Uz valsts fizikas olimpiādi uzaicināti 3 skolēni no Liepājas

Uz Fizikas 62.valsts olimpiādi uzaicināti:
- Igors Dubaņevičs - Liepājas pilsētas 12.vidusskola, skolotājs Jurijs Skinderskis,
- Anna Vasiļevska - Liepājas pilsētas 12.vidusskola, skolotājs Jurijs Skinderskis,
- Kalvis Kalniņš - Liepājas Valsts 1.ģimnāzija, skolotājs Arnolds Šablovskis

Olimpiāde notiks 2012.gada 12. un 13.aprīlī Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē, Rīgā, Zeļļu ielā 8, dalībnieku reģistrācija 12.aprīlī no plkst. 9:00 līdz 9:55 un olimpiādes atklāšana plkst. 10:00.


Liepājas skolas sāk saņemt multimediju kabinetu aprīkojumu

Liepājas skolas sāk saņemt multimediju kabinetu aprīkojumu

Projekta „Liepājas vispārizglītojošo skolu informatizācija” Vienošanās Nr. 2009/0242/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/505 turpinās veiksmīgi.

2012. gada 7.februārī J.Čakstes Liepājas 10.vidusskola pirmā Liepājā saņēma multimediju kabineta iekārtu un 4 portatīvos datorus.


Liepājnieks piedalīsies vēstures valsts olimpiādē 9.klasēm

Uz vēstures 18.valsts olimpiādi 9.klasēm uzaicināts Rihards Miķelsons no Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas, skolotāja Baiba Balode.

Olimpiāde notiks 2012.gada 28.februārī Rīgā, N.Draudziņas ģimnāzijā, Bruņinieku ielā 24a, reģistrācija no plkst. 9:30 līdz 10:00, norise no plkst. 10:00 līdz 13:00.

Vēstures 18.valsts olimpiādei uzaicināti dalībnieki, kuri ieguvuši novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādē vismaz 114 punktus.


Atbalstīti pedagogi mērķstipendijām

Atbalstīti pedagogi mērķstipendijām

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001
Līguma Nr.01-07.2-5/4

Ar atbalstīto pedagogu sarakstu projekta 2.aktivitātē skatīt "Mērķstipendiju" sadaļā.


Sarunu dienā Rīgā piedalās arī Liepājas pārstāvji

27.janvārī, Rīgā notika sarunu dienas „RUNĀSIM UN SADZIRDĒSIM VIENS OTRU”, ko organizēja Latviešu valodas aģentūra ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. Sarunu dienā piedalījās vairāk nekā 100 skolēnu no visas valsts. Tēmas bija saistītas ar valodu apguvi, bilingvālo izglītību skolās un augstskolās, kā arī runāja par latviešu valodas lomu Latvijā mūsdienās, par tas nozīmīgumu.  Tā bija Ideju talka. Konferencē pārstāvētas bija Liepāja, Cēsis, Valmiera, Rīga, Daugavpils u.c. pilsētas. Mērķis bija uzzināt skolēnu viedokli un domas saistībā ar izglītību Latvijā, attieksmi par plusiem un mīnusiem izglītības sistēmā. Ideju talkā piedalījās skolnieces no Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas 11.e klases Alīna Demidova un Jeseņija Grigorjeva.


Sveicam ģeogrāfus

Sveicam ģeogrāfus

Sveicam Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas komandu ar uzvaru Kurzemes jauno ģeogrāfu skolas skolu komandu olimpiādē. Komandas sastāvā - Toms Akmens, Fanija Čukure, Edgars Ponkratovs un Rihards Miķelsons.


Aicinām visas 4.-12.klases piedalīties konkursā ''Mēs varam labāk!''

Aicinām visas 4.-12.klases piedalīties konkursā ''Mēs varam labāk!''

Izglītības portāls un skolvadības sistēma E-klase kopā ar laikraksta Diena pielikumu Skolas Diena 2011./2012. mācību gada 2. semestrī rīkos konkursu visiem Latvijas 4.-12. klašu skolēniem Mēs varam labāk!, kurā skolēni ir aicināti uzlabot sekmes visos mācību priekšmetos, salīdzinot ar 1. semestra atzīmēm. Vērtēts (procentuāli) tiks visas klases sasniegtais progress mācību vērtējumos.

Plašāk par konkursu laikraksta "Diena" mājaslapā un E-klases mājaslapā.


Tiek izsludinātas stipendijas ESF aktivitātē

Tiek izsludinātas stipendijas ESF aktivitātē

Tiek izsludināta pieteikšanās uz stipendijām Eiropas Sociālā fonda aktivitātē „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”(Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA.001)

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde izsludina pieteikšanos uz stipendijām 2.aktivitātē ar apmācības laiku 2012.gada februāris-maijs.

Plašāka informācija šeit.


Krievu valodas literārajā konkursā laureātu vidū arī liepājniece

Projekta ”Tatjanas diena” krievu valodas literārajā konkursā ”Pasaka par krievu kultūru” laureātu vidū iekļuvusi arī Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas 11.e klases skolniece Irina Hubašvili, kuras darbs tika atzīmēts par sociālo aktualitāti. Kopā konkursā piedalījās 65 skolas ar 230 darbiem. Kopīgais dalībnieku skaits  237.


2012./2013. mācību gada pirmklasnieku reģistrācija

Izglītības iestāde
Reģistrācijas datumi
Reģistrācijas laiks
Reģistrācijas vieta
Tālrunis

Liepājas A.Puškina 2.vidusskola

 

1.-29.02.
10:00-17:00
Skolas kancelejā

63431772

Liepājas 3.pamatskola

 

1.-29.02.
8:30-16:30
Skolas kancelejā
Lazaretes ielā 8
63456296
27899810

DALP 5.vidusskola

 

1.februārī
2.februārī
3.februārī
15:00-18:00
15:00-17:00
14:00-16:00
Skolotāju istabā
63423551

Liepājas 7.vidusskola

 

1.-7.02.
9.-29.02.
8:00-18:00
9:00-15:00
Skolas kancelejā
63442710
Informatīva sapulce vecākiem 31.01. 18:00

Liepājas 8.vidusskola

 

1.-29.02.
9:00-17:00
Skolas kancelejā
63484369

J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola

 

6.-10.02.
13.-29.02.
9:00-18:00
9:00-16:00
Skolas kancelejā
63424183
22378228

Liepājas pilsētas 12.vidusskola

 

1.-29.02.
9:00-16:00
Skolas kancelejā
Kr.Valdemāra 35/37
63422953
27899842

Liepājas 15.vidusskola

 

6.-10.02.
9:00-15:00
15:00-20:00
Skolas kancelejā
Pie skolas dežuranta
63442024

Centra pamatskola

 

1.februārī
2.februārī
3.februārī
8:00-16:00
10:00-18:00
8:00-16:00
Skolas kancelejā
63421744

Ezerkrasta sākumskola

 

6.-10.02.
9:00-17:00
Skolas kancelejā
63436407

Liepājas Internātpamatskola

 

1.-29.02.
9:00-15:00
Skolas kancelejā (17.kab)
63442103

Liepājas Katoļu pamatskola

 

1.-29.02.
9:00-17:00
Peldu ielā 17
63427160
29645936
www.katolupamatskola.lv
Privātsākumskola "Varavīksne"
1.-29.02.
10:00-17:00
Republikas 23
Pie direktores vai direktores vietnieces
63426918

Pie reģistrācijas jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība.

Izglītības iestāde    Reģistrācijas datumi    Reģistrācijas laiks    Reģistrācijas vieta    Telefons
Liepājas A. Puškina 2. vidusskola    1.-29.02.    10.00-17.00    Skolas kancelejā    63431772
Liepājas 3. pamatskola    1.-29.02.    8.30-16.30    Skolas kancelejā
Lazaretes  ielās 8    63456296
27899810
DALP 5. vidusskola    1.februārī
2. februārī
3.februārī    15.00-18.00
15.00-17.00
14.00-16.00    Skolotāju istabā     63423551
Liepājas 7. vidusskola    1.-7.02.
9.-29.02.    8.00-18.00
9.00-15.00    Skolas kancelejā    63442710
Informatīva sapulce vecākiem-31.01. plkst. 18.00
Liepājas 8. vidusskola    1.-29.02.    9.00-17.00    Skolas kancelejā    63484369
J. čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola    6. 02.-10.02.
13.-29.02.    9.00-18.00
9.00-16.00    Skolas kancelejā
Skolas kancelejā    63424183
22378228
Liepājas pilsētas 12. vidusskola    1.-29.02.    9.00-16.00    Skolas kancelejā
K. Valdemāra35/37    63422953
27899842
Liepājas 15. Vidusskola    6.-10.02.    9.00-15.00
15.00-20.00    Skolas kancelejā
Pie skolas dežuranta    63442024
Centra pamatskola    1.    februārī
2.    februārī
3. februārī    8.00-16.00
10.00-18.00
8.00-16.00    Skolas kancelejā    63421744
Ezerkrasta sākumskola    6.-10.02.    9.00-17.00    Skolas kancelejā    63436407
Liepājas Internātpamatskola    1.-29.02.    9.00-15.00    Skolas kancelejā(17.kab)    63442103
Liepājas Katoļu pamatskola    1.-29.02.    9.00-17.00    Peldu ielā 17    63427160
29645936
www.katolupamatskola.lv
Privātsākumskola ”Varavīksne”    1.-29.02.    10.00-17.00    Republikas 23
Pie direktores vai direktores vietnieces    63426918


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv