Iepazīstina ar nākotnes profesijām un uzņēmumu veidošanas procesu

Iepazīstina ar nākotnes profesijām un uzņēmumu veidošanas procesu

Iepazīstina ar nākotnes profesijām un uzņēmumu veidošanas procesu
28. novembrī karjeras dienas ietvaros notika lekciju nodarbība „@nakotnesprofesija”, kura analizēja  nākotnes profesijas. Lekciju vadīja Liepājas universitātes pasniedzējs un projektu vadītājs Atis Egliņš- Eglītīs par nākotnes radošajām profesijām un potenciālās personības kompetenci. Nākotnē attīstīsies radošuma ekonomika un industrija, jo nozare būs pieprasīta un modernizēta, kā, piemēram, datorzinātne, matemātika, arhitektūra, inženierzinātnes un izglītība. Pasniedzējs uzsvēra ikvienas skolniekam vai studentam jālieto visas iespējas ko dod mācību iestāde- līdzpārvāldes, koris un citas aktivitātes. Nākotnē svarīgi būs cilvēkam darba pieredze un augsta kvalifikācija.
29. novembrī notika karjeras dienas ietvaros Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības Liepājas nodaļas telpās biznesa organizācija JCI rīkoja  interaktīva stratēģijas spēle. Spēles laikā tika dibināts uzņēmums uz sešiem gadiem un  aprēķināts uzņēmuma kapacitāti pēc noteiktā formulām - izdevumi, ieņēmumi un zaudējumi.
Artūrs Jankauskis,
Liepājas BJC jauno žurnālistu pulciņa dalībnieks

28. novembrī Karjeras dienas ietvaros notika lekciju nodarbība „@nakotnesprofesija”, kurā analizēja  nākotnes profesijas. Lekciju vadīja Liepājas universitātes pasniedzējs un projektu vadītājs Atis Egliņš- Eglītis. 

Nākotnē attīstīsies radošuma ekonomika un industrija, un šī nozare būs pieprasīta un modernizēta, kā, piemēram, datorzinātne, matemātika, arhitektūra, inženierzinātnes un izglītība. Pasniedzējs uzsvēra, ka ikvienam skolēnam un studentam jālieto visas iespējas ko dod mācību iestāde- līdzpārvaldes, koris un citas aktivitātes, jo nākotnē svarīgi būs cilvēkam darba pieredze un augsta kvalifikācija.

29. novembrī Karjeras nedēļas ietvaros Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības Liepājas nodaļas telpās biznesa organizācija JCI rīkoja  interaktīvu stratēģijas spēli. Spēles laikā jaunieši piedalījās uzņēmuma veidošanā uz sešiem gadiem, aprēķinot arī uzņēmuma kapacitāti pēc noteiktām formulām - izdevumi, ieņēmumi un zaudējumi.

Artūrs Jankauskis,

iepājas BJC jauno žurnālistu pulciņa dalībnieks


Skolēni iepazīst Liepājā populāras profesijas

Skolēni iepazīst Liepājā populāras profesijas

28. novembrī Karjeras nedēļas ietvaros Bērnu un jaunatnes centrs organizēja erudītu konkursu “Aso prātu cīņa”  8.,9. klašu skolēniem  par tēmu “ Kur tu strādā, liepājniek?”, lai rosinātu interesi par Liepājā pārstāvētajām profesijām un darba nozarēm. Konkursā piedalījās 11 komandas no visām pilsētas skolām.

Katrai komandai vajadzēja sagatavot mājas darbu un pārējiem atraktīvi prezentēt kādas labi zināmas profesijas vizuālo tēlu. Skolēni bija sagatavojuši gan dažādus vizuālos  materialus, gan atraktīvus priekšnesumus, lai pavēstītu pārējiem par izvēlēto nozari vai profesiju.

Liepājas 7. vidusskolas komanda bija izvēlējusies jūrnieka profesiju, 15. vidusskola – pavāra, 8. vidusskola – militārista karjeru. Skolēniem populāras un atpazīstamas izrādījās arī rakstnieka, biznesmeņa, ugunsdzēsēja, ķīmiķa un skolotāja profesijas. Liepājas internātpamatskolas komanda pat bija apmeklējusi autoservisu “Ērglis un dēls”, lai uzzinātu, ko ikdienā dara autoservisa speciālisti.

Lai attīstītu erudīciju un loģisko domāšanu, konkursa otrajā daļā skolēni atbildēja uz jautājumiem gan par profesijām, gan Liepājas uzņēmumiem.Kopvērtējumā 1. vietu ieguva Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, 2. – Čakstes 10. vidusskola, 3. – Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskola.

Skolēni Karjeras nedēļas laikā aktīvi apmeklē arī pārējos Bērnu un jaunatnes centra piedāvātos pasākumus, īpaši liela interese ir par radošajām darbnīcām, kur iespējams uzzināt, kā kļūt par šuvēju modelētāju, keramiķi, rotkali u.c.   


Liepājas 15. vidusskolā ir iespēja apgūt ungāru valodu

Liepājas 15. vidusskolā ir iespēja apgūt ungāru valodu

Šajā mācību gadā Liepājas 15. vidusskolas skolēniem, skolotājiem un skolēnu vecākiem ir unikāla iespēja iegūt jaunu pieredzi -veidot jaunus dzīves mērķus,, ko piedāvā topošā skolotāja no Ungārijas – Marta Krusper, kas Liepājas 15. vidusskolā  strādās līdz mācību gada beigām.

Marta ir ieradusies Liepājā ar Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas aktivitātes Comenius asistentūra atbalstu. Marta ir topošā matemātikas skolotāja un Liepājas 15. vidusskolas skolēniem ir iespēja apgūt matemātiku angļu valodā gan mācību stundu ietvaros, gan ārpusstundu nodarbībās talantīgiem skolēniem. Paralēli matemātikas nodarbībām Marta Krusper pasniedz arī angļu valodas pēcstundu nodarbības 15. vidusskolas skolēniem, vecākiem un skolotājiem.

Īpašs piedāvājums ir ungāru valodas kursi, kas notiek vienu reizi nedēļā, un  jau esošajam interesentu pulciņam no Liepājas 15. vidusskolas mēs aicinām pievienoties arī citu Liepājas skolu audzēkņus un interesentus, kas vēlētos mācīties ungāru valodu.


Apvieno latviešu literatūras un ekonomikas stundas

DALP 5. vidusskolā ir ieviesta jauka inovācija- latviešu literatūras un ekonomikas apvienotās stundas.

Atklātās apvienotās latviešu literatūras un ekonomikas stundas  citu skolu skolotāji varēs noskatīties 30. novembrī un 4.decembrī (P. Rozītis”Ceplis”) .Šajos datumos  skolotāji jau ir pieteikušies, bet 2.semestrī  DALP 5. vidusskola vēl piedāvās šādu  iespēju.

Interesentiem  jau ir iespēja pieteikties pie J. Birznieces. Telefons -2911503330. 30.novembrī atklāto stundu rādīs S. Stalidzāne un J. Birzniece, 4.decembrī – M. Šķilvalte un J. Birzniece.


Kurzemes Jauno ģeogrāfu skolas konkursa ”Kurzeme” rezultāti 24. novembrī

7.-9.klase:

2. vieta   E. Svitiņam(DALP 5. vidusskola)

3. vieta  M. Liepiņam(Liepājas Valsts 1. ģimnāzija)

10.klase:

2. vieta  K. Kadiķim (DALP 5. vidusskola)

3. vieta  K.Kalniņam(15.vidusskola) 

11.klase:

1. vieta      R. Ročānam (15. vidusskola)

2. vieta  K. Siņicinam ( DALP 5.vidusskola)

3. vieta R. Marcinkum ( DALP 5. vidusskola)

12. klase:
1.vieta  A. Jankauskim (Liepājas vakara (maiņu) vidusskola) 
2.vieta D. Jerohnovičam (Liepājas A. Puškina 2. Vidusskola)
3.vieta Z.Jēkabsonei ( DALP 5. Vidusskola)

12. klase:

1.vieta  A. Jankauskim (Liepājas vakara (maiņu) vidusskola)

2.vieta D. Jerohnovičam (Liepājas A. Puškina 2. Vidusskola)

3.vieta Z.Jēkabsonei ( DALP 5. Vidusskola)


Liepājas Centra sākumskola atzīmēs 20 gadu jubileju

Liepājas Centra sākumskola atzīmēs 20 gadu jubileju

Liepājas Centra sākumskola atzīmēs 20 gadu jubileju
Centra sākumskola 6. decembrī atzīmēs savu 20 gadu jubileju. Tas ir daudz, ja paraugās uz viena mazā ceturtklasnieka dzīvi, kurš pirms 20 gadiem pabeidzis sākumskolu, bet tagad uz skolu ved savus bērnus, varbūt pie tās pašas skolotājas… 
Centra sākumskola vienmēr ir bijusi radoša skola ar saviem brīnišķīgajiem skolotājiem, darbiniekiem un skolēniem. 
Liepājas Centra sākumskola gaida ciemos katru absolventu uz tikšanos ar saviem skolasbiedriem un skolotājiem. Varbūt tā ir iespēja pateikt paldies, vai izteikt to, ko nepietika spēka pateikt pirms desmit vai divdesmit gadiem. 
Atnāc ciemos uz skolu! Tavi skolotāji Tevi tur gaidīs 6.decembrī no plkst. 14.00 līdz 16.00.
20 gadu jubilejas pasākumu ietvaros Centra sākumskolā notiks vairāki pasākumi: 
5.decembrī
18.00 koncerts vecākiem; ikgadējā skolas akcija „Eņģelis manai skolai”. Uliha ielā 33.
6.decembrī 
Līdz 12.00 skolas jubilejas svinības skolēniem.
14.00 – 16.00 skolotāji tiekas ar absolventiem savās klašu telpās Uliha ielā 33 un Toma ielā 19.
7.decembrī
17.30 Liepājas Centra sākumskolas 20 gadu jubilejas koncerts Uliha ielā 33 aktu zālē (lūgtajiem viesiem).
Kristīne Bārdule, 
Centra sākumskolas direktore


Centra sākumskola 6. decembrī atzīmēs savu 20 gadu jubileju. Tas ir daudz, ja paraugās uz viena mazā ceturtklasnieka dzīvi, kurš pirms 20 gadiem pabeidzis sākumskolu, bet tagad uz skolu ved savus bērnus, varbūt pie tās pašas skolotājas… Centra sākumskola vienmēr ir bijusi radoša skola ar saviem brīnišķīgajiem skolotājiem, darbiniekiem un skolēniem. Liepājas Centra sākumskola gaida ciemos katru absolventu uz tikšanos ar saviem skolasbiedriem un skolotājiem. Varbūt tā ir iespēja pateikt paldies, vai izteikt to, ko nepietika spēka pateikt pirms desmit vai divdesmit gadiem. 

Atnāc ciemos uz skolu! Tavi skolotāji Tevi tur gaidīs 6.decembrī no plkst. 14.00 līdz 16.00.


No Maskavas - ar pirmās pakāpes diplomu

No Maskavas - ar pirmās pakāpes diplomu

Liepājas pilsētas 12.vidusskolas 11.a klases skolniece Anna Vasiļevska  no Maskavas, kur piedalījās Starptautiskā krievu valodas un literatūras konkursā daiļlasītājiem "Jaunais lasītājs", atvedusi 1.pakāpes diplomu. Apsveicam!


Karjeras dienās skolēniem palīdzēs iepazīt sevi un profesijas

Karjeras dienās skolēniem palīdzēs iepazīt sevi un profesijas

No šodienas, 26. novembra līdz 30.novembrim Liepājā notiek Karjeras nedēļa, kuras laikā plānoti vairāk nekā 70 dažādi pasākumi un aktivitātes skolēniem no 7. līdz 12. klasei ar mērķi palīdzēt jauniešiem saņemt informāciju par dažādām profesijām un izglītības iespējām nākotnē. 

Šodien plkst. 14.30 Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā notiks Karjeras nedēļas atklāšana ar spēli „ Kas, kur, kad?” 7.-9. klašu audzēkņiem, bet Karjeras nedēļa noslēgsies ar „ Atrakciju parku” un apbalvošanas pasākumu skolēniem, studentiem un skolotājiem Liepājas Latviešu biedrības namā 30. novembrī no 12.00 līdz 16.00.

Karjeras nedēļas pasākumos savu dalību jau pieteikuši vairāki simti skolēnu, pieteikšanās vēl turpinās, un katrs var izvēlēties savām interesēm atbilstošāko un saistošāko pasākumu. Interesēties un pieteikt savu dalību karjeras nedēļas aktivitātēs vēl iespējams, piezvanot atbildīgajiem par pasākumiem personiski. Ar visu pasākumu plānu, norises vietām, laikiem un atbildīgajiem iespējams iepazīties Liepājas Izglītības pārvaldes mājas lapā www.lip.lv sadaļā „Karjeras nedēļa” . 

Karjeras dienu koordinatore, Izglītības pārvaldes metodiķe Aelita Antonova aicina: „ Lai ikviens skolēns šajās dienās atrod savas stiprās puses, padomā par savu karjeru un  profesiju, lai piedalās pasākumos, kuri patiešām interesē, nevis tikai tajos, uz kuriem dodas kolektīvi visa klase.”

Kā informē Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Liepājas nodaļas vadītājs Ģirts Kronbergs, vislielākā interese ir par prokurora darbu, viesmīlības nozari,  militāro jomu. Šogad LTRK Liepājas nodaļa pirmo reizi piedāvā skolēniem iepazīties ar tik plašu Liepājā pieprasītu profesiju klāstu, un tā ir unikāla iespēja skolēniem tikties un uzdot jautājumus visdažādāko profesiju pārstāvjiem – arī būvniekiem, elektriķiem, aktieriem, sporta treneriem, mediķiem u.c. 

Karjeras nedēļas pasākumos aktīvi iesaistījušies arī bērnudārzu audzēkņi, kuri kopā ar savām audzinātājām veidoja un attēloja dažādas profesijas un darba rīkus no visdažādākajiem materiāliem, arī sadzīves atkritumiem un otrreizējām izejvielām. Izstāde „Vecāku profesijas, darba rīki un piederumi” šonedēļ apskatāma tirdzniecības nama „Kurzeme” trešajā stāvā.

Karjeras nedēļas organizēšanā aktīvi iesaistījusies Liepājas Universitāte, PIKC „ Liepājas Valsts tehnikums” , RTU Liepājas filiāle, Bērnu un jaunatnes centrs, pilsētas uzņēmēji. 

Šajā nedēļā paredzētas dažādas radoši informatīvas lekcijas, arī seminārs vecākiem, kuri vēlas atbalstīt savus bērnus karjeras izvēlē.

Liepājas BJC „ Vaduguns” sadarbībā ar Kanādas vēstniecību aicina apskatīt foto izstādi „ Foto stāsti no Kanādas”  - par enerģijas jomu. Otrdien, 27. novembrī plkst. 14.00 vidusskolu audzēkņi tiek aicināti uz tikšanos ar Kanādas vēstniecības pārstāvjiem „ International Experience – ceļo un strādā Kanādā”. 

Karjeras nedēļu Liepājas Izglītības pārvalde organizē sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA), tā norisinās norisinās vienlaicīgi piecās Latvijas pilsētās – Liepājā, Ventspilī, Rēzeknē, Daugavpilī un Valmierā. 


Panākumi konkursā „Nošu domino”

Panākumi konkursā „Nošu domino”

20. novembrī Rīgā notika Latvijas Radio Klasika mūzikas vidusskolu konkursa „Nošu domino” 1.kārta. Tajā savā starpā sacentās Emiļa Melngaiļa Liepājas un Ventspils mūzikas vidusskolas komandas. 

Abas komandas mērojās spēkiem dažādos erudīcijas jautājumos: „Pretinieka papurināšana”, kurā komandas viena otrai uzdeva trīs jautājumus par komponista Romualda Kalsona dzīvi un daiļradi; orientēšanās muzikālajās aktualitātēs; mūzikas literatūras tēmu atpazīšana; diriģenta Leonīda Vīgnera portreta prezentēšana; „Muzikālā pasaka” par tēmu „Kur tad tu nu biji, āzīti manu”.

Bez tam abām komandām bija jāsagatavo arī muzikāls priekšnesums, kurā melngaiļskolu pārstāvēja Annija Kolerta un Zanda Loceniece.Mūzikas vidusskolu komandas vērtēja pārstāvji no Radio Klasika - muzikologs Orests Silabriedis, Inga Saksone, Ilze Medne. Skolotājas Ivetas Vīksnes sagatavotā komanda - Sabīne Oskirko, Annija Kolerta, Ernests Vilsons, kā arī komandas palīgi Elīna Ernstsone un Zanda Loceniece (attēlā) - kopvērtējumā izrādījās pārāki par Ventspils mūzikas vidusskolas komandu. 

2013.gada pavasarī notiks konkursa 2.kārta, pēc kuras noskaidrosies četras labākās skolas, kas sacentīsies finālā.

Visi interesenti konkursa 1.kārtas ierakstu varēs noklausīties svētdien, 25.novembrī plkst. 10.00 Radio Klasika ēterā.


Pēdējais laiks pieteikties lielajam Masku gājienam!

Pēdējais laiks pieteikties lielajam Masku gājienam!

Pēdējais laiks pieteikties lielajam Masku gājienam!
Šodien pēdējais laiks uzrakstīt iesnieguma anketu un pieteikties masku gājienam, atgādina Liepājas Bērnu un jaunatnes centra metodiķe Vineta Bērziņa. 
Ikviens interesents aicināts sākt gatavoties Masku gājienam, ko 2. decembrī, pilsētas Ziemassvētku egles iedegšanas dienā, tradicionāli rīko Bērnu un jaunatnes centrs. Liepājnieki aicināti iejusties kādā ķekatu tēlā un iesaistīties lielajā gājienā cauri pilsētai. Īpaši gaidīti tradicionālie latviešu ķekatu tēli: siena guba, kaza, dzērve, lācis, aita, gailis, kūlītis, zirdziņš utt. Ritmiskākai iešanai līdzi var ņemt “sitamos instrumentus” – katliņu, pannas, spaiņus, kā arī citus “ķēķa piederumus”. Gājienā parasti iesaistās bērnu kolektīvi, taču tam var pievienoties ikviens interesents.
Masku gājiena nolikumu var apskatīt Liepājas BJC mājas lapā www.liepajasbjc.lv  sadaļā Nolikumi.

Šodien pēdējais laiks uzrakstīt iesnieguma anketu un pieteikties masku gājienam, atgādina Liepājas Bērnu un jaunatnes centra metodiķe Vineta Bērziņa. 

Ikviens interesents aicināts sākt gatavoties Masku gājienam, ko 2. decembrī, pilsētas Ziemassvētku egles iedegšanas dienā, tradicionāli rīkos Bērnu un jaunatnes centrs. Liepājnieki aicināti iejusties kādā ķekatu tēlā un iesaistīties lielajā gājienā cauri pilsētai.

Īpaši gaidīti tradicionālie latviešu ķekatu tēli: siena guba, kaza, dzērve, lācis, aita, gailis, kūlītis, zirdziņš utt. Ritmiskākai iešanai līdzi var ņemt “sitamos instrumentus” – katliņu, pannas, spaiņus, kā arī citus “ķēķa piederumus”. Gājienā parasti iesaistās bērnu kolektīvi, taču tam var pievienoties ikviens interesents.

Ar masku gājiena nolikumu var iepazīties Liepājas BJC mājas lapā www.liepajasbjc.lv  sadaļā Nolikumi.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv