Skatuves runas konkurss pulcē 100 Liepājas skanīgākos „zvirbuļus”

Skatuves runas konkurss pulcē 100 Liepājas skanīgākos „zvirbuļus”

20. un 21.februārī  BJC struktūrvienībā „Vaduguns” notika pilsētas skatuves runas konkurss „Zvirbulis atgriežas”. Konkursā piedalījas simts dalībnieki: 1. – 12.klašu skolēni no visām  Liepājas  skolām – savas skolas atlases kārtas laureāti, kā arī jaunieši no Valsts tehnikuma, Bērnu un jaunatnes centra, Tautas mākslas un kultūras centra.  

Konkurss notika pa vecuma grupām latviešu un mazākumtautību grupās, skolēni runāja vienu prozas un vienu dzejas darbu. Konkursa organizatoru ieteikums bija skolēnu skatuves runas uzvedumus tematiski sasaistīt  ar skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes stiprināšanu, izvēloties daiļdarbus par tēmām: ģimene, mājas, skola, tauta, valoda, dzimtā puse, tēvzeme, Latvija, kā arī izmantot to latviešu literātu daiļdarbus, kuriem 2013.gadā tiek atzīmētas jubilejas, piemēram, Ojāra Vācieša, Imanta Ziedoņa, Rūdolfa Blaumaņa u.c.

 “Konkursa dalībnieki kopā ar saviem pedagogiem bija rūpīgi atlasījuši labu, saturīgu repertuāru, ņemot vērā konkursa rīkotāju ieteikumus, darbi gandrīz neatkārtojās”, informē konkursa organizatore, Liepājas Bērnu un jaunatnes centra metodiķe Marina Vikaine. 

Jaunos skatuves runas meistarus vērtēja profesionāla žūrija, kuras sastāvā darbojās aktieri un skatuves runas speciālisti Ilga Martinsone, Jānis Dreiblats  un Marita Lūriņa. Laikā, kad notika rezultātu apspriede, skolēni varēja darboties BJC sagatavotajā darbnīcā „Smilšu māksla” . 

Četrdesmit četri dalībnieki ieguva 2. un 3.pakāpes diplomus. 

Vienpadsmit „zvirbuļi” saņēma   1. pakāpes diplomus:

Enija Jermolajeva (10.vidusskolas 8.c klase), Alberts Mihņenoks (Centra sākumskolas 6.a klase), Evelīna Ate (15.vidusskolas 1.a klase), Madara Līva Brigmane(DALP 5.vidusskolas 4.a klase), Andris Gindra ( DALP 5.vidusskolas 12.a klase), Ēriks Pudzēns ( Internātpamatskolas 4.a klase), Kārlis Reijers (Valsts 1.ģimnāzijas 12.a klase), Zane Kazbuķe ( Valsts 1.ģimnāzijas 11.b klase), Ņikita Rezenovs (A.Puškina 2.vidusskolas 4.b klase), Antons Gudkovs ( A.Puškina 2.vidusskolas 10.a klase), Gintaras Muižininkas ( 7.vidusskolas 9.c klase).

Kurzemes reģiona skate notiks 22. martā Saldū.

Paldies visiem dalībniekiem un skolotājiem! 

 

24. februārī Liepājā sāksies „Jaunatne ar misiju”  rīkotā starptautiskā labdarības akcija
Liepājā no 24. februāra līdz 3. martam ierodas ap 500 jauniešu no sabiedriskās organizācijas “Jaunatne ar misiju”, kura sadarbībā ar Liepājas Domes Sociālo dienestu rīko Starptautisku kristīgās žēlsirdības projektu, kura laikā plānots apciemot apmēram 2500 cilvēkus un ģimenes viņu mājvietās, kā arī rīkot dažādus pasākumus liepājniekiem.  
Akcijas laikā jaunieši no 26. līdz 28. februārim apmeklēs trūcīgos liepājniekus, lai palīdzētu gan praktiski cilvēkiem un ģimenēm, kurām ir ļoti maz vai vispār nav nekā – gan dāvājot pārtikas pakām, gan sniedzot morālu atbalstu. Lai apciemotu ģimenes un vientuļus cilvēkus, tiek veidotas nelielas komandas, katrā no tām būs viens latviski vai krieviski runājošs cilvēks, kurš palīdzēs citiem komandas dalībniekiem sarunāties ar vietējiem iedzīvotājiem.
Žēlsirdības projekta ietvaros 27. un 28. februārī paredzēti arī vairāki pasākumi, uz kuriem aicināts ikviens interesents. Abas dienas Liepājas 15. vidusskolā O.Kalpaka ielā 96 no 15.00 līdz 16.30 notiks programma bērniem - ar kustīgām dziesmām, atraktīviem vadītājiem, aktīvām spēlēm, skečiņiem, interesantiem stāstiem un citām radošām aktivitātēm. 
No 18.30 līdz 19.30 uz īpašu programmu aicināti jaunieši, kurā būs iespēja noklausīties dažādu ārzemju jauniešu dzīves stāstus, skanēs mūzika, tiks organizētas citas sadraudzības aktivitātes. 
No 19.30 līdz 21.30 notiks vakara programma ikvienam - ar  uzmundrinošiem vārdiem, koncertu,  dažu projekta dalībnieku īsiem un cerību dodošiem dzīves stāstiem, nelieliem uzvedumiem.             
 Šo labdarības projektu vada Tjebbo van den Eijkhof – holandiešu misionārs no Zviedrijas. Vairāk kā 15 gadus Tjebbo ir vedis kristiešu komandas uz Latviju, lai palīdzētu Latvijas iedzīvotājiem praktiski un pasludinātu Evaņģēliju. 
“ Mēs esam bijuši dažādos Latvijas reģionos un pilsētās: Krāslavā, Balvos, Liepājas Karostā, Sabilē, Līvānos, Valdemārpilī, Dagdā, Bauskā, Smiltenē, Kolkā, Jēkabpilī u.c. Šogad paredzēto projektu mēs plānojam ciešā sadarbībā ar Liepājas pašvaldību un sociālo dienestu, un esam ieplānojuši dāvāt palīdzību vairāk nekā 2000 Liepājā dzīvojošajiem trūcīgajiem ļaudīm/ģimenēm. Tā ir iespēja praktiski palīdzēt cilvēkiem, kam ir ļoti maz vai nav vispār nekā,  “stāsta Tjebbo van den Eijkhof.
Organizācija dažādus labdarības pasākumus rīko jau vairāk nekā 10 gadus. Gatavojoties projektam, organizācijas biedri no dažādām pasaules valstīm katru gadu vāc līdzekļus, ziedojumus un citas lietas, lai gada 9.nedēļā apciemotu konkrētu pilsētu un palīdzētu tās iedzīvotājiem. Šogad tā ir Liepāja.  
Informāciju sagatavoja: 
Gunta Jākobsone
Sabiedrisko attiecību speciāliste,
 mob. 29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
www.liepaja.lv 


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv