Vērtē audzināšanas darba labo praksi

16.maijā BJC „Vaduguns” notika šī mācību gada izglītības iestāžu audzināšanas darba noslēguma seminārs, kurā direktoru vietnieki audzināšanas darbā prezentēja savu labo praksi aizvadītajā mācību gadā. Prezentācijā piedalījās16 izglītības iestādes. Darbus vērtēja Kultūras pārvaldes speciālists Juris Jirgens, Izglītības pārvaldes metodiķe Aelita Antonova un BJC „Vaduguns” struktūrvienības vadītāja Mārīte Tarziera. 

Žūrijas komisijas vienprātīgu izcilu novērtējumu saņēma Liepājas 1. gimnāzija (audzināšanas darba speciāliste Signe Berga) par koru karu organizēšanu, Katoļu pamatskola(Zane Zālīte) par labdarības pasākuma organizēšanu savas skolas audzēknim, 6.vidusskola (Sigita Stefana) par zinātņu nakts organizēšanu skolā. Pamatojums- profesionāli izplānoti pasākumi, audzēkņu motivācija iesaistīties pasākumos, kvalitatīvi pasākumi, kas ir nozīmīgi, interesanti visas pilsētas jaunatnei, ne tikai skolai.
Atzinīgi tika novērtēti arī 10.vidusskolas, 5.vidusskolas, 2. vidusskolas, Valsts tehnikuma, Ezerkrasta un Centra pamatskolas pasākumi, kas motivē audzēkņus iesaistīties skolas ārpusstundu pasākumos, veicina viņu pilsoniskās apziņas veidošanos.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv