Direktoru vietnieku izglītības jomā semināra darba kārtība 20. februārī

Direktoru vietnieku izglītības jomā  20. februāra semināra darba kārtība.
Seminārs notiek Liepājas 15.vidusskolā.
11.30- 11.50  Īss ieskats profesores Dr. Edeltraudes  Robes  stāstītajā par pirmsskolas sākumskolas programmas satura pēctecības veicināšanu Vācijā. V. Pole               
11.50-12.00  Par pirmsskolas izglītības iestādes informāciju skolām. A. Gūtmane
12.00-12.05  Liepājas 15. vidusskolas  direktora uzruna. 
12.05   -12.35  Projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”(Atbalsts pozitīvai uzvedībai”)norise Liepājas 15. vidusskolā.  Direktors G. Ročāns 
12.35- 13.00 Liepājas pilsētas iekļaujošās izglītības atbalsta centra darbība. Gūtā pieredze Zviedrijā.  Liepājas Iekļaujošās izglītības atbalsta centra vadītāja- I Stepko
13.00-13.10  Par valsts pārbaudes darbiem  I. Budriķe
13.20  - 13.40    Par kontroles jautājumu ”Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība skolās”. A. Ķestere, I. Budriķe
Sākumskolas direktoru vietnieki ir brīvi, pārējie turpina.
13.40-14.00   Par DZM materiālu izmantošanu. A. Šēna 
14.00- 14.10  Par DZM materiālu izmantošanu Liepājas  3. pamatskolā un J. Čakstes Liepājas 10. vidusskolā. S. Anohina, I. Leitāne.

Seminārs notiek Liepājas 15.vidusskolā:

11.30- 11.50  Īss ieskats profesores Dr. Edeltraudes  Robes  stāstītajā par pirmsskolas sākumskolas programmas satura pēctecības veicināšanu Vācijā. V. Pole               

11.50-12.00  Par pirmsskolas izglītības iestādes informāciju skolām. A. Gūtmane

12.00-12.05  Liepājas 15. vidusskolas  direktora uzruna.

12.05   -12.35  Projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”(Atbalsts pozitīvai uzvedībai”)norise Liepājas 15. vidusskolā.  Direktors G. Ročāns 

12.35- 13.00 Liepājas pilsētas iekļaujošās izglītības atbalsta centra darbība. Gūtā pieredze Zviedrijā.  Liepājas Iekļaujošās izglītības atbalsta centra vadītāja- I Stepko

13.00-13.10  Par valsts pārbaudes darbiem  I. Budriķe

13.20  - 13.40    Par kontroles jautājumu ”Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība skolās”. A. Ķestere, I. Budriķe

Sākumskolas direktoru vietnieki ir brīvi, pārējie turpina:

13.40-14.00   Par DZM materiālu izmantošanu. A. Šēna 

14.00- 14.10  Par DZM materiālu izmantošanu Liepājas  3. pamatskolā un J. Čakstes Liepājas 10. vidusskolā. S. Anohina, I. Leitāne.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv