Liepājnieks iegūst atzinību ģeogrāfijas Valsts olimpiādē

Liepājnieks iegūst atzinību ģeogrāfijas Valsts olimpiādē

Sveicam Liepājas pilsētas 12.vidusskolas 12.klases skolēnu Filipu Mistrjukovu (skolotājs Valērijs Jepiskoposovs) ar iegūto atzinību ģeogrāfijas Valsts olimpiādē 10.-12.klasēm.


Liepājnieki uzvar konkursā un dosies uz Minsteri

Liepājnieki uzvar konkursā un dosies uz Minsteri

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas 8.c klases 13 skolēni – Denijs Brauns, Elizabete Bronņikova, Toms Elsberģis, Marta Grīsle, Gita Gunika, Kristiāns Gūtmanis, Justīne Janaite, Elvīra Liepiņa, Elīna Okmane, Monta Rakšte, Aksels Šķuburs, Madara Šteinberga un Lāsma Vēbere (skolotāja Sanita Arāja), piedalījās un ieguvuši savas valsts uzvaru Nordreinas-Vestfālenes federālās zemes ģimenes, bērnu, jauniešu un kultūras un sporta ministrijas rīkotajā konkursā „Satikšanās ar Austrumeiropu”.


PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” aicina uz raibu un aktīvu informācijas dienu 29.martā

PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” aicina uz raibu un aktīvu informācijas dienu 29.martā

Ceturtdien Liepājas Valsts tehnikuma telpās Ventspils ielā 51 un Vānes ielā 4 no plkst.11.00 līdz 15.00 pamatskolu un vidusskolu jauniešiem būs iespēja iepazīt 20 profesijas, iemēģināt roku dažādos amatos un iemācīties daudz ko jaunu. Drosmīgākie varēs mēģināt uzgriezt vītni tērauda caurulei, krāsot un flīzēt, lodēt un izgatavot koka metamo kauliņu, izzāģēt  gaļas dēlīti.


Konference "Problēmas un risinājumi 21.gadsimta skolā"

Liepājas izglītības darbinieku audzināšanas darba konferences „Problēmas un risinājumi 21.gadsimta skolā” 2012.gada  29.martā BJC filiālē „Vaduguns” 12:00 darba kārtība:

BJC hip-hop grupas apsveikums konferences dalībniekiem.

1. Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājas L.Molčanovas apsveikums konferences dalībniekiem.
2. Darba grupas 12:15-13:00
- Ko nozīmē būt humānam pedagoģijā? Liepājas Raiņa 6.vidusskolas skolotāja Viola Narbuta
- Patstāvīgās mācīšanās prasmju pilnveide skolā. Liepājas Valsts 1.ģimnāzija Dagnija Deimante-Hartmane
- Ārpusklases pasākumi karjeras izglītībā Internātpamatskolā. Baiba Rosvalde
- Lomu spēles audzināšanas stundās. DALP 5.vidusskolas skolotāja Gita Zommere
- Idejas mūsdienīgām audzināšanas stundām. A.Puškina Liepājas 2.vidusskolas skolotāja Dace Okmane
3. „Gaismas ceļš. Pieredze humānās pedagoģijas principu izmantošanā mācību un audzināšanas darbā.” Liepas pamatskolas direktora vietnieces audzināšanas darbā Valentīnas Voicišas pieredze. 13:00-14:30
4. Īss metodisko izstrādņu raksturojums. 14:30-14:50 Signe Berga
5. Rīgas improvizācijas teātris. 14:50-16:00 Iepazīšanās  ar metodiskajām  izstrādnēm.

Dalības maksa - Ls 2 (iekļauta lektoru apmaksa un tējas pauze)

Tējas pauzes, ūdens, cepumi nodarbību laikā.

Uzaicinām 4 pārstāvjus no katras izglītības iestādes, lūdzu, pierakstīties arī darba grupās, atsūtīt sarakstu un samaksāt līdz 26.martam.

Ieteicams vienas skolas skolotājiem katram izvēlēties atšķirīgu darba grupu.


2.vidusskolu apmeklē viesis no ASV

2.vidusskolu apmeklē viesis no ASV

22.martā A.Puškina 2.vidusskolā viesojās amerikāņu žurnālists, cilvēktiesību aizstāvis un ASV valsts sekretāres Hilarijas Klintones padomnieks jaunatnes lietās Ronans Ferovs un ASV vēstniecības kultūras atašeja Kerija Spindlera-Ranta un vēstniecības pārstāvis Andris Purvlicis. Ronans Ferovs tikās ar vidusskolēniem un diskutēja par tēmu "Kāpēc Jūsu balss ir svarīga". Slavenais žurnālists un kultūras atašeja prasmīgi vadīja sarunu. Augstie viesi atzina skolēnu augsto zināšanu līmeni un komunicēšanas prasmes. Skolotāja D.Golovanova iepazīstināja ar skolas muzeju. Turpmāko sadarbību ar ASV vēstniecību veicinās direktores  vietniece izglītības jomā Raisa Stunžāne.


Liepājas 2.mūzikas skolas jaunumi

Liepājas 2.mūzikas skolas jaunumi

Šī gada 6.martā Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola saņēma akreditācijas apliecības uz 6 gadiem klavierspēles, akordeona spēles, ģitāras spēles un vijoles spēles programmās. Tā kā ar šā mācību gada 1.septembri skola realizē pūšamo instrumentu spēles programmas flautas spēlē un un trompetes spēlē, jaunie IKVD noteikumu paredz, ka šīs programmas akreditējamas atsevišķi. Šo programmu akreditēšana gaidāma marta beigās. Paredzētas stundu hospitācijas, tikšanās ar pedagogiem, darbiniekiem.

20.martā Liepājas 2.mūzikas skolas akordeonistu spraigā šā pavasara darba rezultātus varēja dzirdēt skolas koncertā, kurā tika atskaņota daļa Dobeles festivāla programmas, kur ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes atbalstu viesojās skolas audzēkņi un pedagogi. Šoreiz gan spēlēja pilnīgi visi bērni, kuri apgūst akordeona spēli, lai katrs dāvātu prieku saviem tuviniekiem un draugiem, kuri kuplā skaitā bija atnākuši baudīt koncertu. Šāda pieredze martā sniegt visu programmu audzēkņu koncertus vecākiem skolā pastāv sen. Interesantākais ir nevis vērot bērnu paveikto, bet gan to, kā koncertā uzvesties un klausīties mācās publika. Koncerta beigās ar savu kompozīciju uzstājās skolotājs Leonards Domicevičs. Krāsaini un izjusti izskanēja viņa skaņdarbs.

30.martā Liepājas 2.mūzikas skolā pirmoreiz norisināsies Kurzemes mūzikas skolu klavierspēles audzēkņu festivāls DEJU MOZAĪKA. Pašmāju jaunie mūziķu un 13 viesi no septiņām Kurzemes mūzikas skolām pulksten 15:30 pieskandēs mazo, mājīgo zāli ar dažādu laikmetu deju mūziku. Menuets, gavote, sarabanda, žīga sauks atmiņā baroka laikmeta noskaņas, virpuļos dažādu valstu un laikmetu valši, polkas. Svinīgā polonēze un dažādu pasaku tēlu dejas priecēs publiku, kura nāks, lai satiktu jaunus un vecus draugus gan mūzikā, gan dzīvē. Skola pošas un gaida viesus no Vaiņodes, Skrundas, Pāvilostas, Aizputes, Nīcas, Kalētiem, Alsungas.


ePrasmju nedēļa Latvijā un biedrībā "Apmācību projekti"

ePrasmju nedēļa Latvijā un biedrībā

No 26. līdz 30. martam visā Latvijā norisināsies Eiropas e-Prasmju nedēļa, informatīva kampaņa. Arī biedrībā „Apmācību projekti” notiek pasākumu virkne, kuras mērķis ir attīstīt informācijas sabiedrību, veicināt e-prasmju apgūšanu un popularizēt IKT profesiju.

ePrasmju nedēļa ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kas tiek organizēta visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Latvijā e-prasmju nedēļu organizē Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar partneriem. Arī Liepājas pašvaldība ir atsaukusies šai iniciatīvai, kā rezultātā biedrībā „Apmācību projekti” organizēs dažādus tematiskos pasākumus un lekcijas, kas domātas plašai mērķauditorijai.


Latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādē piedalīsies arī liepājnieki

Uz Latviešu valodas un literatūras 38.valsts olimpiādi gan 8.-9.klasēm, gan 11.-12..klasēm, kas notiks 2012.gada 30.martā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a, reģistrācija no plkst.9.30 līdz plkst.10.40, olimpiādes sākums 11.00, Valsts olimpiādes tēma 11.-12.klašu dalībniekiem: „Rainis: dzīve, dzeja un dramaturģija” uzaicināti:

- Anete Roga - Liepājas Valsts 1.ģimnāzija - sk.Žanete Flaksa
- Melisa Krista Altāne - Liepājas Valsts 1.ģimnāzija - sk.Žanete Flaksa
- Renāte Berga - Liepājas Mākslas vidusskola - sk.Dace Sūniņa
- Artūrs Čukurs - Liepājas Valsts 1.ģimnāzija - sk.Žanete Flaksa
- Līvis Lāms - Liepājas Valsts 1.ģimnāzija - sk.Kristīne Roze


Kurzemes Jauno ģeogrāfu skolas Baltijas olimpiādes rezultāti

Kurzemes Jauno ģeogrāfu skolas Baltijas olimpiādes rezultāti

17.marta Kurzemes Jauno ģeogrāfu skolas Baltijas olimpiādes rezultāti.

1-9.klašu grupā:
1.vieta - Reinis Ruperts - Liepājas 15.vidusskola
2.vieta - Jānis Stūrmanis - Liepājas Raiņa 6.vidusskola
3.vieta - Kārlis Kadiķis - DALP 5.vidusskola

10.klašu grupā:
1.vieta - Jēkabs Stūrmanis - Liepājas Raiņa 6.vidusskola
2.vieta - Rihards Ročāns - Liepājas 15.vidusskola
3.vieta - Ieva Dobele - Liepājas Valsts tehnikums

11.klašu grupā:
1.vieta - Dmitrijs Jerohnovičs - Liepājas A.Puškina 2.vidusskola
2.vieta - Natālija Jerohnoviča - Liepājas 8.vidusskola
3.vieta - Viktorija Lodigina - Liepājas 8.vidusskola

12. klašu grupā:
1.vieta - Andris Šnipkis - DALP 5.vidusskola
2.vieta - Jānis Seržants - DALP 5.vidusskola
3.vieta - Edijs Lundbergs - DALP 5.vidusskola


Liepājnieki dosies uz Ķīmijas valsts olimpiādes trešo posmu

Uz Ķīmijas 53.valsts olimpiādes III posmu, kas notiks 2012.gada 28.un 29.martā Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 48 un Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Rīgā, Kaļķu ielā 1, dalībnieku reģistrācija 28.martā no plkst.10:00 līdz 11:00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, olimpiādes atklāšana plkst.11:00, uzaicināti:
- Igors Dubaņevičs - Liepājas pilsētas 12.vidusskola - sk.Alla Juzefoviča
- Filips Mistrjukovs - Liepājas pilsētas 12.vidusskola - sk.Alla Juzefoviča


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv