Kurzemes Jauno ģeogrāfu skolas Baltijas olimpiādes rezultāti

Kurzemes Jauno ģeogrāfu skolas Baltijas olimpiādes rezultāti

17.marta Kurzemes Jauno ģeogrāfu skolas Baltijas olimpiādes rezultāti.

1-9.klašu grupā:
1.vieta - Reinis Ruperts - Liepājas 15.vidusskola
2.vieta - Jānis Stūrmanis - Liepājas Raiņa 6.vidusskola
3.vieta - Kārlis Kadiķis - DALP 5.vidusskola

10.klašu grupā:
1.vieta - Jēkabs Stūrmanis - Liepājas Raiņa 6.vidusskola
2.vieta - Rihards Ročāns - Liepājas 15.vidusskola
3.vieta - Ieva Dobele - Liepājas Valsts tehnikums

11.klašu grupā:
1.vieta - Dmitrijs Jerohnovičs - Liepājas A.Puškina 2.vidusskola
2.vieta - Natālija Jerohnoviča - Liepājas 8.vidusskola
3.vieta - Viktorija Lodigina - Liepājas 8.vidusskola

12. klašu grupā:
1.vieta - Andris Šnipkis - DALP 5.vidusskola
2.vieta - Jānis Seržants - DALP 5.vidusskola
3.vieta - Edijs Lundbergs - DALP 5.vidusskola


Liepājnieki dosies uz Ķīmijas valsts olimpiādes trešo posmu

Uz Ķīmijas 53.valsts olimpiādes III posmu, kas notiks 2012.gada 28.un 29.martā Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 48 un Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Rīgā, Kaļķu ielā 1, dalībnieku reģistrācija 28.martā no plkst.10:00 līdz 11:00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, olimpiādes atklāšana plkst.11:00, uzaicināti:
- Igors Dubaņevičs - Liepājas pilsētas 12.vidusskola - sk.Alla Juzefoviča
- Filips Mistrjukovs - Liepājas pilsētas 12.vidusskola - sk.Alla Juzefoviča


Liepājnieki piedalīsies Ekonomikas valsts olimpiādes 3.posmā

Uz Ekonomikas 13.valsts olimpiādes trešo posmu, kas notiks 2012.gada 23.martā Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē, Rīgā, Aspazijas bulv.5., dalībnieku reģistrācija no plkst.10.00 līdz plkst.11.00, uzaicināti:
- Filips Mistrjukovs - Liepājas pilsētas 12.vidusskola - sk.Jeļena Judina
- Klāvs Zutis - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola - sk.Juta Birzniece


Liepājniekiem godalgotās vietas Valsts matemātikas olimpiādē

Toms Akmens - 3.vieta - Liepājas Valsts 1.ģimnāzija - sk.K.Politers, A.Freimanis
Jaroslava Arseņjeva - 3.vieta - Liepājas pilsētas 12.vidusskola - sk.E.Mironova
Nadežda Šulajeva - 3.vieta - Liepājas 7.vidusskola - sk.V.Soņa
Kalvis Kalniņš - atzinība - Liepājas Valsts 1.ģimnāzija - sk.K.Politers, Kreicbergs


Direktoru vietnieku mācību darbā seminārs

Direktoru vietnieku mācību darbā 2012.gada  21.marta semināra darba kārtība.

Uzmanību! Sākums 11.30!

11:30 - 11:50 Valsts pārbaudes darbi. I.Budriķe
11:50 - 12:10 Skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi. A.Antonova
12:10 - 12:20 Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas pieredze finanšu piesaistīšanā. R.Stunžāne
12:20 - 12:35 Liepājas 7.vidusskolas pieredze finanšu piesaistīšanā. G.Lūse
12:35 - 12:50 Liepājas Vakara/maiņu vidusskolas pieredze Moodle vides izmantošanā. M.Kazakēviča
12:50 - 13:50 Kā neizdegt un kā uzvarēt stresu. Psihoterapeite P. Ivanova
13:50 Dažādas aktualitātes. A.Ķestere (starp minētajiem runātajiem)


Uz franču valodas 42.valsts olimpiādes 3.posmu uzaicinātās liepājnieces

Uz Franču valodas 42.valsts olimpiādes trešo posmu, kas notiks 2012.gada 24.martā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a, 401.telpā, dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.30 līdz plkst.10.00, olimpiādes atklāšana plkst.10.00, uzaicinātas:

- Karīna Dolbina - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola - sk.Jolanta Atmata
- Jaroslava Arseņjeva - Liepājas pilsētas 12.vidusskola - sk.Līga Meiruška
- Sintija Leigute - Liepājas Raiņa 6.vidusskola - sk.Ineta Bernota


Liepājniece iegūst atzinību publiskās runas konkursā

Liepājas Raiņa 6.vidusskolas 9.klases skolniece Anete Preisa (sk.Laura Katkeviča) Valsts Publiskās runas konkursā „Es piedzimu laikā” ieguva atzinību.


Notiks Kurzemes reģiona skolēnu zinātniski pētnieciko darbu konference

Notiks Kurzemes reģiona skolēnu zinātniski pētnieciko darbu konference

Š.g.17.martā Liepājas Universitātē jau trešo reizi notiks Kurzemes reģiona skolēnu zinātniski pētnieciko darbu konference. No Liepājas pilsētas uz konferenci tika izvirzīti 27 darbi latviešu valodas un literatūras, ārzemju literatūras, angļu un krievu valodas, kulturoloģijas, socioloģijas, ekonomikas, vēstures, fizikas, ķīmijas, bioloģijas, zemes un veselības zinātnes sekcijās.

Pavisam kopā komisijas klausīsies 143 skolēnu darbus no Ventspils, Kuldīgas Durbes, Talsu novada, Dundagas, Rojas, Aizputes, Vaiņodes, Grobiņas, Pāvilostas, Priekules, Liepājas, Saldus, Brocēniem.

Plašāka informācija par konferences sekciju laikiem atrodama šeit.


Liepājniece uzaicināta piedalīties starptautiskajā olimpiādē

Liepājniece uzaicināta piedalīties starptautiskajā olimpiādē

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas 12.klases skolniece Ilona Drauga valsts vācu valodas olimpiādes 2. kārtā ieguva 2. vietu un uzaicināta uz starptautisko vācu valodas olimpiādi.


Uz ģeogrāfijas valsts olimpiādi uzaicinātie liepājnieki

Uz ģeogrāfijas valsts olimpiādi uzaicinātie liepājnieki

Uz ģeogrāfijas valsts olimpiādi 16.martā, kas notiks Rīgā Alberta ielā 1, reģistrācija no 9:15 - 9:45, olimpiādes sākums 10:00, uzaicināti:
Toms Akmens - Liepājas Valsts 1.ģimnāzija - sk.Līga Tetere
Dmitrijs Jerohnovičs - Liepājas A.Puškina 2.vidusskola - sk.Gaļina Skorobogatova
Filips Mistrjukovs - Liepājas pilsētas 12.vidusskola - sk.Valērijs Jepiskoposovs
Andris Šnipkis - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas - sk.Juta Birzniece


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv