Vācu valodas valsts olimpiādē 6 Liepājas pārstāvji

Uz vācu valodas 42.valsts olimpiādi 10.–12.klasēm I kārtu uzaicinātie dalībnieki, kuri ieguvuši pilsētas olimpiādē vismaz 78 punktus

Alise Atteka - Liepājas Valsts 1.ģimnāzija - sk. Sandra Hermere
Kaspars Čīma - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola - sk. Ineta Feldmane
Ilona Drauga - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola - sk. Ineta Feldmane
Māris Kārkliņš - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola - sk. Ineta Feldmane
Anna Lanka - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola - sk. Irēna Juodka
Aija Mažaika - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola - sk. Ineta Feldmane


Seminārs Metodisko apvienību vadītājiem

Seminārs Metodisko apvienību vadītājiem

Seminārs Metodisko apvienību vadītājiem 2012.gada 5.janvārī plkst.11.00 Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē

Darba kārtība:
1. Darbs ar spējīgiem un talantīgiem skolēniem – Ina Stola, Gita Zommere
2. Datu bāzes veidošana – Skaidrīte Kevica
3. Ieskats izglītības sistēmā ASV– Ilona Korjagina
4. Dažādi jautājumi – Kristīne Niedre, Alda Ķestere, Aelita Antonova, Inta Budriķe


A.Puškina 2.vidusskola iesaistās projektā

Liepājas A. Puškina 2. vidusskola no 2012.gadā janvāra ir sadarbības partneris projektā "Radošu aktivitāšu organizēšana sociālā atstumtības riska mazināšanai".

Projektasadarbības partneri – Priekules vidusskola, Cīravas arodvidusskola, Vaiņodes internātpamatskola, Sabiles vidusskola, Ropažu vidusskola, Zaķumuižas pamatskola, Ropažu novada pašvaldība, Vaivaru pamatskola, Mazirbes speciālā internātpamatskola, J. Raiņa Daugavpils 6. Vidusskola, Liepājas A. Puškina 2. Vidusskola, biedrība „Dialogs”, biedrība ”Skola visiem”, Purmsātu speciālā internātpamatskola, Upesgrīvas speciālā pamatskola, Priekules novada dome, Vaiņodes novada dome.


AS „Grindeks” fonda „Zinātnes un izglītības atbalstam” prēmija nonāk arī Liepājā

AS „Grindeks” fonda „Zinātnes un izglītības atbalstam” prēmija nonāk arī Liepājā

Š.g. 29. decembrī plkst. 10.00, P. Stradiņa Medicīnas muzejā, Rīgā, Antonijas ielā 1 notika AS „Grindeks” fonda „Zinātnes un izglītības atbalstam” svinīgā skolotāju, augstākās izglītības mācību iestāžu mācībspēku un mācību iestāžu sveikšana.

AS «Grindeks» fonds „Zinātnes un izglītības atbalstam” par nozīmīgu ieguldījumu izglītības veicināšanā pasniedza prēmijas skolotājiem, augstākās izglītības mācību iestāžu mācībspēkiem un mācību iestādēm. Kopējais prēmiju apjoms – 18 100 latu. Laureāti – skolotāji katrs saņēma 700 latu prēmiju; augstskolu mācībspēki – 1000 latu prēmiju, savukārt, mācību iestādes saņēma atbalsta prēmijas 5000 latu apmērā.


Bioloģijas 34.valsts olimpiāde

Uz bioloģijas 34.valsts olimpiādi, kura notiks 2012.gada 26.–28.janvārim Rīgā, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4. Reģistrācija no plkst. 9.00 līdz 10.30 piektajā auditorijā. Olimpiādes atklāšana plkst. 10.30 pirmajā auditorijā, uzaicināti:

Arturs Domarevs - Liepājas 15.vsk. – sk. Linda Fiļipova
Deniss Gogins- Liepājas 7.vsk.- sk. Natālija Kiļdjuškina
Arturs Čukurs – Liepājas Valsts 1.ģimnāzija- sk. Lilita Lepse


Noskaidroti zīmējumu un pudeļu tērpu konkursu uzvarētāji

Noskaidroti zīmējumu un pudeļu tērpu konkursu uzvarētāji

Šī gada rudenī SIA „Liepājas RAS” rīkoja radošus konkursus bērniem un arī pieaugušajiem. Oktobrī norisinājās zīmējumu konkurss „Dzīvo zaļi!”, kad skolēni tika aicināti zīmēt dažādus zīmējumus par zaļas dzīvošanas un vides saudzēšanas tēmām. Savukārt, novembrī un decembrī pudeļu tērpu veidošanas konkursā tika aicināti piedalīties visi – gan bērni, gan pieaugušie.


Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas dalība projektā

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas dalība projektā

Draudzīgā Aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola ieguva tiesības piedalīties  Comenius projektā „European vision of the teens - get ready for the future”. Pirmā projekta daļa norisinājās Turcijā, Bartinā un ilga 3 dienas. Bijām 6 Latvijas pārstāvji – mūsu skolas direktore Inta Korņējeva, angļu valodas skolotāja Ginta Latiša kopā ar skolēniem - Baibu Lindi (11.kl.), Kristīni Strungu (12.kl.), Dzintaru Šustu (11.kl.) un Ediju Krivcovu (10.kl.)


Tiek izsludināta pieteikšanās mērķstipendijai

Tiek izsludināta pieteikšanās mērķstipendijai

Tiek izsludināta pieteikšanās uz mērķstipendijām Eiropas Sociālā fonda aktivitātē „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”(Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA.001)

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde no 2011.gada16.decembra līdz 2012.gada 2.janvārim izsludina pedagogiem pieteikšanos uz mērķstipendijām 3.aktivitātē. Noteiktas formas pedagogu iesniegumus atbalsta saņemšanai pieņems 2011.gada 29.decembrī no plkst.10.00-14.00; 2012.gada 2.janvārī no plkst.14.00-16.30 Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes zālē.

Pieteikties uz jebkuru no piecām kvalitātes pakāpēm aicināti vispārizglītojošo (t.sk. pirmsskolas), profesionālo, speciālo, interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogi, kā arī sociālie pedagogi, logopēdi un psihologi.

Plašāka informācija atrodama sadaļas "Mērķstipendijas" apakšsadaļā "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos".


Uzaicinājums uz valsts olimpiādi

Uzaicinājums uz valsts olimpiādi

Uz 28.valsts latviešu valodas olimpiādes 7. un 8.klašu skolēniem (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) 3.posma 2.kārtu uzaicināta Liepājas pilsētas 12.vidusskola Svetlana Nikolajeva (skolotāja Sanita Millere).


Uzvara konkursa "Profs 2011" finālā

Uzvara konkursa

Piektdien, 9.decembrī, biznesa augstskolā ”Turība” norisinājās konkursa „Profs 2011” fināls, kurā par erudītāko komandu darba tiesību un darba drošības jautājumos tika atzīti Liepājas Valsts tehnikuma audzēkņi. Tā ir jau trešā liepājnieku uzvara konkursa piecu gadu vēsturē. Konkursu „Profs” organizēja Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) sadarbībā ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.

Liepājnieki no pieciem konkursa pastāvēšanas gadiem jau trešo reizi iegūst 1.vietu konkursa Latvijas finālā 2008, 2010 un 2011. gadā.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv