Notiks Kurzemes reģiona skolēnu zinātniski pētnieciko darbu konference

Notiks Kurzemes reģiona skolēnu zinātniski pētnieciko darbu konference

Š.g.17.martā Liepājas Universitātē jau trešo reizi notiks Kurzemes reģiona skolēnu zinātniski pētnieciko darbu konference. No Liepājas pilsētas uz konferenci tika izvirzīti 27 darbi latviešu valodas un literatūras, ārzemju literatūras, angļu un krievu valodas, kulturoloģijas, socioloģijas, ekonomikas, vēstures, fizikas, ķīmijas, bioloģijas, zemes un veselības zinātnes sekcijās.

Pavisam kopā komisijas klausīsies 143 skolēnu darbus no Ventspils, Kuldīgas Durbes, Talsu novada, Dundagas, Rojas, Aizputes, Vaiņodes, Grobiņas, Pāvilostas, Priekules, Liepājas, Saldus, Brocēniem.

Plašāka informācija par konferences sekciju laikiem atrodama šeit.


Liepājniece uzaicināta piedalīties starptautiskajā olimpiādē

Liepājniece uzaicināta piedalīties starptautiskajā olimpiādē

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas 12.klases skolniece Ilona Drauga valsts vācu valodas olimpiādes 2. kārtā ieguva 2. vietu un uzaicināta uz starptautisko vācu valodas olimpiādi.


Uz ģeogrāfijas valsts olimpiādi uzaicinātie liepājnieki

Uz ģeogrāfijas valsts olimpiādi uzaicinātie liepājnieki

Uz ģeogrāfijas valsts olimpiādi 16.martā, kas notiks Rīgā Alberta ielā 1, reģistrācija no 9:15 - 9:45, olimpiādes sākums 10:00, uzaicināti:
Toms Akmens - Liepājas Valsts 1.ģimnāzija - sk.Līga Tetere
Dmitrijs Jerohnovičs - Liepājas A.Puškina 2.vidusskola - sk.Gaļina Skorobogatova
Filips Mistrjukovs - Liepājas pilsētas 12.vidusskola - sk.Valērijs Jepiskoposovs
Andris Šnipkis - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas - sk.Juta Birzniece


Kurzemes zirbuļi čivina Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā

Kurzemes zirbuļi čivina Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā

6.martā Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs (LBJC) organizēja Kurzemes novadu skatuves runas konkursu "Zvirbulis atgriežas". Konkurss notika BJC struktūrvienībā "Vaduguns".

Konkursā piedalījas 31 dalībnieks no Aizputes, Durbes, Grobiņas, Rucavas, Pāvilostas, Nīcas, Priekules, Vaiņodes, Saldus, Skrundas, Kuldīgas, Ventspils novadiem un Liepājas - sava novada vai pilsētas atlases kārtas uzvarētāji. Liepāju pārstavēja Terēza Eglīte un Artūrs Čukurs no Valsts 1.ģimnāzijas, Antons Gudkovs no A.Puškina 2.vidusskolas, Līza Ovsepjana no 3.pamatskolas , Loreta Anna Plostniece un Kitija Jonase no DALP 5.vidusskolas, Amanda Razma no J.Čakstes 10.vidusskolas un Maksims Hritankovs no 12.vidusskolas.


Uz Atklātās filozofijas olimpiādi uzaicinātie liepājnieki

Uz Filozofijas atklātās olimpiādes 3.kārtu, kas notiks 2012.gada 15.martā Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, Mārstaļu ielā 28/30, Rīgā, dalībnieku reģistrācija no plkst.9:30 līdz plkst.10:20. Sākums plkst.10:30 uzaicināti:
Kristaps Oliņš - Liepājas Valsts 1.ģimnāzija - sk.Maija Jaunzeme
Bruno Lauris - Liepājas Valsts 1.ģimnāzija - sk.Maija Jaunzeme
Fanija Čukure - Liepājas Valsts 1.ģimnāzija - sk.Maija Jaunzeme
Sintija Svara - J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola - sk.Īrisa Otrupe


Seminārs Metodisko apvienību vadītājiem

Seminārs Metodisko apvienību vadītājiem

12.martā Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē plkst. 11:00 - 13:00

Darba kārtība
11:00 - 12:00 Lekcija „Atslēga tavās rokās”. Lektore P.Ivanova
12:00 - 12:20 Liepājas pilsētas ZPD izvērtējums. A.Antonova
12:20 - 12:30 Dažādi jautājumi. A.Ķestere
12:30 - 13:00 Valsts pārbaudes darbu norises. I.Budriķe


Uz krievu valodas (svešvalodas) valsts olimpiādi uzaicinātie liepājnieki

Uz krievu valodas (svešvalodas) valsts olimpiādi uzaicinātie liepājnieki
 Uz Krievu valodas (svešvalodas) 19.valsts olimpiādi,kas notiks 2012.gada 17.martā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a, dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00 līdz plkst.11.00. Olimpiādes atklāšana plkst. 10.00. uzaicināti 
A grupā 
Jana Grišina – Liepājas Vakara (maiņu) vidusskola- sk. N. Muceniece
Imanta Janševska- Liepājas Valsts 1.ģimnāzija- sk. L. Seredina
Daiga Ķestere- Liepājas Valsts 1.ģimnāzija- sk. G. Šestakova
Anna Beāte Ozola- Liepājas Raiņa 6.vidusskola- sk. A. Mihailova
Dāvis Uldrihsons- Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola- sk. L. Semjonova
B grupā
Anastasija Aņisimova- Liepājas Valsts tehnikums- sk. I. Demeško
Angelīna Jegorova- Liepājas 15.vidusskola- sk. M. Barkova
Vasilijs Kaidans- Liepājas 8. Vidusskola- sk. I. Ponomarjova

Uz Krievu valodas (svešvalodas) 19.valsts olimpiādi, kas notiks 2012.gada 17.martā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a, dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00 līdz plkst. 11.00. Olimpiādes atklāšana plkst. 10.00. uzaicināti

A grupā
Jana Grišina - Liepājas Vakara (maiņu) vidusskola - sk. N.Muceniece
Imanta Janševska - Liepājas Valsts 1.ģimnāzija - sk. L.Seredina
Daiga Ķestere - Liepājas Valsts 1.ģimnāzija- sk. G.Šestakova
Anna Beāte Ozola - Liepājas Raiņa 6.vidusskola - sk. A.Mihailova
Dāvis Uldrihsons - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola - sk. L.Semjonova

B grupā
Anastasija Aņisimova - Liepājas Valsts tehnikums - sk. I.Demeško
Angelīna Jegorova - Liepājas 15.vidusskola - sk. M.Barkova
Vasilijs Kaidans - Liepājas 8. Vidusskola - sk. I.Ponomarjova


Sveicam!

Sveicam!

SVEICAM!
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolēnu Artūru Čukuru ( sk. Ineta Drēže) ar iegūto atzinību Vēstures Valsts olimpiādē 12.klasēm  
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolēnu Artūru Čukuru (skolotāja Ineta Drēže) ar iegūto atzinību Vēstures Valsts olimpiādē 12.klasēm.


Seminārs skolotājiem „Brīnumainā Eiropa”

Seminārs skolotājiem „Brīnumainā Eiropa”

Šā gada 15. un 16. martā Liepājā Liepājas pilsētas 12. vidusskolā un J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolā notiks skolotāju talākizglītības semināri krievu un latviešu valodā „Brīnumainā Eiropa”, kur vidējās izglītības mācību iestāžu skolotāji no Liepājas tiks iepazīstināti ar skolotāju politiskās izglītības darba burtnīcu, kā zināšanas par Eiropu apgūstamas radoši un aizraujoši. 


Caur izpratni - aktīvai rīcībai

Caur izpratni - aktīvai rīcībai

Š.g.2.martā Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolā notika biedrības "Zaļā josta" Kurzemes reģionālais konkurss "Caur izpratni – aktīvai rīcībai", kurā bija uzaicinātas Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas, Alsungas vidusskolas, Grobiņas ģimnāzijas, Kalētu pamatskolas, Talsu pamatskolas un Vērgales pamatskolas komandas. Pasākuma ievadvārdus teica Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas direktore Inta Korņējeva un biedrības "Zaļā josta" valdes priekšsēdētāja Velga Vilciņa.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv