Konkurss skolēniem mērķstipendiju projekta ietvaros

Konkurss skolēniem mērķstipendiju projekta ietvaros

Jau otro gadu turpinās projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” (VienošanāsNr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002). Piedalīšanās projektā veido interesantāku un daudzkrāsaināku skolas dzīvi. Lai skolēnus ieinteresētu projektā atbalstītajos mācību priekšmetos, pedagogi ar aizrautību veido dažādus ārpusstundu pasākumus gan skolas, gan pilsētas ietvaros. 2008./2009.mācību gadā 15.vidusskolas skolotāji - mērķstipendiāti savas skolas ietvaros organizēja konkursu „Gudrinieki”. Konkurss notika gan pamatskolas, gan vidusskolas pakāpēs. Par šo konkursu 2009./2010.mācību gadā ieinteresējās pilsētas skolotāji un lūdza 15.vidusskolu organizēt konkursu Liepājas pilsētas mērogā. Konkurss tika organizēts 3 kārtās.


"Laumiņas rezidence" pārtop par "Sirsniņskolu"

Ir sācies jauns gads un privātais bērnudārzs “Laumiņas rezidence” maina savu nosaukumu uz “Sirsniņskola”! Nosaukums tiek mainīts sakarā ar atdalīšanos no PPII “Laumiņas Rezidence” Rīgā! Tāpat, kā iepriekš PPII darbojas divas grupiņas (bērnu skaits grupiņā nepārsniedz 12 bērnus), kurās bērniem tiek piedāvātas dažādas nodarbības, pēc licencētas pirmsskolas izglītības programmas un individuāla attieksme pret katru bērnu! Tāpat bērnudārza speciālisti strādā ar ģimēnēm lai saprastu, kā labāk panākt  bērna spēju iekļauties gan kolektīvā, gan sabiedrībā! Uz jūsu interesējošiem jautājumiem labprāt atbildēs bērnudāza “Sirsniņskola” vadītājs!

PPII “Sirsniņskola”
Ganību iela 118/120, Liepāja
GSM: +371 29663339
E mail : sirsninskola@inbox.lv


Veiksmīgi tiek realizēts ES projekts pedagogiem

Veiksmīgi tiek realizēts ES projekts pedagogiem

Projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”, vienošanās Nr. 2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002.

Šajā mācību gadā projektam varēja pieteikties 2 kārtās. Divās kārtās mērķstipendijas ir apstiprinātas 152 skolotājiem, 1.kārtā - 129, otrajā kārtā - 23 skolotājiem, atteikts - 6 skolotājiem. Mērķstipendijas skolotāji saņem par papildus veikto pētniecisko vai radošo darbu. Projektā visvairāk pārstāvētas ir DALP 5.vidusskola, Liepājas Raiņa 6.vidusskola, 15.vidusskola, J. Čakstes Liepājas 10.vidusskola. 52 skolotāji projekta konkursā startēja pirmo reizi. No 152 mērķstipendiātiem 5 apgūst prioritāro mācību priekšmetu un māca to skolā.


Nodota ekspluatācijā pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte" jaunā piebūve

Nodota ekspluatācijā pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte

Liepājas pilsētas pašvaldība un Būvvaldes komisija pieņēmusi ekspluatācijā bērnudārza „Saulīte" jauno piebūvi, kurā būs 128 jaunas vietas mazajiem liepājniekiem. Svinīga bērnudārza atklāšana notiks 17. decembrī, bet bērnu uzņemšana jau ir sākusies.

Domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde kopā ar Būvvaldes, Izglītības pārvaldes speciālistiem un būvniekiem piedalījās bērnudārza „Saulīte" pieņemšanā, pārliecinoties par jaunās piebūves gatavību uzsākt darbu. S.Golde pateicās celtniekiem no SIA "Liepājas celtniecības sabiedrības "Būvnieks"", būvuzraugiem un projekta vadītājiem par labi paveikto darbu, uzsverot, ka jaunā bērnudārza piebūve ir skaistākā Ziemassvētku dāvana mazajiem liepājniekiem. Liepāja tagad varēs lepoties ar vēl vienu modernu, skaistu bērnudārzu, kurš reizē būs arī pats lielākais visā Latvijā. „Saulītē" būs vietas 380 mazuļiem.


Bērnu reģistrācija rindā pirmsskolas izglītības iestādē

/Reģistrējoties jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība un vecāka personas apliecinošs dokuments/
/Bērnam jābūt deklarētai dzīves vietai/

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
Ūliha iela 36, Liepāja
2. stāvs
7. kabinets
Pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 12:00-17:00
Otrdienās 9:00 - 12:00 un 13:00 - 17:00
Ceturtdienās 8:30 - 12:00

Vecākiem, kuru bērni jau ir reģistrēti rindā kādā no pirmsskolas izglītības iestādēm, atkārtota reģistrācija nav jāveic.


Izglītības pārvalde iesaistās ES projektā un sniegs iespēju bezdarbniekiem praktizēties

Izglītības pārvalde iesaistās ES projektā un sniegs iespēju bezdarbniekiem praktizēties

Sakarā ar to, ka no Eiropas Savienības struktūrfondu un valsts budžeta finanšu līdzekļiem tiek sniegts finansējums, Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde nodrošinās ar mazkvalificētu darbu uz pusgadu 65 bezdarbniekus, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar likumu “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”.


Apsveicam!

Apsveicam!

Apsveicam Liepājas Ezerkrasta sākumskolu ar "EKO skolas" statusa un starptautiskā Zaļā karoga atkārtotu iegūšanu.


Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Saulstariņš"

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde

Kur likt mazuli? Jūsu bērnam vajadzīgs bērnudārzs?
NĀC PIE MUMS!
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde ”SAULSTARIŅŠ” aicina mazuļus vecumā no 1 līdz 6 gadiem apmeklēt bērnudārzu uz pilnu vai daļēju dienu, vai dažas dienas nedēļā, kā arī nodrošina bērnu pieskatīšanu uz dažām stundām.
Mūsu adrese: Koku iela 10, Liepāja. ("Laumas” rajons, firmas „V.O.V.A.” ēkas iekšējais korpuss)
Darba laiks: 7.30-19.00.


Noskaidro Liepājas matemātiskāko klasi

12.maijā Liepājas Muzeja telpās noslēdzās konkurss Liepājas 6.klašu skolēniem "Matemātiskākā klase".

Pasākumā notika arī vēsturiskā matemātikas stunda klašu pārstāvjiem.

Par šī mācību gada matemātiskāko klasi kļuva klase no Liepājas 7.vidusskolas un ieguva sev sev ekskursiju 100 LVL vērtībā. 2.vietā palika klase no 15.vidusskolas un 3.vietā ierindojās 11.vidusskolas klase.

Sešas matemātiskākās klases ieguva iespēju uzspēlēt boulingu un apmeklēt kādu no filmām kinoteātrī.


Ēnu diena arī pie mums

Ēnu diena arī pie mums

Junior Achievement - Latvija organizētās Ēnu dienas ietvaros arī Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde uzņem ēnas pie sevis. Ēnas pie sevis uzņem gan pārvaldes vadītāja, gan uztura speciāliste, kā arī abi projektu cilvēki.

Attēlā: Uztura speciāliste Vija Udarska pie sevis jau uzņēmusi 2 ēnas.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv