16.11. 2011.direktoru vietnieku mācību darbā semināra darba kārtība

13.30 Projekta aktualitātes. A.Antonova
13.40 Rīgas semināra aktualitātes. I.Budriķe
13.55 Par Jauno zinātnieku skolu. A.Jansone
14.10 Par skolu gada darba plāniem. Par individuālajiem izglītības plāniem. A.Ķestere
14.20 Par uzsākto darbu ar spējīgiem un talantīgiem skolēniem 8.vidusskolā. E.Jēkabsone
14.30 Par inovācijām projekta nedēļas organizēšanā 2. vidusskolā. R.Stunžāne
14.40 Lekcija „Darbs ar spējīgiem u n talantīgiem skolēniem”. I.Stola, G.Zommere


Nometne „Mēs radīsim jaunu vidi!”

Nometne „Mēs radīsim jaunu vidi!”

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde ir beigusi projekta - „Nometne „Mēs radīsim jaunu vidi!” īstenošanu. Projekta kopējās izmaksas LVL 2 343,02.

Finansējums tika izlietots 4 dienu nometnes organizācijai, Liepājas vispārizglītojošo skolu talantīgajiem skolēniem, lai iepazīstinātu viņus ar tēmu par atjaunojamajiem energoresursiem, alternatīviem enerģijās veidiem un atkritumu pārstrādi energoproduktos, kā arī praksē parādītu inovatīvus uzņēmumus un tehnoloģijas.


Trīs liepājnieki uzaicināti uz valsts olimpiādi

Trīs liepājnieki uzaicināti uz valsts olimpiādi

Uz  latviešu valodas (mazākumtautību programmu) 28.valsts olimpiādes 1.kārtu  2.decembrī uzaicināti:
Aleksandra Dovniča - Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas 8.kl.skolniece - sk.Irēna Oše
Regīna Ivanova - Liepājas pilsētas 12.vidusskolas 8.kl.skolniece - sk.Liene Dzene
Svetlana Nikolajeva - Liepājas pilsētas 12.vidusskolas 8.kl.skolniece - sk.Sanita Millere


Lāčplēša balvas izcīņa jau sesto reizi

Lāčplēša balvas izcīņa jau sesto reizi

Jau sesto reizi Lāčplēša dienas priekšvakarā Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar LR ZS 44.KB un Latviešu rezerves virsnieku asociāciju Beberliņos organizēja Lāčplēša balvas izcīņu vidusskolu jauniešiem un jaunsardzes komandām. Sacensībās piedalījās komandas no Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas,2.,5.,6.,7.,8.,10.,15. vidusskolām un Liepājas Valsts tehnikuma.


Noslēdzies šī mācību gada pirmais erudīcijas konkurss "Aso prātu cīņa"

Noslēdzies šī mācību gada pirmais erudīcijas konkurss

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienībā „Laumiņa” notika pirmais erudīcijas konkurss “Aso prātu cīņa” 5.klašu skolēnu  komandām. Konkursu organizēja BJC metodiķes Marina Vikaine un Dace Rozenbaha.

Dalībnieki - divpadsmit erudītu komandas no internātpamatskolas, Katoļu, Centra un 3.pamatskolām, 2., 5., 6., 7., 8., 10., 12. un 15.vidusskolām.


Karostā mācīsies spēlēt arī flautu un trompeti

Karostā mācīsies spēlēt arī flautu un trompeti

Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola šajā mācību gadā uzsākusi audzēkņu izglītošanu flautas un trompetes spēlē. Pēc licencētas programmas strādā jauni, enerģiski pedagogi Anita Barlote un Jānis Ivuškāns. Abi skolotāji ir Liepājas simfoniskā orķestra mūziķi. Pienesums skolas koncertdzīvē un attīstībā ir daudzsološs un krāsains. Pedagogu vitalitāte aizrauj skolēnus. Plānots atvērt arī saksofona klasi, kur programma jau licencēta.


4.11.2011. Valsts Liepājas 1.ģimnāzijā notika debašu turnīrs

4.11.2011. Valsts Liepājas 1.ģimnāzijā notika debašu turnīrs

Debašu centrs par savu uzdevumu ir izvirzījis jauniešu izglītošanu, apgūstot spēju ieklausīties citu izteiktajos viedokļos un pārliecināt par sava viedokļa pareizību.

Šajā mācību gadā pirmajā debašu turnīrā vidusskolēni no Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas, DALP 5. vidusskolas, 6.vsk., 10.vsk. un 15.vsk. piedalījās debašu turnīrā latviešu un angļu valodā par tēmu „Latvijas darbaspēka emigrācija uz ārvalstīm veicina/ neveicina valsts ekonomisko attīstību”. Tēmā nopietni iedziļinājās un savus viedokļus par un pret pauda 15 vidusskolēnu komandas.


Konkurss „Adi ātri!”

Konkurss „Adi ātri!”

Lai popularizētu adīšanu un veicinātu skolēnus adīt, J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolā 2011.gada 4.novembrī notika 1.atklātais ātradīšanas konkurss  ‘’Adi ātri !”.

Konkursā varēja piedalīties ikviens Liepājas pilsētas skolu 5.-12.klašu skolēns, kuram patīk adīt. Šogad konkursā piedalījās 39 skolnieces no Liepājas Centra pamatskolas, Liepājas internātpamatskolas, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas, Liepājas Raiņa 6. vidusskolas un J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas.


Karostas mūzikas skolas skolotāji apmeklēs kursus

Karostas mūzikas skolas skolotāji apmeklēs kursus

Novembrī kvalifikācijas celšanas kursus klavierspēles pedagogiem apmeklēs trīs Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolas pedagogi. Plaša kvalifikācijas celšanas programma šogad radošu garu un emocionālu pacēlumu devusi daudziem skolotājiem. 5 pedagogi Rīgā šovasar ieguvuši paplašinātu skatījumu uz darbu ar bērniem, kuriem ir speciālas vajadzības. Mācību gadu uzsākot, lieliskus kursus, kurus vadīja mūsu valsts un ārvalstu pedagogi ESF projekta ietvaros, apmeklēja 4 klavierspēles skolotāji.


Klaviermūzika karostā

Klaviermūzika karostā

15.novembrī 15:00 Karostas mūzikas skolā - Klaviermūzikas koncerts. Koncertā uzstāsies visu klavieru pedagogu labākie audzēkņi. Galvenokārt skanēs Austrumeiropas klasiķu un mūsdienu autoru klaviermūzika. Koncerts tikko atjaunotajā skolas koncertzālē būs īpaši gaišs un sirsnīgs. Ieeja brīva.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv