Liepājas Universitāte aicina skolēnus uz fizikas, matemātikas, datorzinātnes un vides nodarbībām

Liepājas Universitāte aicina skolēnus uz fizikas, matemātikas, datorzinātnes un vides nodarbībām

Šī gada 28. janvārī pulksten 11.00 Liepājas Universitāte (LiepU)  aicina visus interesentus uz Jauno zinātnieku skolas fizikas, matemātikas, datorzinātnes un vides nodarbībām.

28. janvārī jaunajiem zinātniekiem būs iespēja apmeklēt nodarbību fizikā "Viļņu parādības", kurā notiks dažādi eksperimenti un demonstrējumi. Nodarbību vadīs LiepU profesors Jānis Rimšāns un studiju programmas „Fizika” 3. kursa students Valdis Priedols. Nodarbību matemātikā „Kalendāra dienu noteikšana” vadīs docente Vaira Kārkliņa, bet nodarbību datorzinātnēs „Kā top kalendārs …” - lektores Vineta Tomsone un Aija Kukuka.


Apstiprināti pedagogi mērķstipendijas saņemšanai.

Apstiprināti pedagogi mērķstipendijas saņemšanai.

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001
Līguma Nr.01-07.2-5/4

Pamatojoties uz Liepājas pilsētas Pedagogu atlases komisijas lēmumu no 2012.04.01.protokola Nr.24 un IZM apstiprinājumu Nr.01-07.1.2-3/21 no 2012.06.02., apstiprināt šādus pedagogus 6.posma 3.aktivitātē.

Plašāk lasīt šeit.


Izsludināta pieteikšanās Latvijas Jaunatnes frisbija čempionātam 2012

Izsludināta pieteikšanās Latvijas Jaunatnes frisbija čempionātam 2012

Izsludināta pieteikšanās Latvijas Jaunatnes frisbija čempionātam 2012 (LJFČ). Sacensībās aicinātas piedalīties Latvijas vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās pamata un vidējās izglītības iestāžu zēnu un meiteņu komandas.

Čempionāts norisināsies no 2012.gada janvāra beigām līdz marta sākumam. Sacensību formāts, posmu datumi un norises vietas tiks precizētas pēc komandu pieteikumu saņemšanas. Fināli notiks paralēli Latvijas Studentu frisbija čempionātam 11.martā Rīgā.


2.mūzikas skolas audzēkņi uzstāsies pansionātā "Iļģi"

2.mūzikas skolas audzēkņi uzstāsies pansionātā

16. janvārī pansionātā "Iļģi" Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi sniegs koncertu. Piedalīsies skolas koris, flautisti, akordeonisti, vijolnieki.


Vācu valodas valsts olimpiādē 6 Liepājas pārstāvji

Uz vācu valodas 42.valsts olimpiādi 10.–12.klasēm I kārtu uzaicinātie dalībnieki, kuri ieguvuši pilsētas olimpiādē vismaz 78 punktus

Alise Atteka - Liepājas Valsts 1.ģimnāzija - sk. Sandra Hermere
Kaspars Čīma - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola - sk. Ineta Feldmane
Ilona Drauga - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola - sk. Ineta Feldmane
Māris Kārkliņš - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola - sk. Ineta Feldmane
Anna Lanka - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola - sk. Irēna Juodka
Aija Mažaika - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola - sk. Ineta Feldmane


Seminārs Metodisko apvienību vadītājiem

Seminārs Metodisko apvienību vadītājiem

Seminārs Metodisko apvienību vadītājiem 2012.gada 5.janvārī plkst.11.00 Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē

Darba kārtība:
1. Darbs ar spējīgiem un talantīgiem skolēniem – Ina Stola, Gita Zommere
2. Datu bāzes veidošana – Skaidrīte Kevica
3. Ieskats izglītības sistēmā ASV– Ilona Korjagina
4. Dažādi jautājumi – Kristīne Niedre, Alda Ķestere, Aelita Antonova, Inta Budriķe


A.Puškina 2.vidusskola iesaistās projektā

Liepājas A. Puškina 2. vidusskola no 2012.gadā janvāra ir sadarbības partneris projektā "Radošu aktivitāšu organizēšana sociālā atstumtības riska mazināšanai".

Projektasadarbības partneri – Priekules vidusskola, Cīravas arodvidusskola, Vaiņodes internātpamatskola, Sabiles vidusskola, Ropažu vidusskola, Zaķumuižas pamatskola, Ropažu novada pašvaldība, Vaivaru pamatskola, Mazirbes speciālā internātpamatskola, J. Raiņa Daugavpils 6. Vidusskola, Liepājas A. Puškina 2. Vidusskola, biedrība „Dialogs”, biedrība ”Skola visiem”, Purmsātu speciālā internātpamatskola, Upesgrīvas speciālā pamatskola, Priekules novada dome, Vaiņodes novada dome.


AS „Grindeks” fonda „Zinātnes un izglītības atbalstam” prēmija nonāk arī Liepājā

AS „Grindeks” fonda „Zinātnes un izglītības atbalstam” prēmija nonāk arī Liepājā

Š.g. 29. decembrī plkst. 10.00, P. Stradiņa Medicīnas muzejā, Rīgā, Antonijas ielā 1 notika AS „Grindeks” fonda „Zinātnes un izglītības atbalstam” svinīgā skolotāju, augstākās izglītības mācību iestāžu mācībspēku un mācību iestāžu sveikšana.

AS «Grindeks» fonds „Zinātnes un izglītības atbalstam” par nozīmīgu ieguldījumu izglītības veicināšanā pasniedza prēmijas skolotājiem, augstākās izglītības mācību iestāžu mācībspēkiem un mācību iestādēm. Kopējais prēmiju apjoms – 18 100 latu. Laureāti – skolotāji katrs saņēma 700 latu prēmiju; augstskolu mācībspēki – 1000 latu prēmiju, savukārt, mācību iestādes saņēma atbalsta prēmijas 5000 latu apmērā.


Bioloģijas 34.valsts olimpiāde

Uz bioloģijas 34.valsts olimpiādi, kura notiks 2012.gada 26.–28.janvārim Rīgā, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4. Reģistrācija no plkst. 9.00 līdz 10.30 piektajā auditorijā. Olimpiādes atklāšana plkst. 10.30 pirmajā auditorijā, uzaicināti:

Arturs Domarevs - Liepājas 15.vsk. – sk. Linda Fiļipova
Deniss Gogins- Liepājas 7.vsk.- sk. Natālija Kiļdjuškina
Arturs Čukurs – Liepājas Valsts 1.ģimnāzija- sk. Lilita Lepse


Noskaidroti zīmējumu un pudeļu tērpu konkursu uzvarētāji

Noskaidroti zīmējumu un pudeļu tērpu konkursu uzvarētāji

Šī gada rudenī SIA „Liepājas RAS” rīkoja radošus konkursus bērniem un arī pieaugušajiem. Oktobrī norisinājās zīmējumu konkurss „Dzīvo zaļi!”, kad skolēni tika aicināti zīmēt dažādus zīmējumus par zaļas dzīvošanas un vides saudzēšanas tēmām. Savukārt, novembrī un decembrī pudeļu tērpu veidošanas konkursā tika aicināti piedalīties visi – gan bērni, gan pieaugušie.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv