Liepājas 2.mūzikas skola gaida jaunus audzēkņus

Liepājas 2.mūzikas skola gaida jaunus audzēkņus

9. maijā Liepājas pilsētas 2. mūzikas skola Latvijas Nacionālo Bruņoto spēku Liepājas bigbenda atbalstīti, rīkoja lielu un skaistu koncertu 15. vidusskolas skanīgajā zālē. Koncerta iecere ieinteresēt bērnus nākt uz mūzikas skolu apgūt pūšamos instrumentus izdevās. Atraktīvais diriģents un orķestra mākslinieki neskopojās ar paskaidrojumiem par katra instrumenta skanējuma īpatnībām. Bērni aktīvi aplaudēja, bet pēc koncerta burtiski „aplipa” ap mūziķiem, prasot, jautājot, izmēģinot kā skan!
Gaidīsim jaunus audzēkņus!

9.maijā Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola Latvijas Nacionālo Bruņoto spēku Liepājas bigbenda atbalstīti, rīkoja lielu un skaistu koncertu Liepājas 15.vidusskolas skanīgajā zālē. Koncerta iecere ieinteresēt bērnus nākt uz mūzikas skolu apgūt pūšamos instrumentus izdevās. Atraktīvais diriģents un orķestra mākslinieki neskopojās ar paskaidrojumiem par katra instrumenta skanējuma īpatnībām. Bērni aktīvi aplaudēja, bet pēc koncerta burtiski „aplipa” ap mūziķiem, prasot, jautājot, izmēģinot kā skan!

Gaidīsim jaunus audzēkņus!


16.maija direktoru vietnieku izglītības jomā semināra darba kārtība

16.maija direktoru vietnieku izglītības jomā semināra darba kārtība

Seminārs notiek Centra sākumskolā, Toma  ielā 19.

13.00-13.25 Iepazīstināšana ar skolas darba sistēmu. Skolas padome. K.Bārdule
13.25-13.45 Olimpiāžu rezultāti. I.Budriķe
13.45-14.00 Mācību gada darba pārskats. A.Ķestere
14.00-14.30 Izglītības sistēma Somijā. G.Ročāns
14.30-15.00 Mācību gada noslēgums.


Liepājas skolēni šogad guvuši labākus panākumus valsts olimpiādēs

Liepājas skolēni šogad guvuši labākus panākumus valsts olimpiādēs

Liepājas vispārizglītojošo skolu audzēkņi šajā mācību gadā guvuši ievērojami labākus sasniegumus pilsētas un valsts olimpiādēs. No Liepājas uz visām 14 valsts olimpiādēm bijuši uzaicināti 52 skolēni, kas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā pērn.

Liepājas skolēni šogad guvuši labākus panākumus valsts olimpiādēs
Liepājas vispārizglītojošo skolu audzēkņi šajā mācību gadā guvuši ievērojami labākus sasniegumus pilsētas un valsts olimpiādēs. No Liepājas uz visām 14 valsts olimpiādēm bijuši uzaicināti 52 skolēni, kas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā pērn.
Godalgotas  vietas šogad ieguvuši 12 skolēni ( 2011. gadā – 9). Liepājnieku kontā ir trīs otrās vietas, 3 trešās vietas un sešas atzinības, informē Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe Inta Budriķe.
Otro vietu Latvijas vācu valodas olimpiādē ieguvusi Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas skolniece Ilona Drauga ( skolotāja Iveta Feldmane). Ilona Drauga ir uzaicināta zināšanas vācu valodā demonstrēt arī šovasar Vācijā.
Otro vietu ķīmijas olimpiādē ieguvis Liepājas pilsētas 12. vidusskolas 9. klases audzēknis Igors Dubaņēvičs. Otro vietu latviešu valodas olimpiādē ieguvis arī Liepājas Valsts 1. Ģimnāzijas audzēknis Arturs Čukurs.
Vislabāk liepājniekiem veicies matemātikā – no septiņiem uzaicinātajiem četri ieguvuši godalgotas vietas.
Pirmo reizi atzinību franču valodā ieguvusi Draudzīgā Aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas skolniece Karīna Dolbina ( skolotāja Jolanta Atmata).
Salīdzinot pilsētas skolu sasniegumus valsts mēroga olimpiādēs, pirmajā vietā pirmo reizi izvirzījusies Liepājas pilsētas 12. vidusskola ar vienu otro, vienu trešo vietu un trīs atzinībām.
Pilsētas mērogā šogad notikušas pavisam 38 olimpiādes, no kurām divas bija Kurzemes novada olimpiādes. Pilsētas olimpiādēs piedalījušies 1277 skolēni, iegūstot 476 godalgotas vietas. Ar pilsētas olimpiāžu rezultātiem iespējams iepazīties Liepājas pilsētas izglītības   pārvaldes mājas lapā www.lip.lv
Labākie un izcilākie skolēni, kuri guvuši panākumus valsts un pilsētas olimpiādēs, tradicionāli tiks sumināti mācību gada beigās – 29. maijā Liepājas domē. Liepājas vispārizglītojošo skolu audzēkņi šajā mācību gadā guvuši ievērojami labākus sasniegumus pilsētas un valsts olimpiādēs. No Liepājas uz visām 14 valsts olimpiādēm bijuši uzaicināti 52 skolēni, kas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā pērn.

Godalgotas  vietas šogad ieguvuši 12 skolēni (2011.gadā – 9). Liepājnieku kontā ir trīs otrās vietas, 3 trešās vietas un sešas atzinības, informē Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe Inta Budriķe.


Liepājas bērni un jaunieši var pieteikties 17 vasaras nometnēs

Liepājas bērni un jaunieši var pieteikties 17 vasaras nometnēs

Šovasar ar pašvaldības atbalstu Liepājā un tās apkaimē darbosies 17 bērnu un jauniešu vasaras nometnes, kurām piešķirts pašvaldības līdzfinansējums Ls 12 000 apmērā.

Tā kā šogad bija iesniegts mazāk projektu nekā pērn, projektu konkursa komisija atbalstīja gandrīz visas nometnes, piešķirot prasīto līdzfinansējumu. Kā paredz projektu konkursa nolikums, pašvaldības atbalsts vienam bērnam dienā ir Ls 2,50 diennakts nometnē un Ls 1,50 dienas nometnēs.
Šovasar Liepājā un rajonā darbosies septiņas diennakts nometnes, četras sporta nometnes, astoņas dienas nometnes. Ir gan no iepriekšējiem gadiem jau zināmās nometnes pilsētas izglītības iestādēs, gan pavisam jaunas, piemēram, biedrības „Cerība. Ticība. Mīlestība” nometne „Kustību prieks” bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem Rucavā, Liepājas Baptistu Pāvila draudzes nometne „Atpakaļ pagātnē” mazturīgām un nelabvēlīgām ģimenēm, sporta diennakts nometne mazajiem futbolistiem „Komanda 03 Vaiņodē u.c.
Šovasar būs jau tradicionālās nometnes, kuras notiek vairākus gadus pēc kārtas, piemēram, biedrības „Dižvanagi” integrējošā nometne „Poniju skola”, Liepājas 12. vidusskolas nometne „Ceļotāji”, Liepājas 8. vidusskolas nometne „Sports- jauniešu integrācijas veicinātājs”, privātsākumskolas „Varavīksne” nometne „Piedzīvojumu meklētāji – integrētas nodarbības angļu valodā”, Liepājas Bērnu un jaunatnes centra nometne „Karlsona vasaras raibumi” u.c.
Pavisam vasarā bērnu un jauniešu nometnēs plānots iesaistīt vairāk nekā 1000 dalībnieku.

Tā kā šogad bija iesniegts mazāk projektu nekā pērn, projektu konkursa komisija atbalstīja gandrīz visas nometnes, piešķirot prasīto līdzfinansējumu. Kā paredz projektu konkursa nolikums, pašvaldības atbalsts vienam bērnam dienā ir Ls 2,50 diennakts nometnē un Ls 1,50 dienas nometnēs.


Piedzīvojumu un atpūtas nometne bērniem Somijā

Piedzīvojumu un atpūtas nometne bērniem Somijā

Bērnu un jauniešu biedrība “Liepājas Jaunie Vanagi” piedāvā bērniem vecumā no 8-12 gadiem, piedalīties starptautiskā nometnē Somijā. Nometne notiks 25.-29.06.2012. un vienu dienu bērniem būs iespēja dzīvot ģimenēs un apskatīt pilsētu Turku. Nometne ir piedzīvojumu un atpūtas, kurā bērni spēlēs dažādas spēles, peldēsies, piedalīsies dažādās darbnīcās, dziedās, dejos, veidos šovu un jauki pavadīs laiku kopā ar jauniem draugiem no Somijas. Par to kā nometne norisinājusies iepriekšējā gadā, varat aplūkot šeit: http://www.vsnk.fi/albumi/kesaleiri2011/.


Konkurss 6.klašu skolēniem Latvijas vēsturē

Konkurss 6.klašu skolēniem Latvijas vēsturē

2012.gada 3.maijā svētku noskaņās pirms Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienas BJC filiāles "Vaduguns" telpās norisinājās konkurss "Manai Latvijai - 22", kurā Liepājas pilsētas skolu 6.klašu skolēnu komandas parādīja savas zināšanas un prasmes Latvijas vēsturē. Konkursa mērķis bija rosināt savas valsts patriotismu un padziļināt skolēnu zināšanas par Latvijas un Liepājas vēsturi un tradīcijām.


Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolā māca domāt

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolā māca domāt

Radošās domāšanas pamatlicējs dr. Edvards de Bono teicis: “Daudzi ļoti gudri cilvēki ir vāji domātāji. Daudzi viduvējas gudrības cilvēki ir prasmīgi domātāji. Automašīnas jauda un tas, kā tā tiek vadīta, ir divas dažādas lietas.”

Mūsdienu sabiedrībā valda pamatots uzskats, ka pašreizējā Latvijas izglītības sistēma skolēniem dod labas akadēmiskās zināšanas, bet neiemāca tās izmantot radoši. Lai arī cik attīstīti un gudri mēs būtu, vienmēr būtu vērts censties kļūt vēl labākiem.


Lielmutis Fricis un Lielmute Marta no 1.līdz 3.jūnijam aicina uz Liepāju

Lielmutis Fricis un Lielmute Marta no 1.līdz 3.jūnijam aicina uz Liepāju

Jau ceturto gadu no 1.-3.jūnijam Liepājā notiks svētki visai ģimenei „Lielmutis Fricis un Lielmute Marta”.  Tādu otru svētku Latvijā nav! Bērni un viņu vecāki varēs piedalīties radošās darbnīcās, sadziedāties ar lielo kori, sadejoties lielajā dejā, piedalīties lielajā gājienā, iet rotaļās un izpriecāties atrakcijās! Aktivitātes notiks gan Liepājas Rožu laukumā, gan Jūrmalas parkā trīs dienu garumā.


Liepājā notiek Kurzemes novada pirmsskolas diena

Liepājā notiek Kurzemes novada pirmsskolas diena

3.maijā Liepājā bija pulcējušies pirmsskolas speciālisti no visas Kurzemes – bērnudārzu vadītāji, vietnieki, metodiķi un speciālisti, lai apmainītos pieredzē un iepazītos ar kolēģu idejām pirmsskolas darba organizācijā. Pasākums notika, pateicoties Liepājas bērnudārza „ Saulīte” vadītājas Dinas Jaunzemes iniciatīvai.


Liepājas jaunie dziedātāji un dejotāji – Latvijas labāko vidū

Aprīļa beigās Rīgas Latviešu biedrības namā pulcējās bērni un jaunieši, folkloras konkursu „Klaberjakte”, „Dziesmu dziedu, kāda bija”, „Vedam danci” finālisti no visas Latvijas - 124 spēlētāji, 136 dejotāji un 95 dziedātāji vecumā no 5 – 20 gadiem.  Liepājnieki kārtējo reizi pierādīja savu varēšanu spēlēt, dziedāt un dejot, atvedot mājās gan divus 1.pakāpes diplomus, gan Zelta un Sudraba dejotāju titulus.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv