Liepājā veido jaunu privāto bērnudārzu

Liepājā ar pašvaldības atbalstu jūnija sākumā varētu uzsākt darbu vēl viens privātais bērnudārzs “Pikucis”, kurš atradīsies Pļavu un Salmu ielas stūrī. Tajā sākotnēji plānots uzņemt 25 mazos liepājniekus vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem.


Pašvaldība turpinās finansiāli atbalstīt aukļu pakalpojumus

19. maijā Liepājas Domes sēdē nolemts arī turpmāk sniegt pašvaldības līdzfinansējumu privāto bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem – auklēm, kuras reģistrētas Aukļu dienestā Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “Liepiņa”. Pašvaldības pieņemtie saistošie noteikumi paredz, ka aukle par viena bērna uzraudzību saņems līdzfinansējumu 100 eiro apmērā.


Sumina valsts mācību olimpiāžu uzvarētājus un viņu skolotājus

Sumina valsts mācību olimpiāžu uzvarētājus un viņu skolotājus

17. maijā Liepājas Domē notika šī mācību gada valsts mācību olimpiāžu un 40. zinātniski pētniecisko darbu lasījumu konferences uzvarētāju un viņu pedagogu sveikšana par ieguldīto darbu un augstajiem sasniegumiem. 


Aicina ieteikt pedagogus konkursam "Gada skolotājs"

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde izsludinājusi pedagogu pieteikšanu konkursam "Gada skolotājs" - pieteikumus var iesniegt Izglītības pārvaldē līdz šā gada 1. septembrim. Konkursa kārtība  atrodama LIP mājas lapā www.lip.lv sadaļā Dokumenti- nolikumi –„Liepāja pilsētas Izglītības pārvaldes kārtība pedagogu nominācijas „Gada skolotājs” piešķiršanai.


Lietuvieši iepazīst Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes

13. maijā Liepājā viesojās Klaipēdas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieces, lai iepazītos ar mūsu pieredzi pirmsskolas izglītības jomā. Lietuvas kolēģes viesojās Liepājas Kristīgā pirmsskolas izglītības iestādē un bērnudārzā "Pienenīte", apmeklēja koncertzāli "Lielais dzintars".


Atvērto durvju diena LDMV

Atvērto durvju diena Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolā, Alejas ielā 18
21. maijā no plkst. 11:00 līdz 15:00


Muzeju nakts ietvarā - unikāls notikums Melngaiļskolā

Sestdien, 21.maijā, Muzeju nakts notikumos iesaistīsies arī Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola. Tā kā šobrīd izglītības iestāde mitinās divās ēkās, arī pasākumi tiks organizēt gan Ausekļa ielas 11/15 ēkā esošajā Melngaiļa koncertzālē, gan koncertzāles Lielais dzintars Kamerzālē.


Izglītības projektu konkursā atbalstīti 27 projekti

Noslēdzies Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes izsludinātais izglītības projektu konkurss 2016.gadam – pavisam tika saņemti 32 projektu pieteikumi, no kuriem pašvaldības līdzfinansējumu nolemts piešķirt 27 projektiem. Par šī gada prioritātēm bija noteiktas: inovācijas izglītībā, īstenojot starptautiski atzītus izglītības prakses piemērus un darba tirgū noderīgu prasmju apguve Liepājas bērniem un jauniešiem.


Pirmsskolas pedagogi izglītojas par autismu

12. un 13. maijā par tēmu "Mācību procesa organizēšana skolēniem ar autiskā spektra traucējumiem" izglītojās 40 pirmsskolas, speciālo, vispāizglītījošo skolu pedagogi - gan Liepājas, gan bijušā rajona pedagogi. Lektore- Ingera Lilja- Zviedrijas speciālās izglītības padagoģe,kas strādā ar šiem bērniem.


Notiks skolēnu mācību uzņēmumu "Ieskaite uzņēmībā"

Notiks skolēnu mācību uzņēmumu

Ceturtdien, 19. maijā no 13.00 līdz 16.00 Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas zālē pulcēsies ap 20 skolēnu mācību uzņēmumi no Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas, J.Čakstes Liepājas 10.vidusskolas, Liepājas Raiņa 6.vidusskolas, Liepājas Centra sākumskolas un Krotes pamatskolas, lai atskaitītos par gada laikā paveikto un pārbaudītu savas uzņēmēju spējas praktiskā darbībā. 


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv