Valsts Liepājas 1.ģimnāzijā notika debašu turnīrs un publiskās runas konkurss

Valsts Liepājas 1.ģimnāzijā notika debašu turnīrs un publiskās runas konkurss

Debašu centrs par savu uzdevumu ir izvirzījis jauniešu izglītošanu, apgūstot spēju ieklausīties citu izteiktajos viedokļos un pārliecināt par sava viedokļa pareizību. Lai to veiktu, nepieciešams apgūt publiskās runas prasmes. Tādēļ šajā mācību gadā pirmajā debašu turnīrā vidusskolēni no Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas, DALP 5. vidusskolas, 6. vsk., un 15.vsk. piedalījās vēl vienā sacensību kategorijā - ubliskajā runā.  Tika apzinātas problēmas, kas saistītas ar dažādiem dabas aizsardzība aspektiem. Skolēni centās pārliecināt klausītājus par problēmu nopietnību un piedāvāt savus risinājumus. Vispārliecinošāk tas izdevās Ritai Lielāmurei no Liepājas 6.vidusskolas, Ievai Roģei no Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas un Raineram Voroņinam no DALP 5.vidusskolas.


Pieredzes apmaiņas seminārs Liepājas internātpamatskolā

Pieredzes apmaiņas seminārs Liepājas internātpamatskolā

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta projekta "Inovatīvi risinājumi sociālās atstumtības mazināšanai sociālā riska grupas jauniešiem" (vienošanās Nr. 2009/0318/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/116) ietvaros, kur kā sadarbības partneri iesaistās arī Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde, Liepājas Internātpamatskola un Liepājas būvamatniecības vidusskola, ietvaros tiek organizēts pieredzes apmaiņas seminārs no 27.līdz 28.oktobrim.


15. vidusskolas komandai 1. vieta piedzīvojumu nometnē "Zaļā nakts"

15. vidusskolas komandai 1. vieta piedzīvojumu nometnē

22. oktobrī, Liepājas 15. vidusskolā norisinājās Latvijas Zaļā punkta izglītojoša piedzīvojumu nometne "Zaļā nakts", kurā piedalījās jaunieši vecumā no 14 līdz 19 gadiem, kopskaitā 19 komandas (Latvijā kopumā dalībai šajā nometnē pieteicās 170 komandas).

Liepājas 15. vidusskolas komanda( Kristīne Cālīte - komandas kapteine, Marija Gordina, Santa Admidiņa, Sigita Ernesta) sīvā konkurencē ieguva 1. vietu , ar "Latvijas Gāze" atbalstu balvā saņemot piedzīvojumu ekskursiju 200Ls vērtībā, kur viņas dosies ar savu skolotāju Irēnu Avotiņu.


Pirmajā Kurzemes JĢS sacīkstē Kārlis Alsiņš un Toms Akmens sasniedz hettriku

Pirmajā Kurzemes JĢS sacīkstē Kārlis Alsiņš un Toms Akmens sasniedz hettriku

Hettriks (angliski "hat-trick", latviski "hūtes triks") sportā apzīmē viena spēlētāja vienā spēlē trīs iesistus golus pretinieku vārtos, bet Jauno ģeogrāfu skolā hettriks ir vienā sacīkstē sasniegti augstākie rezultāti visu dalībnieku vidū vismaz trijās kārtās. Ak, jā - par "hūtes triku" sporta komentētāji nosaukuši šo sasniegumu tādēļ, ka izbrīnītie fani sajūsmā mēdza noraut savas hūtes no sviest tās uz laukuma, lai godinātu savu sporta varoni. Diemžēl KJĢS priekšsacīkstēs nebija ieradies neviens dalībnieks no tā dēvētās "Hūtes pilsētas" jeb Ventspils, tādēļ arī pa rokai nebija nevienas hūtes ar ko apbērt hettrika sasniedzējus - Tomu Akmeni (Liepājas Valsts 1. ģimnāzija), kurš bija labākais pirmajos trijos uzdevumos, un Kārli Alsiņu (Aizputes vidusskola), kurš savukārt bija labākais pēdējos trijos uzdevumos.


Konkurss skolēniem mērķstipendiju projekta ietvaros

Konkurss skolēniem mērķstipendiju projekta ietvaros

Jau otro gadu turpinās projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” (VienošanāsNr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002). Piedalīšanās projektā veido interesantāku un daudzkrāsaināku skolas dzīvi. Lai skolēnus ieinteresētu projektā atbalstītajos mācību priekšmetos, pedagogi ar aizrautību veido dažādus ārpusstundu pasākumus gan skolas, gan pilsētas ietvaros. 2008./2009.mācību gadā 15.vidusskolas skolotāji - mērķstipendiāti savas skolas ietvaros organizēja konkursu „Gudrinieki”. Konkurss notika gan pamatskolas, gan vidusskolas pakāpēs. Par šo konkursu 2009./2010.mācību gadā ieinteresējās pilsētas skolotāji un lūdza 15.vidusskolu organizēt konkursu Liepājas pilsētas mērogā. Konkurss tika organizēts 3 kārtās.


"Laumiņas rezidence" pārtop par "Sirsniņskolu"

Ir sācies jauns gads un privātais bērnudārzs “Laumiņas rezidence” maina savu nosaukumu uz “Sirsniņskola”! Nosaukums tiek mainīts sakarā ar atdalīšanos no PPII “Laumiņas Rezidence” Rīgā! Tāpat, kā iepriekš PPII darbojas divas grupiņas (bērnu skaits grupiņā nepārsniedz 12 bērnus), kurās bērniem tiek piedāvātas dažādas nodarbības, pēc licencētas pirmsskolas izglītības programmas un individuāla attieksme pret katru bērnu! Tāpat bērnudārza speciālisti strādā ar ģimēnēm lai saprastu, kā labāk panākt  bērna spēju iekļauties gan kolektīvā, gan sabiedrībā! Uz jūsu interesējošiem jautājumiem labprāt atbildēs bērnudāza “Sirsniņskola” vadītājs!

PPII “Sirsniņskola”
Ganību iela 118/120, Liepāja
GSM: +371 29663339
E mail : sirsninskola@inbox.lv


Veiksmīgi tiek realizēts ES projekts pedagogiem

Veiksmīgi tiek realizēts ES projekts pedagogiem

Projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”, vienošanās Nr. 2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002.

Šajā mācību gadā projektam varēja pieteikties 2 kārtās. Divās kārtās mērķstipendijas ir apstiprinātas 152 skolotājiem, 1.kārtā - 129, otrajā kārtā - 23 skolotājiem, atteikts - 6 skolotājiem. Mērķstipendijas skolotāji saņem par papildus veikto pētniecisko vai radošo darbu. Projektā visvairāk pārstāvētas ir DALP 5.vidusskola, Liepājas Raiņa 6.vidusskola, 15.vidusskola, J. Čakstes Liepājas 10.vidusskola. 52 skolotāji projekta konkursā startēja pirmo reizi. No 152 mērķstipendiātiem 5 apgūst prioritāro mācību priekšmetu un māca to skolā.


Nodota ekspluatācijā pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte" jaunā piebūve

Nodota ekspluatācijā pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte

Liepājas pilsētas pašvaldība un Būvvaldes komisija pieņēmusi ekspluatācijā bērnudārza „Saulīte" jauno piebūvi, kurā būs 128 jaunas vietas mazajiem liepājniekiem. Svinīga bērnudārza atklāšana notiks 17. decembrī, bet bērnu uzņemšana jau ir sākusies.

Domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde kopā ar Būvvaldes, Izglītības pārvaldes speciālistiem un būvniekiem piedalījās bērnudārza „Saulīte" pieņemšanā, pārliecinoties par jaunās piebūves gatavību uzsākt darbu. S.Golde pateicās celtniekiem no SIA "Liepājas celtniecības sabiedrības "Būvnieks"", būvuzraugiem un projekta vadītājiem par labi paveikto darbu, uzsverot, ka jaunā bērnudārza piebūve ir skaistākā Ziemassvētku dāvana mazajiem liepājniekiem. Liepāja tagad varēs lepoties ar vēl vienu modernu, skaistu bērnudārzu, kurš reizē būs arī pats lielākais visā Latvijā. „Saulītē" būs vietas 380 mazuļiem.


Bērnu reģistrācija rindā pirmsskolas izglītības iestādē

/Reģistrējoties jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība un vecāka personas apliecinošs dokuments/
/Bērnam jābūt deklarētai dzīves vietai/

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
Ūliha iela 36, Liepāja
2. stāvs
7. kabinets
Pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 12:00-17:00
Otrdienās 9:00 - 12:00 un 13:00 - 17:00
Ceturtdienās 8:30 - 12:00

Vecākiem, kuru bērni jau ir reģistrēti rindā kādā no pirmsskolas izglītības iestādēm, atkārtota reģistrācija nav jāveic.


Izglītības pārvalde iesaistās ES projektā un sniegs iespēju bezdarbniekiem praktizēties

Izglītības pārvalde iesaistās ES projektā un sniegs iespēju bezdarbniekiem praktizēties

Sakarā ar to, ka no Eiropas Savienības struktūrfondu un valsts budžeta finanšu līdzekļiem tiek sniegts finansējums, Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde nodrošinās ar mazkvalificētu darbu uz pusgadu 65 bezdarbniekus, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar likumu “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv