Kalvis Kalniņš - valsts matemātikas olimpiādes 2.vietas ieguvējs

Kalvis Kalniņš - valsts matemātikas olimpiādes 2.vietas ieguvējs

Kalvis Kalniņš ir Liepājas valsts 1. ģimnāzijas 11. klases skolēns. Šajā gadā viņš ir veiksmīgi startējis matemātikas olimpiādē - valsts mērogā ieguvis godpilno 2. vietu.

Kalvim jau ir pieredze, startējot valsts mēroga olimpiādēs, tādēļ nekāda īpaša satraukuma neesot bijis. Kā pats saka: „Aizbraucu un uzrakstīju”. Kalvis matemātikas olimpiādēs startē jau kopš 5. klases, bet fizikas olimpiādēs no 9. klases. Arī šajās olimpiādēs ir iegūtas godalgotas vietas.


Noslēdzies konkurss "Zini ne Mini"

Noslēdzies konkurss

Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas Vēstures muzejā notika konkurss „Zini ne Mini” par Liepājas pilsētas skolu vēsturi. Tajā piedalījās 8. un 9.klašu skolēni no 7., 10., 15. un 2. vidusskolas. Konkursa dalībniekus apsveica un viņu zināšanas un erudīciju vērtēja Liepājas skolu vēstures grāmatas „Dar man, tēvis, pastaliņas” autore, bijusī 15. vidusskolas direktore, vēstures skolotāja Maija Neimane. Viņai palīdzēja 2.vidusskolas līdzpārvalde. Konkursa Laureāta diplomu saņēma Liepājas 15.vidusskolas komanda, atstājot aiz sevis 10., 7. un 2. vidusskolas komandas. Konkursa dalībnieki saņēma arī piemiņas balvas no 2. vidusskolas.

Informāciju sagatavoja L.Jaunskalže


200 skolēni vasarā strādās algotu darbu

200 skolēni vasarā strādās algotu darbu

Arī šovasar Liepājā, pateicoties pašvaldības finansiālam atbalstam, algotu darbu varēs strādāt 200 skolēni vecumā no 13 līdz 14 gadiem. Skolēni darbam vasarā var pieteikties no 11. līdz 29. aprīlim pie skolu sociālajiem pedagogiem. Informācija par iespējām pieteikties strādāšanai vasarā pieejama Izglītības pārvaldes mājas lapā www.lip.lv un www.liepaja.lv.


Debatētāji dodas uz Austrāliju

Debatētāji dodas uz Austrāliju

31.martā uz Austrāliju ar Liepājas pilsētas Domes finansiālu atbalstu dodas Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolēni Anda Ziemele un Artūrs Čukurs kopā ar angļu valodas skolotāju Dagniju Deimanti-Hartmani, lai piedalītios gadskārtējā Pasaules individuālo debašu un publiskās runas čempionātā (WIDPSC), kas notiks no 2. līdz 8. aprīlim Morefon Bay Boys’ College, Brisbenā.


Nozīmīgs sasniegums vācu valodas olimpiādē

Nozīmīgs sasniegums vācu valodas olimpiādē

Liepājas 15.vidusskolas 12.klases skolniece Monta Kurgane uz vācu valodas 10.–12.klases 41.Valsts olimpiādi devās kā devītā labākā republikā, bet atgriezās kā trešā labākā.

Mūsu skolā mācās daudz talantīgu jauniešu. Daudzi ar ievērojamiem sasniegumiem un panākumiem. Viens no skolas lepnumiem ir Monta Kurgane. Viņa ir meitene ar lieliskām vācu valodas zināšanām, kas ļāvušas viņai parādīt sevi ne tikai skolā, bet arī pilsētā, valstī un Eiropā.


Valsts ģimnāzija - radošs līderis izglītības kvalitātei

Valsts ģimnāzija - radošs līderis izglītības kvalitātei

2011.gada 24.martā Rīgā norisināsies Latvijas Valsts ģimnāziju 15.gadadienai veltītā konference, kurā piedalīsies arī Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas delegācija.

Konferences laikā tiks runāts par dažādām tēmām saistībā ar Valsts ģimnāzijām, kā piemēram, par reģionālām konferencēm, direktoru lomas ģimnāzijās, radošumu, ģimnāziju lomu izglītības sistēmā, u.c. tēmām. Konferencē uzstāsies arī Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolēnu parlamenta prezidents Jurģis Krugļikovs ar tēmu "Skolēnu līdzpārvalde ģimnāzijas dzīvē".


Publicēti 100 labās prakses piemēri

Publicēti 100 labās prakses piemēri

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes projekts "Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" infrastruktūras attīstība" iekļuvis Latvijas Republikas Finanšu ministrijas veidotajā ES fondu projektu 100 labās prakses piemēru apkopojumā "2007-2013 Eiropas Savienības fondu projekti Latvijā".


Liepājā ciemojas viesi no Daugavpils

Šodien, 14.martā Liepājā, 2.vidusskolā, uz pieredzes apmaiņu ieradušies krievu valodas un literatūras skolotāji no Daugavpils.

Dienas pirmajā daļā ir paredzētas atkātās stundas, kur viesiem tiek piedāvāts apskatīt 4.,7. un 12. klašu stundas.

Dienas turpinājumā norisināsies diskusijas par dažādām tēmām, kā piemēram, "Atkārtošana, zināšanu māte", "Mūsdienu tehnoloģijas literatūras stundās" un "Krievu valodas, kā svešvalodas pasniegšanas pieredze".

Vizītes noslēgumā viesiem ir paredzēta ekskursija pa Liepāju.


Liepājnieki iegūst 1. un 3.vietu Latvijas valsts ģimnāziju dabas zinību konkursā

Liepājnieki iegūst 1. un 3.vietu Latvijas valsts ģimnāziju dabas zinību konkursā

Divas komandas no Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 18. februārī piedalījās Cēsu Valsts ģimnāzijas organizētajā dabas zinību konkursā. Kopā startēja 16 komandas no Latvijas Valsts ģimnāzijām. Pārbaudījumi bija ļoti dažādi. Bioloģijā par Latvijas zīdītāju daudzveidību, ķīmijā par vielu daudzveidību dabā. Matemātikā bija dažādas grūtības pakāpes uzdevumu risināšana un informātikā tika pārbaudītas zināšanas par dažādām programmatūras ražotāju firmām. Kopumā visi uzdevumi bija ļoti radoši, atšķirīgi no tiem, kas ir mācību programmā, taču abas komandas ar tiem tika galā veiksmīgi un guva labus rezultātus.


Ļoti iedvesmojoši

Ļoti iedvesmojoši

2011. gada 8.februārī Iespējamās misijas nedēļā īpaši rosina skolēnu interesi par dabas zinātnēm, matemātiku un tehnoloģijām, demonstrējot šo nozaru zināšanu un prasmju nozīmību un iespējas savu interešu attīstībai un nākotnes profesijas izvēlei. Šīs nedēļas ietvarā Liepājas 15.vidusskolā viesojās SIA "Pure Food" dibinātājs un īpašnieks Aivars Žimants.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv