15.februāris - Ēnu diena

15.februāris - Ēnu diena

Liepājas 15.vidusskolas skolēni Anna Jakšta un Angelīna Jegorova no 10.m klases un Emīls Dārziņš no 9.c klases kopā ar skolotāju Dinu Vilciņa devās uz Rīgu, uz Saeimu, lai kļūtu par ēnām Saeimas deputātiem. Anna un Angelīna kļuva par Saskaņas centra deputāta Mihaila Zemļinska ēnām, bet Emīls par "Vienotības" deputāta Ingmāra Čaklā ēnu. Ko tad jaunieši paši domā par šo dienu?


Videokonkursa "Liepājnieku karjeras veiksmes stāsti" vērtēšana

Videokonkursa

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar izglītības iestāžu karjeras izglītības darba koordinatoriem rīkoja videosižetu konkursu "Liepājnieku karjeras veiksmes stāsti". Vidusskolēni apzināja Liepājas perspektīvāko uzņēmumu vadītājus un iepazinās ar šo vadītāju karjeras izaugsmi.

Tika iesūtīti videosižeti no Liepājas 7.,8.,15.,2.,6. vidusskolām un Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas.


Liepājiņa katrai skolai

Liepājiņa katrai skolai

Arhitekte, publiciste un liepājniece Indra Ķempe ir dāvājusi katrai Liepājas skolai jauno neparastās laikmetīgās arhitektūras un pilsētvides grāmatu "Liepājiņa".

"Liepājiņa" ir iedrošinājums liepājniekiem un Liepājas faniem bezbailīgāk domāt un runāt par pašu apdzīvoto moderno pilsētas telpu, kuru izrāda viņiem līdzīgie pilsētnieki, tostarp — mazākie. "Liepājiņa" nav sabiedrībai atsvešināts vēstījums, kur viens arhitekts apraksta otra arhitekta sastrādāto.


Liepājas 15.vidusskolā mācības notiek naktī

Liepājas 15.vidusskolā 9.februārī norisinājās vēl nebijis pasākums skolas vēsturē - "Nakts skola". Pasākums notika karjeras dienu ietvaros, lai sniegtu iespēju skolēniem iepazīt skolas darbu, pašiem kļūstot par skolas direktoru, mācību pārzini, medmāsiņu, psihologu, apkopēju, policistu, matemātikas, bioloģijas, sporta, vizuālās mākslas, ķīmijas u.c. skolotājiem. "Nakts skolas" veidotāji - divpadsmito klašu skolēni - organizēja mācību darbu devīto klašu skolēniem. Skolēnu sadalījums klasēs bija neparastāks kā ikdienā, kā arī viņi bija pārtapuši par 9,5.klases skolēniem. "Mācību nakts" iesākās 21:00 un pirmā stunda visām jaunizveidotajām klasēm bija klases stunda veltīta "Zinību naktij". Pēc klases stundas līdz pat 03:00 notika mācību nodarbības pēc īpaši izveidota stundu saraksta.


Vēstures valsts olimpiādē 12.klasēm piedalīsies 2 liepājnieki

Uz vēstures 18.valsts olimpiādi 12.klasēm uzaicināti:
- Artūrs Čukurs - Liepājas Valsts 1.ģimnāzija, skolotāja Ineta Drēže,
- Līvis Lāma - Liepājas Valsts 1.ģimnāzija, skolotāja Ineta Drēže.

Olimpiāde notiks 2012.gada 28.februārī Rīgā, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, Mārstaļu ielā 28/30,  reģistrācija no plkst.10:00 līdz 11:00, olimpiādes norise no plkst. 11:00 līdz 15:00.

Vēstures 18.valsts olimpiādei uzaicināti dalībnieki, kuri ieguvuši novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādē vismaz 103 punktus. Valsts olimpiādes tēma: "Latvijas vēsture 17.gs.-20.gs. vidus: Kurzemes un Zemgales hercogiste, Latvijas teritorija Krievijas impērijas varā un Latvija no 1918.-1945. g.".

Savukārt skolēnu pedagogiem tiek piedāvāta lekcija Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē 28.februārī no plkst.12:30.līdz 14:00, kuru lasīs docents, Dr. hist. Raimonds Cerūzis. Lekcijas tēma: "Vācbaltieši Latvijas Republikā, 1918.-1940.g.: politiskās, nacionālās un kultūras mijiedarbības un attiecības".


Uz valsts fizikas olimpiādi uzaicināti 3 skolēni no Liepājas

Uz Fizikas 62.valsts olimpiādi uzaicināti:
- Igors Dubaņevičs - Liepājas pilsētas 12.vidusskola, skolotājs Jurijs Skinderskis,
- Anna Vasiļevska - Liepājas pilsētas 12.vidusskola, skolotājs Jurijs Skinderskis,
- Kalvis Kalniņš - Liepājas Valsts 1.ģimnāzija, skolotājs Arnolds Šablovskis

Olimpiāde notiks 2012.gada 12. un 13.aprīlī Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē, Rīgā, Zeļļu ielā 8, dalībnieku reģistrācija 12.aprīlī no plkst. 9:00 līdz 9:55 un olimpiādes atklāšana plkst. 10:00.


Liepājas skolas sāk saņemt multimediju kabinetu aprīkojumu

Liepājas skolas sāk saņemt multimediju kabinetu aprīkojumu

Projekta „Liepājas vispārizglītojošo skolu informatizācija” Vienošanās Nr. 2009/0242/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/505 turpinās veiksmīgi.

2012. gada 7.februārī J.Čakstes Liepājas 10.vidusskola pirmā Liepājā saņēma multimediju kabineta iekārtu un 4 portatīvos datorus.


Liepājnieks piedalīsies vēstures valsts olimpiādē 9.klasēm

Uz vēstures 18.valsts olimpiādi 9.klasēm uzaicināts Rihards Miķelsons no Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas, skolotāja Baiba Balode.

Olimpiāde notiks 2012.gada 28.februārī Rīgā, N.Draudziņas ģimnāzijā, Bruņinieku ielā 24a, reģistrācija no plkst. 9:30 līdz 10:00, norise no plkst. 10:00 līdz 13:00.

Vēstures 18.valsts olimpiādei uzaicināti dalībnieki, kuri ieguvuši novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādē vismaz 114 punktus.


Atbalstīti pedagogi mērķstipendijām

Atbalstīti pedagogi mērķstipendijām

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001
Līguma Nr.01-07.2-5/4

Ar atbalstīto pedagogu sarakstu projekta 2.aktivitātē skatīt "Mērķstipendiju" sadaļā.


Sarunu dienā Rīgā piedalās arī Liepājas pārstāvji

27.janvārī, Rīgā notika sarunu dienas „RUNĀSIM UN SADZIRDĒSIM VIENS OTRU”, ko organizēja Latviešu valodas aģentūra ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. Sarunu dienā piedalījās vairāk nekā 100 skolēnu no visas valsts. Tēmas bija saistītas ar valodu apguvi, bilingvālo izglītību skolās un augstskolās, kā arī runāja par latviešu valodas lomu Latvijā mūsdienās, par tas nozīmīgumu.  Tā bija Ideju talka. Konferencē pārstāvētas bija Liepāja, Cēsis, Valmiera, Rīga, Daugavpils u.c. pilsētas. Mērķis bija uzzināt skolēnu viedokli un domas saistībā ar izglītību Latvijā, attieksmi par plusiem un mīnusiem izglītības sistēmā. Ideju talkā piedalījās skolnieces no Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas 11.e klases Alīna Demidova un Jeseņija Grigorjeva.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv