Konkurss 5.-11.klašu skolēniem!

Konkurss 5.-11.klašu skolēniem!

KM Konkursa „Integrācijas pasākumi 2011”projekts Nr.15.1-1.1/50

Konkurss 5.-11.klašu skolēniem!

Liepāju jau izsenis ir apdzīvojuši dažādu tautību iedzīvotāji. Līdzās pamatnācijai – latviešiem šeit dzīvoja gan vācieši, gan poļi, gan krievi, gan lietuvieši. Visi viņi ir atstājuši neizdzēšamas pēdas mūsu pilsētas vēsturē. Arī mūsdienās Tavos kaimiņos, Tavu vecāku darba vietās, kaimiņu skolās, sporta nodarbībās un arī Tavā skolā līdzās Tev ir cilvēki, kam dzimtā valoda ir vai ukraiņu, vai baltkrievu, vai poļu vai kāda cita valoda.


"Dzīvā bibliotēka" Liepājas 15. vidusskolā

Pirmdien, 16. janvārī Liepājas 15. vidusskolā norisinājās pasākums "Dzīvā bibliotēka" 9.-12. klašu skolēniem, ko organizēja biedrība Radi Vidi Pats.

Jaunieši kļuva par īstu dzīvesstāstu lasītājiem. Dzīvās bibliotēkas "grāmatas" bija reāli jaunieši, kas ir piedalījušies Eiropas brīvprātīgajā darbā un guvuši neaizmirstamu dzīves, darba un mācīšanās pieredzi. "Dzīvo grāmatu" nosaukumi bija: "Krievija: nostaļģija, inteliģence un skarbums", "Futbols. Daba. Brīvprātīgais darbs", "Kā es ar sevi Itālijā cīnījos", "Mazs latvietis, mazajā Nīderlandē - Eiropas plašuma pieredze!", "Vienas latvietes piedzīvojumi čigānu Mahalā",  "Lost in Liepaja", "Starp Eiropu un Āziju" un citi.


2.mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi apmeklē operu

Liepājas 2.mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi nupat Latvijas Nacionālajā operā noskatījās Jāņa Lūsēna "Putnu operu". Pērn skolas bērni baudīja Pētera Čaikovska "Riekstkodi". Martā ieplānots brauciens uz baletu "Kopēlija", bet maijā - uz "Žizeli". Pasaules lielās mākslas elpa, kura ienāk katra audzēkņa dvēselē ar šo vienreizējo mūziku, turpina dzīvot atmiņā visu mūžu.


Darba grupas sanāksme

Darba grupas sanāksme

2012.gada 12.janvārī Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē norisinājās Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” (Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002) aktivitātē 4.9. „Sociālās atstumtības risku mazināšanas programmas īstenošana projektā iesaistītajās pašvaldībās atlasītajās izglītības iestādēs” darba grupas sanāksme par tēmu „Starpinstitucionālā sadarbība sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu mazināšanai”.


Apsveicam!

IZM Valsts izglītības satura centra, biedrības "Virtuālā enciklopēdija" rīkotā konkursa "Trešās Atmodas pieredze manā novadā (1986 - 1991) - latvijas paaudžu mantojums" 1. kārtā  Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 11. klases skolnieks Kārlis Reijers ieguvis 1. pakāpes diplomu. Skolotāja Ineta Drēže - pateicību par ieguldīto darbu.


Liepājas Universitāte aicina skolēnus uz fizikas, matemātikas, datorzinātnes un vides nodarbībām

Liepājas Universitāte aicina skolēnus uz fizikas, matemātikas, datorzinātnes un vides nodarbībām

Šī gada 28. janvārī pulksten 11.00 Liepājas Universitāte (LiepU)  aicina visus interesentus uz Jauno zinātnieku skolas fizikas, matemātikas, datorzinātnes un vides nodarbībām.

28. janvārī jaunajiem zinātniekiem būs iespēja apmeklēt nodarbību fizikā "Viļņu parādības", kurā notiks dažādi eksperimenti un demonstrējumi. Nodarbību vadīs LiepU profesors Jānis Rimšāns un studiju programmas „Fizika” 3. kursa students Valdis Priedols. Nodarbību matemātikā „Kalendāra dienu noteikšana” vadīs docente Vaira Kārkliņa, bet nodarbību datorzinātnēs „Kā top kalendārs …” - lektores Vineta Tomsone un Aija Kukuka.


Apstiprināti pedagogi mērķstipendijas saņemšanai.

Apstiprināti pedagogi mērķstipendijas saņemšanai.

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001
Līguma Nr.01-07.2-5/4

Pamatojoties uz Liepājas pilsētas Pedagogu atlases komisijas lēmumu no 2012.04.01.protokola Nr.24 un IZM apstiprinājumu Nr.01-07.1.2-3/21 no 2012.06.02., apstiprināt šādus pedagogus 6.posma 3.aktivitātē.

Plašāk lasīt šeit.


Izsludināta pieteikšanās Latvijas Jaunatnes frisbija čempionātam 2012

Izsludināta pieteikšanās Latvijas Jaunatnes frisbija čempionātam 2012

Izsludināta pieteikšanās Latvijas Jaunatnes frisbija čempionātam 2012 (LJFČ). Sacensībās aicinātas piedalīties Latvijas vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās pamata un vidējās izglītības iestāžu zēnu un meiteņu komandas.

Čempionāts norisināsies no 2012.gada janvāra beigām līdz marta sākumam. Sacensību formāts, posmu datumi un norises vietas tiks precizētas pēc komandu pieteikumu saņemšanas. Fināli notiks paralēli Latvijas Studentu frisbija čempionātam 11.martā Rīgā.


2.mūzikas skolas audzēkņi uzstāsies pansionātā "Iļģi"

2.mūzikas skolas audzēkņi uzstāsies pansionātā

16. janvārī pansionātā "Iļģi" Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi sniegs koncertu. Piedalīsies skolas koris, flautisti, akordeonisti, vijolnieki.


Vācu valodas valsts olimpiādē 6 Liepājas pārstāvji

Uz vācu valodas 42.valsts olimpiādi 10.–12.klasēm I kārtu uzaicinātie dalībnieki, kuri ieguvuši pilsētas olimpiādē vismaz 78 punktus

Alise Atteka - Liepājas Valsts 1.ģimnāzija - sk. Sandra Hermere
Kaspars Čīma - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola - sk. Ineta Feldmane
Ilona Drauga - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola - sk. Ineta Feldmane
Māris Kārkliņš - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola - sk. Ineta Feldmane
Anna Lanka - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola - sk. Irēna Juodka
Aija Mažaika - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola - sk. Ineta Feldmane


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv