Izglītības iestādes pirmo reizi izmantos siltuma taupīšanā ieekonomētos līdzekļus

Izglītības iestādes pirmo reizi izmantos siltuma taupīšanā ieekonomētos līdzekļus

 

14. februārī Izglītības, kultūras un sporta komitejā deputāti akceptēja 140 487 latu siltumenerģijas ietaupījuma izmantošanu izglītības iestāžu remontdarbiem, labiekārtošanai un darbinieku motivācijai, tādējādi veicinot sabiedrības izpratni par enerģijas taupīšanas tālāku veicināšanu.

 „Pirmo reizi pēc pašvaldības veiktajiem apjomīgajiem energoefektivitātes pasākumiem, piesaistot ES finansējumu, ar gandarījumu varam atzīt, ka lielākajā daļā izglītības iestāžu esam sajutuši arī reālu atdevi, tāpēc esam devuši iespēju izglītības iestādēm arī šo papildus finansējumu izmantot pēc saviem ieskatiem visvairāk nepieciešamo darbu veikšanai un arī darbinieku motivācijai” , uzsver Domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde. 

Liepājas pilsētas skolas un bērnudārzi 2012. gadā energoefektivitātes pasākumu rezultātā ieekonomējuši Ls 140 487, šos līdzekļus saskaņā ar Domes nolikumu „ Par pašvaldības iestāžu valdījumā esošo pie siltumapgādes sistēmas pieslēgto ēku apkures izdevuu aprēķinu un apkures ietaupījumu sadalījumu” katra iestāde var izlietot pēc saviem ieskatiem.

Visvairāk siltuma taupīšanas rezultātā ieekonomēts Liepājas 7. vidusskolā ( Ls 11470), Liepājas 15. vidusskolā ( Ls 10554), pirmsskolas izglītības iestādē „Kristīgā sākumskola ( Ls 7735), bērnudārzā „Delfīns” ( Ls 7459).

 

Liepājas 7. Vidusskolas direktore Inese Ferstere informē, ka naudu izmantos skolas nolietotā gaiteņu seguma atjaunošana, skolotāju garderobes remontam, kā arī trīs tāfeļu un jaunas datorprogrammas iegādei.

Savukārt Liepājas 15. vidusskolas direktors Gints Ročāns pastāstīja, ka ieekonomētie līdzekļi lieti noderēs skolas reprezentatīvo telpu – skolas un foajē kosmētiskajam remontam, kā arī papildus datortehnikas iegādei. 

Vislielāko līdzekļu daļu, kas iegūta siltumenerģijas taupīšanas rezultātā, izglītības iestādes izlēmušas izlietot remontdarbiem, no kuriem daļu veiks pašu spēkiem, inventāra, mācību līdzekļu, datortehnikas, jaunu rotaļlietu iegādei bērnudārzos, kā arī darbinieku motivācijai, jo pašvaldības nolikums paredz, ka šim mērķim var izlietot līdz 15 % no ieekonomētās summas.

Veicot budžeta grozījumus, deputāti arī atbalstīja papildus finansējuma piešķiršanu izglītībai – Ls 295 200 izglītības iestāžu iekštelpu remontam un modernizācijai, t.sk. tualešu, dušu telpu un ģērbtuvju sakārtošanai un mācību kabinetu labiekārtošanai, šī summa papildina jau šī gada budžetā iekļautos Ls 200 000 skolu iekštelpu remontdarbu programmas īstenošanai. Ls 6000 plānots piešķirt pagraba būves demontāžai bērnudārzā „Kāpēcītis” un teritorijas labiekārtošanai, finansiāli atbalstīts arī projekts „Jaunieši ir sabiedrības attīstības un izaugsmes garants”.  Budžeta grozījumi vēl jāapstiprina Domes sēdē 21. februārī.  

Gunta Jākobsone,

sabiedrisko attiecību speciāliste,mob.t.29106561Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv