Liepājas 2.mūzikas skolas jaunumi

Liepājas 2.mūzikas skolas jaunumi

Šī gada 6.martā Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola saņēma akreditācijas apliecības uz 6 gadiem klavierspēles, akordeona spēles, ģitāras spēles un vijoles spēles programmās. Tā kā ar šā mācību gada 1.septembri skola realizē pūšamo instrumentu spēles programmas flautas spēlē un un trompetes spēlē, jaunie IKVD noteikumu paredz, ka šīs programmas akreditējamas atsevišķi. Šo programmu akreditēšana gaidāma marta beigās. Paredzētas stundu hospitācijas, tikšanās ar pedagogiem, darbiniekiem.

20.martā Liepājas 2.mūzikas skolas akordeonistu spraigā šā pavasara darba rezultātus varēja dzirdēt skolas koncertā, kurā tika atskaņota daļa Dobeles festivāla programmas, kur ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes atbalstu viesojās skolas audzēkņi un pedagogi. Šoreiz gan spēlēja pilnīgi visi bērni, kuri apgūst akordeona spēli, lai katrs dāvātu prieku saviem tuviniekiem un draugiem, kuri kuplā skaitā bija atnākuši baudīt koncertu. Šāda pieredze martā sniegt visu programmu audzēkņu koncertus vecākiem skolā pastāv sen. Interesantākais ir nevis vērot bērnu paveikto, bet gan to, kā koncertā uzvesties un klausīties mācās publika. Koncerta beigās ar savu kompozīciju uzstājās skolotājs Leonards Domicevičs. Krāsaini un izjusti izskanēja viņa skaņdarbs.

30.martā Liepājas 2.mūzikas skolā pirmoreiz norisināsies Kurzemes mūzikas skolu klavierspēles audzēkņu festivāls DEJU MOZAĪKA. Pašmāju jaunie mūziķu un 13 viesi no septiņām Kurzemes mūzikas skolām pulksten 15:30 pieskandēs mazo, mājīgo zāli ar dažādu laikmetu deju mūziku. Menuets, gavote, sarabanda, žīga sauks atmiņā baroka laikmeta noskaņas, virpuļos dažādu valstu un laikmetu valši, polkas. Svinīgā polonēze un dažādu pasaku tēlu dejas priecēs publiku, kura nāks, lai satiktu jaunus un vecus draugus gan mūzikā, gan dzīvē. Skola pošas un gaida viesus no Vaiņodes, Skrundas, Pāvilostas, Aizputes, Nīcas, Kalētiem, Alsungas.


ePrasmju nedēļa Latvijā un biedrībā "Apmācību projekti"

ePrasmju nedēļa Latvijā un biedrībā

No 26. līdz 30. martam visā Latvijā norisināsies Eiropas e-Prasmju nedēļa, informatīva kampaņa. Arī biedrībā „Apmācību projekti” notiek pasākumu virkne, kuras mērķis ir attīstīt informācijas sabiedrību, veicināt e-prasmju apgūšanu un popularizēt IKT profesiju.

ePrasmju nedēļa ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kas tiek organizēta visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Latvijā e-prasmju nedēļu organizē Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar partneriem. Arī Liepājas pašvaldība ir atsaukusies šai iniciatīvai, kā rezultātā biedrībā „Apmācību projekti” organizēs dažādus tematiskos pasākumus un lekcijas, kas domātas plašai mērķauditorijai.


Latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādē piedalīsies arī liepājnieki

Uz Latviešu valodas un literatūras 38.valsts olimpiādi gan 8.-9.klasēm, gan 11.-12..klasēm, kas notiks 2012.gada 30.martā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a, reģistrācija no plkst.9.30 līdz plkst.10.40, olimpiādes sākums 11.00, Valsts olimpiādes tēma 11.-12.klašu dalībniekiem: „Rainis: dzīve, dzeja un dramaturģija” uzaicināti:

- Anete Roga - Liepājas Valsts 1.ģimnāzija - sk.Žanete Flaksa
- Melisa Krista Altāne - Liepājas Valsts 1.ģimnāzija - sk.Žanete Flaksa
- Renāte Berga - Liepājas Mākslas vidusskola - sk.Dace Sūniņa
- Artūrs Čukurs - Liepājas Valsts 1.ģimnāzija - sk.Žanete Flaksa
- Līvis Lāms - Liepājas Valsts 1.ģimnāzija - sk.Kristīne Roze


Kurzemes Jauno ģeogrāfu skolas Baltijas olimpiādes rezultāti

Kurzemes Jauno ģeogrāfu skolas Baltijas olimpiādes rezultāti

17.marta Kurzemes Jauno ģeogrāfu skolas Baltijas olimpiādes rezultāti.

1-9.klašu grupā:
1.vieta - Reinis Ruperts - Liepājas 15.vidusskola
2.vieta - Jānis Stūrmanis - Liepājas Raiņa 6.vidusskola
3.vieta - Kārlis Kadiķis - DALP 5.vidusskola

10.klašu grupā:
1.vieta - Jēkabs Stūrmanis - Liepājas Raiņa 6.vidusskola
2.vieta - Rihards Ročāns - Liepājas 15.vidusskola
3.vieta - Ieva Dobele - Liepājas Valsts tehnikums

11.klašu grupā:
1.vieta - Dmitrijs Jerohnovičs - Liepājas A.Puškina 2.vidusskola
2.vieta - Natālija Jerohnoviča - Liepājas 8.vidusskola
3.vieta - Viktorija Lodigina - Liepājas 8.vidusskola

12. klašu grupā:
1.vieta - Andris Šnipkis - DALP 5.vidusskola
2.vieta - Jānis Seržants - DALP 5.vidusskola
3.vieta - Edijs Lundbergs - DALP 5.vidusskola


Liepājnieki dosies uz Ķīmijas valsts olimpiādes trešo posmu

Uz Ķīmijas 53.valsts olimpiādes III posmu, kas notiks 2012.gada 28.un 29.martā Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 48 un Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Rīgā, Kaļķu ielā 1, dalībnieku reģistrācija 28.martā no plkst.10:00 līdz 11:00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, olimpiādes atklāšana plkst.11:00, uzaicināti:
- Igors Dubaņevičs - Liepājas pilsētas 12.vidusskola - sk.Alla Juzefoviča
- Filips Mistrjukovs - Liepājas pilsētas 12.vidusskola - sk.Alla Juzefoviča


Liepājnieki piedalīsies Ekonomikas valsts olimpiādes 3.posmā

Uz Ekonomikas 13.valsts olimpiādes trešo posmu, kas notiks 2012.gada 23.martā Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē, Rīgā, Aspazijas bulv.5., dalībnieku reģistrācija no plkst.10.00 līdz plkst.11.00, uzaicināti:
- Filips Mistrjukovs - Liepājas pilsētas 12.vidusskola - sk.Jeļena Judina
- Klāvs Zutis - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola - sk.Juta Birzniece


Liepājniekiem godalgotās vietas Valsts matemātikas olimpiādē

Toms Akmens - 3.vieta - Liepājas Valsts 1.ģimnāzija - sk.K.Politers, A.Freimanis
Jaroslava Arseņjeva - 3.vieta - Liepājas pilsētas 12.vidusskola - sk.E.Mironova
Nadežda Šulajeva - 3.vieta - Liepājas 7.vidusskola - sk.V.Soņa
Kalvis Kalniņš - atzinība - Liepājas Valsts 1.ģimnāzija - sk.K.Politers, Kreicbergs


Direktoru vietnieku mācību darbā seminārs

Direktoru vietnieku mācību darbā 2012.gada  21.marta semināra darba kārtība.

Uzmanību! Sākums 11.30!

11:30 - 11:50 Valsts pārbaudes darbi. I.Budriķe
11:50 - 12:10 Skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi. A.Antonova
12:10 - 12:20 Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas pieredze finanšu piesaistīšanā. R.Stunžāne
12:20 - 12:35 Liepājas 7.vidusskolas pieredze finanšu piesaistīšanā. G.Lūse
12:35 - 12:50 Liepājas Vakara/maiņu vidusskolas pieredze Moodle vides izmantošanā. M.Kazakēviča
12:50 - 13:50 Kā neizdegt un kā uzvarēt stresu. Psihoterapeite P. Ivanova
13:50 Dažādas aktualitātes. A.Ķestere (starp minētajiem runātajiem)


Uz franču valodas 42.valsts olimpiādes 3.posmu uzaicinātās liepājnieces

Uz Franču valodas 42.valsts olimpiādes trešo posmu, kas notiks 2012.gada 24.martā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a, 401.telpā, dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.30 līdz plkst.10.00, olimpiādes atklāšana plkst.10.00, uzaicinātas:

- Karīna Dolbina - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola - sk.Jolanta Atmata
- Jaroslava Arseņjeva - Liepājas pilsētas 12.vidusskola - sk.Līga Meiruška
- Sintija Leigute - Liepājas Raiņa 6.vidusskola - sk.Ineta Bernota


Liepājniece iegūst atzinību publiskās runas konkursā

Liepājas Raiņa 6.vidusskolas 9.klases skolniece Anete Preisa (sk.Laura Katkeviča) Valsts Publiskās runas konkursā „Es piedzimu laikā” ieguva atzinību.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv