Uz valsts vācu valodas olimpiādes otro kārtu uzaicināta liepājniece

Uz valsts vācu valodas olimpiādes otro kārtu uzaicināta liepājniece

Uz  vācu valodas 42.valsts olimpiādes II kārtu uzaicināta Ilona Drauga – Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas skolniece, skolotāja Ineta Feldmane.

Olimpiādes II kārta notiks 2012.gada 2.martā Rīgā, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, Āgenskalna ielā 21, reģistrācija no plkst.9:30, olimpiādes atklāšana plkst.10:00, olimpiādes norise no plkst.10:30 - 15:00.


Direktoru vietnieku izglītības jomā semināra darba kārtība

Direktoru vietnieku izglītības jomā semināra darba kārtība 2012.gada 22.februārī J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolā:

12:00 - 12:30 Ieskats deju stundā.
12:30 - 13:10 J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas pieredze:
- mazās pedagoģiskās padomes sēdes,
- metodiskais darbs,
- ZPD 12.klasēm.
13:10 - 13:20 Pieredze darbā ar bērniem, kuriem ir grūtības mācībās. I.Freiberga
13:20 - 13:40 Aktualitātes. I.Budriķe
13:35 - 13:45 Aktualitātes. A.Ķestere

Semināra laikā plānota S.Goldes un L.Molčanovas informācija par Kvalitātes balvas nolikuma projektu.


Kursi karjeras izglītībā "Vecāki bērna karjeras izvēles atbalstam"

Kursi karjeras izglītībā

Š.g. 14.-15.martā J.Čakstes Liepājas 10.vidusskolā notiks kursi karjeras izglītībā "Vecāki bērna karjeras izvēles atbalstam".

Mērķauditorija: klašu audzinātāji; direktora vietnieki mācību un audzināšanas darbā; atbalsta personāls. Pieteikties līdz 2012.gada 9.martam, piezvanot Aelitai Antonovai (26665047; 63489143) vai rakstot uz e-pastu: aelita.antonova@lip.lv

Kursu programma: Kursu sākums 14.martā plkst.10:00, bet 15.martā plkst.9:00.

Plašāk šeit.


Kurzemes Jauno ģeogrāfu skolā uzvarētāji no Liepājas

Sveicam Kurzemes Jauno ģeogrāfu skolas „ Āzijas” kārtas uzvarētājus!

1.-9.klašu grupā:
Kārli Kadiķi - DALP 5.vidusskola
Reini Rupertu - Liepājas 15.vidusskola
Elvi Svitiņu - DALP 5.vidusskola

10.klašu grupā:
Rihardu Ročānu - Liepājas 15.vidusskola
Jēkabu Stūrmani - Liepājas J.Raiņa 6.vidusskola

11.klašu grupā:
Dmitriju Jerohnoviču - Liepājas A.Puškina 2.vidusskola

12.klašu grupā:
Tomu Akmeni - Liepājas Valsts 1.ģimnāzija
Andri Šnipki - DALP 5.vidusskola


Dinastijas pasaules ceļos

Dinastijas pasaules ceļos

Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas skolas darbības plānā tika iekļauts pasākumu cikls ”Dinastijas pasaules ceļos”. Tas bija veltīts skolas ēkas Liedaga 5 35 gadiem.

Radošs, inovatīvs un mērķtiecīgs darbs notika visu mācību gadu ,t.sk., arī projekta nedēļā. Skolotāji, skolēni, vecāki, skolas padome un sadarbības partneri, piemēram, A/S Liepājas Metalurgs strādājošie skolas absolventi, izzināja savu dinastiju saistību ar 2. vidusskolu, veidoja materiālus un filmas, anketēja un apkopoja anketas, intervēja, iesaistījās brīvprātīgajā darbā.


15.februāris - Ēnu diena

15.februāris - Ēnu diena

Liepājas 15.vidusskolas skolēni Anna Jakšta un Angelīna Jegorova no 10.m klases un Emīls Dārziņš no 9.c klases kopā ar skolotāju Dinu Vilciņa devās uz Rīgu, uz Saeimu, lai kļūtu par ēnām Saeimas deputātiem. Anna un Angelīna kļuva par Saskaņas centra deputāta Mihaila Zemļinska ēnām, bet Emīls par "Vienotības" deputāta Ingmāra Čaklā ēnu. Ko tad jaunieši paši domā par šo dienu?


Videokonkursa "Liepājnieku karjeras veiksmes stāsti" vērtēšana

Videokonkursa

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar izglītības iestāžu karjeras izglītības darba koordinatoriem rīkoja videosižetu konkursu "Liepājnieku karjeras veiksmes stāsti". Vidusskolēni apzināja Liepājas perspektīvāko uzņēmumu vadītājus un iepazinās ar šo vadītāju karjeras izaugsmi.

Tika iesūtīti videosižeti no Liepājas 7.,8.,15.,2.,6. vidusskolām un Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas.


Liepājiņa katrai skolai

Liepājiņa katrai skolai

Arhitekte, publiciste un liepājniece Indra Ķempe ir dāvājusi katrai Liepājas skolai jauno neparastās laikmetīgās arhitektūras un pilsētvides grāmatu "Liepājiņa".

"Liepājiņa" ir iedrošinājums liepājniekiem un Liepājas faniem bezbailīgāk domāt un runāt par pašu apdzīvoto moderno pilsētas telpu, kuru izrāda viņiem līdzīgie pilsētnieki, tostarp — mazākie. "Liepājiņa" nav sabiedrībai atsvešināts vēstījums, kur viens arhitekts apraksta otra arhitekta sastrādāto.


Liepājas 15.vidusskolā mācības notiek naktī

Liepājas 15.vidusskolā 9.februārī norisinājās vēl nebijis pasākums skolas vēsturē - "Nakts skola". Pasākums notika karjeras dienu ietvaros, lai sniegtu iespēju skolēniem iepazīt skolas darbu, pašiem kļūstot par skolas direktoru, mācību pārzini, medmāsiņu, psihologu, apkopēju, policistu, matemātikas, bioloģijas, sporta, vizuālās mākslas, ķīmijas u.c. skolotājiem. "Nakts skolas" veidotāji - divpadsmito klašu skolēni - organizēja mācību darbu devīto klašu skolēniem. Skolēnu sadalījums klasēs bija neparastāks kā ikdienā, kā arī viņi bija pārtapuši par 9,5.klases skolēniem. "Mācību nakts" iesākās 21:00 un pirmā stunda visām jaunizveidotajām klasēm bija klases stunda veltīta "Zinību naktij". Pēc klases stundas līdz pat 03:00 notika mācību nodarbības pēc īpaši izveidota stundu saraksta.


Vēstures valsts olimpiādē 12.klasēm piedalīsies 2 liepājnieki

Uz vēstures 18.valsts olimpiādi 12.klasēm uzaicināti:
- Artūrs Čukurs - Liepājas Valsts 1.ģimnāzija, skolotāja Ineta Drēže,
- Līvis Lāma - Liepājas Valsts 1.ģimnāzija, skolotāja Ineta Drēže.

Olimpiāde notiks 2012.gada 28.februārī Rīgā, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, Mārstaļu ielā 28/30,  reģistrācija no plkst.10:00 līdz 11:00, olimpiādes norise no plkst. 11:00 līdz 15:00.

Vēstures 18.valsts olimpiādei uzaicināti dalībnieki, kuri ieguvuši novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādē vismaz 103 punktus. Valsts olimpiādes tēma: "Latvijas vēsture 17.gs.-20.gs. vidus: Kurzemes un Zemgales hercogiste, Latvijas teritorija Krievijas impērijas varā un Latvija no 1918.-1945. g.".

Savukārt skolēnu pedagogiem tiek piedāvāta lekcija Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē 28.februārī no plkst.12:30.līdz 14:00, kuru lasīs docents, Dr. hist. Raimonds Cerūzis. Lekcijas tēma: "Vācbaltieši Latvijas Republikā, 1918.-1940.g.: politiskās, nacionālās un kultūras mijiedarbības un attiecības".


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv