Seminārs Metodisko apvienību vadītājiem

Seminārs Metodisko apvienību vadītājiem

12.martā Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē plkst. 11:00 - 13:00

Darba kārtība
11:00 - 12:00 Lekcija „Atslēga tavās rokās”. Lektore P.Ivanova
12:00 - 12:20 Liepājas pilsētas ZPD izvērtējums. A.Antonova
12:20 - 12:30 Dažādi jautājumi. A.Ķestere
12:30 - 13:00 Valsts pārbaudes darbu norises. I.Budriķe


Uz krievu valodas (svešvalodas) valsts olimpiādi uzaicinātie liepājnieki

Uz krievu valodas (svešvalodas) valsts olimpiādi uzaicinātie liepājnieki
 Uz Krievu valodas (svešvalodas) 19.valsts olimpiādi,kas notiks 2012.gada 17.martā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a, dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00 līdz plkst.11.00. Olimpiādes atklāšana plkst. 10.00. uzaicināti 
A grupā 
Jana Grišina – Liepājas Vakara (maiņu) vidusskola- sk. N. Muceniece
Imanta Janševska- Liepājas Valsts 1.ģimnāzija- sk. L. Seredina
Daiga Ķestere- Liepājas Valsts 1.ģimnāzija- sk. G. Šestakova
Anna Beāte Ozola- Liepājas Raiņa 6.vidusskola- sk. A. Mihailova
Dāvis Uldrihsons- Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola- sk. L. Semjonova
B grupā
Anastasija Aņisimova- Liepājas Valsts tehnikums- sk. I. Demeško
Angelīna Jegorova- Liepājas 15.vidusskola- sk. M. Barkova
Vasilijs Kaidans- Liepājas 8. Vidusskola- sk. I. Ponomarjova

Uz Krievu valodas (svešvalodas) 19.valsts olimpiādi, kas notiks 2012.gada 17.martā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a, dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00 līdz plkst. 11.00. Olimpiādes atklāšana plkst. 10.00. uzaicināti

A grupā
Jana Grišina - Liepājas Vakara (maiņu) vidusskola - sk. N.Muceniece
Imanta Janševska - Liepājas Valsts 1.ģimnāzija - sk. L.Seredina
Daiga Ķestere - Liepājas Valsts 1.ģimnāzija- sk. G.Šestakova
Anna Beāte Ozola - Liepājas Raiņa 6.vidusskola - sk. A.Mihailova
Dāvis Uldrihsons - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola - sk. L.Semjonova

B grupā
Anastasija Aņisimova - Liepājas Valsts tehnikums - sk. I.Demeško
Angelīna Jegorova - Liepājas 15.vidusskola - sk. M.Barkova
Vasilijs Kaidans - Liepājas 8. Vidusskola - sk. I.Ponomarjova


Sveicam!

Sveicam!

SVEICAM!
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolēnu Artūru Čukuru ( sk. Ineta Drēže) ar iegūto atzinību Vēstures Valsts olimpiādē 12.klasēm  
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolēnu Artūru Čukuru (skolotāja Ineta Drēže) ar iegūto atzinību Vēstures Valsts olimpiādē 12.klasēm.


Seminārs skolotājiem „Brīnumainā Eiropa”

Seminārs skolotājiem „Brīnumainā Eiropa”

Šā gada 15. un 16. martā Liepājā Liepājas pilsētas 12. vidusskolā un J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolā notiks skolotāju talākizglītības semināri krievu un latviešu valodā „Brīnumainā Eiropa”, kur vidējās izglītības mācību iestāžu skolotāji no Liepājas tiks iepazīstināti ar skolotāju politiskās izglītības darba burtnīcu, kā zināšanas par Eiropu apgūstamas radoši un aizraujoši. 


Caur izpratni - aktīvai rīcībai

Caur izpratni - aktīvai rīcībai

Š.g.2.martā Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolā notika biedrības "Zaļā josta" Kurzemes reģionālais konkurss "Caur izpratni – aktīvai rīcībai", kurā bija uzaicinātas Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas, Alsungas vidusskolas, Grobiņas ģimnāzijas, Kalētu pamatskolas, Talsu pamatskolas un Vērgales pamatskolas komandas. Pasākuma ievadvārdus teica Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas direktore Inta Korņējeva un biedrības "Zaļā josta" valdes priekšsēdētāja Velga Vilciņa.


Labestības diena internātpamatskolā

Labestības diena internātpamatskolā

2012.gada 1.martā, kas tiek atzīmēta kā Labestības diena, arī Liepājas internātpamatskolā notika dažādi pasākumi veltīti šai tematikai, kas bija ne tikai savādāk organizētas mācību stundas, bet arī dažādu pārsteigumu gatavošana. 5., 6.klašu skolēni vēlējās iepriecināt Liepājas dzīvnieku patversmes iemītniekus, sarūpējot būros ieklājamus ikdienā vairs nelietotus apģērbus, taču  6.,8., 9.klašu gatavoja pašceptus cepumus, aizvedot tos uz Bērnu sociālās aprūpes namu Apšu ielā.


LBAS konkursa ,,Smārts'' pusfināla dalībnieki

LBAS konkursa ,,Smārts'' pusfināla dalībnieki

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības konkurss "Smārts" ir veltīts darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem.

Konkursa 1.kārtas 5 labākās komandas tiek pusfinālā. 5 labāko skolu vidū no Kurzemes ir divas Liepājas vidusskolas - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola un J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola.

Pusfināls notiks Mārupē 2012.gada 8.martā.


Liepājas 2.mūzikas skolas jaunumi

Liepājas 2.mūzikas skolas jaunumi

Piektdien, 24.februārī Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolas koncertzālē notika koncerts "Pavasari sagaidot", kurā muzicēja skolas koris diriģentes Olgas Blauzdes vadībā un visu nodaļu topošie šā gada absolventi.

9.martā Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolas akordeona audzēkņi un abi pedagogi Irina Jakovļeva un Leonards Domicevičs brauks uz skaistu pavasarīgu Kurzemes un Vidzemes mūzikas skolu akordeonistu festivālu Dobelē. Rudens pusē Dobeles mūzikas skola viesojās pie mums. Nu kārta mūsu audzēkņiem doties ciemos. Gatavojam skolu prezentējošu uzstāšanos, kā arī plašu apvienotā festivāla dalībnieku orķestra programmu. Kopā ar audzēkņiem muzicēs arī abi skolotāji.


Tiek izsludināts Bērnu un jauniešu nometņu projekta konkurss

Tiek izsludināts Bērnu un jauniešu nometņu projekta konkurss

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde izsludina Bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu. Projektu iesniegšanas termiņš 2012.gada 9.marts. Projektus iesniedz Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē 15.kabinetā no plkst.10:00 līdz 17:00.

Konkursa nolikumu, pieteikuma un atskaišu veidlapas var skatīt un lejuplādēt Izglītības pārvaldes mājas lapas www.lip.lv "Projektu" sadaļā "Liepājas pilsētas bērnu un jauniešu nometņu projektu konkurss"


Starptautiskā dzimtās valodas diena

Starptautiskā dzimtās valodas diena

21.februārī Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolā svinēja Starptautisko dzimtās valodas dienu. Stundās gan emocionāli, gan arī analītiski tika runāts par dzimto valodu, tās nozīmi indivīda un sabiedrības dzīvē, tika izvērtēts arī referendums un tā rezultāti, bet starpbrīžos varēja nopietni nenopietni piedalīties konkursā. Gaiteņos Skolēnu padomes locekļi bija izvietojuši stacijas, kur varēja saņemt krāsainas lapas, uz kurām bija jāraksta pašu izdomāti aforismi.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv