolēģiem planšetdatoru  izmantošanā mācību procesā, mazās skolēnu grupās, individuālā atbalsta- korekcijas un kompensācijas nodarbībās.
Skolotāji savā darbā  aprobē e-vidē radīto izglītojošo spēļu izmantošanu  dažādos mācību priekšmetos.
Speciālās pedagoģes, Liepājas iekļaujošās izglītības atbalsta centra vadītājas Ineses Stepko vadītajās nodarbībās skolēniem tagad ir iespēja attīstīt, vingrināt un trenēt koncentrēšanās spējas, atmiņu, uzmanību, gribu, darbaspēju ātrumu un ilgumu, ar datora palīdzību konstatēt savas stiprās un vājās puses matemātikā un latviešu valodā, veidot attēlu sēriju prezentāciju iedvesmotus mutiskus stāstījumus un domrakstus- veiksmīgi un radoši mācīties!
Angļu valodas skolotāja Egita Andersone atzīst, ka planšetdatoru mērķtiecīga un regulāra izmantošana  angļu valodas stundās jaunākā skolas vecuma bērniem un skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem attīsta sīko roku motoriku-  spēju darboties ar pirkstiem. Šādas mācību metodes veiksmīgi attīsta arī skolēnu spēju klausīties un runāt svešvalodā. Planšetdators piedāvātā alternatīvās mācīšanās iespējas - praktiski darbojoties, skolēnu runu ir iespējams ierakstīt un pēc tam atskaņot. Izmantot jaunākās tehnoloģiju iespējas mācību procesā ir progresīvi, to pielietošana padara mācību darbu interesantāku un radošāku ne tikai skolēnam, bet arī pašai skolotajai!
Logopēde Jana Jansone stāsta, ka „nodarbībās planšetdatori tiek izmantoti  valodas traucējumu diagnostikā  - sākot no smagiem valodas attīstības traucējumiem līdz lasīšanas un rakstīšanas traucējumu un fonemātiskās uztveres traucējumu diagnostikai. Nerunājošiem bērniem pat ir iespējams pārbaudīt valodas sapratnes līmeni. Spilgtais, košais, dinamiskais materiāls labi piesaista skolēnu uzmanību un veicina tās noturību. Planšetdators alternatīvā, neikdienišķā veidā palīdz skolēniem pārbaudē darboties atbrīvotāk, drošāk un mazina stresu”.

Šā gada decembra mēnesī Liepājas  15. vidusskolas trīs pedagogi uzsāka sadarbību ar Rīgas 1.speciālās intenātpamatskolas kolēģiem planšetdatoru  izmantošanā mācību procesā, mazās skolēnu grupās, individuālā atbalsta- korekcijas un kompensācijas nodarbībās.Skolotāji savā darbā  aprobē e-vidē radīto izglītojošo spēļu izmantošanu  dažādos mācību priekšmetos.

Speciālās pedagoģes, Liepājas iekļaujošās izglītības atbalsta centra vadītājas Ineses Stepko vadītajās nodarbībās skolēniem tagad ir iespēja attīstīt, vingrināt un trenēt koncentrēšanās spējas, atmiņu, uzmanību, gribu, darbaspēju ātrumu un ilgumu, ar datora palīdzību konstatēt savas stiprās un vājās puses matemātikā un latviešu valodā, veidot attēlu sēriju prezentāciju iedvesmotus mutiskus stāstījumus un domrakstus- veiksmīgi un radoši mācīties!
Angļu valodas skolotāja Egita Andersone atzīst, ka planšetdatoru mērķtiecīga un regulāra izmantošana  angļu valodas stundās jaunākā skolas vecuma bērniem un skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem attīsta sīko roku motoriku-  spēju darboties ar pirkstiem. Šādas mācību metodes veiksmīgi attīsta arī skolēnu spēju klausīties un runāt svešvalodā. Planšetdators piedāvātā alternatīvās mācīšanās iespējas - praktiski darbojoties, skolēnu runu ir iespējams ierakstīt un pēc tam atskaņot. Izmantot jaunākās tehnoloģiju iespējas mācību procesā ir progresīvi, to pielietošana padara mācību darbu interesantāku un radošāku ne tikai skolēnam, bet arī pašai skolotajai!

Logopēde Jana Jansone stāsta, ka „nodarbībās planšetdatori tiek izmantoti  valodas traucējumu diagnostikā  - sākot no smagiem valodas attīstības traucējumiem līdz lasīšanas un rakstīšanas traucējumu un fonemātiskās uztveres traucējumu diagnostikai. Nerunājošiem bērniem pat ir iespējams pārbaudīt valodas sapratnes līmeni. Spilgtais, košais, dinamiskais materiāls labi piesaista skolēnu uzmanību un veicina tās noturību. Planšetdators alternatīvā, neikdienišķā veidā palīdz skolēniem pārbaudē darboties atbrīvotāk, drošāk un mazina stresu”.


Paldies visiem lielā Masku gājiena dalībniekiem!

Paldies visiem lielā Masku gājiena dalībniekiem!

Paldies visiem lielā Masku gājiena dalībniekiem!
Liepājas Bērnu un janatnes centrs saka lielu paldies visiem masku gājiena dalībniekiem, kuri ar savu radošo izdomu un aktivitātēm padarīja īpaši krāšņu šī gada pilsētas Ziemassvētku egles atklāšanu!
Vairāk nekā 800 masku gājiena dalībnieki bija iejutušies visdažādākajos latviešu ķekatu tēlos. Bija aitas, auni, vilki, zirdziņi, ducis kazlēnu, jautrie putni, zaķi, pūkainīši, lukturīši, bluķa vilcēji, motorizētie ķekatnieki un citi budēlīši. Gājienā piedalījās skolēni no lielākās daļas pilsētas skolām, BJC struktūrvienībām, skolu teātru kolektīviem. 
Žūrija arī vērtēja un noteica labākās maskas. Par labākajiem masku gājiena dalībniekiem atzīti LBJC struktūrvienības “Spārni” un “Laumiņa” zīmēšanas pulciņa “Varavīksne” “dzērves”, BJC struktūrvienības “ Laumiņa” “metāliskie zaķi”, privātsākumskolas “Varavīksne” “āži” un J.Čakstes 10. vidusskolas “Sūnu ciema iedzīvotāji”. Žūrijas augstu novērtējumu saņēma arī BJC apģērbu dizaina pulciņa “Ducis kazlēnu”, radošās darbnīcas “Knifs” “sniega rūķi”, zīmēšanas-kolāžas pulciņa “piparkūkas”, folkloras grupas “Ķocis” “ķekatiņas”, grafikas pulciņa “jautrie putni”, vokālās studijas “Allegria” “putnu biedēkļi”, vizuālplastiskās mākslas pulciņa “Fantāzija” “raganas”, privātsākumskolas “Varavīksne” “āži”, DALP 5. Vidusskolas “Budēlīši”, BJC struktūrvienības “Laumiņa” “ metāliskie zaķi”. 
Visas masku gājiena fotogrāfijas var apskatīt Liepājas BJC mājas lapā www.liepajasbjc.lv  sadaļā Galerijas.

Liepājas Bērnu un janatnes centrs saka lielu paldies visiem masku gājiena dalībniekiem, kuri ar savu radošo izdomu un aktivitātēm padarīja īpaši krāšņu šī gada pilsētas Ziemassvētku egles atklāšanu!

Vairāk nekā 800 masku gājiena dalībnieki bija iejutušies visdažādākajos latviešu ķekatu tēlos. Bija aitas, auni, vilki, zirdziņi, ducis kazlēnu, jautrie putni, zaķi, pūkainīši, lukturīši, bluķa vilcēji, motorizētie ķekatnieki un citi budēlīši. Gājienā piedalījās skolēni no lielākās daļas pilsētas skolām, BJC struktūrvienībām, skolu teātru kolektīviem.

Žūrija arī vērtēja un noteica labākās maskas. Par labākajiem masku gājiena dalībniekiem atzīti LBJC struktūrvienības “Spārni” un “Laumiņa” zīmēšanas pulciņa “Varavīksne” “dzērves”, BJC struktūrvienības “ Laumiņa” “metāliskie zaķi”, privātsākumskolas “Varavīksne” “āži” un J.Čakstes 10. vidusskolas “Sūnu ciema iedzīvotāji”. Žūrijas augstu novērtējumu saņēma arī BJC apģērbu dizaina pulciņa “Ducis kazlēnu”, radošās darbnīcas “Knifs” “sniega rūķi”, zīmēšanas-kolāžas pulciņa “piparkūkas”, folkloras grupas “Ķocis” “ķekatiņas”, grafikas pulciņa “jautrie putni”, vokālās studijas “Allegria” “putnu biedēkļi”, vizuālplastiskās mākslas pulciņa “Fantāzija” “raganas”, privātsākumskolas “Varavīksne” “āži”, DALP 5. Vidusskolas “Budēlīši”, BJC struktūrvienības “Laumiņa” “ metāliskie zaķi”. 

Visas masku gājiena fotogrāfijas var apskatīt Liepājas BJC mājas lapā www.liepajasbjc.lv  sadaļā Galerijas.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv