Liepājā diskutē par pedagogu darba kvalitātes paaugstināšanas iespējām

Liepājā diskutē par pedagogu darba kvalitātes paaugstināšanas iespējām

Liepājā diskutē par pedagogu darba kvalitātes paaugstināšanas iespējām
17. maijā Liepājā, viesnīcas „ Promenāde” konferenču zālē notika diskusija "Pedagogu konkurētspējas attīstības scenāriji" diskusiju cikla ietvaros, kurā kopumā vairāk kā 1000 pedagogu un izglītības jomas pārstāvju visā Latvijā diskutē par izglītības kvalitātes paaugstināšanas kontekstā būtiskiem jautājumiem. Liepājas diskusijā piedalījās ar 300 Liepājas un novada  pedagogu.
Diskusiju atklāja  Liepājas Domes priekšsēdētāja pirmā vietniece Silva Golde, uzsverot to, ka šobrīd izglītībā notiek aktīvs pārmaiņu laiks, bet tajā pašā laikā izglītība ir kā liels kuģis, ko nevar strauji pagriezt pa labi vai kreisi, pamatīgi neizanalizējot esošo situāciju. Golde atzina, ka notiekošā diskusija ir apsveicams projekts, jo skolotājiem jāspēj turēt līdzi laikam, apgūstot arvien jaunas zināšanas un kvalitātes.
Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova, sveicot diskusijas dalībniekus, atgādināja IZM ministra Roberta Ķīļa atbildi nesenās vizītes laikā Liepājā uz skolēnu jautājumu par to, kādas profesijas nākotnē būs visvairāk vajadzīgas. Viena no pirmajām ministra nosauktajām bija skolotāja profesija. „Skolotājs ir un būs vienmēr” , teica Molčanova un novēlēja diskusijas dalībniekiem būt aktīviem, lai reformas nenāktu no augšas, bet būtu „ mūsu pašu izdiskutētas un izstrīdētas”.
Diskusijas notika četrās darba grupās - „ Skolas un sabiedrības partnerība konkurētspējīgas izglītības nodrošināšanai” , „ Pedagogu konkurētspēja un darba kvalitāte” , „ Pedagogam nepieciešamās 21. Gadsimta prasmes un tālākizglītības sistēma to nodrošināšanai”, „ Latvijā dzīvotspējīgs skolu autonomijas modelis”. Darba grupas vadīja Liepājas 15. vidusskolas direktors Gints Ročāns, Liepājas vakara maiņu vidusskolas direktore Alla Matvejeva, projekta koordinatore Ineta Īvāne un Grobiņas ģimnāzijas informātikas skolotāja Dace Tomsone.
Pēc diskusijām darba grupas prezentēja diskusiju viedokļu apkopojumu un  secinājumus.
Laikā, kad izglītības jomā notiek dažādas pārmaiņas, Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) ir būtiski uzklausīt pedagogu, pašvaldības izglītības speciālistu, uzņēmēju un citu izglītības procesā iesaistīto un ieinteresēto viedokli, lai pārmaiņas īstenotu efektīvi, tās sniegtu pēc iespējas ātru uzlabojumu un sasniegtu sabiedrībai un valsts attīstībai vēlamo rezultātu.
Kopumā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" ietvaros notiek septiņas diskusijas: Rīgā, Dobelē, Liepājā, Ludzā, Alūksnē un Tukumā, diskusiju ciklam noslēdzoties Rīgā 2012.gada 1.jūnijā.
Ņemot vērā, ka ESF projekts "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" noslēgsies šā gada oktobrī, IZM ir svarīgi uzklausīt pedagogu viedokļus, kā vislabāk nodrošināt projekta rezultātu ilgtspēju, tādējādi sekmējot pozitīvas pārmaiņas izglītībā arī pēc projekta īstenošanas.
Diskusijās izteiktie viedokļi tiks apkopoti un izvērtētas iespējas tos ieviest gan saistībā ar konkrētiem kādas jomas aspektiem, gan plašākā izglītības politikas veidošanas procesā, piemēram, pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešanā.
Diskusijās pausto viedokļu apkopojums, aptaujas rezultāti, kā arī cita ar diskusijām saistītā informācija būs pieejama projekta mājaslapā www.pedagogiem.gov.lv.

17.maijā Liepājā, viesnīcas „Promenāde” konferenču zālē notika diskusija "Pedagogu konkurētspējas attīstības scenāriji" diskusiju cikla ietvaros, kurā kopumā vairāk kā 1000 pedagogu un izglītības jomas pārstāvju visā Latvijā diskutē par izglītības kvalitātes paaugstināšanas kontekstā būtiskiem jautājumiem. Liepājas diskusijā piedalījās ar 300 Liepājas un novada pedagogu.


Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolu apmeklē ārvalstu skolēni

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolu apmeklē ārvalstu skolēni

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogrammas Comenius skolu daudzpusējā partnerība ietvaros finansētā sadarbības projekta „ESI GATAVS NĀKOTNEI!” ietvaros Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolā viesojās 23 skolēni un 14 skolotāji no Turcijas, Spānijas, Itālijas un Vācijas.


Liepājā skolēnu uzņemšanai 1. un 10. klasēs šogad jauni kritēriji

Liepājā skolēnu uzņemšanai 1. un 10. klasēs šogad jauni kritēriji
Liepājā turpinās skolēnu uzņemšana vispārizglītojošo skolu 1. klasēs, bet pēc mācību gada beigām sāksies skolēnu pieteikšanās 10.klasēs, kā arī Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 7. klasē.  Pašvaldība ir izdevusi rīkojumu par maksimālo un minimālo vietu skaitu katrā skolā.
Saskaņā ar MK noteikto kārtību pašvaldība katru gadu izdod rīkojumu par skolēnu uzņemšanu pilsētas skolās. Šogad Domes priekšsēdētāja vietnieces Silvas Goldes izdotajā rīkojumā noteikts, ka 1.klases un Liepājas Valsts ģimnāzijas 7.klases tiek komplektētas, ja līdz š.g. 8.jūnijam tajās reģistrēts pašvaldības noteiktais minimālais skolēnu skaits. Savukārt 10. klases tiek komplektētas, ja līdz 29. jūnijam šajās klasēs reģistrēts pašvaldības noteiktais minimālais skolēnu skaits. Ar Liepājas domes 2012.gada 15.marta lēmumu „Par izglītojamo skaitu Liepājas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” ir samazināts līdzšinējais minimālais skolēnu skaits, uzsākot pamatizglītības programmas, t.i. no 25 uz 20 skolēniem. Savukārt vidusskolu 10.klases no jaunā mācību gada varēs atvērt jau ar 25 skolēniem nevis 50, kā tas bija līdz šim.
Turpmāk arī paralēlklases, to skaitu, kā arī skolēnu apjomu katrā klasē noteiks pati skola, saskaņojot to ar skolas padomi.
 „Skolēniem pašiem ir jāļauj izlemt, kurā vidusskolā mācīties. Pašvaldībai jānodrošina izvēles iespējas. Izvērtējot esošo demogrāfisko un ekonomisko situāciju valstī, kā arī uzklausot liepājnieku viedokli, lielākas pilnvaras esam devuši skolēniem, viņu vecākiem, kā arī skolu padomēm.” atzīmē S.Golde
Šogad pilsētas skolu pirmajās klasēs maksimāli varētu uzņemt ap 920 audzēkņu, bet desmitajās klasēs – 840. Līdz 15. maijam Liepājas vispārizglītojošo skolu 1. klasēs bija pieteikti 853 bērni.
Kā zināms, skolu vidū šobrīd valda sīva konkurence skolēnu piesaistē, tāpēc katra skola cenšas pilnveidot un piedāvāt arvien kvalitatīvākas izglītības programmas, kā arī interešu izglītības iespējas.
Par spēcīgu konkurentu vidusskolām kļuvis Liepājas Valsts tehnikums, kur līdzās vidējai izglītības audzēkņi iegūst arī arodu.
Pēdējos gados Liepājai ir izdevies piesaistīt arvien vairāk skolēnu no citām pašvaldībām - 2011./12. mācību gadā Liepājā mācās 747 bērni no apkārtējiem novadiem, kas ir vienas lielas vidusskolas apjoms. Tas nodrošina darba vietas skolotājiem un piepildītas skolas šajā sarežģītajā laikā. Pašvaldība katru gadu apstiprina arī viena audzēkņa izmaksas savās skolās un bērnudārzos, ko piemēro par citu pašvaldību bērnu izglītošanu. Tā ir laba iespēja pašvaldībai saņemt arī papildus ieņēmumus.
Reģiona skolēniem tiek piedāvātas arī dienesta viesnīcas iespējas Liepājas internātpamatskolā, kur uzturēšanās izmaksas mēnesī ir Ls 15.
„Liepājā ir labas skolas un profesionāli skolotāji. Pašvaldība ir ieguldījusi ievērojamus līdzekļus skolu konkurētspējas un kvalitātes izaugsmē, tāpēc katrai skolai ir jāpieliek visas pūles audzēkņu piesaistei no plašas apkārtnes. Liepājai ir jānostiprinās par nozīmīgu, pievilcīgu Kurzemes un visas Latvijas izglītības centru”, uzsver S.Golde.

Liepājā turpinās skolēnu uzņemšana vispārizglītojošo skolu 1.klasēs, bet pēc mācību gada beigām sāksies skolēnu pieteikšanās 10.klasēs, kā arī Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 7.klasē.  Pašvaldība ir izdevusi rīkojumu par maksimālo un minimālo vietu skaitu katrā skolā.


Liepājā darbam vasarā pieteikušies 562 skolēni

Liepājā šovasar ar pašvaldības finansiālu atbalstu algotu darbu divas nedēļas varēs strādāt 200 bērni vecumā no 13 līdz 14 gadiem, bet pieteikušies gandrīz trīs reizes vairāk strādāt gribētāju - 562. Skolu vadība un sociālie pedagogi līdz 18. maijam pēc vairākiem kritērijiem izvērtēs, kuri bērni vasarā strādās.   
Skolēnu saraksts, kuri varēs strādāt un informācija par to, kur jādodas noformēt darba attiecības, tiks publicēts Izglītības pārvaldes mājas lapā www.lip.lv no 23. maija, 
Skolēni sāks strādāt no 4. jūnija piecās maiņās. Vienā maiņā strādās 40 bērni. Skolēni būs nodarbināti skolu zaļo zonu un sporta laukumu, kā arī pilsētas teritoriju labiekārtošanā. Darbus koordinēs  Liepājas pašvaldības aģentūra „ Nodarbinātības projekti”. Darba dienas ilgums – četras stundas, saņemot par to atalgojumu ap 36 latiem. 
Pretendenti, kuri pieteikušies darbam, tiek izvērtēti, ņemot vērā vairākus kritērijus: skolēns ir no ģimenes, kurai ir trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss; skolēns atrodas aizbildnībā, ir no sociālā riska vai daudzbērnu ģimenes. Taču tas, vai skolēns nāk no trūcīgas ģimenes, nebūs vienīgais vērtēšanas kritērijs - noteiktu skaitu darba vietu piešķirs arī skolēniem ar labām sekmēm un uzvedību, tiem, kuri iepriekšējā vasarā darbā sevi labi pierādījuši.
Liepāja ir viena no nedaudzajām pašvaldībām Latvijā, kura jaunāko klašu skolēnu vasaras darba organizēšanai katru gadu budžetā paredz finansējumu - šogad šim mērķim atvēlēts 11 600 latu. 2011. gadā darbam vasarā bija pieteikušies mazliet vairāk strādāt gribētāju nekā šogad – 666.

Liepājā šovasar ar pašvaldības finansiālu atbalstu algotu darbu divas nedēļas varēs strādāt 200 bērni vecumā no 13 līdz 14 gadiem, bet pieteikušies gandrīz trīs reizes vairāk strādāt gribētāju - 562. Skolu vadība un sociālie pedagogi līdz 18.maijam pēc vairākiem kritērijiem izvērtēs, kuri bērni vasarā strādās.


Liepājā notiks diskusija „Pedagogu konkurētspējas attīstības scenāriji”

Liepājā notiks diskusija „Pedagogu konkurētspējas attīstības scenāriji”

Liepājā notiks diskusija 
„Pedagogu konkurētspējas attīstības scenāriji”
2012.gada 17.maijā Liepājā plkst.10.30, Promenade Hotel, Vecajā ostmalā 40, notiks Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīkota diskusija „Pedagogu konkurētspējas attīstības scenāriji”. Diskusijā piedalīsies vairāk nekā 200 pedagogu un izglītības jomas pārstāvju, kuri diskutēs par izglītības kvalitātes paaugstināšanas kontekstā būtiskiem jautājumiem. 
Laikā, kad izglītības jomā notiek dažādas pārmaiņas, IZM ir būtiski uzklausīt pedagogu, pašvaldības izglītības speciālistu, uzņēmēju un citu izglītības procesā iesaistīto un ieinteresēto viedokli, lai pārmaiņas īstenotu efektīvi, tās sniegtu pēc iespējas ātru uzlabojumu un sasniegtu sabiedrībai un valsts attīstībai vēlamo rezultātu. 
Kopumā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros notiks septiņas diskusijas. Pirmā no tām notika Rīgā, otrā – Dobelē, trešā diskusijas moderatora Haralda Burkovska vadībā – Liepājā, bet nākamās sekos Ludzā, Alūksnē un Tukumā, diskusiju ciklam noslēdzoties Rīgā 2012.gada 1.jūnijā.
Izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis aicina pedagogus šo diskusiju izmantot savā pieredzē balstītu priekšlikumu sagatavošanā un paušanā par izglītības jomā neatliekami svarīgu jautājumu risināšanu. ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” vadītāja Evija Papule informēs par līdz šim sasniegtajiem projekta rezultātiem un īstenošanas gaitu, kā arī jautājumiem, kas risināmi pēc projekta noslēguma. Ņemot vērā, ka ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” noslēgsies šā gada oktobrī, IZM ir svarīgi uzklausīt pedagogu viedokļus, kā vislabāk nodrošināt projekta rezultātu ilgtspēju, tādējādi sekmējot pozitīvas pārmaiņas izglītībā arī pēc projekta īstenošanas.
Diskusijas gaitā tās dalībnieki darba grupās paudīs savu viedokli par četriem tematiem: 1) skolas un sabiedrības partnerība konkurētspējīgas izglītības nodrošināšanai; 2) pedagogu konkurētspēja un darba kvalitāte, diskutējot par iespējām pedagogu atalgojuma sistēmu saistīt ar pedagogu darba kvalitātes rādītājiem; 3) pedagogam nepieciešamās 21.gadsimta prasmes un tālākizglītības sistēma to nodrošināšanai, tostarp projekta rezultātu kontekstā; 4) Latvijā dzīvotspējīgs skolu autonomijas modelis – cik liela autonomija skolām nepieciešama un kā to īstenot, kādai jābūt skolas vadībai un kā vērtēt skolas darba kvalitāti. Darba grupas vadīs Grobiņas ģimnāzijas informātikas skolotāja Dace Tomsone, Liepājas 15.vidusskolas direktors Gints Ročāns,Liepājas vakara maiņu vidusskolas direktore Alla Matvejeva un projekta 3.aktivitātes koordinatore Ineta Īvāne.
Diskusijās izteiktie viedokļi tiks apkopoti un izvērtētas iespējas tos ieviest gan saistībā ar konkrētiem kādas jomas aspektiem, gan plašākā izglītības politikas veidošanas procesā, piemēram, pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešanā.
Plānots, ka ap 1000 diskusiju dalībnieku visā Latvijā piedalīsies aptaujā, kas sniegs ieskatu pedagogu viedokļos par dažādiem izglītības sistēmas aspektiem. Diskusijās pausto viedokļu apkopojums, aptaujas rezultāti, kā arī cita ar diskusijām saistītā informācija būs pieejama projekta mājaslapā www.pedagogiem.gov.lv.
 
ESF projektu „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” IZM uzsāka 2009./2010.m.g. sākumā, un projektā iesaistījušies  un atbalstu saņēmuši vairāk kā 39 000 pedagogu visā Latvijā.
Papildu informācija par diskusiju: projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” vadītāja Evija Papule (tālrunis 29340097).
Eiropas Sociālā fonda projekts
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
    

2012.gada 17.maijā Liepājā plkst.10.30, Promenade Hotel, Vecajā ostmalā 40, notiks Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīkota diskusija „Pedagogu konkurētspējas attīstības scenāriji”. Diskusijā piedalīsies vairāk nekā 200 pedagogu un izglītības jomas pārstāvju, kuri diskutēs par izglītības kvalitātes paaugstināšanas kontekstā būtiskiem jautājumiem.


"Spēlē zēni"

ijā Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolas klavierspēles programmas puiši piedalīsies festivālā „Spēlē zēni”, organizē mūzikas vidusskolas klavieru nodaļa.
Pavasarīgā garastāvoklī mazie pianisti gatavojas šim notikumam. Maija vidus nav tas vieglākais posms skolas bērnam – pārbaudes darbu jūra, ministrijas kontroldarbi, eksāmeni mūzikas skolā ... . Neskatoties uz to, skolotāji cenšas izmantot katru iespēju stimulēt bērnus uzstāties, iepazīt jaunas iespējas un gūt pieredzi izpildītājmākslā.
Festivālā piedalīsies Ņikita Dolomančuks  (2.kl.) skol. Aiga Tiltiņa, Grigorijs Riženkovs  (2.kl.) skol. Tatjana Ščeglova, Gļebs Simoņenko (2.kl.) skol. Vera Oņiščenko, Elšads Bagirovs (2.kl.)  skol. Ludmila Iļjina, Sandis Lovniks  (2.kl.) skol. Ludmila Burmeistere, Jaroslavs  Orlovs (4.kl.)  skol. Natālija Jermoloviča.
Vēlam veikmi!

17.maijā Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolas klavierspēles programmas puiši piedalīsies festivālā „Spēlē zēni”, ko organizē mūzikas vidusskolas klavieru nodaļa. Pavasarīgā garastāvoklī mazie pianisti gatavojas šim notikumam.


Debašu turnīrā "Erasums 25" uzvar ģimnāzija

Debašu turnīrā

11.maijā, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā notika vidusskolēnu debašu turnīrs "Erasmus 25” .Debašu turnīru par godu populārākās studentu apmaiņas programmas Erasmus 25.gadadienai organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra. 
Debašu turnīra tēma „Vai Latvijas studenti ir sagatavoti izglītības apmaiņas programmām” .
Debašu turnīrā 1.vietu ieguva Valsts 1. ģimnāzijas komanda: Katrīna Feldmane, Estere Urbančika, Marija Urbanoviča, 2.vietu ieguva 15.vsk. komanda: Rihards Pēteris Ročāns, Emīls Dārziņš un Elvijs Lagzdiņš.
Liepājnieki mērojās savā prāta veiklībā, lai 24.maijā piedalītos debašu turnīra finālā Rīgā un cīnītos par braucienu uz Stokholmu ar „Tallink” prāmi. Par galveno balvu sacentīsies debašu finālisti no Liepājas, Jelgavas, Valmieras un Daugavpils.

11.maijā, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā notika vidusskolēnu debašu turnīrs "Erasmus 25”. Debašu turnīru par godu populārākās studentu apmaiņas programmas Erasmus 25.gadadienai organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra. Debašu turnīra tēma „Vai Latvijas studenti ir sagatavoti izglītības apmaiņas programmām”.


“Vesels un drošs” – interaktīvs atbalsta materiāls par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem

“Vesels un drošs” – interaktīvs atbalsta materiāls par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem

Lai uzlabotu 4 līdz 11 gadus vecu bērnu izpratni par drošību un veselību, Valsts izglītības satura centrs ir izstrādājis atbalsta materiālu bērnu vecākiem un skolotājiem "Vesels un drošs” – interaktīvi par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem pirmsskolā un sākumskolā. Šajā materiālā iekļauts informācijas apkopojums par drošu un veselīgu uzvedību dažādās ikdienas situācijās, mācību spēle par cilvēkdrošības un veselības jautājumiem trīs variantos (vides spēle 5x5 metru laukumā, galda spēle un datorspēle, kas ir adaptēta arī interaktīvajām tāfelēm), kā arī darba lapas.


Izrādās - Teikas - tas ir interesanti!

Izrādās - Teikas - tas ir interesanti!

Pavasara brīvdienās biedrība „Mākslas kabatas” aicināja jauniešus vecumā no 15 – 20 gadiem īstenot projektu „Radošās darbnīcas „Latviešu tautas teikas – tilts no senatnes uz mūsdienām”, ko finansēja Sorosa fonds - Latvija (SFL) sadarbībā ar nodibinājumu Latvijas Kopienu iniciatīvu fondu (LKIF), kā arī tika piesaistīts Liepājas pilsētas domes līdzfinansējums. Projekts bija paredzēts dažādu tautību Liepājas jauniešiem, kurus interesē skatuves un laikmetīgā māksla, lai nedēļas laikā izveidotu izrādi par Kurzemes teikām.
„Noslēdzoties projekta "Atklāts grantu konkurss visu tautību Latvijas jauniešu sadarbībai "Pieslēdzies izaugsmei"" konkursam, Sorosa fonds - Latvija sadarbībā ar  Kopienu iniciatīvu fondu ir apstiprinājis atbalstu biedrībai "Mākslas kabatas" no Liepājas. Grants piešķirs piecām jauniešu nevalstiskajām organizācijām, kas savos projektu pieteikumos plānojušas īstenot Latvijas latviešu un nelatviešu jauniešu kopīgas nodarbinātības aktivitātes. Es piedalos!,” ar šādu divu jauniešu sarunu sākās katra šī projekta laikā tapusī izrāde, ko kopumā noskatījušies aptuveni 200 skatītāju Liepājā.
Radošajās darbnīcās piedalījās 25 dažādu tautību jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri projekta gaitā aplūkoja dažādas latviešu tautas teikas, kuras vēsta par vietu izcelsmi Kurzemē un apmeklēja šo teiku vietas. Darbs bija intensīvs - jaunieši gan piedalījās scenogrāfijas izstrādē un dekorāciju gatavošanas procesā scenogrāfa R.Kuncīša vadībā, apguva horeogrāfiju pie pasniedzējas  A.Apenes un  iepazina tautas folkloru kopā ar folkloristi/režisori I.Vaļenieci. 
Režisore B.Bērziņa stāsta: „Mums apkārt ir vietas un objekti, un katrai vietai ir sava vēsture – izdomāta vai reāla. Izdomāto vēsturi mēs nereti saucam par teikām, bet, atšķirībā no vēstures, teikas zinām daudz mazāk. Nedēļas laikā jauniešiem bija iespēja „iegrimt” Kurzemes teiku pasaulē un izrādījās, ka tas ir interesanti – skatīt objektus un saprast, ka, piemēram, greznajā Kazdangas pilī iemūrēta kāda līgava, bet Durbes ezera vietā kādreiz esot bijušas pļavas. Lai parādītu teikas, esam izmantojuši gan dažādu rituālu motīvus, gan dažādus perkusiju veidus, gan žonglēšanas elementus. Līdzšinējās izrādes Liepājas skolās parādīja, ka dažāda vecuma un tautību jauniešiem to arī ir interesanti skatīties un viņi dzīvo līdzi notiekošajam uz skatuves. Projekta gaitā jaunieši ir sadraudzējušies un gatavi visi kopā īstenot nākamos projektus.”          
„Kad izrādi sākumā piedāvāju parādīšanai Liepājas skolās, tas tika vērtēts dažādi – ar lielāku vai mazāku atsaucību, taču visur mūs pieņēma un Liepājas A.Puškina 2.vidusskolā, pēc pirmās izrādes parādīšanas, lūdza parādīt vēl papildus izrādi, skatīties aicinot citas klases. Arī jaunieši, kas piedalījās projektā gribēja to parādīt savās mācību vietās un jautā, kad atkal turpināsim darbu,” stāsta projekta vadītāja Kristīna Lieģeniece. „Tāpēc esam nolēmuši vasarā organizēt līdzīgas radošās darbnīcas  ar brīvdabas izrādi noslēgumā.”
Kopumā projekta komanda ir sapratusi, ka latviešu teikas – tas ir ļoti interesanti un aizraujoši! Paldies visiem atbalstītājiem!
 
Beata Bērziņa
Tālr.: 29112424

Pavasara brīvdienās biedrība „Mākslas kabatas” aicināja jauniešus vecumā no 15 – 20 gadiem īstenot projektu „Radošās darbnīcas „Latviešu tautas teikas – tilts no senatnes uz mūsdienām”, ko finansēja Sorosa fonds - Latvija (SFL) sadarbībā ar nodibinājumu Latvijas Kopienu iniciatīvu fondu (LKIF), kā arī tika piesaistīts Liepājas pilsētas domes līdzfinansējums. Projekts bija paredzēts dažādu tautību Liepājas jauniešiem, kurus interesē skatuves un laikmetīgā māksla, lai nedēļas laikā izveidotu izrādi par Kurzemes teikām.


Pirmo reizi Muzeju nakts akcijā piedalās A.Puškina Liepājas 2.vidusskola

Pirmo reizi Muzeju nakts akcijā piedalās A.Puškina Liepājas 2.vidusskola

19. maijā šogad pirmo reizi Starptautiskajā Muzeju nakts akcijā piedalās A. Puškina Liepājas 2. vidusskola, aicinot apmeklētājus piedalīties dažādās interesantās aktivitātēs.

Jūras tēmai un zilai krāsai pieskaņotas dažādas jautras un radošas aktivitātes skolas telpās Liedaga ielā 5 sāksies plkst 19. Skolas šautuvē ikvienam būs iespēja apgūt AK-47 jeb Kalašņikova 7,62 mm automāta izjaukšanu un salikšanu. 
Apmeklētāji aicināti arī radoši piedalīties mākslinieciskās aktivitātēs un dažādās tehnikās gleznot jūru. Plkst. 22 skolas telpas sāksies filmu seanss ar popkornu un tēju par kosmosa tēmu. 
Nostiprināt zināšanas par teleskopa un astronomijas vēsturi varēs astronomijas stundā. Nodarbība par Morzes ābeci stāstīs par jūrniecībā izmantotām senām un jaunām zīmēm.
Jau ziņots, ka šogad Latvijā starptautiskā akcija „Muzeju nakts” veltīta zilajai krāsai un jūrai, turpinot tēmu nākamajā gadā ar zaļo meža krāsu, kas vainagosies trīs gadu ciklā  2014. gadā, kad Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta, ar galveno vienotu tēmu – sarkano dzintaru.
„Muzeju nakts” ciklu veidos trīs krāsas un trīs Latvijas dārgumi - zilā jūra, zaļais mežs un sarkanais dzintars. Trīs gadu cikls tematiski iezīmēs dzintara tapšanas ceļu, vienojot jūru ar mežu un brīnumaino saules akmeni – dzintaru. 
Iezīmējot cerību zilo krāsu un jūras tēmu, Liepājas muzejs šogad akcijas “Muzeju nakts” aktivitātes plāno ne tikai muzeja telpās K. Ukstiņa ielā 7/9, bet arī Liepājas promenādes spīķerī, Vecā ostmalā 55, kur nākotnē netālu no Loču torņa iecerēts izveidot mūsdienīgu, interaktīvu Liepājas jūrniecības muzeju. 
Liepājā sešus gadus pēc kārtas notiek Starptautiskās akcijas „Muzeju nakts” aktivitātes, kas sen jau ir pāraugušas muzeju robežas vien un kļuvušas populāras dažādu paaudžu cilvēku vidū. Liepājnieki un pilsētas viesi vienojoties „Muzeju naktī” pilsētā  plūst no viena pasākuma uz citu, apmeklējot muzejus, izstāžu zāles, saturā un formā atšķirīgas norišu vietas, grāmatnīcas, galerijas un izglītības iestādes. 
Līdzīgi būs arī šogad. Sadarbībā ar Liepājas muzeju savu dalību muzeja naktī ir apliecinājuši Liepājas mākslas vidusskola, Liepājas 2. vidusskola, biedrība „Radi vidi pats”, Liepājas virtuālais kino muzejs, Liepājas ebreju draudzes muzejs, biedrība „Liepājas optimistu pulks”, radošā telpa „Tējas istaba”, Liepājas Reģionālais tūrisma informācijas birojs, „Sabiedrības attīstības centrs”, grāmatnīca „Globuss” un „Zvaigzne ABC”. 

Jūras tēmai un zilai krāsai pieskaņotas dažādas jautras un radošas aktivitātes skolas telpās Liedaga ielā 5 sāksies plkst 19:00. Skolas šautuvē ikvienam būs iespēja apgūt AK-47 jeb Kalašņikova 7,62 mm automāta izjaukšanu un salikšanu.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv