Labestības diena internātpamatskolā

Labestības diena internātpamatskolā

2012.gada 1.martā, kas tiek atzīmēta kā Labestības diena, arī Liepājas internātpamatskolā notika dažādi pasākumi veltīti šai tematikai, kas bija ne tikai savādāk organizētas mācību stundas, bet arī dažādu pārsteigumu gatavošana. 5., 6.klašu skolēni vēlējās iepriecināt Liepājas dzīvnieku patversmes iemītniekus, sarūpējot būros ieklājamus ikdienā vairs nelietotus apģērbus, taču  6.,8., 9.klašu gatavoja pašceptus cepumus, aizvedot tos uz Bērnu sociālās aprūpes namu Apšu ielā.


LBAS konkursa ,,Smārts'' pusfināla dalībnieki

LBAS konkursa ,,Smārts'' pusfināla dalībnieki

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības konkurss "Smārts" ir veltīts darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem.

Konkursa 1.kārtas 5 labākās komandas tiek pusfinālā. 5 labāko skolu vidū no Kurzemes ir divas Liepājas vidusskolas - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola un J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola.

Pusfināls notiks Mārupē 2012.gada 8.martā.


Liepājas 2.mūzikas skolas jaunumi

Liepājas 2.mūzikas skolas jaunumi

Piektdien, 24.februārī Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolas koncertzālē notika koncerts "Pavasari sagaidot", kurā muzicēja skolas koris diriģentes Olgas Blauzdes vadībā un visu nodaļu topošie šā gada absolventi.

9.martā Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolas akordeona audzēkņi un abi pedagogi Irina Jakovļeva un Leonards Domicevičs brauks uz skaistu pavasarīgu Kurzemes un Vidzemes mūzikas skolu akordeonistu festivālu Dobelē. Rudens pusē Dobeles mūzikas skola viesojās pie mums. Nu kārta mūsu audzēkņiem doties ciemos. Gatavojam skolu prezentējošu uzstāšanos, kā arī plašu apvienotā festivāla dalībnieku orķestra programmu. Kopā ar audzēkņiem muzicēs arī abi skolotāji.


Tiek izsludināts Bērnu un jauniešu nometņu projekta konkurss

Tiek izsludināts Bērnu un jauniešu nometņu projekta konkurss

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde izsludina Bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu. Projektu iesniegšanas termiņš 2012.gada 9.marts. Projektus iesniedz Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē 15.kabinetā no plkst.10:00 līdz 17:00.

Konkursa nolikumu, pieteikuma un atskaišu veidlapas var skatīt un lejuplādēt Izglītības pārvaldes mājas lapas www.lip.lv "Projektu" sadaļā "Liepājas pilsētas bērnu un jauniešu nometņu projektu konkurss"


Starptautiskā dzimtās valodas diena

Starptautiskā dzimtās valodas diena

21.februārī Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolā svinēja Starptautisko dzimtās valodas dienu. Stundās gan emocionāli, gan arī analītiski tika runāts par dzimto valodu, tās nozīmi indivīda un sabiedrības dzīvē, tika izvērtēts arī referendums un tā rezultāti, bet starpbrīžos varēja nopietni nenopietni piedalīties konkursā. Gaiteņos Skolēnu padomes locekļi bija izvietojuši stacijas, kur varēja saņemt krāsainas lapas, uz kurām bija jāraksta pašu izdomāti aforismi.


Uz valsts vācu valodas olimpiādes otro kārtu uzaicināta liepājniece

Uz valsts vācu valodas olimpiādes otro kārtu uzaicināta liepājniece

Uz  vācu valodas 42.valsts olimpiādes II kārtu uzaicināta Ilona Drauga – Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas skolniece, skolotāja Ineta Feldmane.

Olimpiādes II kārta notiks 2012.gada 2.martā Rīgā, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, Āgenskalna ielā 21, reģistrācija no plkst.9:30, olimpiādes atklāšana plkst.10:00, olimpiādes norise no plkst.10:30 - 15:00.


Direktoru vietnieku izglītības jomā semināra darba kārtība

Direktoru vietnieku izglītības jomā semināra darba kārtība 2012.gada 22.februārī J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolā:

12:00 - 12:30 Ieskats deju stundā.
12:30 - 13:10 J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas pieredze:
- mazās pedagoģiskās padomes sēdes,
- metodiskais darbs,
- ZPD 12.klasēm.
13:10 - 13:20 Pieredze darbā ar bērniem, kuriem ir grūtības mācībās. I.Freiberga
13:20 - 13:40 Aktualitātes. I.Budriķe
13:35 - 13:45 Aktualitātes. A.Ķestere

Semināra laikā plānota S.Goldes un L.Molčanovas informācija par Kvalitātes balvas nolikuma projektu.


Kursi karjeras izglītībā "Vecāki bērna karjeras izvēles atbalstam"

Kursi karjeras izglītībā

Š.g. 14.-15.martā J.Čakstes Liepājas 10.vidusskolā notiks kursi karjeras izglītībā "Vecāki bērna karjeras izvēles atbalstam".

Mērķauditorija: klašu audzinātāji; direktora vietnieki mācību un audzināšanas darbā; atbalsta personāls. Pieteikties līdz 2012.gada 9.martam, piezvanot Aelitai Antonovai (26665047; 63489143) vai rakstot uz e-pastu: aelita.antonova@lip.lv

Kursu programma: Kursu sākums 14.martā plkst.10:00, bet 15.martā plkst.9:00.

Plašāk šeit.


Kurzemes Jauno ģeogrāfu skolā uzvarētāji no Liepājas

Sveicam Kurzemes Jauno ģeogrāfu skolas „ Āzijas” kārtas uzvarētājus!

1.-9.klašu grupā:
Kārli Kadiķi - DALP 5.vidusskola
Reini Rupertu - Liepājas 15.vidusskola
Elvi Svitiņu - DALP 5.vidusskola

10.klašu grupā:
Rihardu Ročānu - Liepājas 15.vidusskola
Jēkabu Stūrmani - Liepājas J.Raiņa 6.vidusskola

11.klašu grupā:
Dmitriju Jerohnoviču - Liepājas A.Puškina 2.vidusskola

12.klašu grupā:
Tomu Akmeni - Liepājas Valsts 1.ģimnāzija
Andri Šnipki - DALP 5.vidusskola


Dinastijas pasaules ceļos

Dinastijas pasaules ceļos

Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas skolas darbības plānā tika iekļauts pasākumu cikls ”Dinastijas pasaules ceļos”. Tas bija veltīts skolas ēkas Liedaga 5 35 gadiem.

Radošs, inovatīvs un mērķtiecīgs darbs notika visu mācību gadu ,t.sk., arī projekta nedēļā. Skolotāji, skolēni, vecāki, skolas padome un sadarbības partneri, piemēram, A/S Liepājas Metalurgs strādājošie skolas absolventi, izzināja savu dinastiju saistību ar 2. vidusskolu, veidoja materiālus un filmas, anketēja un apkopoja anketas, intervēja, iesaistījās brīvprātīgajā darbā.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv