Uzņēmēji aicināti pieteikt vakances skolēniem darbam vasarā

Liepājā šovasar ar pašvaldības finansiālu atbalstu algotu darbu divas nedēļas varēs strādāt 200 bērni vecumā no 13 līdz 14 gadiem, šobrīd jau pieteikušies 494 strādātgribētāji. Jaunums ir tas, ka šovasar papildus varēs strādāt arī 50 jaunieši vecumā no 15 līdz 19 gadiem, tāpēc uzņēmēji aicināti līdz 20. maijam pieteikt brīvās darba vietas šiem skolēniem. 

Liepājas pilsētas Domes finansējums skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā ir 19 100 Ls, kas ir par 7500 latiem vairāk nekā pērn. 13 un 14 gadīgu skolēnu nodarbinātības projekta realizēšanai paredzēts 11700 Ls, bet 15 līdz 19 gadīgu skolēnu nodarbinātības projekta realizēšanai paredzēts 7400 Ls. Uzņēmēju līdzfinansējums ir 5000 Ls.
2013.gada vasarā ar Domes līdzfinansējumu tiks veidotas 200 darba vietas 13 un 14 gadīgiem Liepājas vispārizglītojošo skolu skolēniem. Reģistrēšanās vasaras darbam tika organizēta skolās pie sociālā pedagoga līdz 3.maijam. Uz 200 darba vietām pieteicās 494 skolēni. Pašlaik tiek izvērtētas skolēnu iesniegtās anketas, un piešķirtas darba vietas vasaras darbam. Skolēni informāciju par vasaras darbu varēs saņemt savā skolā vai Liepājas izglītības pārvaldes mājas lapā www.lip.lv

Katrs skolēns varēs stādāt divas nedēļas. Darba periods ir no 3.jūnija līdz 9. augustam . Darba vietas tiks izveidotas vispārizglītojošās skolā, kur skolēni darba vadītāja uzraudzībā veiks skolu teritoriju un sporta laukumu kopšanu, labiekārtošanu un uzturēšanu kārtībā. Katrs skolēns strādās četras stundas dienā, par divu nedēļu darbu saņemot 50 Ls darba algu.

Lai nodarbinātu 50 pusaudžus vecumā no 15 līdz 19 gadiem, pilsētas uzņēmēji tiek aicināti savos uzņēmumos no 1.jūlija līdz 31.augustam izveidot darba vietas skolēniem. Katrs skolēns strādās vienu mēnesi. Par paveikto tiks maksāta minimālā alga. Darba vietas izveidošanas izdevumi tiks segti sekojoši: uzņēmējs finansē 100 Ls darba algu, nodrošina ar darba vadītāju, izveido darba drošības prasībām atbilstošu darba vietu. Savukārt pašvaldība finansē 100 Ls darba algu, sedz darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 24,09 % no pilnas darba algas, veic darbinieka apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā.

Skolēni katrs strādās vienu mēnesi, algā saņemot 200 Ls. Darba laiks noteikts skolēniem no 15 līdz 17 gadiem 7 stundas dienā un 18 un 19 gadīgiem skolēniem – astoņas stundas dienā.

Skolēni piesakās darbam uz konkrētu darba vietu, sagatavojot motivācijas vēstuli un aizpildot anketu, kura tiks publicēta reizē ar izveidoto darba vietu sarakstu. Minētie dokumenti iesniedzami Liepājas pilsētas Domes APC līdz 4. jūnijam. Darbam var pieteikties skolēni, kuri mācās vispārizglītojošās skolās vai profesionālās skolās Komisija, kuras sastāvā ir Izglītības pārvaldes darbinieki, izvērtēs pieteikuma dokumentus un uz katru pieteikto vietu atlasīs ne vairāk kā piecus pretendentus.

Pēc tam notiks darba devēja un pretendentu pārrunas, kurās darba devējs izvēlēsies izveidotajai darba vietai piemērotāko darbinieku, noslēdzot trīspusēju līgumu par darbinieka pieņemšanu darbā.
Lai varētu uzsākt skolēnu pieteikšanos uz konkrētām darba vietām, uzņēmēji tiek aicināti pieteikt vakances līdz š. g. 20. maijam, aizpildot pielikumā pievienoto Anketu uzņēmējiem un iesniedzot to Liepājas pilsētas Domes APC. Pieteiktās vakances tiks publicētas LPD un Izglītības pārvaldes mājas lapās www.liepaja.lv un www.lip.lv.

Anketa


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv